Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Salgótarján intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 58
1. oldal

A Zagyvapálfalvai Iskoláért Alapitvány

(intézményi,oktatási)

3104 Salgótarján, Budapesti ut 66.
képviselő: Dr. Kun András ... >>

Arany János Általános Iskoláért Alapitvány

(intézményi,oktatási)

3100 Salgótarján, Budapesti út 66.
képviselő: Kispál Tiborné
Az Arany János Általános Iskola és Szakiskola tanulóinak sokoldalu segitése. Az iskola szakmai felszereltségének javítása, nevelőmunka teltételeinek javítása, korszerűsítése, a tanulókkal kiemelkedően foglalkozók eredményeket elérők elismerése, támogatása, egyéni és csoportos tanulmányutak, szakmai kirándulások, kutatások támogatása. Az idegen nyelv választhatóságának minél teljesebb támogatása, feltételeinek korszerűsítése. A számítástechnika, informatikai ismeretek oktatásának bővítése, korszerűsítése belső diákpályázatok támogatása, egyéb szociális és jóléti célú támogatások. ... >>

Baglyasi Óvodásokért Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3102 Salgótarján, Erkel út 29.
képviselő: Czikoráné Bejczy Zita
A Baglyasi Tagóvodába járó gyermekek támogatása, kiemelten hátrányos helyzetű roma és nem roma gyermekek esélyegyenlőségének elősegítése. Az óvoda és a családok kapcsolattartásának erősítése, népi hagyományok ápolása.A családok egészséges életmód alakításának segítése, az óvoda nevelő testülete önképzésének támogatása, az intézmény szakmai tárgyi ellátottságának, innovációs tevékenységének támogatsa. ... >>

"Baglyaskő" Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3102 Salgótarján, Petőfi út 92-94.
képviselő: Hajnal Józsefné
Baglyaskő Idősek Otthonában elhelyezett személyek életkörülményeinek, gondozásuk tárgyi, személyi feltételeinek javítása, s ezzel életminőségük növelése. Az intézményi ellátottak foglalkoztatásának segítése, alapozva meglévő képességükre, adottságaikra. A magasabb szintű intézményi szakmai munka érdekében az ellátó személyzet képzésének, továbbképzésének segítése. ... >>

Befogad-Lak Állat- és Természetvédő Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

3100 Salgótarján, Szerpentin út 25. 2/7.
képviselő: Surányi Andrea
Állatvédelem, állatmentés. Állatmenhely létrehozása, működtetése. A gazdátlan kóborebek megmentése, új gazdikhoz juttatása. Ideigleneg befogadó gazdik keresése, a felelős állattartásra való nevelés, ismeretterjesztés, szemléletformálás. Szervezetten működő menhely működésébe bekapcsolódás, a működés átvétele lehetőség szerint. Együttműködni más állatvédő szervezetekkel. Állattartás természetre gyakorolt káros hatásainak csökkentése. Vadon élő állatok természetes életterének védelme. Köztudatba juttatni, hogy Salgótarjánban állatmenhely működik és miért van rá szükség. Örökbefogadó napok szervezése. Állatok etetése, gondozása a menhelyen, orvosi ellátásuk megoldása. Nyílt napok, örökbefogadó napok rendszeres jelleggel történő szervezése. Rendezvények szervezése, illetve különböző rendezvényeken való részvétel. Kiadványok készítése, iskolai felvilágosítás szervezése. Aktivisták bevonása a működésbe. A támogatók körének bővítése. ... >>

Beszterce Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

3100 Salgótarján, Beszterce tér 4.
képviselő: Szabó Attila
Az ÁMK Beszterce-lakótelepi Általános Iskola nevelő-oktató munkájával összhangban az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kíírt játék, turisztikai, versenyzési és versenylehetőségek tervezése és szervezése. Az egyesület célja a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítás, sportkapcsolatok létestése és fenntartása, a sporttal való nevelés. ... >>

Bólyai János Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Kissomlyó út 1.
képviselő: Soósné Axmann Zsuzsanna
Kiemelten kívánja támogatni a Bolyai szellemiség, valamint az iskolai hagyományok ápolását, a Bolyai nevet viselő iskolákkal való kapcsolattartást. ... >>

