Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Salgótarján egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 33
1. oldal

Az anyaságért, a nők Védelméért és az Egészségügyért Alapitvány

(egészségügyi,oktatási)

3100 Salgótarján, Forgách Antal út 98/J.
képviselő: Dr.Al-Ghaoui Nadim
Nógrád és Heves megye szülészeti, nőgyógyászati ellátási színvonalának emelése, a demográfiai helyzet javítása, a születendő utódok egészségének biztosítása érdekében az érintett két megye egészségügyi intézményében működő szülészeti, nőgyógyászati felszereltségének korszerűsítése. Az egészségügyi ellátás színvonalának emelése, minőségének javítása. Az egészségügyben dolgozó szakemberek szakmai továbbképzésének anyagi támogatása. ... >>

Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesülete

(egészségügyi)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Mákos Józhsefné ... >>

Egészségügyi Szakképzés Fejlesztéséért Alapitvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3100 Salgótarján, Füleki út 41
képviselő: Dr.Nyiri Lászó
A Salgótarjáni Egészségügyi Szakközépiskola és Szakiskola működési körébe az új tipusú szakképzés tárgyi feltételeinek kialakítása, a személyi feltételek javítása. ... >>

Erzsébet Egészségügyi és Szociális Alapitvány (közhasznu)

(intézményi,egészségügyi)

3100 Salgótarján, Medves körút 16.
képviselő: Dr. Zeke Ágnes elnök
A házi betegápolás szinvonalának emelése új ellátási formák keresése, különös tekintettel a daganatos betegek ellátásáraA beteg otthonában megvalósitható vizsgálatok támogatása, minden olyan csoport, közösség munkájának támogatása, amelynek élja a testi, lelki egészségre nevelés. A Szent Lázár Megyei Kórház Onkológiai Osztályon kezelt betegek színvonalas ellátásának elősegítése. ... >>

Fogászati Ellátásért Alapitvány

(egészségügyi)

3100 Salgótarján, Rákóczi ut 75.
képviselő: Dr. Korchmáros Tamás ... >>

GOLDEN HEART Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

3100 Salgótarján, Kazinczy Ferenc út 34.
képviselő: Pálmai Nándorné
A mozgáskorlátozottak segítése munkahelyteremtéssel, lakókörnyezetük megfelelő kialakításával, beilleszkedésük támogatásával. Anyagi segítségnyújtás eszköz- és gépkocsi vásárláshoz. Hátrányos helyzetű beteg gyermekek támogatása gyógyszervásárláshoz, a szükséges műtétek elvégzéséhez, részükre kulturális, szórakoztató programok szervezése, lebonyolítása. ... >>

Gólyahír Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3100 Salgótarján, Füleki út 64.
képviselő: Dr. Kiss Csitári István
Salgótarján és környéke szülészeti, nőgyógyászati és újszülött ellátásának segítése, színvonalának további emelése. Ennek keretében az alapítvány támogatja a méhen belüli magzat és az anya védelmét szolgáló bajmegállapító és gyógyító eszközök fejlesztését. A nők egészségi helyzetének, a kismamák és anyák egészségügyi felvilágosításának javítását szolgáló nevelési, oktatási, ismeretterjesztő tevékenységet, a szülészeti és nőgyógyászati ellátásban résztvevő szakemberek képzését, továbbképzését, mindezek érdekében konzultációk, konferenciák, kongresszusok szervezését, konzultációkon való részvételt, valamint mindezek finanszírozását. ... >>

Gólyahir Alapitvány / közhasznu /

(egészségügyi,oktatási)

3100 Salgótarján, Damjanich ut 3o.
képviselő: Dr.Kis Csitári István
salgótarján és környéke szülészeti,nőgyógyászati-és ujszülött ellátásának segitése, szinvonalának további emelése. Ennek keretében az Alapitvány támogatja s méhen belüli magzat és az anya védelmét szolgáló bajmegállapitó és gyógyitó eszközök fejlesztését, a nők egészségi helyzetének, a kismamákés anyák egészségügyi felvilágositásának javitását szolgáló nevelési, oktatási, ismeretterjesztő tevékenységet, a szülészeti és nőgyógyászati ellátásban részvevő szakemberek képzését, továbbképzését, mindezek érdekében konzultációk, konferenciák, kongresszusok szervezését, konzultációkon való részvételt, valamint mindezek finanszirozását. ... >>

