Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sajóörös oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 3
1. oldal

Sajóörös Községért Közalapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

3586 Sajóörös, Jókai u. 2.
képviselő: Pető János
Az önkormányzatra háruló helyi közfeladatok ellátásának segítése, hatékonyabbá tétele. Így különösen: - a településfejlesztés, településrendezés, - az épített és természeti környezet védelme, - a csapadékvíz elvezetés, csatornázás, - közreműködés a közforgalom számára megnyitott út fejlesztésében, fenntartásában, üzemeltetésében, - a köztisztaság és a településtisztaság biztosítása, - gondoskodás a helyi közbiztonsági feladatokról, - közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, - közreműködés a helyi foglalkoztatás megoldásában, - az alapfokú oktatási, nevelési, valamint egészségügyi és szociális ellátásról való gondoskodás, különös tekintettel a községi óvodára és a háziorvosi szolgálatra, - a községi közművelődési sé sporttevékenység támogatása, kivéve a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenységet, - az egészséges életmód közösségi feltételeinek helyi szintű elősegítése. ... >>

"TITÁN Alapítvány az Egészséges Életmódért és a Labdarúgó Utánpótlásért"

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

3586 Sajóörös, Jókai u.5.
képviselő: Hizsnyik László
Az alapítvány célja, hogy - hozzájáruljon a felnövekvő generációk egészségmegőrzéséhez, mozgáskultúrájuk fejlődéséhez, egészséges táplálkozásához, - a sport értékein keresztül harmonikus közösségi emberek neveléséhez; - megóvja a gyermekeket a káros szenvedélyektől,az önpusztító, egészségromboló élvezetektől; - segítse a hátrányos helyzetű, vagy csonka családokban nevelkedő fiatalok előmenetelét; - elsősorban a labdás csapatsportágakban sportolás (versenyzési és edzési) lehetőséget biztoítson már óvodás kortól a tiszaújvárosi és környékbeli gyerekeknek. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

"Világ-Virága" Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

3586 Sajóörös, Kossuth u.6.
képviselő: Mezei Marianna
A "Világ-Virága" Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működésének támogatása, nevelési oktatási feladatok ellátását segítő eszközök beszerzése, vásárlása, a tánc, mozgás, dráma, képzőművészeti tevékenység támogatása a hozzá kapcsolódó rendezvények szervezése, gyermek és ifjúsági szabadidős és sporttáborok szervezése, ezek támogatása, az intézmény működéséhez szükséges a nevelő-, oktatómunkát elősegítő fejlesztések beruházások támogatása, finanszírozása, a magyar nép hagyományainak tárgy és szellemi néprajzi értékeinek gyűjétes, óvása, ápolása, az erre irányuló tudományos kutatómunka anyagi támogatása, nemzeközi országos regionális és kistérségi versenyek, fesztiválok, szakmai bemutatók, továbbképzések szervezése, azokon való aktív részvétel biztosítása. ... >>
1. oldal