Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Salgótarján érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 47
1. oldal

ABIGÉL Közhasznú Egyesület

(oktatási,érdekképviselet,szociális)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Kővári Edit
A pervazív fejlődési zavarral élők oktatásának, integrálásának elősegítése, foglalkoztatása és lakhatási gondjaik megoldása. Életúttervezés, önálló életvitel kialakításának segítése. A fenti állapottal együtt élők családtagjainak egy közösségbe tömörítése, számukra közösségi élet biztosítása. Családi napközi létrehozása, szabadidős programok szervezése. Együttműködés a társszervekkel, az országosan kialakított autizmussal kapcsolatos törekvések megvalósításában és az érdekvédelemben, érdekérvényesítésben. A segítő szakmai szervezetek munkájának segítése. A társadalomban széles körben ismertté tenni fenti problémák mibenlétét, kezelésének módszereit, elfogadásának lehetőségeit. ... >>

ÁFÉSZ-ek Nógrád Megyei Szövetsége

(érdekképviselet)

3100 Salgótarján, Rákóczi ut 13.
képviselő: Dr. Egyed Ferdinánd ... >>

Beszterce Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

3100 Salgótarján, Beszterce tér 4.
képviselő: Szabó Attila
Az ÁMK Beszterce-lakótelepi Általános Iskola nevelő-oktató munkájával összhangban az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kíírt játék, turisztikai, versenyzési és versenylehetőségek tervezése és szervezése. Az egyesület célja a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítás, sportkapcsolatok létestése és fenntartása, a sporttal való nevelés. ... >>

Cserháti Erdőkért Természetvédelmi és Erdészeti Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

3100 Salgótarján, Liliom út 12.
képviselő: Gregán Emil
Nógrád megye, ezen belül a cserháti tájegység erőterületeinek óvása, az erdő civil védelmének szervezése mellett az ökológiai és materiális értékek bemutatása, a környezettudatos erdők védelmét, ésszerű hasznosítását elősegítő gondolkodásmód erősítése és terjesztése. Az erdész társadalom, illetve az erdőhöz kapcsolódó tulajdonosi kör közös érdekének, közéletének és érdekvédelmének biztosítása. Az erdőgazdálkodásban dolgozó érintettek szabadidős és kulturális tevékenységének előmozdítása és szervezése. ... >>

Fiatal Romák Oktatási és Kulturális Egyesülete

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3100 Salgótarján, Bugát Pál út 4.
képviselő: id. Szabó János
Fiatal romák Oktatási és Kulturális Egyesület fő célja a cigányság integrálódásának a tudomány, a kultúra, az érdekvédelem, az informatika eszközeivel való megváltoztatása, jobbítása. ... >>

Horgász Egyesületek Nógrád Megyei Szövetsége

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

3100 Salgótarján, Alkotmány út 7. fszt. 2.
képviselő: Ivitz Zoltán, Paulovics László
A tagszervezetek érdekképviselete, érdekvédelme és működési feltételeinek javítása. A sporthorgászattal is hozzájárulni a szabadidő kulturált eltöltéséhez. Elősegíteni,hogy az egyesületek tövényes keretek között működjenek, a horgászetika szabályait tiszteletben tartsák, tagjainak a természet szeretetére és védelmére neveljék. ... >>

KiViSzI Színházi Műhely

(intézményi,kulturális,érdekképviselet)

3100 Salgótarján, Fáy András körút 76. II/3.
képviselő: Jakubovics Judit
Az egyesület célja az átlag ember művészeti, kulturális tevékenységének kielégítése, a gyerekek színház közeli élményhez juttatása, részükre színházi előadások szervezése. Az egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását. ... >>

Közoktatási Magánszolgáltatók Országos Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

3100 Salgótarján, Úttörők útja 6.
képviselő: Paróczai Csaba
Az állami, önkormányzati oktatáson kívüli oktatási, nevelési tevékenység jogi és anyagi elismertetésének hatékony képviselete, az egyenlőség, az egyenjogúság és az esélyegyenlőség feltételeinek megteremtése. Meghatározott feltételek mellett jogi, gazdasági, pedagógiai és egyéb szakmai támogatás nyújtása a jelenlegi és jövőbeni tagoknak. Szolidaritási alap létrehozása és fenntartása tagjai működésének hitelnyújtással és esetleg más alkalmas módon történő elősegítésére. Kapcsolatok építése és ápolása a hazai és külföldi szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel, szövetségekkel. ... >>