"HALLÓ" Mentálhigiénés Egyesület

(egészségügyi,oktatási)

3100 Salgótarján, Klapka György út 4.
képviselő: Dudás Pálné
Az egyesület a lelki elsősegély telefonszolgálat mentálhigiénés munkájának fejlesztésének támogatója és folytatója az alábbi célokkal: A mentálhigiénés nevelés elősegítése, terjesztése, a mentálhigiénével foglalkozó szakemberek összefogása, továbbképzése, tanulmányutak, előadások, képzések szervezése, tartása, lebonyolítása, a mentálhigiénével kapcsolatos kiadványok terjesztése, kiadása, a lelki elsősegély telefonszolgálat tevékenységével összefüggésben azoknak a szakembereknek, szervezeteknek összefogása, akik az elsődleges mentálhigiénés prevenciót gyakorolják. ... >>

Hit, Akarat, Tett Rehabilitációs Egyesület értelmi fogyatékos és megváltozott munkaképességűek, hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek, fiatalok számára

(egészségügyi)

3102 Salgótarján, Petőfi út 85.
képviselő: Csala Katalin
Sérülés elviselését segítő egészségnevelő és felvilágosító tevékenység, sérült gyermekek, fiatalkorú és felnőtt korosztály segítése, támogatása, a sérüléssel való együttélésre való megtanítása. Felvilágosító tevékenység a betegségmegelőzés lehetőségeinek megismeréséhez, illetve a kialakult betegségi állapot szövődményeinek elkerüléséhez, csökkentéséhez, stb. ... >>

Karancs Mentőkutyás Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,közbiztonság)

3100 Salgótarján, Losonci út 14.
képviselő: Herczeg Zoltán
Társadalmilag hasznos, önkéntes tevékenységek kezdeményezése és segítése, különösen: segítségnyújtás és közreműködés a hazai és a nemzetközi katasztrófák és vészhelyzetek, balesetek hatásai elleni védekezésben; a katasztrófák következményeinek felszámolásában; személyek felkutatásában és egészségügyi ellátásában; élet- és tárgymentésben való közreműködés; a feladatok ellátásához szükséges személyek és kutyák képzése és vizsgáztatása; hátrányos helyzetűek segítése; állatvédelmi és természetvédelmi feladatok ellátása. ... >>

Karancs-vidék Közérzeti Közösség

(sport,természetvédelem,egészségügyi,kulturális)

3100 Salgótarján, Rózsafa út 117.
képviselő: Kádár Attila
A Karancs tájegység vonzáskörzetében élők mentális infrastruktúrájának fejlesztéséért meghatározza azt a szociológiai origót, ahonnan kiindulva a térség és lakói kiszabadulhatnak a maguk körül, saját maguk által kialakított pszichés gátak rabságából. Céljai elérésében fontos szerepet játszik elsősorban a sport, a kultúra a korszerű életmód megsimerése, elsajátítása; a pihenés, illetve a szabadidő hasznos eltöltése; valamint a környezet védelme, megőrzése, ápolása. Az egyesület célja a Karancs hegyvidék és vonzáskörzetében megtalálható természeti értékek megismerése, feltérképezése, az itt élő emberek és környezetük harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet egészének, valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű, összehangolt védelme, védelme módjának mind szélesebb körű megismertetése, elfogadtatása, a Karancs környéki települések épített bányászati műtárgyak, emlékhelyek, hagyományok összegyűjtése, közkinccsé tétele, a térség gazdasági, valamint fizikális infrastruktúra helyzetéből adódó halmozott hátrányok csökkentése, majd megszüntetése, a térség gazdasági szerkezetváltásának elősegítése, a népi művészet és hagyományok ápolása, a helyi népi és irodalmi gasztronómiai hagyományok felkutatása, összegyűjtése és széleskörű bemutatása, a korszerű életmód megismertetése, terjesztése, az egészség, mint alapérték kibontakoztatásának mindenoldalú segítése, az egészséges életmód és betegségmegelőzés ösztönzése, feltételeinek feltárása és kialakítása, az ezzel kapcsolatos korszerű ismeretek, készségek elterjesztése és fejlesztése, a mások és önmagunk megbecsülésének fejlesztése, a társadalmi együttélés mindenkor elfogadható szokásrendszerének közös kimunkálása és gyakorlása, a társadalmi csoportok közötti feszültésgek feloldása. ... >>