BORBÉLY ESÉLY Alapitvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3100 Salgótarján, Csokonai ut 21-29.
képviselő: Kovács Anita
A kulturális, az oktatási és nevelési folyamatok megvalósításának segítése, a diákönkormányzat működésének támogatása, tehetséggondozás, felzárkóztatás a rászoruló tanulók esetében, a hátrányos helyzetűek és az etnikai kiseggségi tanulók támogatása. Kiegészítés táborozások szervezéséhez kiemelkedő tanulói teljesítmények elismerése, a kollégiumi élet gazdagítása berendezésekkel, programokkal, ifjusági és szabadidősport feltételeinek biztosítása, a nevelőtestlet tagjainak diákoknak továbbképzése, tanulmányutak támogatása. ... >>

Egészségügyi Szakképzés Fejlesztéséért Alapitvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3100 Salgótarján, Füleki út 41
képviselő: Dr.Nyiri Lászó
A Salgótarjáni Egészségügyi Szakközépiskola és Szakiskola működési körébe az új tipusú szakképzés tárgyi feltételeinek kialakítása, a személyi feltételek javítása. ... >>

Élet- és Tudásfa Olvasókör

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Kassai sor 2.
képviselő: Bódi Györgyné dr.
A salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtár közművelődési tevékenységének támogatása, népszerűsítése irodalmi hagyományainak kulturális értékeinek feltárása, megőrzése és ápolása. A lakosság olvasás kulturájának, olvasási szokásainak, irodalmi ízlésvilágának alakítása, az önálló és a közösségi művelődés, ismeretterjesztés lehetőségeinek, módszereinek, a szabadidő hasznos eltöltéséhez kapcsolódó szolgáltatásainak megteremtése, kisközösségek működtetése. ... >>

Erzsébet Egészségügyi és Szociális Alapitvány (közhasznu)

(intézményi,egészségügyi)

3100 Salgótarján, Medves körút 16.
képviselő: Dr. Zeke Ágnes elnök
A házi betegápolás szinvonalának emelése új ellátási formák keresése, különös tekintettel a daganatos betegek ellátásáraA beteg otthonában megvalósitható vizsgálatok támogatása, minden olyan csoport, közösség munkájának támogatása, amelynek élja a testi, lelki egészségre nevelés. A Szent Lázár Megyei Kórház Onkológiai Osztályon kezelt betegek színvonalas ellátásának elősegítése. ... >>

Forgács - Fény Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1.
képviselő: Harmosné Végh Mária
A salgótarjáni Forgács lakókörzetben élő 6-14 éves korosztályú gyermekek esélyegyenlőségének növelése, a területi helyzetből adódó szociális, kulturális hátrányaiknak csökkentése, környezettudatos gondolkodásuk alakítása, különösen a lakókörzeti iskola ez irányú tehetséggondozó és hátránykompenzáló tevékenysége feltételeinek javításával, programjainak támogatásával. ... >>

Gyermekekért Baráti Kör

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Czene Gyuláné
Az általános iskoláskorú gyermekek (6 évestől 14 évesig) számára szabadidős foglalkozások, kulturális, honismereti, sport, környezetvédelmi és egyéb ismeretterjesztő foglalkozások szervezése. Közös programok, kirándulások, szünidei táborozások megvalósításának segítése. Az általános iskolás korú gyermekek (6 évestől 14 évesig) számára szabadidős foglalkozások, kulturális, honismereti, sport, közművelődési-kulturális programok (könyvtár, színházlátogatás, cirkusz, stb.) és egyéb ismeretterjesztő- környezetvédelmi, egészségnevelési foglalkozások szervezése. Közösségi programok, kirándulások, szünidei táborozások megvalósításának segítése. a gyermekek érdekének védelme, a hátránnyal élő tagjainak esélyegyenlőségét szolgáló tevékenységek.
Az egyesület célja kiegészül az aláhúzott részekkel:
Az általános iskolás korú gyermekek (6 évestől 14 évesig) számára szabadidős foglalkozások, kulturális, honismereti, sport, közművelődési ? kulturális programok (könyvtár, színházlátogatás, cirkusz, stb.) és egyéb ismeretterjesztő ? környezetvédelmi, egészségnevelési ? foglalkozások szervezése, tehetséggondozás. Az egyesület kapcsolatot tart országos gyermekszervezettel (Grund Klubhálózat), a helyi önkormányzattal, az illetékes országgyűlési képviselővel, helyi önkormányzati képviselőkkel, s egyéb helyi szervezetekkel. ... >>

