Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pomáz oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 24
1. oldal

A Mesekuckó Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2013 Pomáz, Eötvös u 2. II/6.
képviselő: Erdeiné Kelemen Gyöngyi /elnök/
A gyermekek oktatása, nevelése, felügyelete és az oktatás-nevelés színvonalának elősegítése. ... >>

DGR Hungary Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

2013 Pomáz, Bibó u. 6.
képviselő: Tóth Csaba
Olyan kiadványok, ismeretterjesztő tanfolyamok, programok szervezése Magyarországon és külföldön, amely hatékonyan elősegíti a természetes források betegségmegelőző felhasználását. Ezen belül a vadon termő (gyógy)növények hatásainak, előnyeinek, veszélyeinek megismertetése, a termelés, gyűjtés, tárolás, felhasználás legoptimálisabb gyakorlatának kialakítása, elterjesztése. A széleskörű ismeretterjesztés érdekében előadások, konferenciák és gyógynövényismereti túrák szervezése. Az egészségmegőrzéssel valamint a gyógynövény termesztéssel és felhasználással kapcsolatos kutatás, fejlesztés támogatása. ... >>

Ezredforduló Oktatás Fejlesztési Alapítvány

(oktatási,egyéb)

2013 Pomáz, Meselina utca ll.sz.
képviselő: Dr. Gyapay Gábor
Segíti a 3. Évezred követelményeinek megfelelő, nemzeti értelmiség létrejöt- tét, nevelését - vallásra és nemzeti- ségre való tekintet nélkül. Taneszköz, tankönyv fejlesztés, fejlesztési ered- mények gyakorlati kipróbálása, tehet- séggondozás, tanúlmányutak szervezése, gyermeküdültetés. ... >>

FELZÁRKÓZUNK Regionális Fejlesztő-Tanácsadó-Továbbképző Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális)

2013 Pomáz, Mátyás kir. u.4.sz.
képviselő: Csonkáné Polgárdi Veronika elnök önállóan, Daritsné Rajzó Éva önállóan
Pedagógusok és gyermekvédelmi szolgáltatást végzők összefogása,szakmai továbbképzésük, munkafeltételeinek javítása. ... >>

G.B.N. Diákhálózat Közhasznú Egyesület

(oktatási,egyéb)

2013 Pomáz, Kond u. 5.
képviselő: Petz Dániel ( elnök )
Szervezett keretek biztosítása bel- és külföldi egyetemi diákszervezetekből álló internetes közösség létrehozásához és működtetéséhez, tanulmányi és szakmai kapcsolatos létrehozása, pályakezdő fiatalok munkavállalási lehetőségeinek felkutatása, az elhelyezkedés elősegítése. Szakmai ismeretek integrálása, szakmai képzések továbbfejlesztése. ... >>

Hét Krajcár Alapítvány A Pomázi 2.Számú Óvodáért

(intézményi,oktatási)

2013 Pomáz, Beniczky u. 11.sz.
képviselő: Szemán Rózsa elnökhelyettes, Vaizerné Schek Mária
A Pomázi 2. sz. Óvoda nevelő és oktató munkájának segítése, anyagi támogatása. Testi-szellemi fejlődéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek megteremtése és biztosítása. A gyermekek elhe- lyezési körülményeinek javítása, az óvoda épületének bővítése, valamint az udvar felszereltségének javítása és korszerűsítése. A gyermekek egészségmerzése, egészségvédelme, képességfejlesztése. Gyermek és ifjúságvédelem, érdekképviselet. A gyermekek környezetvédelemre nevelése. ... >>

Huncutka Alapítvány a Pomázi 1-es Óvodáért

(intézményi,oktatási)

2013 Pomáz, József Attila u.4.sz.
képviselő: Sütő Lászlóné elnök
A cim alatti óvodába járó gyermekek elhelyezési körülményeinek javítása, az épület bővítése, tornaszoba, foglalkoz- tató helyiség kialakítása. Játékok, szemléltető eszközök beszerzése. ... >>

ICURI PICURI Alapítvány a Pomázi IV.számú Óvodáért

(intézményi,oktatási)

2013 Pomáz, Jókai u.2.sz.
képviselő: Szabontai Katalin (elnök)
Az óvoda által gondozott gyermekek egészséges életmódjának megteremtésé- hez, testi, szellemi és lelki fejlődés- hez szükséges hiányzó szemléltető és készségfejlesztő eszközöket, játákokat biztosítani. ... >>

Jézus és Mária Gyermeksége Társulat Szent Krisztiána védelme alatt

(oktatási,szociális)

2013 Pomáz, Templom tér l.sz.
képviselő: Kainz Gabriella region.tanácstag
Gyermek- és ifjúságnevelés,hitoktatás, egyházközségi munka, karitatív tevé- kenység. ... >>

Magyarországi Iskolapszichológiai Egyesület

(intézményi,oktatási)

2013 Pomáz, Iskola u.2.sz.
képviselő: Dr.Katona Nóra ... >>

Napsugár a Német Nemzetiségi Általános Iskola Alapítványa

(intézményi,sport,oktatási)

2013 Pomáz, Beniczky u.53.sz.
képviselő: Lázárné Vince Mónika elnök
Az iskola oktató munkáját segítő eszközök, könyvtár bővítése, nyelvtanulás, vetélkedés, sport és egyéb rendezvények költégeinek támogatása. ... >>

