Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Ráckeve oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 17
1. oldal

Alapítvány Ráckeve Óvodás Gyermekeiért

(intézményi,oktatási)

2300 Ráckeve, Vörösmarty utca 40
képviselő: Horákné Novák Éva
Az óvodapedagógiai nevelés-oktatási feltételek fejlesztése, új óvodai prog- ramok bevezetésének elősegítése. ... >>

Bocskay István Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2300 Ráckeve, Bercsényi utca 2.sz.
képviselő: Dr. Szakál Károlyné
Tehetséges szegény sorsú magyar gyer- mekek támogatása a kuratórium döntésé- nek megfelelően, iskoláztatásának befe- jezéséig. Ezen támogatás magában fog- lalja a gyermek teljes körű szociális támogatását. Az arra rászorultak kirán- dulásának támogatása, szervezése. Nagycsaládosok, idős emberek alkalom- szerű támogatása. ... >>

Danceparty Sporttánc Egyesület

(sport,oktatási)

2300 Ráckeve, Szent Vendel utca 27.
képviselő: Kiss Zoltán
Sporttevékenység és egészségfejlesztés. A tánc, mint sport, hazai és nemzetközi népszerűsítése, fiatal tehetségek felfedezése, oktatása. ... >>

Gulyás Kálmán emlékére, a nemzeti és keresztény értékekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2300 Ráckeve, Szent István tér 22.sz.
képviselő: Brezina Károly /esperes/
Megőrizni Gulyás Kálmán tanító 47 éven át végzett kiemelkedő keresztény, nem- zeti és hazaszerető nevelő munkájának szellemiségét. Elősegíteni a nemzeti és keresztényi értékrend szellemében a Szent Imre Római Katolikus Iskola okta- tó, nevelő munkáját, lehetőséget terem- teni az 5-8 osztályos tanulók közül a területi tanulmányi versenyeken helye- zést elért tanulók jutalmazására. Az a- lapívány célja továbbá könyvtári köny- vek /sz oktatással összefüggő tárgyi eszközök/ beszerzésének elősegítése. ... >>

Kis-Duna Menti Waldorf-Pedagógiai Egyesület

(intézményi,oktatási)

2300 Ráckeve, Kifli út 14.
képviselő: Erdős Lászlóné ( elnök )
Waldorf szellemiségű óvoda, általános és középiskola létrehozása és működtetése. Waldorf típusú nevelési módszerek népszerűsítése, ismeretterjesztés. ... >>

Kis-Duna-Menti Vidékfejlesztési Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

2300 Ráckeve, Dömsödi út 1/a
képviselő: Farkas József
Kulturális, oktatási, településfejlesztés, nemzetközi és egyéb tevékenység, a helyi kulturális értékek megőrzése, ismertetése, az idegenforgalom, a helyi civil és ifjúsági társadalom fejlesztése, a helyi gazdaság hatékonyságának, versenyképességének megalapozása, fejlesztése, eredményességének növelése, a jövedelemszerzés lehetőségeinek feltárása, bővítése, a környezet és természet megóvása, védelme, az egyesület működési területén az egészség-megőrzés térségi elősegítése, az oktatás, a közművelődés fejlesztése, segítése. ... >>

Közép Magyarországi Roma Kulturális Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

2300 Ráckeve, Pipa u. 1.
képviselő: Id. Kun Pál elnök
Kulturális, szabadidős, hobbi, oktatási, kutatási, környezetvédelmi, szociális, egészségügyi, jogvédő és nemzetközi tevékenység s szakmai ... >>

Magyar Vízépítési és Környezetvédelmi Alapítvány

(oktatási,környezetvédelmi)

2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 113.
képviselő: Tóth Ákos elnök
Elsősorban a humán erőforrás védelmében Magyarország és a régió vizei tisztaságának megóvása, szenyezett vizeinek tisztítása és egyéb környezetvédelmi tevékenység, valamint kapcsolódó kommunikáció, oktatás és tudományos munka. ... >>

Pannon Vitézlő Oskola Történelmi Vívó, és Hadi Hagyományőrző Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2300 Ráckeve, Ságvári Endre u. 6.
képviselő: Bálint Sándor Zoltánné, Gál Ferenc, Seregély József
A középkori hadi hagyományok őrzése, bemutatása, és oktatása. Meghatározott sportrendezvények, versenyek elősegítése a középkori hadi hagyományok őrzését, az egészséges életmód kialakítását, a szabadidő hasznos eltöltését, továbbá a megfelelő szakmai fejlődést. Tagjait nevelje és oktassa a középkori hadi hagyományokra, és általában a sport szeretetére és tiszteletére, az egészséges, sportszerű sport-, és hadi kultúra. ... >>

