Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Salgótarján egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 56
1. oldal

Acélgyár Környéke Polgárőr Egyesület /kiemelkedően közhasznú/

(közbiztonság,egyéb)

3100 Salgótarján, Salgó út 21. mf./5.
képviselő: Csohány Tibor
A közrend és a közbiztonság javítása, a bűncselekmények és balesetek megelőzése, az álamhatár őrizete, a határrend fenntartása, a gyermek és ifjuságvédelem, a katasztrófa elhárítás, valamint környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenység kifejtése, ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése az egyesület működési területén élő állampolgárok felé. ... >>

Befogad-Lak Állat- és Természetvédő Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

3100 Salgótarján, Szerpentin út 25. 2/7.
képviselő: Surányi Andrea
Állatvédelem, állatmentés. Állatmenhely létrehozása, működtetése. A gazdátlan kóborebek megmentése, új gazdikhoz juttatása. Ideigleneg befogadó gazdik keresése, a felelős állattartásra való nevelés, ismeretterjesztés, szemléletformálás. Szervezetten működő menhely működésébe bekapcsolódás, a működés átvétele lehetőség szerint. Együttműködni más állatvédő szervezetekkel. Állattartás természetre gyakorolt káros hatásainak csökkentése. Vadon élő állatok természetes életterének védelme. Köztudatba juttatni, hogy Salgótarjánban állatmenhely működik és miért van rá szükség. Örökbefogadó napok szervezése. Állatok etetése, gondozása a menhelyen, orvosi ellátásuk megoldása. Nyílt napok, örökbefogadó napok rendszeres jelleggel történő szervezése. Rendezvények szervezése, illetve különböző rendezvényeken való részvétel. Kiadványok készítése, iskolai felvilágosítás szervezése. Aktivisták bevonása a működésbe. A támogatók körének bővítése. ... >>

"Civilek a megyéért" Egyesület

(egyéb)

3100 Salgótarján, Liget út 1. fszt.4.
képviselő: Bali Dániel
A ?Civilek a megyéért? Egyesület pártokhoz nem kötődő társadalmi szervezet. Közéletiségre szakosodott Egyesület, amelynek célja, hogy találkozási és együttműködési lehetőséget teremtsen a Nógrád megyében működő civil szerveződések, és a velük együttműködő, őket támogató, segítő magánszemélyek, valamint intézmények, önkormányzatok képviselői számára. Biztosítson önkormányzati képviseletet a pártokhoz nem kötődő, de aktív közéletiséget vállaló polgárok részére. Tevékenységével járuljon hozzá a civil szerveződések társadalmi súlyának növekedéséhez, azok helyi, közéleti aktivitásának erősödéséhez, valamint segítse elő további civil szervezetek létrejöttét. ... >>

CSI-GA Ház Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Gracza Mária
A testi-lelki-szellemi egységet és egészséget szolgáló fejlesztő, szemléletformáló életmódprogramok, a hagyományos magyar és keleti egészségfejlesztő eljárások gyakorlása, alkalmazása, ismertetése, terjesztése és elsajátítása. A lakosság az itt élő egyének és közösségek (korra, nemre, helyzetre való tekintet nélkül) ösztönzése, az egészségtudatos életvitel, magatartás kialakítására. Szolgáltatásaival, programjaival szolgálni kívánja a mentális egészség védelmét, megőrzését, az életvezetési kompetenciák, az öngondoskodás képességének, fejlesztését, a mozgáskultúra, a sport megjelenését, beépülését az emberek életébe. Segíteni kívánja a női szerepek, a nőiség kiteljesedését, megélését a mindennapokban. ... >>

Csiki Jolán és Csiki Mária Alapitvány

(egyéb)

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. III./301.
képviselő: Reszoly Gusztávné ... >>

"Eperjes-telepi" Baráti Kör Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Katona J. út 37.
képviselő: Gyuris József
Az egyesület összefogja azokat a Salgótarján Eperjes-telep és környékén élőket és mindazokat a jogi személyeket, akik személyes ügyüknek tekintik ?szűk? életterük formálását, a területi természeti és kulturális örökségén és sokféleségén, valamint annak helyreállításán alapuló fenntartható fejlődési modell kialakításának elősegítését. Az Egyesület e cél elérése érdekében intézményes formákat biztosít tagjainak azon törekvésére, mellyel fel kívánják hívni a környéken élők figyelmét a környezetvédelmi kultúra, lakókörnyezet szépítésének, a rászorulók szükség szerinti eszközbeli és anyagi támogatásának fontosságára. Az egyesület célul tűzi ki továbbá az érintett területen élők összefogásának erősítését az életkörülmények javítása érdekében. ... >>