Nógrád Megyei Agrárkamara

(érdekképviselet)

3100 Salgótarján, Hargita körút 37.
képviselő: Petrás László
Célja, hogy a kamarai törvénynek és más jogszabályoknak és az alapszabálynak megfelelően önkormányzaton alapuló működésével előmozdítsa a gazdaság fejlődését és szerveződését, az üzleti forgalom biztonságát és a piaci magatartás tisztességét. A gazdasági tevékenységet folytatók általános együttes érdekeinek érvényesülését valamint ellássa a gazdaság működésével összefüggő azon közigazgatási feladatokat, melyet a törvény feladatkörébe utal. ... >>

Nógrád Megyei Épitész Kamara

(érdekképviselet)

3100 Salgótarján, Rákóczi út 13.
képviselő: Kenyeres István ... >>

Nógrád Megyei Iparszövetség

(érdekképviselet,egyéb)

3100 Salgótarján, Mártirok ut 4.
képviselő: Dr. Bobsonyi László ... >>

Nógrád Megyei Munkástanácsok Szövetsége

(érdekképviselet)

3100 Salgótarján, Füleki ut 30.
képviselő: Plantek Lászlóné ... >>

Nógrád Megyei Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,természetvédelem,szociális,érdekképviselet,egyéb)

3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.
képviselő: Szluka Pál
A NMPVKE közhasznú tevékenységet végezve közreműködik a megye lakosságának polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási és egyéb humanitárius védelmi feladatokra való felkészítésében, védelmük szervezésében azzal a céllal, hogy a lakosok képesek legyenek megvédeni önmaguk, családtagjaik, embertársaik életét, vagyontárgyaikat eredményesen oltalmazni, menteni, részükre segítséget nyújtani elemi csapások, természeti és ipari katasztrófák, valamint fegyveres konfliktusok esetén. A NMPVKE céljait a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített jogokra és kötelességekre figyelemmel a Honvédelmi törvényben, a Polgári Védelmi törvényben, a Katasztrófa törvényben és a háború áldozatainak védelmére vonatkozó Genfben, 1949. augusztus 12-én kötött nemzetközi egyezmények I. és II. kiegészítő jegyzőkönyvében megjelölt polgári védelmi feladatok végrehajtásában való közreműködéssel valósítja meg. A NMPVKE célkitűzéseinek megvalósítása során a közhasznú tevékenységét összehangolja és szoros együttműködést, érdekegyesületet alakít ki a különböző jogszabályokban megállapított katasztrófavédelmi, polgári védelmi feladatokat ellátó országos és területi szervekkel, a megyei és helyi védelmi bizottságokkal, helyi önkormányzatokkal, továbbá a Magyar Vöröskereszttel, a Magyar Tűzoltó Szövetséggel, a Magyar Polgárőr Szövetséggel, és más humanitárius és karitatív szervezetekkel. ... >>

Nógrád Megyei Vadász Szövetség

(érdekképviselet)

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
képviselő: Hajas Péter Pál ... >>

Nógrád Volán Rt. Munkástanács

(érdekképviselet)

3100 Salgótarján, Rákóczi ut 137-139.
képviselő: Simon Gyula ... >>

"Nők Salgótarjánért" Klub

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3100 Salgótarján, Ybl Miklós út 49. II./15.
képviselő: Erdei Imréné
Elősegíteni a nők részvételét a közéletben. Találkozók, előadások tanfolyamok szervezésével biztosítani, hogy a nők nagyobb számban és hatékonysággal vegyenek részt a döntéshozó szervek munkájában. Érdekvédelmi és szociális tevékenységgel foglalkozni. Nemzetközi kapcsolatok kiépítése. Pályázatok kiírása, pályázatokon való részvétel. Kulturális eseményeken részvétel. Rendezvények szervezése, lebonyolítása. ... >>

Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége

(érdekképviselet)

3100 Salgótarján, Fő tér 1.
képviselő: Szendrődi György ... >>

Összefogással Salgótarjánért Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

3100 Salgótarján, Rákóczi ut 13.
képviselő: Juhászné Kincses Helén ... >>

Palóc Karate Szövetség (közhasznu)

(sport,érdekképviselet)

