Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pilisszentkereszt kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 10
1. oldal

A Magyar Örökségért Közhasznú Egyesület

(kulturális)

2098 Pilisszentkereszt, Petőfi Sándor u. 5.
képviselő: Papucsek Gábor elnök
A nemzet kulturális örökségének felkutatása, rekonstruálása, megóvása, továbbörökítése, különös tekintettel a népi és falusi hagyományokra, az egyes tájegységek népszokásaira, épületeire, tárgyi eszközeire ... >>

Antromedicart a Magyarországi Antropofózus Gyógyító Művészetért Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

2098 Pilisszentkereszt, Kossuth L. u. 46.
képviselő: dr. Szőke Henrik ( elnök ), dr. Tóthfalusi Anna Mária, Sárközy Ágota
Antropozófus orvos és terapeutaképzés elindítása, működtetése az országon belül, gyógyászati továbbképzések szervezése, lebonyolítása, a gyógyászat megismertetése, népszerűsítése, integrálása. Magyarországon terápiás központ létrehozása. ... >>

Demokrácia és Szolidaritás Alapítvány

(kulturális)

2098 Pilisszentkereszt, Forrás u. 54.
képviselő: Dr. Hajdú Sándor
A demokrácia értékeinek, intézményeinek és hagyományainak magyarországi terjesztése. ... >>

Dobogókő Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

2098 Pilisszentkereszt-Dobogókő, József A. u. 17.
képviselő: Csizmadia Gábor (ügyvivő) önállóan, dr. Graf Zoltánné (ügyvivő) önállóan, Kiss Györgyné (ügyvivő) önállóan
Dobogókő belterületének és közvetlen környezetének fenntartásában és fejlesztésében érdekelt személyek, intézmények, szervek együttműködésének, társadalmi, gazdasági, kulturális összetartozó erejének növelése, érdekvédelem, érdekképviselet. ... >>

Nemzetiségi Kulturális Egyesület Szentkereszt

(sport,kulturális)

2098 Pilisszentkereszt, Hársfa u. 22.
képviselő: Orbán Vilmos
A településen még fellelhető német nemzetiségi hagyományok felkutatása és ápolása, tánckör és énekkar működtetése, kulturális, sport szabadidős tevékenység. ... >>

Pilisszentkereszt Tornaterme Alapítvány

(sport,kulturális)

2098 Pilisszentkereszt, Fő tér 12.sz.
képviselő: Pataki László
A fiatalok egészséges életmódra való nevelése, sport, kulturális rendezvények megrendezéséhez való hozzájárulás. ... >>

Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület

(kulturális)

2098 Pilisszentkereszt, Pomázi u. 17.
képviselő: Galda Levente ( elnök )
Pilisszentkereszten és környékén élők kulturális, vallási és nemzetiségi identitásának ápolása, fenntartása, átörökítése, a közösségi élet fejlesztése. A Pilisszentkereszten élők kultúrájának, anyanyelvének, hagyományainak ápolása, történet- és társadalomtudományi kutatása, határokon átívelő kulturális párbeszéd megteremtése. ... >>

Pilisszentkereszti Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2098 Pilisszentkereszt, Rákóczi u.12.sz.
képviselő: Szivek Józsefné
A szlovák nyelvben elért eredmények ju- talmazása, a nyelvvizsgára készülők tá- mogatása, a kiváló tanulmányi, sport, kulturális eredményt elért tanulók ju- talmazása, a rászorult tanulók támoga- tása, az arra érdemes tanulóknak tábo- rozási lehetőség biztosítása. ... >>

Szentkereszti Polgári Kör Egyesület

(kulturális,egyéb)

2098 Pilisszentkereszt, Forrás u. 88/c.
képviselő: dr. Horváth Sándor elnök
Szigorú erkölcsi normák alapján megfogalmazott értékrend a magunk számára és a felnövekvő generáció nemzettudatának kialakítása, ápolása. A szűkebb környezet fejlesztése,környezet tájvédelme, a nemzeti és kulturális kincsek megóvása, egészséges életmódra nevelés stb. ... >>
1. oldal