Észak-Kelet Nógrád Térségi Önkormányzatok Társulása

(egyéb)

3100 Salgótarján, Városháza Muzeum tér 1.
képviselő: Puszta Béla ... >>

FEHÉR PONT Ifjúsági Szabadidős és kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

3109 Salgótarján, Vár út 5.
képviselő: Balázs István Attila, Hernádi Péter, Szőke Gábor
Ifjúsági, valamint szórakoztató kulturális, szabadidős és oktatási programok megszervezése, az ehhez kapcsolódó rendezvények lebonyolítása. Célja továbbá az ifjúság fejlődéséhez szükséges és a számukra legmegfelelőbb programok megszervezését és az őket leginkább érintő problémákkal kapcsolatos felvilágosító munkát tartani. ... >>

Fiatal Romák Oktatási és Kulturális Egyesülete

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3100 Salgótarján, Bugát Pál út 4.
képviselő: id. Szabó János
Fiatal romák Oktatási és Kulturális Egyesület fő célja a cigányság integrálódásának a tudomány, a kultúra, az érdekvédelem, az informatika eszközeivel való megváltoztatása, jobbítása. ... >>

Forgács - Fény Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1.
képviselő: Harmosné Végh Mária
A salgótarjáni Forgács lakókörzetben élő 6-14 éves korosztályú gyermekek esélyegyenlőségének növelése, a területi helyzetből adódó szociális, kulturális hátrányaiknak csökkentése, környezettudatos gondolkodásuk alakítása, különösen a lakókörzeti iskola ez irányú tehetséggondozó és hátránykompenzáló tevékenysége feltételeinek javításával, programjainak támogatásával. ... >>

Gaál István Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

3102 Salgótarján, Petőfi út 74.
képviselő: Shah Gabriella
A névadó Gaál István Kossuth-díjas filmrendező szellemi örökségének ápolása. Fotó- és filmművészeti, irodalmi, történelmi, művészettörténeti, képző- és iparművészeti, természettudományi, néprajzi tárgyú előadások, továbbképzések, kiállítások, konferenciák, nyári táborok és foglalkozások, felolvasóestek, fórumok, pályázatok megszervezése és lebonyolítása. Sport, turisztikai és szabadidős rendezvények és versenyek megszervezése és lebonyolítása. Az egyesület céljaihoz, tevékenységéhez kapcsolódó filmek, könyvek és egyéb kiadványok megjelentetése és terjesztése. Tudományos publikációk megjelentetéséhez kapcsolódó szakmai munkák elvégzése, pl. rajzok, fotók, felmérések és egyéb dokumentációk, szakvélemények elkészítése, kiállítások rendezése. Hasonló célokra szerveződött hazai és nemzetközi szervezetekkel való gyümölcsöző kapcsolat kiépítése. ... >>

Galba Árpád Vívóegylet és Szabadidőklub

(sport,egyéb)

3100 Salgótarján, Pécskő út 23/4.
képviselő: Dr. Hotváthné Győri Magdolna
Az egyesület célja, hogy edzési, sportolási lehetőséget biztosítson a vívósport terültén. Az utánpótlás nevelése, valamint az amatőr és élsportolók versenyzési feltételeinek megteremtése, a vívás népszerűsítése, megismertetése a nyilvánossággal. ... >>

Gyermekekért Baráti Kör

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Czene Gyuláné
Az általános iskoláskorú gyermekek (6 évestől 14 évesig) számára szabadidős foglalkozások, kulturális, honismereti, sport, környezetvédelmi és egyéb ismeretterjesztő foglalkozások szervezése. Közös programok, kirándulások, szünidei táborozások megvalósításának segítése. Az általános iskolás korú gyermekek (6 évestől 14 évesig) számára szabadidős foglalkozások, kulturális, honismereti, sport, közművelődési-kulturális programok (könyvtár, színházlátogatás, cirkusz, stb.) és egyéb ismeretterjesztő- környezetvédelmi, egészségnevelési foglalkozások szervezése. Közösségi programok, kirándulások, szünidei táborozások megvalósításának segítése. a gyermekek érdekének védelme, a hátránnyal élő tagjainak esélyegyenlőségét szolgáló tevékenységek.
Az egyesület célja kiegészül az aláhúzott részekkel:
Az általános iskolás korú gyermekek (6 évestől 14 évesig) számára szabadidős foglalkozások, kulturális, honismereti, sport, közművelődési ? kulturális programok (könyvtár, színházlátogatás, cirkusz, stb.) és egyéb ismeretterjesztő ? környezetvédelmi, egészségnevelési ? foglalkozások szervezése, tehetséggondozás. Az egyesület kapcsolatot tart országos gyermekszervezettel (Grund Klubhálózat), a helyi önkormányzattal, az illetékes országgyűlési képviselővel, helyi önkormányzati képviselőkkel, s egyéb helyi szervezetekkel. ... >>

