Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pilisszántó kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 5
1. oldal

Civilpark Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

2095 Pilisszántó, Novoszadek u. 2712. hrsz.
képviselő: Benyó Bertalan titkár, Dr. Kőrösi Mária elnökhelyettes, Környei Balázs elnök
Szabadidő kultúrális eltöltése, hagyo- mányőrző és teremtő környezettudatos szemléletformálása, sport, turizmus, szórakozási programok teremtése. ... >>

Faluvédő Közhasznú Egyesület Pilisszántó

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

2095 Pilisszántó, Hársfa u. 2.
képviselő: Emődi Györgyné (elnök) - önállóan, a bankszámla felett egy elnökségi taggal együttesen -
A községben működő oktatási intézmények (iskola, óvoda) megtartásának elősegítése.
A községben élő családok szociális segítése, ezen belül: kisgyermekes családok, kiskorú gyermekek segítése, azok érdekképviselete.
A helyi vállalkozói élet javítása, a helyi vállalkozók segítése, tájékoztatása. Civilkontroll gyakorlása az önkormányzati képviselő-testület felett, egyúttal a képviselő-testület segítése az érdekérvényesítésben, illetve a jogi lehetőségekben. A helyi kulturális életben való aktív közreműködés. Hagyományőrzés, hagyományápolás. A község környezetvédelmének, élő és élettelen környezet védelmének elősegítése. A helyi vagyonvédelem és a helyi közbiztonság javításának elősegítése. A község közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése, lehetőségeinek kihasználása. Pályázati, alapítványi támogatások kutatása, igénybevétele a Faluvédő Közhasznú Egyesület Pilisszántó céljainak megvalósítása érdekében. Más egyesületekkel, különösen a helyi szervezetekkel kapcsolatok kialakítása. Rendszeres részvétel az önkormányzati üléseken, a falugyűléseken. Egyházi hitélet elősegítése. A község idegenforgalmának javítása. ... >>

Fráter György Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2095 Pilisszántó, Szent István király u. 61.
képviselő: dr. Benczéné dr. Tóth Judit elnökhelyettes együttesen, Gémesi Gyula elnök, Ugrin András titkár együttesen
Könyvek,nyomtatványok kiadása, történelemtudományi kutatások folytatása, elősegítése, ásatások támogatása, ismerettejesztés és oktatás, nemzeti, vallási és közösségi építkezések támogatása, kisebbségek segítése, a közös európai szellemiség terjesztése. ... >>

Pilisszántó Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2095 Pilisszántó, Kossuth Lajos u. 92.sz.
képviselő: Széplaki József elnök
Pilisszántón, de más helyiségekben is állandó lakhellyel rendelkező polgárok (külföldiek is) sportolásának biztosítása, szervezése, szabadidősport és ahhoz kapcsolódó rendezvények szervezése, sport-oktatási és kulturális programok, rászoruló családok támogatása, bemutatók, előadások, kiadmányok megjelentetése és terjesztése. ... >>

Pilisszántóért Egyesület

(kulturális)

2095 Pilisszántó, Kossuth L. u. 86. "Baross-ház"
képviselő: Szőnyi József elnök ... >>
1. oldal