Kistérség Rászorultjaiért Egyesület

(egészségügyi,szociális)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Viszoczkiné Svecz Bernadett
Az állami alap- és szakszolgálatokkal társadalmi felelősségvállalás mellett támogatja a rászorultakat. Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül, máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül. Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek, alacsonyküszöbű ellátása, támogató szolgálat. ... >>

Lélekpendítők Társasága

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3100 Salgótarján, Kassai sor 2
képviselő: Gyetvainé Szorcsik Angéla
A magyarországi és határon túli szociális és kultúrálisan hátrányos helyzetű tehetséges, ugyanakkor a kallódó a szenvedélybetegségek kialakulásával veszélyeztetett gyermekek, fiatalok szabadidős tevékenységének támogatása. Az esélyegyenlőség elősegítése, az ehhez szükséges anyagi, szellemi, tárgyi, technikai és módszertani feltételek megteremtése. ... >>

Minőségi Élet az Éveknek Egyesület

(egészségügyi)

3121 Salgótarján-Somoskőújfalu, Semmelweis út 1.
képviselő: Dr. Révész Johanna
Az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése, a már kialakult kórképek súlyosságának csökkentése, az életminőség javítása, a korai halálozás elkerülése. ... >>

Nógrád Megye Mozgásszervi Rehabilitációjáért Alapitvány (közhasznú)

(egészségügyi,oktatási)

3100 Salgótarján, Füleki út 64
képviselő: Dr. Deme Éva képviselő
A mozgásszervi betegek magas szinvonalú orvosi rehabilitáció feltételeinek kiszélesitése, illetve kialakitása, a megfelelő műszeres felszerelés biztosítása, mozgásszervi rehabilitációval foglalkozó szakemberek képzésének és továbbképzésének támogatása. Mozgásszervi betegek magas szinvonalu orvosi rehabilitáció feltételeinek kiszélesítése, illetve kialakítása. A megfelelő műszeres felszerelés biztosítása. Mozgásszervi rehabilitációval foglalkozó szakemberek képzésének és továbbképzésének támogatása. Tudományos rendezvények kongresszusok szrvezése. ... >>

Nógrád Megyei Cukorbetegekért Alapitvány

(egészségügyi)

3100 Salgótarján, Füleki ut 64.
képviselő: Dr. Végh György ... >>

Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapitvány / közhasznu /

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

3100 Salgótarján, Mártirok út 1
képviselő: alapítvány képviselője Dr. Braun Márton, Dr. Bablena Ferenc István
A térség vállalkozásfejlesztési programjának kidolgozása és végrehajtása.
Ezen belül: A kis és közepes méretű vállalkozások létrejöttének, illetve működésének elősegítése, minden olyan tevékenység támogatása, amelyek a vállalkozások jobb működésének elősegítését szolgálják. Új munkalehetőségek teremtése vállakozások szervezése útján,- a helyi munkaerő készségeinek, szakmai és vállalkozói ismereteinek fejlesztése, a szükségletekhez való igazítása, oktatása, képzések útján, a kedvező feltételek teremtése a vállakozások tőkeerejének növeléséhez. Lakossági magánbefektetések ösztönzéséhez, valamint a működő tőke idevonzásához,a privatizációs folyamat megismertetése. Az alapítványi célra rendelkezésre álló hazai és külföldi pénzügyi források feltárása és kezelésükhöz szabályozott keret biztosítása Segítségnyújtás a helyi önkormányzatok vállalkozási programjának kialakításhoz, környezetvédelmi és kutatási tanulmányok támogatása, idegenforgalmi és egészségügyi jellegű vállalkozások segítése.
- ... >>