Gyermekkert a Gyermekekért Egyesület

(intézményi,oktatási)

3100 Salgótarján, Gyermekkert út 1.
képviselő: Zsélyiné Bednár Szilvia
Az egyesület segíteni és támogatni kívánja a Gyermekkert óvodásait, az egyéni szükségletekre és képességekre épülő sokoldalú, harmonikus személyiségfejlődésben. Kiemelt törekvése a gyermekek anyanyelvi és testi nevelésének biztosítása. Megkülönböztetett figyelmet fordít a nevelőmunka feltételeinek folyamatos javítására, az innovációs tevékenységre. ... >>

Gyermekmosoly Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Meredek út 5.
képviselő: Fodor Mónika
A Monstessori Óvoda fenntartási költségeiknek kiegészítése, elsősorban szakmai célú beszerzések és a helyi pedagógiai programokhoz szükséges kiegészítő anyagi fedezet biztosítása. ... >>

HIBÓ TAMÁS ALAPÍTVÁNY AZ EGYENLŐ ESÉLYEKÉRT

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Úttörők útja 6.
képviselő: Orbán György János
Meglévő társadalmi igények kielégítése az oktatás széles alapokra helyezésével- kiemelt figyelemmel a művészetekre és a felnőttoktatásra - a felszínre nem került tehetségek számára megfelelő színtér, lehetőség, sikerélmény biztosítása. Megfelelő oktatási-nevelési program biztosítása által hozzájárulni Nógrád megye kultúrájának, és az egyetemes magyar kultúra folyamatosságának fenntartásához, illetve annak gazdagításához. Nevelési-oktatási program létrehozása és fejlesztése, különös tekintettel a gyermekek, a társadalmi és szociális helyzetű rétegekre, a csonkán iskolázottakra, az etnikai kisebbségre. A kidolgozott programnak megfelelően olyan oktató-, nevelőmunkát végezni, amely egyidejűleg szolgálja az évezredes magyar kultúra és Európai Unió elvárásait. Hibó Tamás művészeti hagyatékának megfelelő gondozása, szellemiségének ápolása. ... >>

HIBÓ TAMÁS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Úttörők útja 6.
képviselő: Simon Janka
Hibó Tamás művészeti hagyatékának megfelelő gondozása, szellemiségének ápolása. Meglévő társadalmi igények kielégítése az oktatás széles alapokra helyezésével - kiemelt figyelemmel a művészetekre és a felnőttoktatásra - a sikerélmény biztosítása. Megfelelő oktatási-nevelési program biztosítása által hozzájárulni Nógrád megye kultúrájának és az egyetemes magyar kultúra folyamatosságának fenntartásához, illetve annak gazdagításához. nevelési-oktatási program létrehozása és fejlesztése, különös tekintettel a gyermekek a fiatalok művészeti nevelésére, a felnőttoktatásra, azon belül a hátrányos társadalmi és szociális helyzetű rétegekre, a csonkán iskolázottakra, az etnikai kisebbségre. ... >>

Illyés Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

3100 Salgótarján, Acélgyári út 3/A.
képviselő: Barna Péter
A speciális nevelést igénylő és értelmileg akadályozott gyermekek részére rendszeres sportolási lehetőség megteremtése, szociális védőháló biztosítása a sérült és hátrányos helyzetű - iskolai tanulmányaikat már befejezett - gyermekeknek. Sportrendezvények, edzések szervezése, speciális és normál versenyeken való részvétel, edzátáborok, életmód táborok és egyéb képességfejlesztő táborok szervezése. ... >>

Iskola az Épitészetért Alapitvány

(intézményi,oktatási)

