Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pilisszántó oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

Buday Sportiskola és Labda Klub Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2095 Pilisszántó, Vörösmarty u. 28.
képviselő: Buday Zoltán ( elnök )
Önkéntességen alapuló sportegyesület keretben szabadidő-sport tevékenység folytatása, gyermek- és felnőtt korosztályú sportkörök megszervezése, működtetése, sportoktatás, versenyek szervezése. ... >>

Faluvédő Közhasznú Egyesület Pilisszántó

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

2095 Pilisszántó, Hársfa u. 2.
képviselő: Emődi Györgyné (elnök) - önállóan, a bankszámla felett egy elnökségi taggal együttesen -
A községben működő oktatási intézmények (iskola, óvoda) megtartásának elősegítése.
A községben élő családok szociális segítése, ezen belül: kisgyermekes családok, kiskorú gyermekek segítése, azok érdekképviselete.
A helyi vállalkozói élet javítása, a helyi vállalkozók segítése, tájékoztatása. Civilkontroll gyakorlása az önkormányzati képviselő-testület felett, egyúttal a képviselő-testület segítése az érdekérvényesítésben, illetve a jogi lehetőségekben. A helyi kulturális életben való aktív közreműködés. Hagyományőrzés, hagyományápolás. A község környezetvédelmének, élő és élettelen környezet védelmének elősegítése. A helyi vagyonvédelem és a helyi közbiztonság javításának elősegítése. A község közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése, lehetőségeinek kihasználása. Pályázati, alapítványi támogatások kutatása, igénybevétele a Faluvédő Közhasznú Egyesület Pilisszántó céljainak megvalósítása érdekében. Más egyesületekkel, különösen a helyi szervezetekkel kapcsolatok kialakítása. Rendszeres részvétel az önkormányzati üléseken, a falugyűléseken. Egyházi hitélet elősegítése. A község idegenforgalmának javítása. ... >>

Fráter György Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2095 Pilisszántó, Szent István király u. 61.
képviselő: dr. Benczéné dr. Tóth Judit elnökhelyettes együttesen, Gémesi Gyula elnök, Ugrin András titkár együttesen
Könyvek,nyomtatványok kiadása, történelemtudományi kutatások folytatása, elősegítése, ásatások támogatása, ismerettejesztés és oktatás, nemzeti, vallási és közösségi építkezések támogatása, kisebbségek segítése, a közös európai szellemiség terjesztése. ... >>

MINTAHAL Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2095 Pilisszántó, Zahrada u. 2089/2 hrsz.
képviselő: Molnár Judit elnök
Egészséges gyermekek úszásoktatása, versenyre való felkészítése és versenyeztetése. Sérült, fogyatékkal élő fiatalok, gyermekek és fiatalok rehabilitációs úszásoktatása, fejlesztése, sportoltatása, illetve versenyeztetése. Az egészséges és a fogyatékkal élő gyermekek integrált foglalkoztatása. Serdülőkorban lévő egészséges és sérült gyermekek segítése a sport által adott lehetőségek kihasználásával. A sport szeretete, sportolási vágy fokozása és versenyeken való jó szereplés előmozdítása. Az iskolából értelmi sérült, fogyatékos fiatal felnőttek (18 életévet betöltöttek) az önálló életre történő felkészülés és a társadalomba való beilleszkedés lehetőségének megteremtése állandó és megvalósítható feladatok nyújtásával. Egészségmegőrzés, fejlesztés. ... >>

Pilisszántó Óvodás Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2095 Pilisszántó, Kossuth L.u.86.sz.
képviselő: Nagy Tamásné
A napközi otthonos óvodába járó gyermekek részére igényes környezet megteremtése. ... >>

Pilisszántó Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2095 Pilisszántó, Kossuth Lajos u. 92.sz.
képviselő: Széplaki József elnök
Pilisszántón, de más helyiségekben is állandó lakhellyel rendelkező polgárok (külföldiek is) sportolásának biztosítása, szervezése, szabadidősport és ahhoz kapcsolódó rendezvények szervezése, sport-oktatási és kulturális programok, rászoruló családok támogatása, bemutatók, előadások, kiadmányok megjelentetése és terjesztése. ... >>

Pilisszántói Oktatásért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2095 Pilisszántó, Petőfi S. u. 37.
képviselő: Bakonyi Zsolt
Az általános iskola tanulóinak szellemi, fizikai és ekrölcsi fejlődésének segytése, valamint az ennek érdekében, illetve ennek során született szellemi alkotások díjazása és egyéb jóléti célú támogatása. ... >>

Strange Horde MC - Idegen Horda - Motoros Club Egyesület

(oktatási,egyéb)

2095 Pilisszántó, Kossuth L. u. 91.
képviselő: Miklósi Gyula elnök
A szabadidős, amatőr motorozás népszerűsítése. A biztonságos motorozás technikájának, szabályainak oktatása. Tanácsadás. ... >>
1. oldal