Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sajólád oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 6
1. oldal

"A Sajóládi Református Egyházközségért Alapítvány"

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

3572 Sajólád, József A. u. 1.
képviselő: Bus Attila
Sajólád Református Egyházközség hitéletének előmozdítása. Támogatja a mentálhigéniás tevékenységet, karitatív, emberbaráti feladatokat, idősek,középkorúak, fiatalok, hátrányos helyzetű emberek között, krízisprevenciót munkálja veszélyeztetett családok és fiatalok között, gyermek, és ifjúság szabadidős hasznos tevékenységét, egészséges életvitelre, sportolásra nevelését, ezek anyagi és eszközi feltételeinek biztosítását, konferenciák szervezését , lebonyolítását, hátrányos és tehetséges diákok támogatását,kultúrális programok, hangversenyek kirándulások szervezését, az egyház és a falu történelmi népi hagyományainak ápolását, a sajóládi történelmi személyeken keresztül éríntett, a régióba tartozó gyülekezetekkel, településekkel együttműködve, sajóládi református templom építését, gyülekezeti ház korszerűsítését, az egyház technikai felszereltségének kiépítését, pótlását, karbantartását egészségmegörzés,szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kultúrális tevékenység. ... >>

BioHarmónia Tai Chi Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

3572 Sajólád, Jókai út 56.
képviselő: dr. Steiner István elnök, Kertész Judit elnökhelyettes, Smid László
Továbbadni a nyújtó és lazító mozdulatokból álló bio tai chi-t, mely jótékony hatású egészségmegőrző módszer, elősegíti a betegségek legyőzését, az egészség támogatását.
Megteremteni a bio tai chi gyakorlat végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, elérhetővé tenni mindenki számára.
Terjeszteni a bio tai chi egészségmegőrző és egészséghelyreállító szerepét, az ezzel kapcsolatos életfelfogást, a szellemi, fizikai és lelki jólét elérése céljából.
Ösztönözni a tai chi alapelveiben megtestesülő lelki és filozófiai törekvéseket.
Elősegíteni az együttműködés, a tolerancia és a kölcsönös felelősségérzet szellemén alapuló harmonikus barátság kialakulását.
A környezet védelme az emberek környezettudatosságának növelésével, a bio tai chi környezet-harmonikus elveinek megvalósításával, szabad természetbeli oktatásokkal, bemutatókkal, előadásokkal és aktív környezetvédelmi cselekedetekkel. ... >>

"ÉN IS" a Mozgássérült Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3527 Sajólád, Jókai utca 56
képviselő: dr Steinerné Szűcs Éva
Mozgásában korlátozott, sérült beszédében vagy érzékszervében fogyatékkal élő gyerekek és hozzátartozóik támogatása;
- fent írt gyermekek életkörülményeinek javítása, gyógykezelésük, rehabilitációjuk elősegítése, támogatása, állapotuk miatt felmerült költségekhez, gyógyterápiájukhoz, utaztatásukhoz való hozzájárulás,
- gyógyászati segédeszközök, különleges gondozás igénybevételéhez szükséges eszközök, járművek, speciális életkörülményeiket, óvodai? iskola- illetve továbbtanulásuk, rekreációjukat segítő eszközök beszerzéséhez támogatás nyújtása,
- szülők rekreációjának, mentálhigiénés fejlődésüknek elősegítése, pszichológiai-jogi tanácsadás, szülősegítő szolgáltatások nyújtása, tanfolyamok szervezése, önsegítő csoportok, támogató szolgálat működtetése,
-a gyerekek napközbeni elhelyezésének biztosítása, nyári táborok, elhelyezések szervezése, szülő-gyermek nyaralás biztosítása, az ehhez szükséges szakember-állomány fenntartása,
-az ép gyerekközösségbe való beilleszkedésük elősegítése, integrált nevelésük biztosítása, elősegítése,
-esélyegyenlőségük, társadalmi integrációjuk komplex elősegítése, biztosítása, különösen az iskolai és iskolarendszeren kívüli oktatás, egyéb képzés, munkaerőpiacon való megjelenésre történő felkészítés terén.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

‒gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
‒szociális tevékenység, családsegítés,
‒nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
‒hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
‒rehabilitációs foglalkoztatás ... >>

Perpetuum Mobile Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

3572 Sajólád, Hunyadi út 5
képviselő: Beluscsák Tibor Zsolt elnök
Az alapítvány célja:

Mozgássérült személyek közlekedését segítő eszközök előállításának, beszerzésének támogatása; támogatja a hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatását, a képességeik fejlesztését, képzését, beilleszkedésének, esélyegyenlőségének elősegítését.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:


egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
rehabilitációs foglalkoztatás,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ? ide értve a munkaerő-kölcsönzést is ? és a kapcsolódó szolgáltatások ... >>

" Sajóládi Fráter György Általános Iskola Oktatási-Nevelési Alapítvány "

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

3572 Sajólád, Dózsa Gy.u.74.
képviselő: Tompáné Rajna Tünde, Zelen Viktória
A sajóládi Fráter György Általános Iskola tanulóinak sokoldalú segítése,kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása a tanév végén, /tanulmányi munka, sport, kultúra területén/ Április 24-én rendezett "Fráter György körzeti szavalóverseny" győzteseinek jutalmazása, A Fráter György-Napok alkalmával rendezett diákpályázatok,játékos vetélkedők, versíró verseny, sportversenyek győzteseinek az elismerése, Megyei, városi, körzeti tanulmányi versenyeken résztvevők jutalmazása, Tanulmányutak, szakmai kirándulások, kutatások támogatása, A nevelőmunka feltételeinek javítása, korszerűsítése, A tanulókkal kiemelkedően foglalkozó, eredményeiket elérő nevelők elismerése, Az idegen nyelv oktatási feltételeinek javítása, korszerűsítése, Számítástechnikai-informatikai ismeretek oktatásának fejlesztése, Gyógykezelések támogatása. Hátrányos helyzetű, de kiemelkedő szorgalmú és adottságú tanulók támogatása. ... >>

Sajóládi Óvodás Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3572 Sajólád, Petőfi u.2.
képviselő: Zsoldos Krisztina
Óvoda férőhelyek bővítése ismeretek bővítése, esélyegyenlőség megteremtése, hátrányos helyzetű gyermekek segítése nevelőmunka feltételeinek javítása, korszerűsítése óvoda udvari játékainak bővítése gyermekek karácsonyi ajándékainak gazdagítása gyermeknapi rendezvények anyagi feltételeinek biztosítása ... >>
1. oldal