Pro Dentes Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

2300 Ráckeve, Szent István tér 5.sz.
képviselő: Zakariás Zoltán
Karitatív, szociális, oktatási, egész- ségügyi betegségmegelőző feladatok el- látása Ráckeve vonzáskörzetében. Fogá- szati prevenció,fluor program, egészsé- ges életmódra nevelés, hátrányos hely- zetű gyermekek üdültetése, partner szervezetekkel együttműködés. ... >>

Ráckeve Városi Kézilabda Sport Klub

(intézményi,sport,oktatási)

2300 Ráckeve, Dömsődi út 34.
képviselő: Jónás Péter (elnök)
A rendszeres sprtolás, testedzés, versenyzés, felüdülés biztosítása. Az egészséges élet iránti igény felkeltése. A kézilabda sport területén különböző korosztályos sporttevékenység szervezése. Kiemelt figyelem fordítása az utánpótlás nevelésére. A városi önkormányzat sporttevékenységének elősegítése az önkormányzat által megfogalmazott célkitűzések megvalósításában közreműködés. A kézilabdázás fejlesztésére vonatkozó sportszakmai feladatok megvalósítása. A különböző korosztályos csapatok folyamatos és színvonalas versenyzésének biztosítása. Az általános iskolában vagy tömegsport keretében játszó tehetséges, fiatal kézilabdázó képzése, továbbfejlődésének, előrelépésének elősegítése. A különböző formában megrendezett kézilabda mérkőzések nézőinek színvonalas szórakoztatása, a kézilabdázás népszerűsítése. A Fair Play magatartás érvényre juttatása a kézilabdázás egész területén. A klub saját vagyonának, illetve a klubra bízott vagyon állagának megőrzése, gyarapítása. A város és az egyesület támogatói hírnevének öregbítése. ... >>

RÁCKEVEI FEKETE HOLLÓK Motoros Baráti Kör

(oktatási,egyéb)

2300 Ráckeve, Selyem u. 13.
képviselő: Fésű Lajos Vendel ( alelnök ) - a másik alelnökkel együttesen -, Hári János Pál (elnök) - önállóan -, Juhász László (alelnök) - a másik alelnökkel együttesen -
A motorkerékpár típusú gépjárművel rendelkező tagok részére a következő tevékenységek folytatása:
tájékoztatásuk, rendszeres klubélet biztosítása és ezen keresztül a tagok közötti emberi kapcsolatok megteremtése és elmélyítése,
igény szerint motor szakmai és ismeretterjesztő kiadványok és szakirodalom beszerzése, a tapasztalatcsere lehetőségének biztosítása, motoros kirándulások és találkozók szervezése, motorkerékpárokkal kapcsolatos bemutatók elősegítése, kapcsolatok kiépítése más hasonló célok eléréséért tevékenykedő szervezetekkel. ... >>

Ráckevei Íjász Közhasznú Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2300 Ráckeve, Kálvin tér 3.
képviselő: Dénes Lajos titkár ketten együttesen, Dr. Kovács József elnökhelyettes ketten együttesen, Kókai Mihály elnök ketten együttesen
Olyan közösség létrehozása Ráckevén, amelynek tagjai a rendszeres szabadidő sporton kívül a versenysportot és a tradicionális íjászathoz tartozó hagyományőrző tevékenység népszerűsítése, az íjászatnak, mint szabadidősportnak terjesztése, az ifjúsággal való megismertetése, versenyzési feltételek biztosítása az iskolákkal együttműködve az utánpótlás felkutatása érdekében. ... >>

Ráckevei Kick-Box Sportegyesület

(sport,oktatási)

2300 Ráckeve, Arany J. u. 75.
képviselő: Kovács Attila ( elnök )
Kick-box sporttevékenység szervezése, feltételeinek megteremtése, a kick-box népszerűsítése, bemutatása, oktatása. ... >>

Savoyai Universitas Alapítvány

(oktatási)

2300 Ráckeve, Peregi Dunasor 30.sz.
képviselő: Bukri József, Dr.Czerny Károly, Pécsi Gyuláné
Felsőfokú oktatás, kutatás támogatása, tanulmányutak, ösztöndíjak odaítélése. ... >>

"SzabAdy" Ady Endre Gimnázium Diákjainak Szabadidős Tevékenységet Támogató Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u. 82.
képviselő: Mészáros Attila
A ráckevei Ady Endre Gimnázium és szakközépiskola diákjai sport és szabadidős tevékenységének szervezése, lebonyolítása, sportrendezvények rendezése továbbá ezek támogatása és a rendezvényen résztvevők oktatása, diákközönségek számára ismeretterjesztés közvetítése. ... >>

Tanulókért, Oktatásért, az Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2300 Ráckeve, Kölcsey u.7.sz.
képviselő: Solti János
Ráckevei Általános Iskola tanulóinak anyagi támogatása, táborok, kirándulások támogatása, nyelvoktatás fejlesztése. ... >>
1. oldal