Palóc Mentőalapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3100 Salgótarján, Bem út 5.
képviselő: Németh Gábor kuratóriumi elnök
Oxiológia, mentésszervezés, az elsősegélynyújtás minél szélesebb körben történő oktatása, mentés fejlesztés. Az Országos Mentőszolgálat Nógrád megyei mentési, betegszállítási tevékenység végzése közben elhunyt dolgozók kiskorú gyermekei tanulmányainak támogatása, az általános iskola befejezéséig, illetve a munkavégzés közben megsérült (megrokkant) dolgozók támogatása. ... >>

PALÓCTÁJ Méhész és Környezetvédő Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet)

3100 Salgótarján, Damjanich út 113.
képviselő: Gyepesi Béla
A társadalmi szervezet célja, hogy összefogja Nógrád megye városaiban és kistérségi településein élőket és mindazokat a jogi személyeket, akik személyes ügyüknek tekintik a környezeti tudatosság formálását a különböző környezet és természetkímélő mezőgazdasági méhész termelési módszerek bevezetésének, elterjesztésének elősegítését. Az egyesület részt vállal a méztermelés, mézértékesítés, méhegészségügy környezet- és természetvédelmi érdekek érvényesítésében.Az egyesület célja mezőgazdasági méhész termelési módszerek bevezetése és elterjesztése. A környezet és természetkímélő termelési módszerek bevezetése és elterjesztése. Az egészségmegőrzés, betegségek megelőzése. A méhészeti termékek bemutatása, népszerűsítése. A környezeti tudatosság formálása. A térség természeti és kulturális örökségének fenntartható fejlesztése. A palóc kultúra és a palóc hagyományok, kulturális értékek megőrzése. ... >>

PREVENTIN 2ooo Önkéntes Kiegészitő Egészségpénztár

(egészségügyi)

3100 Salgótarján, Március l5. ut 22.I/4.
képviselő: Petrák Károly ... >>

Salgótarjáni Civilekért közhasznú Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

3100 Salgótarján, Fő tér 5.
képviselő: Dr. Diósiné Taracsák Judit
A salgótarjáni civil érdekérvényesítési rendszer (Civil Fórum) és választott tanácsadó- és döntéshozó testületének (a Salgótarjáni Civil Kerekasztal) működésének támogatása, továbbá hogy a salgótarjánihoz hasonló civil érdekérvényesítési rendszerek jöjjenek létre Nógrád megye településein és támogassa ezek együttműködését. Az alapítvány célja továbbá a Civil Fórum, illetve a Salgótarjáni Civil Kerekasztal jelenlegi és jövőbeni szakmai szekcióinak, működésének, illetve az általuk kezdeményezett projektek megvalósításának támogatása, a tagok képzésének, a tagok közötti kommunikációnak az elősegítése. Az alapításkor a következő szakmai szekciók működnek: kulturális- és művészeti, rend-, környezet és állatvédelmi, ifjúsági, sport- és szabadidő, szociális-, egészségügyi-, gazdasági- és foglalkoztatási, nevelési- és oktatási, és végül nyugdíjas szekció. ... >>

Salgótarjáni Nyugdíjas Bányász Klub

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3100 Salgótarján, Fő tér 1.
képviselő: Kékesi Sándor
A bányász hagyományok ápolása, azok emlékhelyének megőrzése, gondozása. Mivel a város iparának fejlődését, várossá alakulását is a bányászkodásnak köszönheti (ez tette lehetővé), ezért Salgótarján múltjával is kíván foglalkozni. Unokáikra élhető, emberarcú várost szeretne hagyni, ezért a jövő iránt is érdeklődnek (ifjúság képzése, helyben tartása, munkahelyteremtés, alternatív megújuló energiák). A Bányász Múzeumba kihelyezett környezetismereti órákat szerveznek arra érdeklődő iskoláknak. Szoros együttműködést alakít ki a BDSZ Nyugdíjas Megyei Szervezetével és alapszervezetével. Kapcsolatot tart a Füleki Nyugdíjas Klubbal. Kirándulásokat szervez a környékre és gyógyfürdőkbe. Egészségmegőrző, illetve betegségmegelőzéssel kapcsolatos előadások szervezése, hallgatás. Salgótarján Város Önkormányzat és a Bányász Szakszervezet által rendezett ünnepségeken, megemlékezéseken való részvétel. ... >>