3100 Salgótarján, Rákóczi ut 6o.
képviselő: Bókáné Bakos Mária kez.szerv tag, Jakab József kez.szerv tag, Juhász László kez.szerv tag, Kreicsi Gábor kez.szerv tag, Pintér-Kovács Katalin kurat.elnök ... >>

Jonathan Livingston Seagull Alapitvány

(intézményi,oktatási)

3100 Salgótarján, Meredek út 9.
képviselő: Körmendy Éva, Simonfalvi László
Folyamatos továbbképzésre ösztönző örömszerző tanulási-tanítási tevékenység kialakítésa, közvetítése, különböző tevékenységek során különböző rétegek számára. (Középiskola alapítása és működtetése, foglalkozáspolitikai célok támogatása, munkaerő közvetítés munkanélkülieknek, diákoknak és pedagógusoknak, tanulási, tanítási célú kutatásfejlesztés támogatása, tanulmányi ösztöndíjak alapítása, működtetése diákoknak és tanároknak. ... >>

Keresztény Óvodáért Alapitvány / közhasznu /

(intézményi,oktatási)

3100 Salgótarján, Damjanich út 5.
képviselő: Strehóné Kollár Kornélia
A Salgótarjáni Keresztény Óvoda fennmaradásának és müködésének biztositása, a keresztény értékek harmónikus, esztétikus légkörben való átadása, a keresztény szülők gyermekeinek óvodai, iskolai előkészitése, nevelés, oktatás, képzés, továbbképzés, eszközfejlesztés, személyi és tárgyi feltételek biztosításának támogatása. ... >>

KiViSzI Színházi Műhely

(intézményi,kulturális,érdekképviselet)

3100 Salgótarján, Fáy András körút 76. II/3.
képviselő: Jakubovics Judit
Az egyesület célja az átlag ember művészeti, kulturális tevékenységének kielégítése, a gyerekek színház közeli élményhez juttatása, részükre színházi előadások szervezése. Az egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását. ... >>

Körúti Óvodásokért Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

3100 Salgótarján, Fáy András körút 35.
képviselő: Kis Miklósné
A salgótarjáni Körúti Tagóvodába járó gyermekek természetvédő- és szerető szemléletének fejlesztése változatos tevékenységekkel, valamint a gyermekek egészséges fejlődését szolgáló feltételek megteremtésének elősegítése. ... >>

Nógrád Megyei Közoktatási Közalapitvány / közhasznu /

(intézményi,oktatási)

3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
képviselő: Melo Ferenc
Az alap és középfokú neveléssel, oktatással kapcsolatos körzeti térségi és országos feladatok támogatása. Óvodák, általános iskolák, gimnáziumok, szakmunkásképző iskolák, tehetséges tanulók anyagi segítése, pedagógus átképzés támogatása. ... >>

Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület - TEMI Könyvtár

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Munkásotthon tér 1.
képviselő: Pádár Lászlóné
Az olvasás megszerettetése, népszerűsítése, a közéleti tevékenység fellendítése, az állampolgári, a demokratikus jogi szabályozás megismertetése, illetve az ehhez kapcsolódó információk aktív felhasználása. A lakosság részére önművelődési lehetőség biztosítása, művészeti alkotóközösségek működtetése, információ-, kultúraközvetítő- és szolgáltatótevékenység folytatása, nevelés, oktatás, szórakoztatás, ismeretterjesztés, a szabadidő hasznos eltöltése. ... >>

Palóc Mentőalapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3100 Salgótarján, Bem út 5.
képviselő: Németh Gábor kuratóriumi elnök
Oxiológia, mentésszervezés, az elsősegélynyújtás minél szélesebb körben történő oktatása, mentés fejlesztés. Az Országos Mentőszolgálat Nógrád megyei mentési, betegszállítási tevékenység végzése közben elhunyt dolgozók kiskorú gyermekei tanulmányainak támogatása, az általános iskola befejezéséig, illetve a munkavégzés közben megsérült (megrokkant) dolgozók támogatása. ... >>

