Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Piliscsaba egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 13
1. oldal

2006 Szövetség Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

2081 Piliscsaba, Fő út 150.
képviselő: Kővári Péter elnök
Piliscsaba közéletének aktivizálása, az önkormányzati tevékenység segítése, figyelemmel kísérése ... >>

D.A.D.A. Gyermek- és Ifjúságvédelmi Kiemelten Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,szociális,egyéb)

2081 Piliscsaba, Templom tér 11.
képviselő: Papp Zsolt Péter ( elnök ) - önállóan -
a) a drogprevenció aktív támogatása és elősegítése, b) kábítószer egyeztető fórum működtetése, c) a függőséget okozó káros élvezeti szerek elterjedésének megakadályozása, d) egészséges életmódra nevelés gyakorlása, illetőleg támogatása, e) a rendszeres testedzés fontosságának népszerűsítése mind az ifjúság, mind a felnőtt korosztály körében, f) a családon belül erőszak megelőzése, krízishelyzetek kezelése, g) kényszerítés ? áldozatvédelem, h) idősek védelme, i) segélykészülékek kihelyezése, j) balesetmegelőzési oktatás, k) táborok szervezése, l) gyerekek busszal történő szervezett eljuttatása foglakozásokra, táborokba, m) állami gondozott gyerekek továbbfoglalkoztatása, n) kortárs segítés, oktatás, o) jogi és pszichológiai tanácsadás, p) internetes védelem, külső, bejövő problémák ellen (programblokkolás), q) egyéb sporttevékenység. ... >>

Együtt a Holnapunkért Egyesület

(kulturális,egyéb)

2081 Piliscsaba, Szent István király útja 132.
képviselő: Bácskai Beáta, Tázer Marianna ( elnök )
Piliscsaba fejlődésének, fejlesztésének elősegítése, a település és polgárainak anyagi és kulturális gyarapodásának szolgálata. Célja továbbá a helyi közéleti tisztaság megteremtése, környezetvédelmi tevékenység, településfejlesztési, környezetvédelmi és egyéb kérdésekben való állásfoglalás és véleményformálás. ... >>

Erdész Természetbarát Bérkilövő Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

2081 Piliscsaba-Klotildliget, Deák Ferenc utak 14.
képviselő: Rozovits Ferenc
A kulturált sportvadászati lehetőség teremtése, valamint a vadászati tevékenység során a környezetvédelem szempontjainak fokozott érvényre juttatása. ... >>

Esztergomi Szociáldemokrata Egyesület

(szociális,egyéb)

2081 Piliscsaba, Szent László u. 53.
képviselő: Nagy Beáta elnök, Soltész Éva elnökhelyettes
A szociáldemokrata eszmeiség ápolása és terjesztése. Hasonló gondolkodású személyekkel kapcsolat felvétel. A hátrányos helyzetű emberek érdekérvényesítésének tudatosítása és segítése. ... >>

Európai Hallgatók Egyesülete -Piliscsaba

(egyéb)

2081 Piliscsaba, Szent István király útja 63.
képviselő: Kocsis Dóra ( elnök )
Az európai eszmét hirdesse a fiatal európaiak körében, kapcsolatok kialakítása, együttműködésének és hallgatók közötti integráció támogatása révén a kontinens minden országára kiterjedően. ... >>

GURU Barlangkutató és Oktató Egyesület

(egyéb)

2081 Piliscsaba, Radnóti u. 4.
képviselő: Nagy Sándorné elnök
Magyarországon és külföldön barlangfeltárás és kutatás. Ezzel kapcsolatos ismeretterjesztés és tudományos együtműködés más szervezetekkel. ... >>

Motorosokat Segítő Társadalmi Célú Közhasznú Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

