Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sajópálfala sport civil szervezetek


Találatok száma: 2
1. oldal

"A Sajó és Tisza menti emberekért" Közhasznú Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3714 Sajópálfala, Szabadság út 55
képviselő: Polgári László
a.) A Sajó és Tisza menti települések és a velük határos, román, ukrán és szlovák határ menti magyar települések megsegítése, a köztük lévő kapcsolat fejlesztése, az ott élők támogatása. A szellemileg, lelkileg, szociálisan rászorulók, vagy hátrányos helyzetben élők támogatása. A területen élő nemzeti-, etnikai közösségek támogatása, kulturális csoportok, énekkarok létrehozása, cseréje. Hazai és külföldi adományok gyűjtése és továbbítása. Idősek támogatása. Információs és képzési rendszer kiépítése és működtetése.

b.)Kapcsolat kiépítése a területen működő önkormányzatokkal, egyházakkal, oktatási és kulturális intézményekkel, egyesületekkel, alapítványokkal. A területen lévő helyi és műemléki védettségű épületek felújítása, közösségi és képzési épületek építésének támogatása, azok fenntartása.

c.) Gyermekek, fiatalok és idősek érdekvédelme, közösségeik létrahozása, segítése. A magyar nyelv és kultúra ápolása, összetartozásuk erősítése és kapcsolatuk fejlesztése, a velük együtt élő, más nemzetekhez tartozókkal való barátság ápolása. A területről elszármazott, a világ bármely pontján élő Sajó és Tisza menti emberek összefogása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével ... >>

Sajópálfala Községi Tanköteles Gyermekekért Közalapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3714 Sajópálfala, Szabadság u. 26.
képviselő: Lőrinczné Farkas éva
Az alapítási vagyonból illetve ennek hozadékából kettő szegény sorsú, jó tanuló diák tanulmányainak támogatása.

Egészségmegőrzés, betegség megelőzés keretében:
gyermekek fizikai erőnlétének folyamatos építése,
egészségkultúra megalapozása,
egészséges életmódra nevelés és ehhez szükséges lehetőségek felkutatása és az eszközök bővítése.

Tudományos tevékenység, kutatás
új pedagógiai módszerek felkutatása, követése,
továbbképzések támogatása,
szülők-pedagógusok nevelési módszereinek összehangolása, és ezzel összefüggő tanácsadás.

Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
az óvoda nevelési-oktatási céljainak megvalósításához szükséges eszközök, lehetőségek fejlesztése és bővítése,
az óvodába járó gyermekek mai, modern ismeretekhez való juttatása.

Kulturális tevékenység
gyermekek műveltségének, esztétikai nevelésének sokirányú fejlesztése,
művelődési lehetőségek biztosítása.

Kulturális örökség megóvása
néphagyomány őrzés- és ápolása óvodán belül.

Környezetvédelem
környezet megóvására- védelmére nevelés,
gyermekek felvilágosítása a környezetvédelem feladatairól, ehhez feltételek megteremtése.

Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek kiszűrése, segítésük.

Sport
korszerű mozgáskultúra megalapozása az óvodás gyermekek és szüleik körében, ehhez folyamatos eszköz biztosítása, szervezés. ... >>
1. oldal