3100 Salgótarján, Pécskő út 6.
képviselő: Józsa Barnabás
A szövetség a shotokan karateval kapcsolatos tevékenységek ellátására a shotokan karateval foglalkozó szakosztályok, csoportok munkájának összehangolása, segítésére létrehozott szervezet. ... >>

PALÓCTÁJ Méhész és Környezetvédő Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet)

3100 Salgótarján, Damjanich út 113.
képviselő: Gyepesi Béla
A társadalmi szervezet célja, hogy összefogja Nógrád megye városaiban és kistérségi településein élőket és mindazokat a jogi személyeket, akik személyes ügyüknek tekintik a környezeti tudatosság formálását a különböző környezet és természetkímélő mezőgazdasági méhész termelési módszerek bevezetésének, elterjesztésének elősegítését. Az egyesület részt vállal a méztermelés, mézértékesítés, méhegészségügy környezet- és természetvédelmi érdekek érvényesítésében.Az egyesület célja mezőgazdasági méhész termelési módszerek bevezetése és elterjesztése. A környezet és természetkímélő termelési módszerek bevezetése és elterjesztése. Az egészségmegőrzés, betegségek megelőzése. A méhészeti termékek bemutatása, népszerűsítése. A környezeti tudatosság formálása. A térség természeti és kulturális örökségének fenntartható fejlesztése. A palóc kultúra és a palóc hagyományok, kulturális értékek megőrzése. ... >>

Promeritum Alapítvány

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

3104 Salgótarján, Makarenkó út 7. manzard/13.
képviselő: Pál Helga
Az alapítvány célja az esélyegyenlőség, a környezetvédelem és az emberi jogok megvalósulásának elősegítése. Érdekvédelem, a területekhez kapcsolódó nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi együttműködések elősegítése, erősítése, új kapcsolatok kiépítése és fenntartása, a társadalmi szemléletformálás. A hátrányos helyzetben lévők, a depriváltak, az esélyegyenlőség célcsoportjaihoz tartozók és rászorulók támogatása, életminőségük javítása. Az alapítvány célja továbbá a területekhez kapcsolódó civil szervezetek és intézmények együttműködésének segítése, konferenciák rendezvények workshopok rendezése. Olyan szakmai műhely létrehozása, amely segíti az esélyegyenlőség és a környezetvédelem megvalósulását, az emberi jogok szélesebb körű megismerését, amely elősegíti a hátrányos helyzetűek, vagy a többségtől eltérő helyzetben lévők egyenlő esélyeit, a környezetvédelem megvalósulását. Az alapítvány munkájával küzd a hátrányos megkülönböztetés ellen. Az alapítvány egyik konkrét célja egy állandó ügyfélszolgálat létrehozása, amely működésével hozzájárul az esélyegyenlőség előmozdításához, az emberi jogok védelmének és az érdekvédelem megvalósulásához. Az alapítvány céljának tekinti továbbá a területekhez kapcsolódó nemzetközi kapcsolatok építését, ápolását, a nemzetközi tapasztalatok adaptációját, a folyamatos információcsere biztosítását. Az alapítvány a helyi kedvezőtlen adottságok, a kulturális események és az ifjúsági rendezvények alacsony száma és az önszerveződő ifjúsági csoportok hiánya alapján célul tűzi ki továbbá az ifjúság és a kultúra támogatását. Ennek érdekében rendezvényeket, közösségi és kulturális, ifjúsági eseményeket, konferenciákat, szabadidős tevékenységeket és táborokat szervez. Támogatja az egészségre nevelést. ... >>

Rokkant-telepért Egyesület

(sport,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3100 Salgótarján, Munkás út 5.
képviselő: Marcsicsek Árpád
A településrész közösségformálása. Az egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az egyesület törvényes működését és céljainak megvalósítását. Az egyesület feladata közösségformáló tevékenységével, önszerveződési folyamatok támogatásával hozzájárul a településrész lakóinak szabadidős (hobbi) ? kulturális (művészeti, kortárs és hagyományőrzési, kulturális örökségápolási ? sport, szociális, bűnmegelőzési tevékenységének szervezéséhez, védi a környezeti kultúrát. ... >>

S.T. Glass Öblösüveggyártó és Forgalmazó Rt. Karbantartó részlegének Munkás Tanácsa

(érdekképviselet)