Hangulat Területnélküli Vadásztársaság

(sport,egyéb)

3141 Salgótarján, Budavölgyi út 18.
képviselő: Bodó Sándor
A kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson tagjai részére. Vadászattal, társasági élettel kapcsolatos együttműködés kialakítása más vadásztársaságokkal. A salgótarjáni kohász vadász szellem megőrzése, továbbvitele. ... >>

Harmadik Szektorért Egyesület

(egyéb)

3100 Salgótarján, Fő tér 5
képviselő: Szilveszter Zsuzsanna
A nyílt demokratikus társadalom működéséhez, működtetéséhez kulcsszerepet betöltő, politikai pártoktól független non profit szervezetek fejlesztése, erősítése. A non profit szervezetek társadaomban betöltött szerepének erősítése, magas színvonalú szakmai munkájának erősítése, stratégiai gazdálkodásának forrásteremtő és menedzsment képességeinek növelése. ... >>

Hip-Hop Break Team Egyesület

(sport,egyéb)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Horváth Tamás
Az egyesület célja, hogy rendszeres edzési, sportolási lehetőséget biztosítson a hip-hop mozgáskultúra területén. Az utánpótlás nevelése, valamint az élsportolók versenyzési feltételeinek megteremtése, a hip-hop népszerűsítése, megismertetése a nyilvánossággal. Az egyesület kiemelt céljának tekinti az egészséges életmód népszerűsítését. ... >>

Kézfogás az Esélyegyenlőségért Közhasznú Egyesület

(szociális,egyéb)

3104 Salgótarján, Blaha Lujza út 6.
képviselő: Szekeres Ádám
Az egyesület célja, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmányának és alkotmányos rendelkezéseinek tiszteletben tartásával előmozdítsa az egyre sokrétűbbé váló társadalmunkban a fiatalok személyes boldogulását, szakmai és társadalmi beilleszkedését, a felnőttek fiatalok, fiatalok és fiatalok, valamint segítő szakemberek közötti kommunikációt. Karolja fel a fiatalokat, segítse őket, hogy önmaguk megismerésével, helyes döntéshozatallal alakítsa ki személyiségüket és ezeket az utakat végig is tudják járni. Más generációkkal együtt felvértezni a fiatalokat stressz kezelési, döntéshozatali készségekkel és önismerettel. Hozzájáruljon a fiatalok mentálhigiénés karbantartásához. Megtanítsa a fiatalokat nemet mondani önpusztító probléma megoldási technikákra. Fejlessze az alkoholfogyasztással, drogozással, dohányzással szembeni ellenálló képességet. Előmozdítsa a mentálhigiéné, mint szemléletmód, attitűd, magatartás elterjesztését, hogy beépülhessen a fiatalok mindennapi életébe. Mozdítsa elő az európai esélyegyenlőségi eszme meghonosítását törekedve arra, hogy célcsoportjai (gyerekek, öregek, fogyatékkal élők, kisebbségben élők, hátrányos helyzetűek, kistelepülésen lakók) megtalálják beilleszkedésük lehetőségét szűkebb pátriánkban. ... >>

Kistarján Egyesület

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Pécskő út 10. VII/3.
képviselő: Andó László
Emberi kapcsolatokon alapuló közösségi, társadalmi tevékenység végzése a lakóhely fejlődéséért. Ennek érdekében a következő tevékenységet végzi. A természeti és épített környezet védelme, ápolása és értékeinek megőrzése, környezettudatos szemlélet kialakításának elősegítése. A történelmi, népi, gasztronómiai hagyományok ápolása és népszerűsítése. A városfejlesztéssel, városüzemeltetéssel, gazdasági szerkezetváltással kapcsolatos feladatok elősegítése. Az egészséges életmóddal és életvitellel kapcsolatos ismeretek fejlesztése, az ezzel kapcsolatos programok bonyolítása. Szabadidős programok, sport kulturális, gasztronómiai események szervezése. A szociálisan, mentálisan, gazdaságilag hátrányos helyzetű embertársaink támogatása. A biztonság, és a közbiztonság javításának érdekében komplex, megelőző szemlélet elterjesztése. Az emberi közösségek partneri együttműködésének kialakítása, módszereinek megismertetése, azok alkalmazása. Kapcsolat kialakítása más, hasonló tevékenységet folytató nemzetközi, állami és civil szervezetekkel. Egyéb más társadalmi tevékenység. ... >>

