Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Rábapatona kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 5
1. oldal

BILIBÁNCS Népi Hagyományőrző és Kulturális Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

9142 Rábapatona, Rábaszer 2.
képviselő: Molnár Nagy Béla
A gazdag helyi, rábapatonai hagyományok folyamatos gyűjtése, dokumentálása, rendszerezése, a hagyományőrzés és a népi kultúra továbbvitelének segítése, a település történetének kutatása, ezekből gyűjtemény létrehozása, törekvés a régióban élő magyarok és más etnikumok népi kultúrájának bemutatására. A településen élő fiatalok és amatőr művészek munkájának segítése. A nyári művészeti kurzus kiállításon való bemutatása, képzőművészeti alkotások adományozása egy jövőben létesítendő kortárs gyűjtemény kialakításához. A kulturális értékek megőrzése. A természeti értékek és környezet, különös tekintettel a Rába folyó természetes környezetének ... >>

"Molnár Ferenc Hagyományőrző Alapítvány"

(kulturális)

9142 Rábapatona, Kossuth L. u. 20. (Műv.Ház)
képviselő: Nagy Zoltán, Vig Józsefné
Rábapatona község múltjának felderítése, régi szokások felújítása. ... >>

"MOZGÁSVILÁG" KULTURÁLIS EGYESÜLET

(kulturális)

9142 Rábapatona, Petőfi u. 1.
képviselő: Pápai Erzsébet
Az egyesület célja az, hogy megismertesse, megszerettesse a táncot az emberekkel, főként a nőkkel, és elismertesse a hastáncot önálló táncművészeti ágként. A hastánc, mint táncművészeti ág hazai szakirodalmának bővítése, valamint az orientális kultúra elemeinek megismertetése beleértve a zene, tánc, gasztronómia, irodalom területeit is. ... >>

Rábamenti Kulturális Egyesület

(sport,kulturális)

9142 Rábapatona, Rákóczi u. 35.
képviselő: Jutasi Kálmán
A Rábamenti térség, ezen belül is elsősorban Rábapatona kulturális- és sportéletének előmozdítása. Ennek érdekében kulturális esteket és rendezvényeket szervez, a Rábamenti Irodalmi Esték rendezvénysorozatot hívja életre. Tömegsport rendezvényeket, sportnapokat szervez a polgárok széleskörű bevonásával. ... >>

Rábapatonáért Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

9142 Rábapatona, Szentháromság tér 1.
képviselő: Burján Imre
Az egyesület, mint a jogszabályok szerint működő társadalmi szervezet alaptevékenységének Rábapatona község gazdasági és társadalmi, infrastrukturális és turisztikai fejlődését és fejlesztését, továbbá Rábapatona település közigazgatási területének környezeti és természeti, valamint kulturális öröksége védelmét, továbbá a település lakói szociális helyzetének javítását, a lakosok egészségének megőrzését, védelmét és betegségeinek megelőzését tekinti. Az egyesület célja közhasznú egyesületként: a község köztereinek, közintézményeinek, közösségi intézményeinek működtetésében, fenntartásában, fejlesztésében való közreműködés; a község úthálózatának állagmegőrzése és fejlesztése; kerékpárút kialakítása a településen; közlekedésbiztonsági eszközök beszerzése a falu lakossága, különösen az iskolás gyermekek és óvodások részére; a településen található autóbusz megállók kialakítása és korszerűsítése; közintézmények felújításához, karbantartásához nyújtott segítség; a betegségük, időskoruk vagy más okból hátrányos helyzetben levők támogatása anyagiakkal és különböző munkálatok elvégzésével; időskorúak ellátásának megszervezésében és működtetésében való közreműködés; a község természeti és kulturális értékeinek népszerűsítése különböző fórumokon; hagyományőrzők, népi mesterségek gyakorlóinak támogatása; a víziturizmus, a kerékpáros turizmus és sportturizmus fejlesztése és támogatása; a község tereinek és közterületeinek parkosítása és virágosítása; az elhagyott folyómedrek és más természeti értékek állapotának megőrzése; a település lakói közül, az önhibájukon kívül rászoruló, szociálisan nehéz sorsú személyek támogatása, felkarolása, esetleg gondozása; betegségmegelőzési céllal szűrővizsgálatok szervezése; egészségügyi és egészség-megőrzési témákban tudományos és ismeretterjesztő előadások szervezése. ... >>
1. oldal