Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Ráckeve kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 18
1. oldal

Alkotóművészek és Művészbarátok Ráckevei Egyesülete

(kulturális)

2300 Ráckeve, Thököly u. 3.
képviselő: Mertl Attila elnök
Tagjainak szakmai segítése, kulturális rendezvények szervezése ... >>

Élhető Ráckevéért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u. 21.
képviselő: Novák Csaba elnökhelyettes, Simon László elnök
Minden generáció számára élhető Ráckeve megteremtése. A kisvárosi városszerkezet megőrzése, természeti, kulturális örökség megóvása, településfejlesztés támogatása. a helyi gazdaság és kiskereskedelem fellendítésével, a kisvárosi életforma, közösségtudat építésében segítőleg részt venni. Segíteni kívánja a környezetvédelmi ismeretterjesztést, állampolgári jogok védelmét, a munkavállalói és szakmai érdekképviseleteket, időseket, egészségkárosultakat, rászoruló családban élőket. ... >>

Kék-Duna Majorette Táncegyüttes Alapítvány

(kulturális)

2300 Ráckeve, Bajcsy Zsilinszky utca 7.sz.
képviselő: Horváth Zoltánné
A Ráckevén működő Majorette Táncegyüttes támogatása. ... >>

Kis-Duna-Menti Vidékfejlesztési Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

2300 Ráckeve, Dömsödi út 1/a
képviselő: Farkas József
Kulturális, oktatási, településfejlesztés, nemzetközi és egyéb tevékenység, a helyi kulturális értékek megőrzése, ismertetése, az idegenforgalom, a helyi civil és ifjúsági társadalom fejlesztése, a helyi gazdaság hatékonyságának, versenyképességének megalapozása, fejlesztése, eredményességének növelése, a jövedelemszerzés lehetőségeinek feltárása, bővítése, a környezet és természet megóvása, védelme, az egyesület működési területén az egészség-megőrzés térségi elősegítése, az oktatás, a közművelődés fejlesztése, segítése. ... >>

Kisdunamenti Civil Szervezetek Szövetsége

(sport,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 51.
képviselő: dr. Molnár Pál elnök
A kistérségi civil szervezetek együttműködésével elősegíteni a térség fejlődését. Önkéntesen vállalt közfeladatok ellátása. Kulturális, sport, ifjúsági, közbiztonsági stb. feladatok összehangolása. ... >>

Közép Magyarországi Roma Kulturális Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

2300 Ráckeve, Pipa u. 1.
képviselő: Id. Kun Pál elnök
Kulturális, szabadidős, hobbi, oktatási, kutatási, környezetvédelmi, szociális, egészségügyi, jogvédő és nemzetközi tevékenység s szakmai ... >>

KUL-TUR Sziget Kulturális és Turisztikai Egyesület

(kulturális)

2300 Ráckeve, Mécs köz 4.
képviselő: Budai Gábor elnök
A magyar népművészet megismerésén keresztül a nemzeti identitástudat erősítése. Közösségi, turisztikai tevékenység. Nemzeti, etnikai kisebbségek támogatása. Határon túli magyarsággal közös programok szervezése. ... >>

Magyar-Német Baráti Társaság Egyesülete

(kulturális)

2300 Ráckeve, Móricz Zsigmond u. 23.
képviselő: Szále Zsolt Dénesné elnök
Kulturális tevékenység ... >>

Pannon Vitézlő Oskola Történelmi Vívó, és Hadi Hagyományőrző Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2300 Ráckeve, Ságvári Endre u. 6.
képviselő: Bálint Sándor Zoltánné, Gál Ferenc, Seregély József
A középkori hadi hagyományok őrzése, bemutatása, és oktatása. Meghatározott sportrendezvények, versenyek elősegítése a középkori hadi hagyományok őrzését, az egészséges életmód kialakítását, a szabadidő hasznos eltöltését, továbbá a megfelelő szakmai fejlődést. Tagjait nevelje és oktassa a középkori hadi hagyományokra, és általában a sport szeretetére és tiszteletére, az egészséges, sportszerű sport-, és hadi kultúra. ... >>

Patay László Emlék-kép(p) Közhasznú Egyesület

(kulturális)

2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u. 36.
képviselő: Siklósiné Patay Edit elnök
Kulturális tevékenység. ... >>

Pusztai Gyula a magyar nyelvért Alapítvány

(kulturális)