Sümegi Ilona Alapítvány

(egészségügyi)

3100 Salgótarján, Forgách Antal út 88.
képviselő: Porkoláb Mákos Margitta
Az alapítvány célja Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi Szociális Központ Félsziget Napközi és Lakóotthon 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 88. ellátási színvonalának, az ellátottak életminőségének, életkörülményeinek javítása. ... >>

Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3100 Salgótarján, Pécskő út 12/B. II/23.
képviselő: kuratórium elnöke Sipos Ákosné
Az alapítvány célja a szegények, a hajléktalanok, a hátrányos helyzetű gyermekek, a fogyatékkal élő fiatalok, a segítésre és támogatásra szoruló családok folyamatos és rendszeres támogatása oly módon, hogy az önkormányzatokkal, elsősorban Salgótarján, illetve az ország elmaradottabb régióinak helyi önkormányzataival karöltve szeretetszolgálati munkacsoportokat hoz létre, amelyek ételosztással, szabadidős, kulturáli programokkal, lelki gondozással, ingyenes egészségügyi vizsgálatokkal segítik a rászorulókat. Az alapítók az alapítvány céljául tűzik ki oktatási, nevelési intézmények, idős otthonok, kórházak, segítségre szoruló családok folyamatos támogatását, mind pénzbeni, mind természetbeni juttatások gyűjtésével és szétosztásával. Kulturális és vallási rendezvények szervezése és támogatása, történelmi és földrajzi kutatómunka támogatása. Közösségi jellegű intézmények és épületek támogatása. ... >>

Szülésfelkészitésért Alapitvány

(egészségügyi)

3100 Salgótarján, Alkotmány út 7.
képviselő: Dr. Petercsák Zsolt
Az egészségügyi és védőnői rendszer keretében Salgótarjánban működő szülésfelkészítés személyi és tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Tábita Egészségügyi, Szociális és Hospice Egyesület

(egészségügyi,szociális)

3100 Salgótarján, Alkotmány utca 7.
képviselő: Dr. Bishr Abdul Fatah
A haldokló betegek szeretetteljes testi, lelki gondozása, hogy életük záró szakaszát lehetőleg fájdalommentesen, szellemi és lelki erejük birtokában, megfelelő környezetben élhessék. Segítségnyújtás és tanácsadás a családtagoknak, illetve az állami és egyházi egészségügyi és szociális szolgálatoknak a haldoklók testi-lelki ellátásához. Az elhunyt ápolt családtagjainak támogatása, erősítése a halál után is, a veszteség elviselésének, feldolgozásának segítése. A hospice mozgalom fejlesztése. Az egyesület e cél érdekében szervezi és elősegíti az - e körbe tartozó - személyek rendszeres, bensőséges és zárkörű támogatását. ... >>

Utódainkért Alapitvány

(egészségügyi,oktatási)

3100 Salgótarján, Füleki ut 64.
képviselő: Dr.Kiss Csitári István
Salgótarján és környéke szülészeti,nőgyógyászati és ujszülött ellátásának segitése, szinvonalának további emelése.Ennek keretében az Alapitvány támogatja a méhen belüli magzat és az anya védelmét szolgáló bajmegállapitó és gyógyitó eszközök fejlesztését, a nők egészségi helyzetének, kismamák és anyák egészségügyi felvilágositásának javitását szolgáló nevelési, oktatási simeretterjesztő tevékenséget, a szülészeti és nőgyógyászati ellátásban résztvevő szakemberek képzését továbbképzés. ... >>

Vesebetegek Nógrád Megyei Egyesülete (közhasznu)

(egészségügyi)

3100 Salgótarján, Füleki ut 64.
képviselő: Adorján Károly, Somody Sándorné ... >>
1. oldal