Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Piliscsaba szociális civil szervezetek


Találatok száma: 10
1. oldal

Alapítvány a hátránnyal indulókért

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2081 Piliscsaba, Hegyalja utca 11-13.
képviselő: Baji Gabriella
A hátrányos helyzetű csoportok, a "más fogyatékkal élő" - diszlexiás, diszkalkuliás, diszgráfiás, hiperkatív, magatartászavarral küzdő - diákok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, előkészítésük a munka világába való belépésre; Sajátos tehetségüknek megfelelő oktatás, nevelés; Társadalmi stigmatizációjuk, hospitalizációjuk megszüntetése, európai színvonalú integrációjuk megvalósítása; Erre a sokrétű, több lépcsős pedagógiai - gyógypedagógiai tevékenységen alapuló munkára alkalmas műhelyek, fórumok, intézmények létrehozása, fenntartása, működtetése.
Alap-, illetőleg középfokú (gimnázium, szakközépiskola, szakképzőiskola) nevelési, oktatási intézmény alapítása, fenntartása. A nevelés, oktatás rendszerébe szervesen illeszkedő személyiség- és képességfejlesztés, tehetséggondozás, reformpedagógiai eszközökkel, módszerekkel történő megvalósítása. Alternatív nevelési rendszerek, életvezetési módszerek bemutatása - például a fogyatékkal élők és a család, a társadalom, a beilleszkedés, a megelőzés témakörében ismeretterjesztő programok, háttérfoglalkozások szervezése országszerte és külföldön. Hátrányos helyzetű csoportok fizikai, mentális, emocionális szükségleteinek kielégítésére irányuló tevékenység (pl. étkeztetés, üdülés, kulturális igények, tehetségesek kiemelése). Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet európai normák szerinti megvalósítása. Szakmai igényű felmérések, kutatások készítése és készíttetése (szükség szerint felkért szakemberek bevonásával). Szakmai tanulmányutak szervezése, koordinálása, bel- és külföldi kapcsolatok kialakítása és ápolása gyógyászati, pedagógiai, gyógypedagógiai szakmai körökben. Pályázatírás, civil szervezettek és egyéb társszervezetekkel, szervezetekkel való együttműködés irányítása, részvétel a pályázati célok megvalósításában. Civil szervezetek kapcsolatainak létrehozása, koordinációja, információs adatbázis létrehozása és működtetése, hasonló célok pályázat útján való támogatása. kapcsolatszervezés a nyilvánosság fórumaival társszervezetek részére is. ... >>

D.A.D.A. Gyermek- és Ifjúságvédelmi Kiemelten Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,szociális,egyéb)

2081 Piliscsaba, Templom tér 11.
képviselő: Papp Zsolt Péter ( elnök ) - önállóan -
a) a drogprevenció aktív támogatása és elősegítése, b) kábítószer egyeztető fórum működtetése, c) a függőséget okozó káros élvezeti szerek elterjedésének megakadályozása, d) egészséges életmódra nevelés gyakorlása, illetőleg támogatása, e) a rendszeres testedzés fontosságának népszerűsítése mind az ifjúság, mind a felnőtt korosztály körében, f) a családon belül erőszak megelőzése, krízishelyzetek kezelése, g) kényszerítés ? áldozatvédelem, h) idősek védelme, i) segélykészülékek kihelyezése, j) balesetmegelőzési oktatás, k) táborok szervezése, l) gyerekek busszal történő szervezett eljuttatása foglakozásokra, táborokba, m) állami gondozott gyerekek továbbfoglalkoztatása, n) kortárs segítés, oktatás, o) jogi és pszichológiai tanácsadás, p) internetes védelem, külső, bejövő problémák ellen (programblokkolás), q) egyéb sporttevékenység. ... >>

