Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Salgótarján környezetvédelmi civil szervezetek


Találatok száma: 14
1. oldal

Cserháti Erdőkért Természetvédelmi és Erdészeti Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

3100 Salgótarján, Liliom út 12.
képviselő: Gregán Emil
Nógrád megye, ezen belül a cserháti tájegység erőterületeinek óvása, az erdő civil védelmének szervezése mellett az ökológiai és materiális értékek bemutatása, a környezettudatos erdők védelmét, ésszerű hasznosítását elősegítő gondolkodásmód erősítése és terjesztése. Az erdész társadalom, illetve az erdőhöz kapcsolódó tulajdonosi kör közös érdekének, közéletének és érdekvédelmének biztosítása. Az erdőgazdálkodásban dolgozó érintettek szabadidős és kulturális tevékenységének előmozdítása és szervezése. ... >>

DOLINKÁÉRT Egyesület

(sport,környezetvédelmi)

3100 Salgótarján, Somogyi-Bacsó út 4.
képviselő: Czene Gyula
Az érdekképviseleti szervezet alapvető célja a Dolinka növény és állatvilágának megőrzése, ápolása, pihenőpark karbantartási fejlesztése a családok sportolásának, kirándulási lehetőségének javítása, szabadidő egszséges eltöltésének támogatása, szaktanácsadással, programok szervezésével. ... >>

Egészséges, Tiszta Somosért Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

3121 Salgótarján, Szikszó út 18.
képviselő: Bihary Lajos
Aktív alkotóközösség formálása, működtetése, Somoskőújfalun és annak környékén élők egészségének megóvása, javítása - az ezt elősegítő valamennyi körülmény befolyásolása - érdekében. A természeti és épített környezet megóvása, védelme lehetőség szerinti fejlesztése, bővítése, az idegenforgalom, a turizmus, a falukép formálása, rendezettebbé tétele, a szabadidő hasznos kihazsnálása. ... >>

Észak-Magyarországi Regionális Környezetvédelmi Központ Alapítvány

(oktatási,környezetvédelmi)

3100 Salgótarján, Rákóczi út 11.
képviselő: Dr Magda Sándor
Az alapítvány általános célja szakmai, gyakorlati és tudományos tevékenység végzése és koordinálása a környezetvédelem területén. Oktatás és ismeretterjesztés, ennek keretében előadássorozatok, konferenciák szervezése, a szakmai közönség részére ismeretterjesztő előadások és szermináriumok tartása. Környezetvédelemmel kapcsolatos pályázatok előkészítése, tanácsadás. A környezetvédelmi prblémák megoldása, ehhez szükséges segítségnyőjtás és feladatvállalás. ... >>

Gazdikereső Közhasznu Alapitvány

(környezetvédelmi)

3100 Salgótarján, Faiskola út 24.
képviselő: Hidvégi Ottóné
Gazdátlan kutyákideiglenes elhelyezéséről való gondoskodás. A kutyák végleges elhelyezéséig a tartásukról való gondoskodás és szükség esetén állatorvosi kezelésben való részesités.Egyéb kedvtelésből tartott állatok számára szükség esetén segitségnyujtás. Az állatvédelmi törvény betartásának figyelemmel kisérése, szükség esetén hatósági intézkedés kezdeményezése. ... >>

Jövőért Vállalkozásfejlesztési Alapitvány

(környezetvédelmi)

3100 Salgótarján, Besztercebányai krt. 52.
képviselő: Kakuk József ... >>

Magyar Környezeti Kultúráért Egyesület

(környezetvédelmi)

3100 Salgótarján, Virágos utca 23.
képviselő: Tőzsér Zoltán ... >>

NÁDASD VADÁSZTÁRSASÁG

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

3100 Salgótarján, Karancs út 84.
képviselő: Nagy Sándor
Törvényes keretek között a tagság természetvédelmi, vadvédelmi és vadászati lehetőségeinek szervezése, a tartamos, fenntartható vadgazdálkodás szakmai követelményeinek érvényesítése, a tagok vadászati szakmai képzéséről, a vadászati klutúra ápolásáról, népszerűsítéséről gondoskodás. ... >>

NEOGRADIENSIS Régió

(oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
képviselő: Becsó Zsolt
Regionális, kulturális, környzetvédelmi egyesület. A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság államhatárai mentén elhelyezkedő, földrajzi térségben a határon átnyúló gazdasági, kulturális környezetvédelmi történeti örökség megóvása, az oktatás területén együttműködés kialakítása és ápolása, mindkét ország Európai Unióhoz való csatlakozásának regionális elősegítése. ... >>

Nógrád Megye Vadászati Kulturájáért Közhasznu Alapitvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Pf.234.
képviselő: Szabó Endre
A vadon élő őshonos és honos állatvilág megőrzése, védelme és fejlesztése. Az ezzel összefüggő vadgazdálkodási módszerek és élőhelyfejlesztések támogatása. Vegyszermentes és természetbarát módszerekkel történő vadföldmüvelés, vadászati és vadgazdálkodási berendezések természetes anyagokból, tájba illő módon történő elkészitése, illetve ezek propagálása. ... >>

Ponyipusztai Lovasok Hagyományőrző Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

3100 Salgótarján, Harmat út 1.
képviselő: Megyeri László
A határainkon belüli és túlnyúló palóc táj és környéke természeti, történeti és kulturális hagyományainak feltárása, megismertetése, gyarapítása. A palóc tájhoz kötődés elmélyítésének segítése, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, idegenvezetés. A palóc táj és környéke épített és természeti környezete rombolásának, pusztulásának megakadályozása, a fenntartható vidékfejlesztés erősítése. ... >>

Salgótarjáni Környezetvédelmi Egyesület (közhasznú)

(természetvédelem,környezetvédelmi)

3100 Salgótarján, Rákóczi út 13.
képviselő: dr. Ispán András
A természeti környezet megóvása, az erőforrásokkal, (föld, víz, levegő, táj, élővilág) való értékvédő gazdálkodás támogatása, a gazdasági fejlődés és a környezetvédelem összhangjának biztosítása. A lakóhelyi épített környezet védelme, környezetkímélő; anyag és energiatakarékos gyártási folyamatok, fogyasztási szokások, tevékenységi formák térhódításának segítése. ... >>

Salgótarjáni Szent Flórián Alapítvány

(tűzoltó,környezetvédelmi)

3100 Salgótarján, Meredek ut 37.
képviselő: Garami István
Salgótarján Megyei Jogu Város Hivatásos Tüzoltójának tüzoltási, mentési és katasztrófa elháritási feladataira való felkészülés elősegitése, a tüzoltóság közéleti szerepének elősegitése, szakmai kutatómunka támogatása stb. ... >>

Szövetségben Nógrád Megye Környezet- és Természetvédelméért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,érdekképviselet,környezetvédelmi)

3100 Salgótarján, Kertész út 2.
képviselő: Dr. Kecskeméti Sándor
Összefogni azokat a környezet- és természetvédelmi szervezeteket az Észak-magyarországi régióban, akik személyes ügyüknek tekintik a magyar társadalom természetvédelmi viszonyainak javítását, környezetvédelmi tudatformálás, a megye településein élő emberek környezetvédelmi tájékozódásának, ismeretterjesztésének, tanulásának segítését. Intézményes formákat biztosítani tagjai közéleti, demokratikus vitáihoz, és nyilvános lehetőségeket teremteni környezetvédelmi, tudományos eszmecserékre, ismeretszerzésre. Segíteni a tagok környezetvédelmi tudásának korszerűsítését, szemléletük kiszélesítését. ... >>
1. oldal