3100 Salgótarján, Kistarján ut 6.
képviselő: Csikós Kálmán
Érdekvédelmi szervezet, célja a tagok jogainak védelme, a munkavállalói tulajdonszerzés elősegítése, az 1992. évi XXII. tv. szerinti jogok és kötelezettségek gyakorlása. ... >>

Salgótarján és Kistérsége Civil Szervezetek Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Uramecz János
A kistérség civil szervezeteinek fórumaként a demokrácia erősítése, a civil társadalom közéleti szerepének véleménynyilvánítása és szólásszabadság érvényesülésének elősegítése, valamint a pályázatírási tevékenységen keresztül a forrásteremtés problémáinak kiküszöbölése, így a civil szervezetek a pályázatok útján elnyerhető állami források megszerzésében is segítséget kaphatnak. A szövetség és tagjainak érdekképviselete a helyi és kistérségi szervezetekben. Társadalmi szervezetek megalakulásának elősegítése, támogatása, szabályzatminták és információk biztosításával. A szövetség tagjainak segítése, pályázati anyagok átadása, figyelése szakmai segítségnyújtással. ... >>

Salgótarján Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,szociális,érdekképviselet)

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
képviselő: Dr. Palásthy Tamás
A helyi turisztikai desztináció menedzsment létre létrehozásából, fenntartásából, működtetéséből fakadó feladatok széleskörű ellátása, a turisztikai célterület egységes elvek mentén történő menedzselése, a helyi szintű desztinációs menedzsmentrendszer kialakítása a desztináció területén lévő települések együttműködésének közös fejlesztési programjai létrehozásának elősegítése, megvalósításának támogatása, a desztináció turisztikai tervezése, termék- és vonzerőfejlesztés, projektmenedzselés. Turisztikai információszolgáltatási, informatikai, foglalási-értékesítési rendszer kialakítása és működtetése. Marketing és kommunikációs kampányok tervezése és gyakorlati megvalósítása a területen működő turisztikai szereplőkkel együttműködve. Turisztikai termékek fejlesztése, piacra juttatása egységes fellépéssel, összehangolt rendszeren. Turisztikai adatszolgáltatás, kutatás és monitoring rendszer működtetése. A turisztikai szereplők tevékenységének összehangolása, a költségek csökkentése és működésük hatékonyságának növelése. Az egyesület a lehetőségekhez mérten segítséget kíván nyújtani a desztináció természeti értékeinek megóvásához és az épített környezet turisztikai szempontból fontos létesítményeinek hasznosításához, megőrzéséhez, fejlesztéséhez. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlősége megvalósításának mind teljesebb körű elősegítése. Közreműködés országos és helyi szervezetek desztináció turisztikai célú fejlesztéséhez. ... >>

Salgótarján Pincéregylet

(érdekképviselet)

3100 Salgótarján, Mérleg ut 5.
képviselő: Gabora Attila ... >>

Salgótarjáni Ipartestület

(érdekképviselet)

3100 Salgótarján, Klapka Gy. út 3.
képviselő: Szeles János ... >>

Salgótarjáni Nyugdíjas Bányász Klub

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3100 Salgótarján, Fő tér 1.
képviselő: Kékesi Sándor
A bányász hagyományok ápolása, azok emlékhelyének megőrzése, gondozása. Mivel a város iparának fejlődését, várossá alakulását is a bányászkodásnak köszönheti (ez tette lehetővé), ezért Salgótarján múltjával is kíván foglalkozni. Unokáikra élhető, emberarcú várost szeretne hagyni, ezért a jövő iránt is érdeklődnek (ifjúság képzése, helyben tartása, munkahelyteremtés, alternatív megújuló energiák). A Bányász Múzeumba kihelyezett környezetismereti órákat szerveznek arra érdeklődő iskoláknak. Szoros együttműködést alakít ki a BDSZ Nyugdíjas Megyei Szervezetével és alapszervezetével. Kapcsolatot tart a Füleki Nyugdíjas Klubbal. Kirándulásokat szervez a környékre és gyógyfürdőkbe. Egészségmegőrző, illetve betegségmegelőzéssel kapcsolatos előadások szervezése, hallgatás. Salgótarján Város Önkormányzat és a Bányász Szakszervezet által rendezett ünnepségeken, megemlékezéseken való részvétel. ... >>

