Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Rábapatona egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 7
1. oldal

Alsó-rábamenti Faluszövetség

(érdekképviselet,egyéb)

9142 Rábapatona, Szentháromság tér 1.
képviselő: Jutasi Kálmán
A faluszövetség célja: a tagszervezetek turisztikai és idegenforgalmi tevékenységének fellendítése. ... >>

Holt-Rába Természetvédő és Horgász Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

9142 Rábapatona, Külső-Imre u. 32.
képviselő: Nagy József
Az egyesület tagjai horgász érdekeinek képviselete és védelme, valamint horgászlehetőség biztosítása. A horgászsport, a horgászversenyzés gyakorlása, fejlesztése és népszerűsítése. A Holt-Rába medrében az ún. Feller-saroknál horgásztó kialakítása, gondozása és üzemeltetése ? a természetes talaj- és csapadékvíz elvezetésének akadályozása nélkül. A szabadidő kulturált, hasznos eltöltése. A testi és lelki egészségmegőrzés. A természeti környezettel összhangban harmonikus, kulturált pihenési és szórakozási lehetőség biztosítása a tagság és bizonyos esetekben tagsági jogviszonnyal nem rendelkező, főleg helyi lakos, vendégek részére. A fenti tevékenységek által szemlélet- és személyiségformálás: természetszerető- és védő, jogkövető, etikus közösségi magatartás kialakítása, ideértve a horgászerkölcs tiszteletben tartását és az ifjabb horgász-generációknak a természet szeretetére és védelmére való nevelését. A Rába folyó és környezete őshonos állat- és növényvilágának visszatelepítése, gondozása és bemutatása. Természetvédelem és horgászat oktatása az általános iskolás gyermekek számára. Rábapatona Község társadalmi életének színesítése horgászversenyek, közösségi és családi programok lebonyolítása által. Az egyesület működési területének és környezetének védelme, megóvása, a környezetkárosítások megakadályozása. ... >>

Rábapatonáért Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

9142 Rábapatona, Szentháromság tér 1.
képviselő: Burján Imre
Az egyesület, mint a jogszabályok szerint működő társadalmi szervezet alaptevékenységének Rábapatona község gazdasági és társadalmi, infrastrukturális és turisztikai fejlődését és fejlesztését, továbbá Rábapatona település közigazgatási területének környezeti és természeti, valamint kulturális öröksége védelmét, továbbá a település lakói szociális helyzetének javítását, a lakosok egészségének megőrzését, védelmét és betegségeinek megelőzését tekinti. Az egyesület célja közhasznú egyesületként: a község köztereinek, közintézményeinek, közösségi intézményeinek működtetésében, fenntartásában, fejlesztésében való közreműködés; a község úthálózatának állagmegőrzése és fejlesztése; kerékpárút kialakítása a településen; közlekedésbiztonsági eszközök beszerzése a falu lakossága, különösen az iskolás gyermekek és óvodások részére; a településen található autóbusz megállók kialakítása és korszerűsítése; közintézmények felújításához, karbantartásához nyújtott segítség; a betegségük, időskoruk vagy más okból hátrányos helyzetben levők támogatása anyagiakkal és különböző munkálatok elvégzésével; időskorúak ellátásának megszervezésében és működtetésében való közreműködés; a község természeti és kulturális értékeinek népszerűsítése különböző fórumokon; hagyományőrzők, népi mesterségek gyakorlóinak támogatása; a víziturizmus, a kerékpáros turizmus és sportturizmus fejlesztése és támogatása; a község tereinek és közterületeinek parkosítása és virágosítása; az elhagyott folyómedrek és más természeti értékek állapotának megőrzése; a település lakói közül, az önhibájukon kívül rászoruló, szociálisan nehéz sorsú személyek támogatása, felkarolása, esetleg gondozása; betegségmegelőzési céllal szűrővizsgálatok szervezése; egészségügyi és egészség-megőrzési témákban tudományos és ismeretterjesztő előadások szervezése. ... >>

Rábapatonai Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

9142 Rábapatona, Szentháromság tér 1.
képviselő: elnök Kálócziné Fehér Anikó
Az alapítvány célja: szabadidős tevékenység szervezése; iskolai eszközök beszerzése; táboroztatás; erdei iskola; gyermekeknek programok, kirándulások, előadások szervezése; szülőknek programok gyermeknevelésről; berendezési és használati tárgyak beszerzése. ... >>

Rábapatonai Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

9142 Rábapatona, Rákóczi Ferenc u. 85.
képviselő: Laposáné Barta Katalin
Gyermekeknek programok, kirándulások, előadások szervezése, szülőknek programok a gyermeknevelésről, készségfejlesztő játékok, eszközök vásárlása, gyermekbútorok, berendezési és használati tárgyak beszerzése. ... >>

Rábapatonai Polgárőr Egyesület és Közéleti Klub

(közbiztonság,egyéb)

9142 Rábapatona, Szentháromság tér 2.
képviselő: Molnár Ferenc, Takács Viktor
Rábapatona civil szervezetei és közintézményei számára programegyeztető fórumok szervezése, tevékenységük összehangolása. a lakosság tájékoztatása, közéleti információk gyűjtése, események nyomonkövetése, dokumentálása. ... >>

Rábapatonai Vadásztársaság

(sport,egyéb)

9142 Rábapatona, Külső Rákóczi u. 102
képviselő: Bognár Szabolcs
Az egyesületekre, a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra, a vadászatra, a fegyer- és lőszertartás használatára vonatkozó szabályok megtartásával, - figyelemmel a helyi erdő és mezőgazdasági érdekekre, célszerű együttműködési formák kialakításával, tagjai részére kultúrált sport - vadászati lehetőség biztosítása. ... >>
1. oldal