Deutsche Schule Piliscsaba Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

2081 Piliscsaba, Templom tér 7.sz.
képviselő: Tázer Marianna elnök
Piliscsaba Német Nemzetiségi Általános Iskola pedagógiai programját támogatva és kiegészítve a német nemzetiségi hagyományok ápolása, tánc és ének megismertetését a gyermekek és felnőttek számára. Egészséges életmódra és rendszeres sportolásra való nevelés, az iskola működésének, oktatási és nevelői munkájának segítése, a személyi és tárgyi feltételek javítása. E tevékenységek keretében úszóoktatást és egyéb szabadidős és sport programokat szervez és támogat, nyári nyelv és hagyományápoló táborok szervezése,támogatja a tehetséges gyermekek képzését, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózását. Tanulmányi versenyeket, vetélkedőket szervez és jutalmazza a helyezést elérteket. ... >>

Esztergomi Szociáldemokrata Egyesület

(szociális,egyéb)

2081 Piliscsaba, Szent László u. 53.
képviselő: Nagy Beáta elnök, Soltész Éva elnökhelyettes
A szociáldemokrata eszmeiség ápolása és terjesztése. Hasonló gondolkodású személyekkel kapcsolat felvétel. A hátrányos helyzetű emberek érdekérvényesítésének tudatosítása és segítése. ... >>

Iosephinum Fejlesztéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2081 Piliscsaba, Fő út 2/a.
képviselő: dr. Maróth Miklós elnök
A már működő Közel-Kelet Kutatóintézet székhelyének létrehozása. Új egyetem megalapítása. A Piliscsabán működő német nemzetiségi iskola felépítése. Kollégiumi hálózat kialakítása. ... >>

Korona Csereklub Egyesület

(szociális)

2081 Piliscsaba, Szent István király útja 61.
képviselő: Ugrin András
Olyan egyesület létrehozása, amelynek keretében a tagok együttműködnek a szociális, az ifjúsági és a családellátás területén. Ennek érdekében az egyesület a tagok között a kölcsönös segítségnyújtást egy csereklub keretén belül valósítja meg. A csere folyamán pénzforgalom nem történik, a felek a csere értékét egymás között pontok alapján számolják el. A pontokat az EGYESÜLET elektronikus adatbázisában tartja nyilván. Minden tag az általa addig felhalmozott pontjai alapján várhatja el akár egy harmadik tagtól,hogy igényeit pontszámának megfelelően kielégítse. Az elszámolást egy egységes pontrendszer teszi lehetővé. ... >>

Mozgáskorlátozottak Akadálymentes Jólétért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,érdekképviselet)

2081 Piliscsaba, Templom tér 13.
képviselő: Major Sándorné ( elnök )
A mozgáskorlátozottak közúti közlekedési eszközökön történő szállítása, érdekvédelem, az állapotrosszabbodásuk megakadályozása, rehabilitációjuk elősegítése, a család segítése, képzésük, foglalkoztatásuk elősegítésée. ... >>

Piliscsabai Evangélikus Közösség Raffay Sándor Alapítványa

(egészségügyi,szociális)

2081 Piliscsaba, József A. u. 7/9.
képviselő: Szigeti Zita elnök
Családsegítés, időskorúak gondozása az evangélikus közöségben, de más rászorulók részére is.
Hátrányos helyzetűek, fiatalok szórakoztatása és részükre segítség nyújtása. ... >>

Piliscsabai Fudóshin Karate Egyesület

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális)

2081 Piliscsaba, József A. u. 2.
képviselő: Mirk Erzsébet elnök
Távolkeleti harcművészetek gyakorlása. Egészséges ifjúság nevelése, drogmegelőzőzés, természetvédelem. ... >>

Summa Vitae Alapítvány

(szociális)

2081 Piliscsaba, István u. 54..
képviselő: Dr. Csizmadia László, dr. Rubovszky László
Az emberi személyiség kiteljesítése a keresztény értékrend alapján, szemléletformálás és gyógyítás útján. ... >>
1. oldal