2081 Piliscsaba, Dévényi u. 7.
képviselő: Ocskay Endre István
Bajba került motorosok, illetve érintett családtagok részére segítségnyújtás. Országos mentőszolgálat motor szekciójának támogatása. Az egészséges életmód és a szabadidősport feltételei megteremtésének és fejlesztésének elősegítése, egészség megóvása. Motorsportban kiemelkedő tehetségek támogatása. Tehetséggondozás és valamennyi korosztály egészséges, sportszerető életmódra nevelése. Magyar és nemzetközi sporthagyományok ápolása, kiadványok készítése, terjesztése. Hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, konferenciák szervezése, tartása, sportrendezvények szervezése, megtartása. Tömegsport rendezvények támogatása, szervezése, az egészséges életmód elősegítése a sport révén. Az alapítvány támogatja a közösségi lélekvédelmi szolgálatot, szociális, egészségügyi mentálhigiénés programokat. Az alapítvány segítséget nyújt civil szervezetek céljainak megvalósításában, valamint azokkal együttműködik, helyi kistérségi, megyei, regionális, országos hatáskörrel. Motorosok képzése, versenyeztetése, motorozás népszerűsítése, versenyeztetés. A motorosok biztonságát és kényelmét szolgáló találmányok támogatása. ... >>

Piliscsabai Patrióták Klubja

(egyéb)

2081 Piliscsaba, Fő út 2/A.
képviselő: Gorka Sebestyén elnök, Kollár László Tamás titkár
A községnek pozitív jövőkép mutatása ... >>

Piliscsabai Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

2081 Piliscsaba, Pázmány P. köz 5.
képviselő: Borzsák István önállóan
A természetjárás útján elősegíteni az egészséges életmód kialakítását és elterjesztését, a természet és a környezet védelmét. Őrizni és védeni Piliscsaba és a környező községek, erdők, a Pilis- és a Budai-hegység természeti környezetét. Támogatni a Piliscsabán és a környező községekben folyó oktatási, közművelődési és sporttevékenységet, különös figyelemmel a felnövekvő generációk erkölcsi, szellemi és fizikai fejlődésére. Elősegíteni a szabadidő kellemes, hasznos eltöltését a sportjellegű testedzésre és a művelődésre egyaránt alkalmat adó programokkal. A természetjárók sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata. Túrák és táborozások szervezésével gazdagítani a természet, a haza és más országok, népek megismerésének lehetőségeit, és ezáltal hozzájárulni a hazaszeretet és a népek közötti barátság elmélyítéséhez. Támogatni a környezet- és a természetvédelem érdekeit szolgáló törekvéseket. Lehetőséget teremteni a családok közös túrázására. ... >>

Pilisi Térség Foglalkoztatásáért Közhasznú Egyesület(PIFKE)

(egyéb)

2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 1574/7. hrsz.
képviselő: Pribék László elnök
Elsősorban a térségben élők foglalkoztathatóságának és foglalkoztatásána segítése stb. ... >>

Polgári és Lovas Őregylet Egyesület

(egyéb)

2081 Piliscsaba, Deák Ferenc u. 41.sz.
képviselő: Triznyai József
Közrend és közbiztonság védelme, környezetvédelem. ... >>

Prochnow Ferences Ifjúsági Alapítvány

(oktatási,egyéb)

2081 Piliscsaba, Béla király út 100.sz.
képviselő: Németh Béla
Piliscsaba Ifjúságának közösségi életét egyetemes keresztény értékek alapján, ezen belül is különösen Assisi Szt. Fe- renc szellemében segíteni, s e tevé- kenységével Prochnow Endre egykori- Piliscsabán élt - lekipásztornak is méltó emléket állitani. A Piliscsabai ifjúságot, a " Ferences Ifjúságot " testi lelki és szelllemi harmóniájának megszerzésében támogatja erkölcsileg-, és anyagilag segíti. Kurzusokat és ismeretterjesztő előadá- sokat szervez,részvételt támogat. Családi életre való nevelés, fiatal há- zasok támogatása. Házasság megőrzés, rendezés, illetőleg helyreállítás támogatása. Piliscsaba Béla király u. 98-102. sz telken létesítendő Ferences Ifjúsági- és Tanulmányi Ház létrehozása. Progra- mok közösségi találkozások támogatása. ... >>
1. oldal