Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Püspökladány oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 24
1. oldal

A Bajcsy úti Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4150 Püspökladány, Bajcsy Zs. u. 8.
képviselő: elnök: Felföldyné Lévai Mária
A Bajcsy úti óvoda működésének minőségi fejlesztése, az óvodai nevelés, oktatás javítását célzó programok támogatása. ... >>

Egészséges Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4150 Püspökladány, Honvéd u. 16-18.
képviselő: a kuratórium elnöke Kárainé Mosolygó Judit
bölcsődés és óvodás gyermekek egészséges fejlődésének támogatása ... >>

Észak-Kelet Magyarországi Roma Foglalkoztatási Egyesület (ÉRFE)

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4150 Püspökladány, Dózsa György u. 47/1.
képviselő: Mezei Sándor
Foglalkoztatás, szociális tevékenység, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok komplex - foglalkozási, képzési, egészségügyi problémáira megoldást kereső - segítése, valamint a cigányság kulturális hagyományainak ápolása. ... >>

Európai Sárrétért Közművelődési, Kulturális és Információszolgáltató Egyesület

(oktatási,kulturális)

4150 Püspökladány, Kaán Károly u. 62.
képviselő: elnök Sós Andrea
kulturális tevékenység, hagyományápolás, településfejlesztés, rendezvényszervezés, oktatás, képzés, kiadványok kiadása. ... >>

Fogjunk Össze Iskolánkért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4150 Püspökladány, Petőfi S. u. 9.
képviselő: Rácz Antalné Péli Ibolya ... >>

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség

(sport,oktatási,érdekképviselet)

4150 Püspökladány, Gagarin u. 1. II. lph II/15.
képviselő: elnök Andrási Zoltán
sport, egészségmegőrzés, nevelés és oktatás,gyermek és ifjúságvédelem. ... >>

Kistérségi Egyesület a Kulturált Szabadidő Eltöltésért ("KEKSZ")

(oktatási,kulturális)

4150 Püspökladány, Bajcsy-Zsilinszky u. 2/2.
képviselő: elnök Kovács Krisztina, elnökhelyettes Papp Gergely, titkár Szentpéteri Zsuzsa
A fiatalok és a gyermekek érdekeinek képviselete, szolgálata, szakmai továbbképzések, tanulmányutak, oktatási programok, bemutatók, előadások szervezése, rendezvényszervezés. ... >>

Meseerdő Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4150 Árpád Óvoda Püspökladány, Árpád u. 18.
képviselő: Baloghné Bede Róza elnök
A Püspökladányi Szent István úti Óvoda, valamint a Püspökladányi Árpád Óvoda óvodás gyermekei számára megteremteni az egészséges testi és szellemi fejlődés feltételeit. ... >>

Népzene a Fiatalokért Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

4150 Püspökladány, Dózsa György u. 2/4.
képviselő: Sas Ferenc Antal
Olyan szakmai közösség kialakítása, mely vállalja a népi hagyományok ápolását, az európai kultúra terjesztését, fesztivál-szervezést és rendezést, kulturális rendezvények szervezését és rendezését, kiállítások szervezését, irodalmi, képzőművészeti pályázatok kiírását, vetélkedők szervezését, rendezését, kirakodóvásárok szervezését, rendezését, hagyományőrző programok, táncházak szervezését, rendezését, könyv-, CD, DVD és kiadványszerkesztést és kiadás terén információközvetítő, tanácsadó, szervező és fejlesztő feladatok, valamint stúdió munka ellátását. A kultúrával és az európai integrációval foglalkozó magánszemélyek és szervezetek számára foglalkoztatási és képzési programok megvalósítása. Támogatja azon szervezetek, társulások, kezdeményezések létrejöttét és tevékenységét, amelyek e rétegek érdekeinek képviseletét vállalják. ... >>

Petritelepi Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4150 Püspökladány, Karcagi u. 28.
képviselő: Duróné Sulyák Sára ... >>

Püspökladány Tünet Sport Egyesület

(sport,oktatási)

4150 Püspökladány, Kálvin J. u. 12.
képviselő: Györkei Gyula elnök
A labdarúgás, kézilabda és horgászat sport iránt érdeklődők egyesületi hátterét megteremtse. A sportágakat népszerűsítse. Lehetőséget nyújtson e sportágak iránt érdeklődők magas szintű képzésére. Gyermek- és diák sportcsapatok szervezése, versenyeztetése. Szabadidős tömegsport szervezése. Felnőtt labdarúgócsapat, és kézilabdacsapat működtetése, utánpótlás nevelése. ... >>

Püspökladányi Hajnalcsillag Alapitvány

(oktatási,kulturális)

4150 Püspökladány, Jókai u. 54.
képviselő: elnök Béres Ferenc
az alapfokú művészeti oktatást, felnőttképzést, fejlesztést, gondozást, fejlesztő felkészítést végző intézmények alapítása és működtetése. ... >>