Pro arte musica alapitvány / közhasznu /

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Mártirok út 3.
képviselő: Somogyiné Qiallich Lenke
Az iskola nevelő, oktató munkájának segítése, iskolai eszközök, az oktatás tárgyi feltételeinek biztosítása, annak támogatása. Az iskola speciális ének-zene oktatás és a hangszeres oktatás anyagi lehetőségeinek megteremtése (hangszerek, zenei eszközök vásárlása), a művészeti nevelés tárgyi feltételeinek javítása. Hozzájárulás helyi, országos és nemzetközi kórustalálkozókon való részvétellel, nevelők szakmai továbbképzésének támogatásához. ... >>

Rákóczis Diákokért

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Rákóczi út 25-27.
képviselő: Kiss Ferenc
Az iskola tanulóinak sokoldalu segitése, támogatása, az iskola szakmai felszereltségének javitása, egyéni és csoportos kirándulások támogatása, számitástechnikai eszközök bővitése, diák és egyéb pályázatok támogatása. ... >>

Regulus Környezetvédelmi Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális)

3100 Salgótarján, Május 1. út 58.
képviselő: Andrásné Nagy Izabella
Környezettudatos gondolkodás kialakítása, oktatása, a természeti környezet és az épített környezet védelme, állatvédelem. A Táncsics Mihály Közigazgatási Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola, mint bázisiskola nevelő-oktató tevékenységének segítése, az iskola pedagógiai programjának megvalósításában való közreműködés. A pedagógusok szaktárgyi és pedagógiai ismereteinek bővítése, továbbképzése, konzultációs fórumok szervezése, önképzés segítése. Erdei iskolák, diáktáborok megszervezése. Az iskolában folyó tehetséggondozás támogatása, tanulmányi versenyek szervezése, pályázatok kiírása. A bázisiskolában tanuló határon túli magyar diákok segítése, figyelemmel kisérése. A hátrányos helyzetű tanulók figyelemmel kisérése, felzárkóztató programok szervezése. A nevelés, az oktatás dologi feltételeinek javítása, taneszközök, oktatási segédanyagok beszerzésének támogatása. ... >>

Salgótarjáni Hétszínvirág Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

3100 Salgótarján, Acélgyári út 63.
képviselő: Mede Éva
A salgótarjáni Hétszínvirág Óvoda körzetében élő hátrányos helyzetű gyermekek és rajtuk keresztül a családok esélyegyenlőségének elősegítése. Az érzelmi-szociális értelmi képességek fejlődésének befolyásolása. Az egészséges életmód és életvitel - testi-lelki egészség harmóniájának - megteremtése. ... >>

Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület / közhasznu /

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Civil Ház Fő tér 5.
képviselő: Torják Vilmos
Kulturáli egyesület, célja Salgótarján és környéke zenei közművelődésében való részvétel, önálló hangversenyek szervezése, a városi kulturális élet és a Salgótarjáni Zeneiskola tekintélyének ápolása és növelése, a Salgótarjáni Ifjusági Szimfónikus zenekar munkájának segítése stb. A Donáti kamarazenekar működtetése. ... >>

Salgótarjáni Kosárlabda Iskola

(intézményi,sport,oktatási)

3100 Salgótarján, Bartók Béla út 10.
képviselő: Szarvas József
Saját nevelésű fiatalokkal biztosítani a Salgótarján város kosárlabda utánpótlását és ezzel segíteni kosárlabda sportág népszerűsítését. Az ifjúság egészséges életmódra nevelésének elősegítése. ... >>

Salgótarjáni Mesekert Tagóvoda Gyermekeiért Alapitvány / közhasznu /

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Meredek ut 33-35.
képviselő: Tóth Marianna
A Salgótarjáni Mesekert Tagóvodába járó gyerekek oktatásának, képességfejlesztésének támogatása, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermekvédelmi tevékenység, környezetvédelemre nevelés és ennek keretében szakmai célu beszerzések és a helyi pedagógiai programhoz szükséges anyagi fedezet ... >>

Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Meredek út 7.
képviselő: Dr.Rozgonyi József
Helyi közművelődési művészeti közfeladata ellátásának biztosítása céljából a Nógrád Táncegyüttes és utánpótlás csoportjai fenntartása, működtetése, általános iskolák részére néptáncoktatás megbízás alapján, események, rendezvények (pl. néptáncfesztivál) szerezése, közreműködés azokon. ... >>