Nemzetközi Egészség Hálózat Alapítvány (NEHA)

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

2013 Pomáz, Körte u. 31.
képviselő: Endrei Károly
Az egészségügy műszaki ellátását javítandó külföldi és belföldi technikai eszközök, berendezések beszerzése és elosztása, anyagi támogatás biztosítása, ingatlanok és egyéb vagyontárgyak, vagyoni értékű jogok megszerzésével és átadásával, kórházi műszerek és berendezések, magasabb technikai színvonalú berendezések, új és referencia jellegű készülékek, csúcstechnológiák telepítése, intézmények támogatása, oktatási tevékenység, belföldi és külföldi szakemberképzés, kongresszusok, konferenciák szervezése. ... >>

Nimród Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

2013 Pomáz, Móricz zs.u.8.sz.
képviselő: Havas Pál, Sergyán Szabolcs
A keresztény értékrend, a nemzeti kultúra megőrzéséért tevékenykedő csoportok segírtése. Ilyen csoportban tevékenykedők költségeinek fedezése. Vezetőképzés, természet és környezet- védelmi programok szervezése. Cserkész- csoport támogatása. ... >>

Pallas Oktatástörténeti Alapítvány

(oktatási)

2010 Pomáz, Gárdonyi Géza u.10/a.sz.
képviselő: Mészáros Ottó
A történelmi Magyarország régi és új oktatástörténeti anyagának gyüjtése, kiállítás, állandó múzeum létrehozása. ... >>

Pomáz Oktatását és Nevelését Támogató Egyesület

(oktatási)

2013 Pomáz, Emese u. 2. 1/7.
képviselő: Dombóvári Péter titkár
sajátos nevelésigényű gyermekek és fiatalok oktatása ... >>

Pomázi Cigányokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2013 Pomáz, Pataksor 6.sz
képviselő: Kreizler Jenő
Nehéz anyagi helyzetben lévő cigányok támogatása. Iskolás korú fiatalok támogatása, iskolai felszerelés, étkezési hozzájárulás pénzbeni támogatása. ... >>

Pomázi Egervári - Halmai Focisuli Sport Egyesület

(sport,oktatási)

2013 Pomáz, Fáy András u. 46.
képviselő: Halmai Gábor elnök együttesen, Petroff Miklós főtitkár együttesen
Labdarugó utánpótlásképzés. Gyermekek részére tartandó elméleti és gyakorlati labdarugó foglalkozások. Gyermekek egészséges életmódra nevelése. ... >>

Pomázi Magiszter Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2013 Pomáz, Széchenyi u.19.sz.
képviselő: Kovács András
Általános iskolás gyermekek iskola utáni szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése, megvalósítása, anyagi támogatás. ... >>

Pomázi Nebulókért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

2013 Pomáz, Mátyás király u.2.sz.
képviselő: Bihariné Kis Zsuzsanna elnök
Nyelvtanulás,külföldi cserekapcsolatok kiépítése, vetélkedők, iskolai kirándulások, diák sportversenyek támogatása. Az iskola jelenlegi és volt tanulói részére betegségmegelőző programok támogatása és a megbetegedett tanulók gyógyító, műtéti költségeihez támogatás nyujtása. ... >>

Sajtkukac Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2013 Pomáz, Damjanich u. 39/a.
képviselő: Vékony Viktória
Elsősorban Budapest és vonzáskörzetében élők részére óvodai ellátás, testnevelés és úszásoktatás szervezésnek segítése, támogatása. Egészséges életmódra nevelés feltételeinek megteremtése, rehabilitációs célú úszás- és egyéb tanfolyamok biztosítása, illetve ezek biztosításának támogatása. ... >>

Szőlőfürt Alapítvány

(sport,oktatási)

2013 Pomáz, Hrsz: 8744/3.
képviselő: Szabó Tamásné
Támogatást szervezni a Szőlő Gyermektábor működéséhez, hátrányos szociális helyzetű gyermekek üdülési, sportolási, oktatási lehetőség megteremtése. Felkutatni olyan egyéneket, vállalkozókat akik ezt támogatják. ... >>

TÁTIKA Alapítvány a Pomázi III.sz.Óvodáért

(intézményi,oktatási,kulturális)

2013 Pomáz, Beniczky u.84.sz.
képviselő: Bojer Mónika
Az óvoda gyermekeinek testi-szellemi fejlődéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása, képes- ségfejlesztés, egészséges környezet biztosítása. ... >>

Testvérmúzsák Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

2013 Pomáz, Mátyás király u.2.sz.
képviselő: Ásztai Csabáné
Különböző művészeti ágak emlékeinek megóvása, összegyűjtése, bemutatása, kiállítások, hangversenyek szervezése, kiemelkedő tehetségű tanulók jutalmazása és hátrányos helyzetűek támogatása. ... >>

Tündérkert és Mesepalota Egyesület

(intézményi,oktatási)

2013 Pomáz, Katona József u. 2.
képviselő: Kántor Mihály /elnök/
Óvodás gyermekek nevelése, felkészítése további képzésükre. Gyermekek részére szórakoztató rendezvények szervezése. ... >>
1. oldal