Püspökladányi id Csenki Imre vegyes kar Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.
képviselő: Magyari Lajos elnök, titkár: Sas Ferenc Antal, Vadász Ferenc elnökhelyettes
kulturális és művészeti tevékenység, műemlékvédelem, természetvédelem, nevelés és oktatás stb . ... >>

Püspökladányi Ifjúsági Klub

(oktatási,kulturális)

4150 Püspökladány, Bajcsy-Zsilinszky u. 2/2. sz.
képviselő: Máté Csaba elnök
az ifjúság oktatása, nevelése, szabadidős tevékenység, társadalmi ismeretek fejlesztése, színjátszó kör működtetése stb. ... >>

Püspökladányi Nyitnikék Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4150 Püspökladány, Karcagi u. 37.
képviselő: Hajdú Lajosné Kiss Róza elnök
A püspökladányi Nyitnikék Óvoda intézményében megteremteni az
óvodás gyermekek egészséges testi és szellemi fejlődésének feltételeit. ... >>

Püspökladányi Szakképzés Fejlesztéséért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4150 Püspökladány, Bajcsy-Zs. u. 10.
képviselő: Tóthné Egri Erzsébet elnök ... >>

Regionális Rádiós Sportklub Püspökladány

(sport,oktatási,egyéb)

4150 Püspökladány, Kodály Z. u. 4.
képviselő: Karacs Lajos elnök, Szabó László alelnök
műszaki, technikai ismeretek oktatása, rádióamatőr sporttevékenység ... >>

Roma Közösségi Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

4150 Püspökladány, Rákóczi u. 63.
képviselő: elnök: Szilágyi Gyula, ügyvivő: Mezei Julianna
Közhasznú foglalkoztatás, szociális segítő t4evékenység, a hátrányos helyzetű csoportok komplex (foglalkoztatási, képzési, egészségügyi problémáikra megoldást kereső) segítése, a romák kulturális hagyományainak megőrzése. ... >>

Sárréti Értelmiségi Roma Fiatalok Egyesülete (SÉRF Egyesülete)

(oktatási,kulturális,egyéb)

4150 Püspökladány, Bartók Béla u. 4.
képviselő: elnök: Mogyorósi János
Kiemelten támogatja, elősegíti a cigány és magyar lakosság, különösen az értelmiség együttműködését. A romák kulturális kincstárából néprajzi, történeti, nyelvi, irodalmi, művészeti értékek megőrzése, továbbadása. A cigány kisebbségi identitástudat fenntartása, erősítése, a társadalmi beilleszkedés elősegítése érdekében oktatási, kulturális, ismeretterjesztő programok, rendezvények szervezése, lebonyolítása. Tehetséggondozás, roma értelmiségi fiatalok kinevelése, ösztöndíjakon, pályázatokon való részvételük segítése. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők, - különös tekintettel a cigány kisebbséghez tartozókra, - érdekképviselete, segítségnyújtás ügyeik intézésében. A roma fiatalok környzettudatos nevelése. Az Egyesület együtt kíván működni, közös programokat kíván lebonyolítani minden olyan hazai, illetve határon túli szervezettel, melynek célja az alapszabályban foglaltakkal hasonló. Az Egyesület a kitűzött célok elérése érdekében jogosult foglalkoztatást, illetve foglalkoztatást elősegítő tevékenységet végezni. ... >>

Sárréti Középiskolás Diákokért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4150 Püspökladány, Gagarin u. 2.
képviselő: Bagolyné Ulvecky Annamária, Faragóné Kiss Ágnes tag, Tódor Györgyné elnök ... >>

Sárréti Óvodák Egyesülete

(intézményi,oktatási)

4150 Püspökladány, Bajcsy-Zsilinszky u. 8.
képviselő: elnök Papp Lászlóné
Szakmai összefogás a kistérségben működő óvodák együttműködése révén. ... >>

Szimpátia Alapítvány a Speciális Fejlesztést Igénylő Ifjúságért

(intézményi,oktatási,szociális)

4150 Püspökladány, Kálvin u. 3.
képviselő: Tóthné Egri Erzsébet
Anyagi támogatás nyújtása egy fejlesztő óvodai csoport szervezéséhez
és működéséhez, ahol a fejlődésükben eltérő gyermekek korai gondozása,
speciális megsegítése, fejlesztése, rehabilitációja történik. Továbbá önsegítő
csoportok szervezésének és működésének támogatása a hasonló problémával
küzdő gyermekek szüleinek és a velük foglalkozó szakemberek számára. ... >>

Újtelepi Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

4150 Püspökladány, Mező I. u. 49.
képviselő: kuratóriumi tag Fekete Andrásné
A Püspökladányi Mező Imre úti Óvoda óvodás gyermekei számára megteremteni az egészséges testi és sszellemi fejlődés feltételeit. ... >>

Zöld Energia Egyesület /Green Energy Association, GEA/

(oktatási,egyéb)

4150 Püspökladány, Erőss Lajos út 3/1.
képviselő: Mile Ferenc elnök
oktatási, kutatási tevékenység, szakmai érdekképviselet ... >>
1. oldal