Kistermelők Egyesülete Salgótarján

(egyéb)

3100 Salgótarján, Nógrádi S. tér 2. V/2l.
képviselő: Erdősi István ... >>

Kistérségek Hátrányos Helyzetűek Egyesülete

(oktatási,szociális,egyéb)

3100 Salgótarján, Táncsics M. út 75.
képviselő: Balázs Győző
Az Európai Unió és állampolgárai, valamint a Magyar Köztársaság és állampolgárai támogatásainak felhasználásával az általános társadalmi-gazdasági fejlődés elősegítése, a hátránnyal élő polgárok életvitelének, társadalmi beilleszkedésének és rehabilitációjának segítése nem profit programok megvalósításával. Együttműködési körök szervezése nonprofit alapú, a helyi fejlődést szolgáló projektek megvalósítására, a projektek sikere érdekében szoros együttműködés fenntartása az önkormányzatokkal, polgármesteri hivatalokkal, kistérségi társulásokkal, megyei, regionális, országos és nemzetközi szervezetekkel. Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életminőségének javítása, esélyegyenlőségének biztosítása, nonprofit projektek megtervezése és azok végrehajtása által, oktatási tevékenységek, képzések előadások, bemutatók, rendezvények megvalósításával, ezen túlmenően munkaerő-piaci szolgáltatás végzése, foglalkoztatási projektek megvalósítása ... >>

Körúti Óvodásokért Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

3100 Salgótarján, Fáy András körút 35.
képviselő: Kis Miklósné
A salgótarjáni Körúti Tagóvodába járó gyermekek természetvédő- és szerető szemléletének fejlesztése változatos tevékenységekkel, valamint a gyermekek egészséges fejlődését szolgáló feltételek megteremtésének elősegítése. ... >>

"Követ Kőre" Főplébániai Egyházközségért Alapítvány

(szociális,egyéb)

3100 Salgótarján, Damjanich út 2.
képviselő: Dudás József
Az alapítvány célja: A római katolikus főplébánia templom külső és belső felújításához szükséges anyagi eszközök megteremtése és felhasználása. A salgótarjáni katolikus egyházközösség szellemi a karitatív tevékenységének támogatása és erősítése. ... >>

Közlekedési Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

3100 Salgótarján, Rákóczi ut D-i Helyijárati C.
képviselő: Simon István ... >>

Közösség a Jövőért Alapitvány

(egyéb)

3100 Salgótarján, Kossuth ut 8.
képviselő: Szilágyi Albert ... >>

Magyar Független Cigányfórum

(egyéb)

3100 Salgótarján, Rákóczi ut 13.
képviselő: Csik Károly ... >>

Niki Tánc Egyesület

(kulturális,egyéb)

3102 Salgótarján, Bóna Kovács Károly út 18.
képviselő: Komkáné Balcza Mária
Táncművészet népszerűsítése, megismertetése a nyilvánossággal. Testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, a közösségi élet kibontakoztatása, valamint a tagok szabadidejének kulturált eltöltése. ... >>

Nógrád Jövőjéért Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Ybl Miklós út 57.
képviselő: Borkovics Ádám
Az ifjúságot közvetve, vagy közvetlenül érintő kérdésekről vallott nézetek, vélemények képviselete. Részvétel az ifjúsági közéletben országos és helyi szinten egyaránt, különös hangsúlyt fektetve a diákok jogaira és érdekképviseletére. Az ifjúság önszervezésének segítése, ifjúsági közösségek létrejöttének támogatása. Ifjúsági programok szervezése, azok támogatása, különös tekintettel a hátrányos helyzetű roma és nem roma gyerekek beilleszkedését segítő programok szervezése. Kapcsolatok kiépítése más ifjúsági szervezetekkel. Szabadidő, kulturális, oktatási programok megszervezése és lebonyolítása, illetve ebben való segítségnyújtás. Hátrányos helyzetű családok feltérképezése és részükre segítségnyújtása az AIDS, a kábítószerezés és az egyéb káros szenvedélyek hatásainak megismertetése, szexuális felvilágosítás, prevenciós tevékenység előadások és kortárs oktatás segítségével. ... >>

