Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Ráckeve intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

Alapítvány Ráckeve Óvodás Gyermekeiért

(intézményi,oktatási)

2300 Ráckeve, Vörösmarty utca 40
képviselő: Horákné Novák Éva
Az óvodapedagógiai nevelés-oktatási feltételek fejlesztése, új óvodai prog- ramok bevezetésének elősegítése. ... >>

Bocskay István Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2300 Ráckeve, Bercsényi utca 2.sz.
képviselő: Dr. Szakál Károlyné
Tehetséges szegény sorsú magyar gyer- mekek támogatása a kuratórium döntésé- nek megfelelően, iskoláztatásának befe- jezéséig. Ezen támogatás magában fog- lalja a gyermek teljes körű szociális támogatását. Az arra rászorultak kirán- dulásának támogatása, szervezése. Nagycsaládosok, idős emberek alkalom- szerű támogatása. ... >>

Gulyás Kálmán emlékére, a nemzeti és keresztény értékekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2300 Ráckeve, Szent István tér 22.sz.
képviselő: Brezina Károly /esperes/
Megőrizni Gulyás Kálmán tanító 47 éven át végzett kiemelkedő keresztény, nem- zeti és hazaszerető nevelő munkájának szellemiségét. Elősegíteni a nemzeti és keresztényi értékrend szellemében a Szent Imre Római Katolikus Iskola okta- tó, nevelő munkáját, lehetőséget terem- teni az 5-8 osztályos tanulók közül a területi tanulmányi versenyeken helye- zést elért tanulók jutalmazására. Az a- lapívány célja továbbá könyvtári köny- vek /sz oktatással összefüggő tárgyi eszközök/ beszerzésének elősegítése. ... >>

Kis-Duna Menti Waldorf-Pedagógiai Egyesület

(intézményi,oktatási)

2300 Ráckeve, Kifli út 14.
képviselő: Erdős Lászlóné ( elnök )
Waldorf szellemiségű óvoda, általános és középiskola létrehozása és működtetése. Waldorf típusú nevelési módszerek népszerűsítése, ismeretterjesztés. ... >>

Ráckeve Városi Kézilabda Sport Klub

(intézményi,sport,oktatási)

2300 Ráckeve, Dömsődi út 34.
képviselő: Jónás Péter (elnök)
A rendszeres sprtolás, testedzés, versenyzés, felüdülés biztosítása. Az egészséges élet iránti igény felkeltése. A kézilabda sport területén különböző korosztályos sporttevékenység szervezése. Kiemelt figyelem fordítása az utánpótlás nevelésére. A városi önkormányzat sporttevékenységének elősegítése az önkormányzat által megfogalmazott célkitűzések megvalósításában közreműködés. A kézilabdázás fejlesztésére vonatkozó sportszakmai feladatok megvalósítása. A különböző korosztályos csapatok folyamatos és színvonalas versenyzésének biztosítása. Az általános iskolában vagy tömegsport keretében játszó tehetséges, fiatal kézilabdázó képzése, továbbfejlődésének, előrelépésének elősegítése. A különböző formában megrendezett kézilabda mérkőzések nézőinek színvonalas szórakoztatása, a kézilabdázás népszerűsítése. A Fair Play magatartás érvényre juttatása a kézilabdázás egész területén. A klub saját vagyonának, illetve a klubra bízott vagyon állagának megőrzése, gyarapítása. A város és az egyesület támogatói hírnevének öregbítése. ... >>

Ráckevei Íjász Közhasznú Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2300 Ráckeve, Kálvin tér 3.
képviselő: Dénes Lajos titkár ketten együttesen, Dr. Kovács József elnökhelyettes ketten együttesen, Kókai Mihály elnök ketten együttesen
Olyan közösség létrehozása Ráckevén, amelynek tagjai a rendszeres szabadidő sporton kívül a versenysportot és a tradicionális íjászathoz tartozó hagyományőrző tevékenység népszerűsítése, az íjászatnak, mint szabadidősportnak terjesztése, az ifjúsággal való megismertetése, versenyzési feltételek biztosítása az iskolákkal együttműködve az utánpótlás felkutatása érdekében. ... >>

"SzabAdy" Ady Endre Gimnázium Diákjainak Szabadidős Tevékenységet Támogató Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u. 82.
képviselő: Mészáros Attila
A ráckevei Ady Endre Gimnázium és szakközépiskola diákjai sport és szabadidős tevékenységének szervezése, lebonyolítása, sportrendezvények rendezése továbbá ezek támogatása és a rendezvényen résztvevők oktatása, diákközönségek számára ismeretterjesztés közvetítése. ... >>

Tanulókért, Oktatásért, az Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2300 Ráckeve, Kölcsey u.7.sz.
képviselő: Solti János
Ráckevei Általános Iskola tanulóinak anyagi támogatása, táborok, kirándulások támogatása, nyelvoktatás fejlesztése. ... >>
1. oldal