Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Püspökladány kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 39
1. oldal

Amarogyi Cigány Táncegyüttes Egyesület

(kulturális)

4150 Püspökladány, Bethlen Gábor u. 68.
képviselő: elnök Kovács Ádám
a roma zenei és tánchagyományok ápolása ... >>

Észak-Kelet Magyarországi Roma Foglalkoztatási Egyesület (ÉRFE)

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4150 Püspökladány, Dózsa György u. 47/1.
képviselő: Mezei Sándor
Foglalkoztatás, szociális tevékenység, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok komplex - foglalkozási, képzési, egészségügyi problémáira megoldást kereső - segítése, valamint a cigányság kulturális hagyományainak ápolása. ... >>

Európai Kistérségért a Sárréten és a Régióban Egyesület

(kulturális,egyéb)

4150 Püspökladány, Zrínyi u. 21.
képviselő: elnök Dr. Varga Réka
településfejlesztési, környezetvédelmi, kulturális célok. ... >>

Európai Sárrétért Közművelődési, Kulturális és Információszolgáltató Egyesület

(oktatási,kulturális)

4150 Püspökladány, Kaán Károly u. 62.
képviselő: elnök Sós Andrea
kulturális tevékenység, hagyományápolás, településfejlesztés, rendezvényszervezés, oktatás, képzés, kiadványok kiadása. ... >>

Fantasztikus Hármas Közhasznú Zenei Egyesület

(kulturális)

4150 Püspökladány, Kaán Károly út 54.
képviselő: elnök Nádas Péter
civil zenei szervezetek és magánszemélyek összefogása ... >>

Fogjunk Össze Iskolánkért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4150 Püspökladány, Petőfi S. u. 9.
képviselő: Rácz Antalné Péli Ibolya ... >>

Kenderkóc Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

4150 Püspökladány, Kaán Károly út 54.
képviselő: Nádas Imréné
hagyományápolás, kulturális rendezvények, roma közösségi ház működtetése ... >>

Kistérségi Egyesület a Kulturált Szabadidő Eltöltésért ("KEKSZ")

(oktatási,kulturális)

4150 Püspökladány, Bajcsy-Zsilinszky u. 2/2.
képviselő: elnök Kovács Krisztina, elnökhelyettes Papp Gergely, titkár Szentpéteri Zsuzsa
A fiatalok és a gyermekek érdekeinek képviselete, szolgálata, szakmai továbbképzések, tanulmányutak, oktatási programok, bemutatók, előadások szervezése, rendezvényszervezés. ... >>

Kistérségi Segítők Egyesülete /KISE/

(szociális,kulturális,egyéb)

4150 Püspökladány, Honvéd u. 2. II.lph.2.em. 8 ajtó
képviselő: Nagy Ildikó
Az egyesület célja megoldást keresni a térségben élők mindennapi problémáira, különös tekintettel a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű családokra és gyermekeikre, idősekre, illetve fogyatékkal élőkre. A szociálisan rászorulók támogatása. A hátrányos helyzetű családok, személyek bevonása a kulturális életbe, a kulturális élet összekapcsolása a szociális segítségnyújtással. Mindezt úgy tenni, hogy az idős és a fiatal generáció találkozzon, egymást megismerje és segítse. ... >>

Kistérségi Tájékoztatásért Alapítvány

(kulturális)

4150 Püspökladány, Honvéd u. 8.
képviselő: Dr. Demetrovics János elnök ... >>

"Kitáruló Világ" Egyesület

(kulturális)

4150 Püspökladány, Esze Tamás u. 34.
képviselő: alelnök: Hajdu Tibor, elnök: Ifj. Hajdu Lajos, titkár: Csizmadia Balázs
Hagyományok őrzése, elsősorban a középkori hagyományok felkutatása, ápolása és megismertetése, népszerűsítése elsősorban az ifjúság körében. ... >>

Meseerdő Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4150 Árpád Óvoda Püspökladány, Árpád u. 18.
képviselő: Baloghné Bede Róza elnök
A Püspökladányi Szent István úti Óvoda, valamint a Püspökladányi Árpád Óvoda óvodás gyermekei számára megteremteni az egészséges testi és szellemi fejlődés feltételeit. ... >>

Muszka János Alapítvány

(kulturális)

4150 Püspökladány, Zrínyi Miklós u. 14.
képviselő: elnök Koloszár Erzsébet Zita
Ápolja a néphagyományokat. Közreműködik a néptánc és a népzene megismertetésében, megszerettetésében. ... >>

Népzene a Fiatalokért Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

4150 Püspökladány, Dózsa György u. 2/4.
képviselő: Sas Ferenc Antal
Olyan szakmai közösség kialakítása, mely vállalja a népi hagyományok ápolását, az európai kultúra terjesztését, fesztivál-szervezést és rendezést, kulturális rendezvények szervezését és rendezését, kiállítások szervezését, irodalmi, képzőművészeti pályázatok kiírását, vetélkedők szervezését, rendezését, kirakodóvásárok szervezését, rendezését, hagyományőrző programok, táncházak szervezését, rendezését, könyv-, CD, DVD és kiadványszerkesztést és kiadás terén információközvetítő, tanácsadó, szervező és fejlesztő feladatok, valamint stúdió munka ellátását. A kultúrával és az európai integrációval foglalkozó magánszemélyek és szervezetek számára foglalkoztatási és képzési programok megvalósítása. Támogatja azon szervezetek, társulások, kezdeményezések létrejöttét és tevékenységét, amelyek e rétegek érdekeinek képviseletét vállalják. ... >>

