Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Piliscsaba természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 6
1. oldal

Erdész Természetbarát Bérkilövő Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

2081 Piliscsaba-Klotildliget, Deák Ferenc utak 14.
képviselő: Rozovits Ferenc
A kulturált sportvadászati lehetőség teremtése, valamint a vadászati tevékenység során a környezetvédelem szempontjainak fokozott érvényre juttatása. ... >>

FÉNYMAG Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

2081 Piliscsaba, Kossuth L. u. 25.
képviselő: dr. Madari Tibor, dr. Tóth Zoltán József ( elnök ), Kollár László Tamás
Támogassa a Kárpát-medencei térségben a magyar szellemiségű oktatást és az értékek teremtését, különös tekintettel a magyar anyanyelven alapuló képzésre. A Kárpát-medencei magyarság hagyományainak, tudásának, műveltségének és nemzeti értékeinek védelmére, ismertetésére, tanítására, őrzésére, gyarapítására szolgáló tevékenységeket. A természet védelmére, szeretetére és az egészséges életmódra való nevelést. A régiből eredő, magyar hagyományok útján létre jövő új nevelési, tanítási módszert, s annak elterjedését. ... >>

Piliscsabai Fudóshin Karate Egyesület

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális)

2081 Piliscsaba, József A. u. 2.
képviselő: Mirk Erzsébet elnök
Távolkeleti harcművészetek gyakorlása. Egészséges ifjúság nevelése, drogmegelőzőzés, természetvédelem. ... >>

Piliscsabai Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

2081 Piliscsaba, Pázmány P. köz 5.
képviselő: Borzsák István önállóan
A természetjárás útján elősegíteni az egészséges életmód kialakítását és elterjesztését, a természet és a környezet védelmét. Őrizni és védeni Piliscsaba és a környező községek, erdők, a Pilis- és a Budai-hegység természeti környezetét. Támogatni a Piliscsabán és a környező községekben folyó oktatási, közművelődési és sporttevékenységet, különös figyelemmel a felnövekvő generációk erkölcsi, szellemi és fizikai fejlődésére. Elősegíteni a szabadidő kellemes, hasznos eltöltését a sportjellegű testedzésre és a művelődésre egyaránt alkalmat adó programokkal. A természetjárók sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata. Túrák és táborozások szervezésével gazdagítani a természet, a haza és más országok, népek megismerésének lehetőségeit, és ezáltal hozzájárulni a hazaszeretet és a népek közötti barátság elmélyítéséhez. Támogatni a környezet- és a természetvédelem érdekeit szolgáló törekvéseket. Lehetőséget teremteni a családok közös túrázására. ... >>

Völgyzugoly Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2081 Piliscsaba, Árok u. 38.sz.
képviselő: Gyulai Gaál Krisztián
Az iskolarendszeren kivüli művészeti, természet és társadalomtudományi okta- tás és nevelés elősegítése, támogatása. ... >>
1. oldal