Salgótarjáni Nyitnikék Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

3100 Salgótarján, Budapesti út 66.
képviselő: Spagináné Cser Mónika
A Salgótarjáni Nyitnikék Tagóvodába járó gyermekek támogatása, kiemelten a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségek elősegítése. Az intézmény szakmai, tárgyi ellátottságának, innovációs tevékenységének támogatása. Az óvoda és a családok kapcsolattartásának erősítése, az óvoda nevelőtestületének önképzésének támogatása. ... >>

Salgótarjáni Nyugdíjas Bányász Klub

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3100 Salgótarján, Fő tér 1.
képviselő: Kékesi Sándor
A bányász hagyományok ápolása, azok emlékhelyének megőrzése, gondozása. Mivel a város iparának fejlődését, várossá alakulását is a bányászkodásnak köszönheti (ez tette lehetővé), ezért Salgótarján múltjával is kíván foglalkozni. Unokáikra élhető, emberarcú várost szeretne hagyni, ezért a jövő iránt is érdeklődnek (ifjúság képzése, helyben tartása, munkahelyteremtés, alternatív megújuló energiák). A Bányász Múzeumba kihelyezett környezetismereti órákat szerveznek arra érdeklődő iskoláknak. Szoros együttműködést alakít ki a BDSZ Nyugdíjas Megyei Szervezetével és alapszervezetével. Kapcsolatot tart a Füleki Nyugdíjas Klubbal. Kirándulásokat szervez a környékre és gyógyfürdőkbe. Egészségmegőrző, illetve betegségmegelőzéssel kapcsolatos előadások szervezése, hallgatás. Salgótarján Város Önkormányzat és a Bányász Szakszervezet által rendezett ünnepségeken, megemlékezéseken való részvétel. ... >>

Salgótarjáni Rézfuvós Kvintett Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Beszterce tér 2. III./48.
képviselő: Szabó István
Salgótarján és környéke zenei közművelődésében való részvétel, önálló hangversenyek szervezése, a város kulturális életének és a Salgótarjáni Zeneiskola tekintélyének ápolása és növelése az egész ország területén és lehetőség szerint külföldön. A tagok szakmai továbbfejlődésének biztosítása. ... >>

Salgótarjáni Röplabda Club

(intézményi,sport,oktatási)

3100 Salgótarján, Bajcsy Zs. út 16-18.
képviselő: Gulyásné Lőrincz Klára
A rendszers sportolás, versenyzés, testedzés és az erre való igény felkeltése. Más röplabdaszakosztályokkal való jó kapcsolat és versenyszellem kialakítása az egészséges életmódésrt. A megyében lévő iskolákkal, ifjúsági sportegyesületekkel az együttműködésre törekvés a szervezett utánpótlás biztosítása. ... >>

Salgótarjáni Sportiskola Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

3100 Salgótarján, Bartók Béla út 10.
képviselő: Kiss József
Saját nevelésű fiatalokkal biztosítani Salgótarján város élsportoló utánpótlását és ezzel segíteni az egyetemes magyar sport értékeinek felszínre juttatását. az ifjuság egészséges életmódra nevelésének elősegítése. ... >>

Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, József Attila utca 2/A.
képviselő: Tóth Tibor
Az egyesület célja, hogy Salgótarján és környéke, valamint a megye és az ország zenei életében önálló hangversenyek szervezésével és megtartásával aktívan részt vegyen. A városi kulturális életének és a Salgótarjáni zeneiskola hagyományainak ápolása és megőrzése, megismertetése az egész ország területén, és lehetőség szerint külföldön is. A Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar működtetése, szakmai irányítása. A Salgótarjáni Zeneiskola zenekarainak szakmai irányítása, tagjainak szakmai és művészeti továbbfejlődésének biztosítás. ... >>

Salgótarjáni Szivárvány Óvoda Gyermekeiért Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Fogách ut 2.
képviselő: Szlobodnyik Pálné
Az óvodás gyermekek oktatása, képességfejlesztése, kulturális tevékenység, gyermek, ifjuságvédelmi tevékeenység az óvoda fenntartási költségeinek kiegészitése, anyagi fedezet biztositása stb. ... >>