2300 Ráckeve, Kossuth L.u.82.sz.
képviselő: Molnár László
Minden évben a Ráckevei Ady Endre Gimnázium legjobb helyesíróját 10.000.- forinttal jutalmazza, megőrizve ezzel a gimnáziumban 1955-től 1993-ig magyar nyelv és irodalmat tanító Pusztai Gyula tanár úr eredményes munkáját és fáradozását, amelyet a magyar nyelv művelése, helyesírásának tanítása és megszerettetése érdekében végzett tanítványai körében. A legjobb helyesírót az alapítvány kuratóriuma választja meg. Az alapítók ezzel kívánják támogatni lehetőségeikhez képest a tanulók ösztönzését a helyesírásra, és egyúttal megőrizni a szeretett férj és édesapa, Pusztai Gyula emlékét.
Célja továbbá a Ráckevei Ady Endre Gimnázium által évente szervezett tavaszi kulturális vetélkedő rendezvény támogatása évente max. 25.000.- forinttal, valamint a gimnázium nyugdíjba menő magyar nyelv- és irodalom szakos tanárai részére a gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata szerint odaítélendő jubileumi emlékgyűrű adományozása, amely a ballagási ünnepségen kerül átadásra. ... >>

Ráckeve Érték Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u. 12.
képviselő: dr. Szántó Györgyné elnök
Az irodalom a művészetek és a hagyományok népszerűsítése, a kultúra szerepének erősítése a nevelés szolgálatában. A természet és a társadalom kovásza a család, ezért a családtudat erősítése a nemzeti felemelkedésért. Nemzeti és nemzetközi kapcsolatok építése. Városunk Ráckeve kiemelt programját az idegenforgalom fejlesztését is támogatva. Egészségünk óvása, környezetünk alakítása és a természet védelme. ... >>

Ráckevei Íjász Közhasznú Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2300 Ráckeve, Kálvin tér 3.
képviselő: Dénes Lajos titkár ketten együttesen, Dr. Kovács József elnökhelyettes ketten együttesen, Kókai Mihály elnök ketten együttesen
Olyan közösség létrehozása Ráckevén, amelynek tagjai a rendszeres szabadidő sporton kívül a versenysportot és a tradicionális íjászathoz tartozó hagyományőrző tevékenység népszerűsítése, az íjászatnak, mint szabadidősportnak terjesztése, az ifjúsággal való megismertetése, versenyzési feltételek biztosítása az iskolákkal együttműködve az utánpótlás felkutatása érdekében. ... >>

Ráckevei Molnár Céh Alapítvány

(kulturális)

2300 Ráckeve, Kifli u 3.
képviselő: Szőgyényi Gábor /elnök/
A ráckevei Molnár Céh tárgyi és írásos emlékeinek felkutatása, rekonstruálása, restaurálása, a Ráckevei Hajómalom eredeti tervek alapján történő újjáépítése és működtetése, a Ráckevén élt és tevékenykedett molnár családok leszármazottainak felkutatása, összefogása, a hagyományok felkutatása, őrzése és továbbadása. ... >>

Ráckevei Múzeumi Baráti Társaság Közhasznú Egyesület

(kulturális)

2300 Ráckeve, Kossuth L.u.34.sz.
képviselő: Dr.Takács András titkár, Jáki Réka elnökhelyettes, Szöllősi Árpád elnök ... >>

Ráckevei Őszidő Nyugdíjas Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

2300 Ráckeve, Balabán u.42.
képviselő: Barczi Józsefné elnök önállóan, Kellner Tiborné ( pénztáros ), Kuti Lászlóné önállóan, Tamás Lászlóné önállóan, Tóth Jánosné ( elnökhelyettes )
Hagyományőrzés, érdekképviselet ... >>

Ráckevei Savoyai Kulturális Egyesület

(kulturális)

2300 Ráckeve, Eötvös K. utca 57/B.
képviselő: Dr. Czerny Róbert elnök, Mertli Ferenc alelnök
Ráckeve történelmi, irodalmi, zenei képzőművészeti kultúrájának gondozása, társadalmi érdekeinek, hagyományainak megőrzése, környezetének, szabadidő kultúrájának fejlesztése. ... >>

River Poker Club Egyesület

(kulturális,egyéb)

2300 Ráckeve, Rózsafa u. 9.
képviselő: Dvorszky László elnök
A póker és az egyéb kártyajátékok, az azokhoz kapcsolódó ismeretek, szabályok, hagyományok bemutatása és népszerűsítése. ... >>
1. oldal