Őrdaru Egyesület

(kulturális)

4150 Püspökladány, Haladás u. 9.
képviselő: elnök: Federics Lászlóné
A tagok szűkebb értelemben vett pátriájában fellendíteni a kulturális életet, mozgósítani a hagyományos és modern értelemben vett kulturális tevékenységekre, az egyéni és közösségi kulturális élet különböző területein való megjelenésre való ösztönzést, a teljes körű figyelem felhívást a kulturális események megszervezésére és az azokon való személyes megjelenésre. ... >>

Püspökladány Múzeumáért Alapítvány

(kulturális)

4150 Püspökladány, Kossuth u. 28.
képviselő: kur.elnöke: Kárai Mihály, kur.titkára: Ferenczyné Csáki Annamária
Rettegi Istvánné múzeumalapító emlékének megőrzése, munkásságának népszerűsítése, a Karacs Ferenc Múzeum működésének szakmai és anyagi támogatása, a helyi hagyományok feltárása és ápolása, a néprajzi, helytörténeti, műemlékim művészeti értékek védelme, megőrzése, gyarapítása. ... >>

Püspökladány Város Közművelődéséért Közalapítvány

(kulturális,egyéb)

4150 Püspökladány, Bajcsy Zs. u. 2/2.
képviselő: elnök Papp Lászlóné
Anyagi támogatás biztosítása kulturális, közművelődési tevékenységükhöz a Püspökladányban élő lakosság által létrehozott művészeti, hagyományőrző közösségeknek, városi szintű rendezvényt szervezőknek, a határon túli magyarokkal és testvérvárosokkal kapcsolatot erősítőknek. ... >>

Püspökladányi ÁFÉSZ Énekkari Egyesület

(kulturális)

4150 Püspökladány, Bocskai u. 7.
képviselő: kórustitkár Hári Martgit
kultúra terjesztése, kórusművészet népszerűsítése, a nemzetközi és magyar kóruskultura megismerése, zenei nevelést szolgáló, művésszinvonalú
szórakoztatás ... >>

Püspökladányi Hajnalcsillag Alapitvány

(oktatási,kulturális)

4150 Püspökladány, Jókai u. 54.
képviselő: elnök Béres Ferenc
az alapfokú művészeti oktatást, felnőttképzést, fejlesztést, gondozást, fejlesztő felkészítést végző intézmények alapítása és működtetése. ... >>

Püspökladányi Határok Nélkül Egyesület

(kulturális)

4150 Püspökladány, Arany János u. 1.
képviselő: elnök Szabó Attila
kulturális tevékenység végzése ... >>

Püspökladányi id Csenki Imre vegyes kar Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.
képviselő: Magyari Lajos elnök, titkár: Sas Ferenc Antal, Vadász Ferenc elnökhelyettes
kulturális és művészeti tevékenység, műemlékvédelem, természetvédelem, nevelés és oktatás stb . ... >>

Püspökladányi Ifjúsági Klub

(oktatási,kulturális)

4150 Püspökladány, Bajcsy-Zsilinszky u. 2/2. sz.
képviselő: Máté Csaba elnök
az ifjúság oktatása, nevelése, szabadidős tevékenység, társadalmi ismeretek fejlesztése, színjátszó kör működtetése stb. ... >>

Püspökladányi Kossuth Olvasókör

(kulturális)

4150 Püspökladány, Bocskai u. 23/1.
képviselő: Egri Gyuláné ... >>

Püspökladányi Nótakör Egyesület

(kulturális,egyéb)

4150 Püspökladány, Dobó várkapitány u. 11.
képviselő: elnök: Borsos Sándor
Hagyományőrzés, magyarnóta-kultúra megismertetése, nóta kevelő közönség szórakoztatása, régi és új nóták felkutatása. ... >>

Püspökladányi Szakképzés Fejlesztéséért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4150 Püspökladány, Bajcsy-Zs. u. 10.
képviselő: Tóthné Egri Erzsébet elnök ... >>

Rokkantnyugdíjasok és Álláskeresők Hajdú-Bihar Megyei Közhasznú Egyesületeha

(egészségügyi,szociális,kulturális)

4150 Püspökladány, Petri Pál u. 191.
képviselő: elnök Nádházi Sándor
Szociális, kulturális, egészségügyi segítségnyújtás. ... >>

Roma Közösségi Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

4150 Püspökladány, Rákóczi u. 63.
képviselő: elnök: Szilágyi Gyula, ügyvivő: Mezei Julianna
Közhasznú foglalkoztatás, szociális segítő t4evékenység, a hátrányos helyzetű csoportok komplex (foglalkoztatási, képzési, egészségügyi problémáikra megoldást kereső) segítése, a romák kulturális hagyományainak megőrzése. ... >>