Salgótarjáni Vadvirág Óvodáért Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3141 Salgótarján, Őrhegy út 1.
képviselő: Bartkó Istvánné
A Salgótarjáni Vadvirág Tagóvoda gyermekei életkorának megfelleő szociális, művelődési, szabadidősport, környezet megismerésére, felfedeztetésére, illetve ezzel összefüggő tevékenységek szervezése. ... >>

SMART Alapítvány a korai két tanítási nyelvű képzés fejlesztésére

(intézményi,oktatási,egyéb)

3100 Salgótarján, József Attila út 2.
képviselő: Ormainé Balogh Andrea
Az alapítvány célja a Gagarin Általános Iskola korai két tanítási nyelvű képzésének támogatása, a tanítást segítő eszközök vásárlása, célnyelvi tanulmányutak anyagi támogatása rászorultaknak, nyelvvizsgák, tanulmányi versenyek, beugrók finanszírozása rászorultaknak, tanárok szakmai továbbképzésének támogatása, az ehhez szükséges utazási költségek biztosítása, szakkönyvek segédeszközök vásárlása, anyanyelvi asszisztens, lektor idegen nyelvi képzésben való részvételének biztosítása, anyagi támogatása, nyári táborok szervezésem szakmai internetes oldalakhoz való hozzáférés biztosítása, saját oktatási segédanyag összeállítása és kiadásának anyagi támogatása. ... >>

Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Nagy Ferencné
Az egyesület feladata elsősorban a felnőtt tovább és átképzések szervezése, a helyi és regionális népfőiskolák segítése, népfőiskolai szervezőtanárok képzése, népfőiskolákat segítő megyei információs adatbázis kialakítása, továbbá az egészséges életmód elméletének és gyakorlatának komplex módon történő terjesztése. Az idős, nyugdíjas korosztály aktivizálása, közösségi életbe való bekapcsolása, tapasztalatuk, tudásuk átadása. a palóc hagyományok ápolása, továbbadása a fiatalabb nemzedékeknek. ... >>

"STROMFELD" Közhasznú Alapitvány

(intézményi,sport,oktatási)

3100 Salgótarján, Kertész út 2.
képviselő: Vincze Béla
A Stromfeld Aurél Gépipari Szakközépsikola Salgótarján, Rákóczi út 232. tehetséges tanulóinak szakmai és egyéb tanulmányi versenyekre való felkészítésének, fersenyeztetéseinek támogatása, a jól szereplő tanulók, valamint az őket felkészítő tanárok díjazása. Az iskola külföldi szakmai tanulmányaútjainak, termelési gyakorlatainak támogatása. az iskolában a környezetvédelmi oktatás feltételeinek megteremtése. Az iskola által szervezett sporttevékenységek támogatása. Az iskolai költségvetésben nem tervezhető iskolai feladatok finanszírozása. Az alapítvány a fentiekben megfogalmazott feladatokon kívül kiemelt tevékenységének tekinti más, hasonló jellegű alapítványokkal való szoros kapcsolat kiépítését, Nógrád megye civil életbe történő bekapcsolását, valamint a társadalom életminőségét szolgáló környezet védelmének felszínen tartását, nem csak az iskolában, hanem azon kívül is. ... >>

Számítástechnika Kultúrájáért Alapitvány

(intézményi,oktatási)

3100 Salgótarján, Május 1. út 58.
képviselő: Bata János kuratórium elnöke
Az iskola ifjuságvédelmi tevékenységének segítése. Az iskola fenntartási költségeinek kiegészítése, elsősorban szakmai célú beszerzése. A helyi padagógiai programhoz szükséges kiegészítő anyagi fedezet biztosítása. ... >>

Százszor szépet a gyermekeknek

(intézményi,oktatási,kulturális)

3100 Salgótarján, Május l. ut 49.
képviselő: Benczéné Csizmadia Zsuzsanna
Az óvodába járó gyermekek komplex személyiségfejlesztését, képességeik sokoldalu gazdagitását szolgáló fejlesztési eszközök, tárgyak és egyéb feltételek biztositása. ... >>
1. oldal 2. oldal