Nógrád Liberális Kör

(kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Gusztos István
Szervezett formában kapcsolatteremtés a megye liberális gondolkodású, a közélet iránt érdeklődő személyiségei között, a megye és a régió liberális közéleti hagyományainak ápolása, a racionális és a türelmes közbeszéd gyakorlása, közéleti témákban liberális álláspont megfogalmazása és képviselete. ... >>

Nógrád Megyei Iparszövetség

(érdekképviselet,egyéb)

3100 Salgótarján, Mártirok ut 4.
képviselő: Dr. Bobsonyi László ... >>

Nógrád Megyei Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,természetvédelem,szociális,érdekképviselet,egyéb)

3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.
képviselő: Szluka Pál
A NMPVKE közhasznú tevékenységet végezve közreműködik a megye lakosságának polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási és egyéb humanitárius védelmi feladatokra való felkészítésében, védelmük szervezésében azzal a céllal, hogy a lakosok képesek legyenek megvédeni önmaguk, családtagjaik, embertársaik életét, vagyontárgyaikat eredményesen oltalmazni, menteni, részükre segítséget nyújtani elemi csapások, természeti és ipari katasztrófák, valamint fegyveres konfliktusok esetén. A NMPVKE céljait a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített jogokra és kötelességekre figyelemmel a Honvédelmi törvényben, a Polgári Védelmi törvényben, a Katasztrófa törvényben és a háború áldozatainak védelmére vonatkozó Genfben, 1949. augusztus 12-én kötött nemzetközi egyezmények I. és II. kiegészítő jegyzőkönyvében megjelölt polgári védelmi feladatok végrehajtásában való közreműködéssel valósítja meg. A NMPVKE célkitűzéseinek megvalósítása során a közhasznú tevékenységét összehangolja és szoros együttműködést, érdekegyesületet alakít ki a különböző jogszabályokban megállapított katasztrófavédelmi, polgári védelmi feladatokat ellátó országos és területi szervekkel, a megyei és helyi védelmi bizottságokkal, helyi önkormányzatokkal, továbbá a Magyar Vöröskereszttel, a Magyar Tűzoltó Szövetséggel, a Magyar Polgárőr Szövetséggel, és más humanitárius és karitatív szervezetekkel. ... >>

Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapitvány / közhasznu /

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

3100 Salgótarján, Mártirok út 1
képviselő: alapítvány képviselője Dr. Braun Márton, Dr. Bablena Ferenc István
A térség vállalkozásfejlesztési programjának kidolgozása és végrehajtása.
Ezen belül: A kis és közepes méretű vállalkozások létrejöttének, illetve működésének elősegítése, minden olyan tevékenység támogatása, amelyek a vállalkozások jobb működésének elősegítését szolgálják. Új munkalehetőségek teremtése vállakozások szervezése útján,- a helyi munkaerő készségeinek, szakmai és vállalkozói ismereteinek fejlesztése, a szükségletekhez való igazítása, oktatása, képzések útján, a kedvező feltételek teremtése a vállakozások tőkeerejének növeléséhez. Lakossági magánbefektetések ösztönzéséhez, valamint a működő tőke idevonzásához,a privatizációs folyamat megismertetése. Az alapítványi célra rendelkezésre álló hazai és külföldi pénzügyi források feltárása és kezelésükhöz szabályozott keret biztosítása Segítségnyújtás a helyi önkormányzatok vállalkozási programjának kialakításhoz, környezetvédelmi és kutatási tanulmányok támogatása, idegenforgalmi és egészségügyi jellegű vállalkozások segítése.
- ... >>

Nógrád-megyei Autós Baráti Társaság

(egyéb)

3100 Salgótarján, Görbe utca 25.
képviselő: Fülöp István
A Volkswagen típussal rendelkező gépjárművek tulajdonosainak, családtagjainak és valamennyi rajongó számára szervezeti keretet biztosítson Nógrád megyében. Célja továbbá a személygépkocsi típussal kapcsolatos megfelelő információcsere lebonyolítása, rendszeres találkozók és alkatrészbörzék szervezése, a személygépkocsi tulajdonosok kapcsolattartásának biztosítása. Minden tag úgy érezze, hogy egy nagy család része, ahol kölcsönös segítség és bizalom révén hódolhat a Volkswagen iránti szenvedélyének. ... >>

Nógrádi Történeti Múzeum Baráti Köre (Egyesület)

(természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.
képviselő: Bódi Györgyné
A Nógrádi Történeti Múzeumban folyó tudományos és közművelődési tevékenység megismerése, támogatása és népszerűsítése. A történelmi és mai Nógrád megye, különösen Salgótarján és térsége kulturális és természeti értékeinek, kulturális örökségének, hagyományainak feltárása, ápolása, megőrzése, megismertetése. Kölcsönös kapcsolat teremtése más civil szerveződésekkel, társadalmi szervezetekkel (különösen más honismereti tevékenységet folytató szervezetekkel, más múzeumok baráti köreivel), önkormányzatokkal, intézményekkel, tevékenységük segítése. Tudományos és ismeretterjesztő előadások, programok, rendezvények szervezése. A Nógrádi történeti Múzeum gyűjteménygyarapodásának elősegítése. Az egyesület szellemi elődjének tekinti az 1981-2008. között, nem jogi személyként működő Múzeum Baráti Kört. ... >>

"Nők Salgótarjánért" Klub

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3100 Salgótarján, Ybl Miklós út 49. II./15.
képviselő: Erdei Imréné
Elősegíteni a nők részvételét a közéletben. Találkozók, előadások tanfolyamok szervezésével biztosítani, hogy a nők nagyobb számban és hatékonysággal vegyenek részt a döntéshozó szervek munkájában. Érdekvédelmi és szociális tevékenységgel foglalkozni. Nemzetközi kapcsolatok kiépítése. Pályázatok kiírása, pályázatokon való részvétel. Kulturális eseményeken részvétel. Rendezvények szervezése, lebonyolítása. ... >>

Összefogással Salgótarjánért Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

3100 Salgótarján, Rákóczi ut 13.
képviselő: Juhászné Kincses Helén ... >>

P.I.T. BULL Ifjúsági Egyesület

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Alagút utca 6. fsz./3.
képviselő: Szomora József
Nógrád megye városainak és falvainak- 6 éves kortól - gyermekek és fiataljai számára szabadidős programok szervezése, kiemelkedően az ökölvívás kultúra terjesztése, az ökölvívás amatőr és versenysport támogatása, terjesztése, versenyek rendezése. Kulturális sport, környezetismeret, honismeret, természetjárás, táborozás, gyermek és ifjúságvédelem. Kiemelten hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok esélyegyenlőségének támogatása. ... >>

Rokkant-telepért Egyesület

(sport,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3100 Salgótarján, Munkás út 5.
képviselő: Marcsicsek Árpád
A településrész közösségformálása. Az egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az egyesület törvényes működését és céljainak megvalósítását. Az egyesület feladata közösségformáló tevékenységével, önszerveződési folyamatok támogatásával hozzájárul a településrész lakóinak szabadidős (hobbi) ? kulturális (művészeti, kortárs és hagyományőrzési, kulturális örökségápolási ? sport, szociális, bűnmegelőzési tevékenységének szervezéséhez, védi a környezeti kultúrát. ... >>

RÓNART Művészeti Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

3141 Salgótarján, Rónai út 17-19.
képviselő: Bakos Ferenc
Művésztelepek, szimpóziumok, művészeti fesztiválok, versenyek, szemlék szervezése, lebonyolítása. Művészeti fórumok, művésztelepek lebonyolítása, magyar és külföldi résztvevőkkel. Közreműködés az ifjúság nevelésében és oktatásában, képességeinek fejlesztésében, valamint a művészeti ismeretek terjesztésében. Képzések, továbbképzések, táborok szervezése. Együttműködés művészeti, oktatási társszervekkel. Művészeti alkotások létrehozásának és értékesítésének segítése. ... >>

Salgótarján és Kistérsége Civil Szervezetek Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Uramecz János
A kistérség civil szervezeteinek fórumaként a demokrácia erősítése, a civil társadalom közéleti szerepének véleménynyilvánítása és szólásszabadság érvényesülésének elősegítése, valamint a pályázatírási tevékenységen keresztül a forrásteremtés problémáinak kiküszöbölése, így a civil szervezetek a pályázatok útján elnyerhető állami források megszerzésében is segítséget kaphatnak. A szövetség és tagjainak érdekképviselete a helyi és kistérségi szervezetekben. Társadalmi szervezetek megalakulásának elősegítése, támogatása, szabályzatminták és információk biztosításával. A szövetség tagjainak segítése, pályázati anyagok átadása, figyelése szakmai segítségnyújtással. ... >>

"Salgótarján és Környékének Egészséges Környezetéért Alapitvány"

(egyéb)