Salgótarjáni Polgárok Munkástanácsa

(érdekképviselet)

3100 Salgótarján, Füleki ut 7.
képviselő: Plantek Lászlóné ... >>

Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Club

(sport,érdekképviselet)

3102 Salgótarján, Erkel köz 38
képviselő: Rácz Viktor
A klub tagjainak rendszeres helyi, sportklubon belüli, sportegyesületek közötti és szakszövetségek által kiírt játék-, versengési-, és versenylehetőségek tervezése és szervezése, állami, társadalmi szervek támogatásának, a klub jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával. A rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés bizotsítása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, a sporttal való nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása. ... >>

Somoskőy István Honvéd Egyesület

(érdekképviselet,szociális)

3100 Salgótarján, Ady E. út 3/C.
képviselő: Patinszki Lajos
Nugdíjas honvédségi tisztek, tiszthelyettesek, kinevezett polgári alkalmazottak és házastársaik közösségi életének szervezése, nyugdíjas korosztályt összefogó szervezet tagjainak művelődési, szórakozási, pihenési programokat szervez, a honvédségi dolgozókhoz fűződő kapcsolatokat ápolja. Véleményt nyilvánít a hadkiegészítési és területvédelmi helyőrség parancsnokság érdekvédelmi feladatainak ellátásához. ... >>

Szövetségben Nógrád Megye Környezet- és Természetvédelméért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,érdekképviselet,környezetvédelmi)

3100 Salgótarján, Kertész út 2.
képviselő: Dr. Kecskeméti Sándor
Összefogni azokat a környezet- és természetvédelmi szervezeteket az Észak-magyarországi régióban, akik személyes ügyüknek tekintik a magyar társadalom természetvédelmi viszonyainak javítását, környezetvédelmi tudatformálás, a megye településein élő emberek környezetvédelmi tájékozódásának, ismeretterjesztésének, tanulásának segítését. Intézményes formákat biztosítani tagjai közéleti, demokratikus vitáihoz, és nyilvános lehetőségeket teremteni környezetvédelmi, tudományos eszmecserékre, ismeretszerzésre. Segíteni a tagok környezetvédelmi tudásának korszerűsítését, szemléletük kiszélesítését. ... >>

Uzoni Diáksport Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

3104 Salgótarján, Nagymező út 5/a.
képviselő: Szilágyi Tamás
Az Uzoni Péter Gimnázium és Általános Iskola nevelő-oktató munkájával összhangban, a sportegyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt, játék-, turisztikai-, versengési-, és versenylehetőségek tervezése és szervezése, mert az intézmény a közoktatási törvény alapján szerződéssel köteles biztosítani az iskolai sportkör működését, vagy meghatározott feltételekkel a diáksport-sportegyesületet támogatni. Valamint az állami, társadalmi szervek támogatásának, a diáksport-sportegyesület jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás tanórán kívüli feltételeit. Cél a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása a sporttal való nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása, különösen tervezni, szervezni és összehangolni a tanulók órán kívüli testnevelését, sportolását. ... >>

Üveggyapotgyártó Munkavállalók Független Szakszervezete

(érdekképviselet)

3104 Salgótarján, Csehov út 13.
képviselő: Kazinczi Sándor
A szakszervezet a demokrácia és az önkormányzatiság alapelvei szerint működő, önkéntesen létrehozott érdekképviseleti szervezet, mely a jelen alapszabályban meghatározott célok elérésére alakult, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljainak elérésére szervezi tagjai tevékenységét. A szakszervezet célja tagjai munkaviszonyával, foglalkoztatásával, szociális és gazdasági viszonyaival kapcsolatos érdekeinek feltárása, képviselet és védelme, különös tekintettel a munkahelyi szintű érdekvédelem megvalósítására. A szakszervezet az állami szervektől, a politikai pártoktól és a munkáltatóktól függetlenül működik. ... >>

Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete

(érdekképviselet,szociális)

3100 Salgótarján, Bartók Béla út 10.
képviselő: Almádi Balázs
A társadalmi szervezet célja, hogy ellássa tagjai egyéni és kollektív érdekvédelmét, elsősorban az egyesület működési területén élő vak, aliglátó vagy gyengénlátó személyek érdekeinek védelmét és képviseletét, életviteli nehézségeik és problémáikkal kapcsolatos ügyek intézését. ... >>
1. oldal