Sárrétért Táncművészeti Alapítvány

(kulturális)

4150 Püspökladány, Zalka Máté u. 57.
képviselő: elnök: Tőke László
A Sárrét táncainak megismerése és megismertetése. ... >>

Sárréti Értelmiségi Roma Fiatalok Egyesülete (SÉRF Egyesülete)

(oktatási,kulturális,egyéb)

4150 Püspökladány, Bartók Béla u. 4.
képviselő: elnök: Mogyorósi János
Kiemelten támogatja, elősegíti a cigány és magyar lakosság, különösen az értelmiség együttműködését. A romák kulturális kincstárából néprajzi, történeti, nyelvi, irodalmi, művészeti értékek megőrzése, továbbadása. A cigány kisebbségi identitástudat fenntartása, erősítése, a társadalmi beilleszkedés elősegítése érdekében oktatási, kulturális, ismeretterjesztő programok, rendezvények szervezése, lebonyolítása. Tehetséggondozás, roma értelmiségi fiatalok kinevelése, ösztöndíjakon, pályázatokon való részvételük segítése. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők, - különös tekintettel a cigány kisebbséghez tartozókra, - érdekképviselete, segítségnyújtás ügyeik intézésében. A roma fiatalok környzettudatos nevelése. Az Egyesület együtt kíván működni, közös programokat kíván lebonyolítani minden olyan hazai, illetve határon túli szervezettel, melynek célja az alapszabályban foglaltakkal hasonló. Az Egyesület a kitűzött célok elérése érdekében jogosult foglalkoztatást, illetve foglalkoztatást elősegítő tevékenységet végezni. ... >>

Sárréti Ifjúsági Egyesület

(kulturális)

4150 Püspökladány, Hétvezér u. 7.
képviselő: elnök Papp László
Kulturális tevékenység végzése. ... >>

Sárréti Íjász Egyesület

(sport,kulturális)

4150 Püspökladány, Bajcsy Zs. u. 2/2.
képviselő: elnök: Nagy László
sport- és kulturális tevékenység ... >>

Sárréti Lovas Baráti Kör Egyesület

(kulturális,egyéb)

4150 Püspökladány, Petri Pál u. 130.
képviselő: Kiss Lajos
A lovastársaság összefogása, együttműködésük szervezése,
hagyományőrzés. ... >>

Sárréti "Vendégváró" Gyógy-idegenforgalmi és Turisztikai Közhasznú Egyesület

(kulturális)

4150 Püspökladány, Petőfi Sándor u. 48.
képviselő: elnök: Dembrovszky Sándor, gazdaságvezető: Ifj.Szilágyi Sándor, titkár: Magyari Lajos
Püspökladány idegenforgalmi lehetőségeinek feltárása, kihasználásuk elősegítése. ... >>

Templomrekonstrukció és Orgona Felújításáért Római Katolikus Plébánia

(kulturális)

4150 Püspökladány, Bajcsy Zs. u. 1.
képviselő: elnök: Gémesi Lajos
A Püspökladányi római katolikus templom felújítása, rekonstruálása, fűtésének megoldása, a templomi orgona felújítása, a templom külső területén a megszűnő ótemető síremlékeinek megmentésére sírkert kialakítása, a harangok és tartozékaik teljes rekonstrukciója, toronyóra telepítése, illetve pótlása, a templomhoz tartozó plébániaépület renoválása, karbantartása, a püspökladányi plémbániához tartozó fíliák (Nádudvar, Kaba, Báránd) templomainak és az azokhoz tartozó plébániai épületek renoválása, karbantartása, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem. ... >>

Törő Gábor Hagyományőrző Népdalkör Egyesület

(kulturális)

4150 Püspökladány, Szabó Pál u. 24.
képviselő: Vigh Sándor
népzenei és népi hagyományok felkutatása, megőrzése és terjesztése ... >>

Vállakozók Püspökladányért és a Sárrétért Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

4150 Püspökladány, Kossuth u. 6.
képviselő: elnök Györkei Gyula
A püspökladányi és a sárréti térség gazdasági, kulturális, sport, művészeti és mindennapi élete fejlődésének, fejlesztésének elősegítése, a meglevő munkahelyek megtartása, új munkahelyek létrehozása, azokhoz történő hozzájárulás, hazai és európai uniós pályázatokon minél jobb eredmény elérése. ... >>

Vonzáskör Egyesület Püspökladány

(kulturális)

4150 Püspökladány, Báthori fejedelem u. 17.
képviselő: elnök Kiss Tamás
kulturális, hagyomnyőrzés ... >>

Zenei Nevelésért

(kulturális)

4150 Püspökladány, Petőfi u. 40. Zene és Egyéb Művészetek Iskolája
képviselő: kuratórium elnöke Mohos Marianna
Kulturális, közművelődési tevékenység gyermek és ifjúsági korosztály részére. ... >>
1. oldal