Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Polgár egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 10
1. oldal

Élet Virága Egészségvédő Egyesület

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

4090 Polgár, Hunyadi u. 22.
képviselő: elnök Sándori-Nagy Jenőné
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység. Szociális tevékenység, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Ifjúsági Drog Ellenes Alapítvány

(szociális,egyéb)

4090 Polgár, Hősök u. 30.
képviselő: Tóth Józsefné ... >>

Polgár Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

4090 Polgár, Fürdő u. 2.
képviselő: Béke Gyula elnök ... >>

Polgári Plébániai Karitász Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

4090 Polgár, Barankovics tér 10.
képviselő: elnök Dr. Linczenbold Levente
A Polgári Római Katolikus Egyházközség működésének, egyházközségi létesítményeinek és más egyházi intézmények támogatása, fenntartása mind személyi, mind dologi vonatkozásban, egészséges és fogyatékos gyermekek nevelése, oktatása, karitatív tevékenység végzése. ... >>

Polgári Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

4090 Polgár, Barankovics tér 5.
képviselő: Szabó Tiborné
Polgár város és közvetlen vonzáskörzetében a közrend és közbiztonság védelme, a bűncselekmények csökkentése, a közbiztonság javítása, a gyermek- és ifjúságvédelem, gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről való gondoskodás. Környezetvédelem, együttműködés mindazokkal, akik a környezet védelme érdekében együttműködnek. ... >>

"Polgári Reformátusokért" ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,szociális,kulturális,egyéb)

4090 Polgár, Taskó u. 118.
képviselő: kuratórium elnöke Barát Zsuzsanna
A református hitélet megújítása, az egyházközség működésének elősegítése, az emberi hit és az erkölcs erősítéséhez szükséges feltételek biztosítása. A Polgári Református Templom valamint szórványainak az istentisztelet helyéül szolgáló épületek fenntartása, karbantartása és működési eredményeként új imaház illetve templom építése. Az alapítvány célja a keresztyén és történelmi hagyományok ápolása. Az ifjúsági csoportok és nagycsaládosok táborozásának illetve üdültetésének helyet adó, az egyházközség használatában lévő épületek létrehozása illetve karbantartása a hozzá tartozó környezet megszépítésével. Célunk, az idősek, magányosak, betegek segítése és más hátrányos helyzetű csoportok támogatása; szociális tevékenységen és családsegítés valamint az időskorúak támogatásán keresztül. Az egyházközösség amennyiben testvér gyülekezeti kapcsolatot teremt egy másik gyülekezettel, akkor ennek a kapcsolatnak az előmozdítása, különös tekintettel, a határainkon túl élő gyülekezettekkel történő kapcsolattartásra; illetve az ökumenikus szellemű gyülekezeti-városközösséget építő programok támogatása. Polgári Református Missziói Egyházközség tulajdonában lévő református templom és a hozzá tartozó épületek, épületrészek felújítása, felújításának támogatása, állagának folyamatos megóvása; karbantartásának, technikai és más eszközökkel való felszerelése; valamint a gyülekezetben önkéntes segítséget nyújtókkal kapcsolatban felmerült költségeknek a megtérítése: utazással, szállással és élelmezéssel kapcsolatos költségek. ... >>

Polgári Roma Polgárjogi Mozgalom

(egyéb)

4090 Polgár, Vereckei u. 46.
képviselő: alelnök: Szitai István, elnök: Balogh Gusztáv
Fellépés a romák egyenjogúságáért, emberi méltóságért, társadalmi szolidaritásért és méltó helyük kiküzdéséért az európai népek közösségében. ... >>

Polgári Vásárhelyi Diáksport Egyesület (PVDSE)

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

4090 Polgár, Zólyom út 14.
képviselő: elnök Makó Dávid
A rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása. Az iskola nevelő-oktató munkájával összhangban, az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt játék, turisztikai, versengési lehetőségek megtervezése és megszervezése. Sportkapcsolatok létesítése és fenntartása a sporttal való nevelést tervezni, szervezni és összehangolni a tanulók tanórán kívüli testnevelését, sportolását. ... >>

Polgáriak Polgár Város Közéletéért és Fejlődéséért Egyesület

(egyéb)

4090 Polgár, Zólyom u. 22.
képviselő: elnök Oláh József
Polgár város közéletében való részvétel, a kultúra fejlesztése. ... >>

Tiszamenti Intézmények Szakmai Társulása

(egyéb)

4090 Polgár, Zólyom út 14.
képviselő: elnök Dr. Faragóné Béres Edit
érdekképviselet ... >>
1. oldal