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
képviselő: Eötvös Mihály
A településen megvalósitani szándékozott közmü beruházások létrejöttének előmozditása, annak reményében, hogy a térségben tevékenykedő vállalkozók és ott élő magánszemélyek lehetőségeik szerint további adományokkal segitik elő a célok megvalósítását. Az önkormányzati közmű beruházások megvalósításának előssegítése, a közműberuházások során a lakosságra eső terhek csökkentése, a felmerülú egyéb lakossági és önkormányzati közművekhez kapcsolódó szükségletek pályázati jellegű elősegítése, a lakosság egyéb közműterheinek csökkentése. ... >>

Salgótarján Városi Nyugdíjas Klub

(egyéb)

3100 Salgótarján, Munkásotthon tér 1.
képviselő: Bali Bertalanné
A saját otthonukban élő idős salgótarjáni nyugdíjasok részére biztosítsa, hogy egyedi környezetben magas színvonalú szolgáltatást nyújtó klub szerűen működő helyen találkozhassanak egymással és vendégeikkel, ezzel is elősegítve a társas kapcsolatok építését a párbeszédet, a gyümölcsöző együttműködés, valamint a tagok szabadidejének kultúrált eltöltését. A klub e cél érdekében szervezi és elősegíti az e körbe tartozó személyek rendszeres, bensőséges és zártkörű találkozását. ... >>

Salgótarjáni Civilekért közhasznú Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Dr. Diósiné Taracsák Judit
A salgótarjáni civil érdekérvényesítési rendszer (Civil Fórum) és választott tanácsadó- és döntéshozó testületének (a Salgótarjáni Civil Kerekasztal) működésének támogatása, továbbá hogy a salgótarjánihoz hasonló civil érdekérvényesítési rendszerek jöjjenek létre Nógrád megye településein és támogassa ezek együttműködését. Az alapítvány célja továbbá a Civil Fórum, illetve a Salgótarjáni Civil Kerekasztal jelenlegi és jövőbeni szakmai szekcióinak, működésének, illetve az általuk kezdeményezett projektek megvalósításának támogatása, a tagok képzésének, a tagok közötti kommunikációnak az elősegítése. Az alapításkor a következő szakmai szekciók működnek: kulturális- és művészeti, rend-, környezet és állatvédelmi, ifjúsági, sport- és szabadidő, szociális-, egészségügyi-, gazdasági- és foglalkoztatási, nevelési- és oktatási, és végül nyugdíjas szekció. ... >>

Salgótarjáni Gazdaságfejlesztő Egyesület

(egyéb)

3100 Salgótarján, Frigyes krt. 100.
képviselő: Szücs Zoltán ... >>

Salgótarjáni Nagyvárosi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
képviselő: Kakuk Zoltán
A közrend, közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a baleset megelőzés, a mélységi határrend fenntartása, gyermek- és ifjúságvédelem, az áldozatvédelem, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi munkát végez a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban. A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése. Társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági határőrizeti, megelőző vagyonvédelmi, a gyermek- és ifjúságvédelmi, áldozatvédelmi, baleset megelőzési és a környezetvédelmi tevékenység, valamint a Szomszédok Egymásért Mozgalom népszerűsítése. A rendőri és rendvédelmi szervekkel, valamint a helyi települési önkormányzattal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Salgótarjáni Nyugdíjas Bányász Klub

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3100 Salgótarján, Fő tér 1.
képviselő: Kékesi Sándor
A bányász hagyományok ápolása, azok emlékhelyének megőrzése, gondozása. Mivel a város iparának fejlődését, várossá alakulását is a bányászkodásnak köszönheti (ez tette lehetővé), ezért Salgótarján múltjával is kíván foglalkozni. Unokáikra élhető, emberarcú várost szeretne hagyni, ezért a jövő iránt is érdeklődnek (ifjúság képzése, helyben tartása, munkahelyteremtés, alternatív megújuló energiák). A Bányász Múzeumba kihelyezett környezetismereti órákat szerveznek arra érdeklődő iskoláknak. Szoros együttműködést alakít ki a BDSZ Nyugdíjas Megyei Szervezetével és alapszervezetével. Kapcsolatot tart a Füleki Nyugdíjas Klubbal. Kirándulásokat szervez a környékre és gyógyfürdőkbe. Egészségmegőrző, illetve betegségmegelőzéssel kapcsolatos előadások szervezése, hallgatás. Salgótarján Város Önkormányzat és a Bányász Szakszervezet által rendezett ünnepségeken, megemlékezéseken való részvétel. ... >>

Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.
képviselő: Bakos Krisztián
Önkéntes tűzoltóság létrehozása és működtetése a Salgótarján és vonzáskörzetébe tartozó településeinek, lakóinak, területének, ipari és természeti értékeinek védelmében, az ehhez szükséges személyi és technikai feltételek biztosítása. Segíteni a hivatásos tűzoltóság vonuló szolgálatának munkáját. Arra kiképzett állományával tűzoltási és műszaki mentési szaktevékenység ellátása, búvármentési tevékenység ellátása. Katasztrófavédelmi felszerelések beszerzése és raktározása. Katasztrófa helyzetben részvétel a mentésben. Felkészülés az ár- és belvízvédelmi feladatok ellátására. A fenti tevékenységhez szükséges képzések biztosítása. A fenti tevékenységi körökben szükség és kérés esetén a megye és az ország más területén is részvétel a szolgálat ellátásában. Közreműködni a segélyhívó, riasztó és tűzvédelmi rendszerek kiépítésében és működtetésében. Részvétel rendezvényeken, versenyek, ünnepségek tűzrendészeti biztosításában. Tűzoltó bemutatók, versenyek szervezése, részvétel ilyen rendezvényeken. Létrehozni és megszerettetni a Salgótarján és környékén a tűzoltó és ahhoz közeli sportok hagyományát, korra és nemre való tekintet nélkül. Megszerettetni és megismertetni a fiatalokkal a tűzoltó szakmát és a tűzoltó sportokat. Ápolni a tűzoltó hagyományokat, a tűzoltói eszméket. felkutatni és megóvni a térségben fellelhető tűzoltó relikviákat. Követni az 1885-ben alakult Salgó-tarjáni önkéntes Tűzoltó Egylet eszméjét. ... >>

Salgótarjáni Vadmacskák Sportegyesület

(sport,egyéb)

3100 Salgótarján, Acélgyári út 55. III/15.
képviselő: Hornyák János László
Az egyesület célja, hogy edzési, sportolási lehetőséget biztosítson a labdarúgás területén az utánpótlás nevelése, valamint az élsportolók versenyzési feltételeinek megteremtése, labdarúgás népszerűsítése, megismertetése a nyilvánossággal. E célok jegyében az egyesület a következő tevékenységeket végzi: Testedzés, felüdülés biztosítása, az egészséges sportolási lehetőségek érdeklődését felkeltő közösségi élet kibontakozásához. Az egyesület működéséről, szolgáltatási igénybevételének módjáról, a tagság segítségével a médián és plakátokon, valamint nyilvános szereplésein keresztül ad értesítést a lakosságnak. A sportegyesület jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet is folytat. ... >>

Salgótarjáni Városszépítő Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

3100 Salgótarján, Kertész út 2.
képviselő: Dr. Juhász Tibor
Salgótarján város szépítése, történelmi és természeti értékeinek megőrzése, gyarapítása. A városlakók városszépítéssel kapcsolatos érdeklődésének felkeltése, városszeretetének és az egészséges lokálpatriotizmus ápolása. A városszépítő, várostisztelő erők összefogása. Salgótarján város általános rendezési és zöldövezeti tervének megvalósításában való tevékeny közreműködés. A város építészetének, táji értékeinek ismertetése sajtóközlemények, népszerű kiadványok útján. A városszépítés érdekében társadalmi munkára való mozgósítás. Intézmények, vállalkozások, szervezetek és magánszemélyek felkérése a városszépítésben való közvetlen részvételre ? egy-egy épület, létesítmény terület gondozására ? anyagi támogatás nyújtása. ... >>

SMART Alapítvány a korai két tanítási nyelvű képzés fejlesztésére

(intézményi,oktatási,egyéb)

3100 Salgótarján, József Attila út 2.
képviselő: Ormainé Balogh Andrea
Az alapítvány célja a Gagarin Általános Iskola korai két tanítási nyelvű képzésének támogatása, a tanítást segítő eszközök vásárlása, célnyelvi tanulmányutak anyagi támogatása rászorultaknak, nyelvvizsgák, tanulmányi versenyek, beugrók finanszírozása rászorultaknak, tanárok szakmai továbbképzésének támogatása, az ehhez szükséges utazási költségek biztosítása, szakkönyvek segédeszközök vásárlása, anyanyelvi asszisztens, lektor idegen nyelvi képzésben való részvételének biztosítása, anyagi támogatása, nyári táborok szervezésem szakmai internetes oldalakhoz való hozzáférés biztosítása, saját oktatási segédanyag összeállítása és kiadásának anyagi támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal