Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pécs sport civil szervezetek


Találatok száma: 363
1. oldal

A Bártfa utcai tagóvoda gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

7627 Pécs, Bártfa utca 17.
képviselő: kuratórium elnöke Varga Józsefné sz. Balázs Edit Blanka, kurtóriumi titkár Nagy Zsuzsanna
a Pécs, Bártfa utcai óvodában folyó óvodai nevelés, képességfejlesztés, természetvédelem támogatása. A különböző speciális háttérrel rendelkező gyermekek differenciált óvodai nevelésének -egyéni képességfejlesztésének- támogatása, az ehhez szükséges eszközök beszerzése. Ismeretterjesztést elősegítő eszközök beszerzésének támogatása. Biztonságos, esztétikus, élménygazdag környezet kialakítása, fejlesztése, mely hozzájárul a gyermekek jó közérzetének kialakításához. A gyermekek tanulásának, sportolásának, szabadidős tevékenységének költségeihez való hozzájárulás. Környezettudatos magatartás kialakítása, a természet, az állatok szeretetére való nevelés, az ezzel összefüggő tevékenységek, események, rendezvények költségeinek biztosítása. Óvodapedagógusok szakmai továbbképzésének támogatása. ... >>

A pécsi férfi kosárlabda utánpótlásért és tömegsportért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

7622 Pécs, Verseny utca 11.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr.Teszler Sándor
Pécs város közigazgatási területén kosárlabda sportágban férfi utánpótlás korú játékosokat nevelő, azokat versenyeztető, továbbá tömegsport rendezvényeket szervező sportszervezetek, iskolák, illetve a kiemelkedően tehetséges utánpótláskorú játékosok, valamint a velük foglalkozó pedagógusok és edzők támogatása pénzbeli- vagy/és természetben nyújtott adományokkal a működési feltételek javítása, illetve a sporttevékenység minél magasabb színvonalon történő végzésének elősegítése céljából. ... >>

A-Z Autó és Motorsport Egyesület

(sport,oktatási)

7636 Pécs, Illyés Gyula utca 38. III/12.
képviselő: elnök Sántha Zoltán
tagjai és más személyek részére megteremteni a motorsport keretein belül a rendszeres és igényes kapcsolatteremtést, az autó- és motorsport gyakorlásának lehetőségét. Szabadidő hasznos eltöltése, sport és testnevelési céllal. Utánpótlásnevelés biztosítása a sport, esetleg a versenysport részére. Tehetséges amatőr sportolóknak szabadidős, vagy versenyszerű autó és motorsport lehetőség biztosítása. Fiatalok megismertetése az autó- és motorsporttal, versenyzés örömével. Más országok hasonló nonprofit egyesületeivel való kapcsolatfelvétel. Saját internetes oldal kialakítása, naprakészen tartása. ... >>

Adrenalin Rallye Team Sportegyesület

(sport)

7630 Pécs, Huba u. 29.
képviselő: Németh Zoltán elnök ... >>

AGORA Pécsi Ülő Röplabda Egyesület

(sport)

7621 Pécs, Gábor utca 1.
képviselő: elnök dr. Keszthelyi József, elnökhelyettes Karádi Gábor, titkár Gáspár Attila ... >>

Alajos utcai Közművelődési Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7624 Pécs, Alajos utca 2/2.
képviselő: kuratórium elnöke Kasza Tibor, kuratóriumi titkár Pagony Zsuzsanna
Baranya megyében elsősorban a kereskedelmi, pénzügyi, vendéglátóipari szakmában dolgozók és magánalkalmazottak, tanulók, nyugdíjasok - valamint hozzátartozóik és egyéb önszerveződők közössége - művelődési, tanulási, át-, vagy továbbképzési, szabadidő, sport és szórakozási lehetőségének segítése, megvalósítása, tevékenységek anyagi támogatása, cél szerinti besorolása, kulturális szabadidős és hobbi tevékenység, egyéb. ... >>

Anikó Diákalapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7632 Pécs, Anikó utca 1.
képviselő: képviselő és kuratóriumi tag Kummerné Palágyi Ágnes Judit, képviselő és kuratóriumi tag Ritzné Brúder Anita, kuratórium elnök Vezér Andrásné
az Anikó utcai Általános Iskola keretében működő tagozatok részére a biztos anyagi háttér megteremtése, a kiemelkedően tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése, az egészséges életmódra nevelés előmozdítása, az iskolai diákmozgalmak és rendezvények támogatása, a nyelvoktatás és diáksport tanórán kívüli formáinak, valamint technikai szükségleteinek biztosítása. ... >>

ANK USZÓKLUB ÉS SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET

(sport)

Pécs, Maléter Pál u. 52.
képviselő: Hock Tibor elnök ... >>

Apáczai Alapítvány"

(sport)

7632 Pécs, Apáczai Csere János krt. 1.
képviselő: Szilágyi János ... >>

Apró Léptek Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

7623 Pécs, Tompa Mihály utca 13.
képviselő: kuratórium elnök Dorsics Orsolya, kuratóriumi titkár Schubertné Rákossy Johanna
a Pécs Megye Jogú Város Kisgyermek Szociális Intézmények Fecskefészek Gyermekotthona személyi és tárgyi feltételrendszerének javítása, az intézmény hatékonyabb működésének támogatása, a benne nevelkedő kisgyermekek egészséges szocializációja érdekében. Az intézményben elhelyezett sajátos nevelési igényű (fogyatékos) gyermekek korai fejlesztésének megszervezése, annak segítése, az ahhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése. A O-4 éves korú, az intézménnyel kapcsolatba kerülő hátrányos helyzetű gyermekek képességfejlesztése, annak megszervezése, kivitelezése, a szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése. A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett családok támogatása, olyan programokkal, melyek a szociális kompetenciát erősítik, ismeretet terjesztenek, illetve képességeket fejlesztenek. Az intézménybe gyermekvédelmi alap,- illetve szakellátás keretében felvett gyermekek családjainak segítése, a családok nevelő funkciójának erősítése. Az intézetbe felvett gyerekek egészséges testi fejlődésének elősegítése, mozgásfejlesztés és sporttevékenység révén. Az alapítvány céljával megegyező témájú nyomtatott, audio-vizuális, illetve multimédiás kiadványok készítése, szerkesztése, kiadása, terjesztése. Konferenciák, szakmai továbbképzések szervezése, lebonyolítása, illetve az azokon való részvétel költségeihez való hozzájárulás. ... >>

Arany Híd Alapítvány

(sport,szociális)

7621 Pécs, Apáca utca 15
képviselő: kuratórium elnök Kisida István, kuratóriumi elnökhelyettes Primné Radó Beáta
megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs támogatása. Segítségnyújtás a megváltozott munkaképességű személyek egészséges életmódjának kialakításához és életkörülményeik javításához. Bemutatók szervezése, amelyen a rendszeresen sportoló megváltozott munkaképességűek és mozgássérültek megismertetik és megszerettetik a sportot, illetve a versenysportot társaikkal. Előadások, találkozók szervezése, cserekapcsolatok kiépítése, hirdetés, reklám és propaganda tevékenység ellátása az alapítványi cél megvalósítása érdekében és munkahelyteremtést elősegítő beruházások támogatása. ... >>

Arany Horda Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem)

7634 Pécs, Kővirág u. 52.
képviselő: Plaszauer István elnök ... >>

Aranyszalag Pécsi Ritmikus Gimnasztika Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

7632 Pécs, Dr. Hal József utca 4/a.
képviselő: elnök Németh Ferenc
A ritmikus gimnasztika sportág népszerűsítése, társadalmi elismertségének növelése óvodás kortól minél szélesebb rétegek bevonásával. Rendszeres sportolás elősegítése, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, ilyen igények felkeltése. Fiatalok megismertetése az egészséges életmóddal, a sportolás, a versenyzés örömével, annak hasznos voltával. ... >>

ARC AZ EGÉSZSÉGÉRT SPORTEGYESÜLET

(sport)

7631 Pécs Nagypostavölgy, Alsó út 32.
képviselő: elnök Buncsek Zoltán ... >>

Auto-Profi Rally Team

(sport)

Pécs, Legszeszgyár u. 17.
képviselő: Vörös Ferenc ügyvezető ... >>

Az Ajtósi Dürer Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7634 Pécs, Liliom utca 14.
képviselő: kuratórium elnöke Trebbin Brigitta
az Ajtósi Dürer Úti Óvoda nevelési, oktatási feladatai megvalósításának elősegítése, a gyermekek egészséges testi és személyiség fejlődésének fokozott biztosítása, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése, különös tekintettel kulturális; ismeretterjesztő- és sportprogramok, valamint kirándulások szervezése, támogatása; ismeretterjesztő eszközök, illetve a tanulási nehézségek fejlesztéséhez szükséges eszközállomány vásárlásának támogatása, megkönnyítése. ... >>

Az Anikó Utcai Óvoda Óvodásaiért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

7636 Pécs, Visnya Ernő utca 12.
képviselő: kuratóriumi elnök Benczes Gáborné
Az alapítvány célkitűzése az óvoda nevelési tevékenységének támogatása, a differenciált nevelés feltételeinek javítása, a gyermekek tanulási, művelődési és szabadidős sportolási lehetőségeinek javítása, bővítése, az egészséges életmódra nevelés feltételeinek javítása, az egészséges -a természetes környezettel harmonizáló- környezet kialakítása, a korszerű óvodai nevelést, ismeretterjesztést szolgáló eszközök beszerzésének támogatása, gyermekvetélkedők, ünnepélyek, rendezvények támogatása és számítástechnikai eszközök bővítése, képességfejlesztés lehetőségeinek kiszélesítése. ... >>

Az Aradi Vértanúk Úti Ovisokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7625 Pécs, Aradi Vértanúk útja 14.
képviselő: kuratórium elnöke Juhos Szilvia
Az Aradi Vértanúk Úti Óvoda nevelési-, oktatási feladatai megvalósításának elősegítése, a gyermekek egészéges testi és személyiségfejlődésének fokozott biztosítása, az ehhez szükséges személyes tárgyi feltételek megteremtése, különös tekintettel kultúrális, ismeretterjsztő és sportprogramok, valamint kirándulások szervezése támogatása; ismeretterjesztő eszközök, illetve a tanulási nehézségek fejlesztéséhez szükséges eszközállományok vásárlásának támogatása, megkönnyítése. ... >>

Az Egyetem utcai Általános Iskola Oktatási-Nevelési-Környezetvédelmi és Sport Alapítványa

(intézményi,sport,oktatási)

7626 Pécs, Egyetem u. 2.
képviselő: Dr.Góbi János
Az iskolai munka anyagi támogatása. ... >>

Az Ifjúság Sportjáért Alapítvány

(sport)

7633 Pécs, dr. Veress Endre utca 15.
képviselő: kuratórium elnöke Czéh Lászlóné
a sportolni vágyó, rendszeres testmozgásban örömet lelő fiatalok sportolási lehetőséginek javítása, támogatása, ösztönzése. A diák és tömegsport rendezvényeinek támogatása, szervezése. A diáksport külföldi kapcsolatainak elősegítése, lebonyolításának támogatása, a sportolók utazásához történő hozzájárulás. A diáksporton belül a kimagasló eredményeket elérő csapatok és egyéni sportolók támogatása. ... >>

B.Á.R.T.F.A. Belőlünk, Általunk, Rólunk Tanuló Fiatalok Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7627 Pécs, Szent Bertalan utca 1.
képviselő: kuratórium elnöke Sarlós Józsefné
A Bártfa Utcai Intézmény Egység oktató, nevelő munkájának támogatása a tanulásban és tanításban. Képességfejlesztésben és tehetséggondozásban; oktatáshoz és szabadidős tevékenységhez szükséges eszközök beszerzésében. Önképzőkörök, pályázatok létrehozásában, illetve a pályázatokon való részvételben; sporttevékenységben; évközi és nyári táborok, kirándulások, szabadidős programok szervezésében; kulturális nevelésben; ösztöndíjak létesítésében; alapfokú művészeti iskolai tandíjakhoz való hozzájárulásban; tanulmányi utak, kirándulások szervezésében. Tanulmányi versenyekre való felkészülésben és részvételben; felzárkóztató tevékenységben; tanárok továbbképzésében, szakmai programok szervezésében. Egyéni és csoportos pedagógiai munka támogatásában; tanulók jutalmazásában; könyvtár fejlesztésében; testvériskolai kapcsolatok kiépítésében, fejlesztésében; nyelvművelésben, idegen nyelvek elsajátításában. Az egészséges életmód megismertetésében; a kultúrált iskolai belső és külső környezet kialakításában, és megóvásában, valamint az ezekhez szükséges anyagi források megteremtésében ... >>

Bajnok Fókák Sportegylet

(sport)

7624 Pécs, Pacsirta utca 8.
képviselő: alelnök Fekete László, elnök Pásztor Attila, titkár Dr. Elekes Keve ... >>

Baksai AUTÓ-MOTOR Sportegyesület

(sport)

7834 Pécs, Ferencesek utcája 4.
képviselő: elnök Kovács Ákos
legfőképp az autó,-motorsport területén versenyzési, tréningezési és egyéb felkészülési lehetőségek biztosításával, elősegítésével és támogatásával, versenyek szervezésével és lebonyolításával az egyesület tagjai, továbbá minden sportkedvelő ember részére lehetővé tegyék szabadidejük szervezett eltöltését, valamint a tagok, helyi lakosok és mindenki más részére sportolási, szabadidő eltöltése tevékenységeket szervezzen, lehetőségeihez mérten ehhez szükséges feltételeket székhelyén fejlessze. ... >>

Balatonyi Racing Team

(sport,oktatási)

7627 Pécs, Kun utca 6/ 4.
képviselő: elnök Balatonyi Árpád
a technikai sportok, ezen belül különösen az autósport népszerűsítése, élvonalbeli autóversenyzők támogatása, a versenyzők szakmai fejlődésének elősegítése, versenyzési lehetőségeik, érdekképviseletük megteremtése, versenyzői utánpótlás nevelése, támogatása. Versenyautók műszaki felkészítése, fiatal tehetségek felkutatása és részükre versenyzési lehetőség biztosítása. Versenyek rendezése, lebonyolítása. A versenysportban adódó lehetőségek felhasználásával a hétköznapi közúti közlekedés kultúrájának népszerűsítése, valamint a balesetmentesebb közelekedés elősegítése. ... >>

Bali László Sísport Alapítvány

(sport)

Pécs, Jedlik Ányos u. 5/b.
képviselő: Meződi Béla ... >>

Bányász Torna Club Sportegyesület

(sport,oktatási)

7691 Pécs, "A" utca 9
képviselő: elnök Loboda Tamás
Tagjai és a Somogy, Vasas, Hird településrészeken élők sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá közös érdekeik védelméről történő gondoskodás. Rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulóinak részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidő sportjának segítése. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Baranya Ejtőernyős Sportegyesület

(sport)

7627 Pécs, Kanyar utca 10/B/8.
képviselő: elnök Nagy László
Az ejtőernyőzés, mint sportág népszerűsítése, tagjainak és támogatóinak rendszeres sportolási lehetőség biztosítása, az ejtőernyőzés biztonságos művelésének technikai kereteit, lehetőségeit megteremteni és fenntartani. ... >>

Baranya Kempo Harcművészeti Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

7625 Pécs, Babits M. u. utca 3. I./6
képviselő: elnök Bajaczán Péter
A Kempo sportág tömegsportszerű elterjesztése, népszerűsítése, bemutatók rendezése.
Az ifjúság közösségi és sportszellemű nevelése, oktatása.
Fogyatékosok sportolási és verszenyzési lehetőségének biztosítása.
Az arra rászorulóknak ingyenes sportolási és versenyzési lehetőség biztosítása.
A sportág sportolóinak minősítése (kyu, és dan-rendszer).
Sportversenyek rendezése, szervezése.
Az egyesület tagjai nemzetközi versenyeken való részvételének biztosítása.
Nemzetközi versenyek szervezése Magyarországon.
Edzőtáborok szervezése.
A sportág elméleti tudásanyagára felkészítő szemináriumok, tanfolyamok, edzői képzések és továbbképzések szervezése.
Sportklub-hálózat létrehozása és a klubok működésének felügyelete. ... >>

Baranya Megyei Diáksport Tanács

(sport)

7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
képviselő: elnök Kófiás Endre
a tanulóifjúság egészséges életmódra nevelésének elősegítése érdekében a rendszeres testedzés, sportolás megkedveltetése, a rendszeresen sportoló tanulók számának növelése, a versenysport utánpótlás bázisának növelése. ... >>

Baranya Megyei Küzdősportok Egyesülete

(sport)

7621 Pécs, Nagy Lajos király u. 10/A.
képviselő: Heckenberger Iván elnök ... >>

Baranya Megyei Labdarúgó Játékvezetőkért Alapítvány

(sport)

7621 Pécs, Apáca utca 2/1.
képviselő: kuratórium elnök Riklik Anett
Baranya megye labdarúgó játékvezetőinek támogatása, valamint a sport, labdarúgás népszerűsítése a fair play szellemében. ... >>

Baranya Megyei Napfény Tura Sport Klub

(sport)

Pécs, Port József utca 15.
képviselő: titkár Gyöngyösi Sándor, titkár Paller Géza ... >>

Baranya megyei Repülő és Ejtőernyős Klub

(sport,oktatási,érdekképviselet)

Pécs-Pogány, repülőtér
képviselő: elnök Dr. Balassa László, társelnök Dr. Kosztka Ferenc
A légi sportok közül a motoros, vitorlázó, ultrakönnyű és motoros-vitorlázó repülés, valamint az ejtőernyőzés területén a légi sportok megismertetése, népszerűsítése és művelése, kiemelten Pécsett és Baranya megyében. Sporttevékenység folytatása ? az országos rendszer keretei között -, az alapszabályban meghatározott repülő-tevékenységek körében úgy a minőségi, mint a tömegsport szintjén (ún. hobbirepülés). Repülő-előképzésben való részvétel, a hivatásos állományú repülők utánpótlásának biztosítása érdekében. További célja tagsága érdekeit képviselni minden olyan fórumon, ahol a légi sportok bármilyen formában érintve vannak, valamint a Magyar Repülő Szövetségi tagság fenntartása és kapcsolatok létesítése más bel- és külföldi szervezetekkel. ... >>

Baranya Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület

(sport,egészségügyi)

7632 Pécs, Siklósi utca 104.
képviselő: elnök Papp Tibor, gazdasági felelős alelnök Orbán Irén, titkár alelnök Koncz Gabriella ... >>

Baranya megyei Sportszövetségek Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

7621 Pécs, Tímár utca 21.
képviselő: elnök Dr. Rákóczy István, elnökhelyettes Várhalmi Zsolt
Tagszervezetei számára érdekvédelmet biztosítani, összehangolni a tagszervezetek tevékenységét, tömegsport versenyek, sportnapok, emlékversenyek szervezése, ifjúsági és felnőtt korosztályban, megyei sportági szakszövetségek szakmai közreműködésével, sportági szakszövetségek részére sportoktatói- és edzőképző tanfolyamok, versenybírói tanfolyamok szervezése, tagjai sporttevékenységének támogatása, tanácsadói tevékenység végzése sporttevékenységgel, sportszervezetek működésével kapcsolatban. ... >>

Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség

(sport,érdekképviselet)

7621 Pécs, Tímár utca 21.
képviselő: elnök Papp Csaba
a szabadidősportban érintettek képviselete, érdekvédelme, a tagok megyei szintű képviselete, együttműködés az állami és társadalmi szervezetekkel, sportszervekkel és az önkormányzatokkal, megyei tömeg- és szabadidősport rendezevényeinek szervezése, lebonyolítása, szolgáltatások nyújtása a tagoknak, és a szövetség céljait anyagilag támogató szervezeteknek, személyeknek. ... >>

Baranya Megyei Vadásztársaságok Szövetsége

(sport,természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

7623 Pécs, Petőfi S. u. utca 45.
képviselő: elnök dr. Bodnár József
A tag ? vadásztársaságok érdekeik védelme, ennek érdekében összefogása, ezen belül a vadgazdálkodásnak a természetvédelemmel (környezetvédelemmel) a mező- és erdőgazdálkodással való eredménye összehangolásának elősegítése, a vadászsport lehetőségének a biztosítása és fejlesztése, részvétel Baranya megye (ezen keresztül az ország) vadgazdálkodási és vadászati feladataiban, a vadászat lehetséges biztosítása, a vadászati kultúra, etika szakismeret fejlesztése, ápolása és terjesztése. ... >>

Baranya-Sakk Utánpótlásnevelő és Versenyszervező Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7629 Pécs, Bocskai utca 5.
képviselő: elnök Ambrus Lajos
szakmai érdekképviselet, Pécs város és Baranya Megye sakk-kultúrájának népszerűsítése; A minőségi sakkoktatás elősegítése, szakmai segítségnyújtás; A sporttal kapcsolatos mindennemű programok, szimultánok, szakkörök, versenyek, bemutató előadások, szakmai képzések megszervezése és lebonyolítása, különös tekintettel az ifjúsági sakksport fellendítésére; A sportversenyekkel kapcsolatos szolgáltatások végzése (szállás, ellátás közvetítése). Ifjúságnevelés, a versenyzők képzése, a fejlődési lehetőség biztosítása; Hazai és nemzetközi versenyek folyamatos szervezése felnőtteknek és ifjúsági korúaknak egyaránt; Szakmai előadások, tanfolyamok szervezése, abban tevékeny részvétel; a sakkjáték oktatása alap, közép és felsőfokon, mind szakköri, mind iskolai oktatási formában; Kultruális rendezvények, képzőművészeti kiállítások, fotó- és grafikai alkotótáborok, komoly és könnyüzenei koncertek szervezése és azokban tevékeny részvétel; közművelődést szolgáló előadások, programok rendezése; Gyermek és ifjúsági korosztállyal foglalkozó civil szervezetek számára non-profit tanácsaadás; diákönkormányzatok segítése; életmód és pályaválasztási tanácsadás, gyermektáborok szervezése; Megyei, regionális jellegű rendezvények szervezése és lebonyolítása; utánpótlás-nevelés, az ifjúsági játékosok rendszeres képzése mint szakköri és klubfoglalkozás szinten; a felnőtt és ifjúsági játékosok versenyzési, előremeneteli lehetőségének biztosítása. ... >>

Baranyai Camping Club

(sport,kulturális)

7626 Pécs, Búza tér 8.
képviselő: elnök Kovács Gábor
szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, kempingezésen keresztül európai tájak, hazai tájegységek megismerése. Programok szervezésével elősegíteni az emberi, baráti kapcsolatok kialakulását, ápolását, a kulturális művelődést, a szabadidős sporttevékenységek fellendítését. Rendezvények alkalmával a tagság, a rendezvény résztvevői számára kedvezményeket biztosítani. Kapcsolat kiépítése, ápolása az országon belül, kívül működő campingekkel, hasonló profilú egyesületekkel, klubokkal. Információk gyűjtése, belföldi, külföldi üdülési, campingezési lehetőségekről, programokról. ... >>

Baranyai Igazságszolgáltatásért" Alapítvány

(sport,kulturális)

7621 Pécs, Rákóczi út 34.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr.Antal Gábor
A Baranya Megyei Bíróság és az illetékességi területén müködő helyi bíróságok bíráinak, igazságügyi alkalmazottainak szakmai, kulturális és sporttevékenységének támogatása. ... >>

Baranyai Szalonka Egylet

(sport)

7624 Pécs, Székely Bertalan utca 26.
képviselő: elnök dr. Aradi László, elnökségi tag Pintér István, elnökségi tag Rezeli Csaba
a vadásztársadalommal megismertetni és megszerettetni a szalonkát és vadászatát. A szalonka kultuszának terjesztése. A szalonka és más vad közös vadászata, vadászatának szervezése. Közösségi élet megszervezése, vadászetika terjesztése, a vadászati szokások megismertetése, ápolása. Vadászati tárgyú rendezvényeken való részvétel. ... >>

BÁZIS Sport Club Sportegyesülete Pécs

(sport)

Pécs, Szántó K.J.u.1.
képviselő: Szegedi József ... >>

Berek Kör Egyesület

(sport)

Pécs, Berek u. 15.
képviselő: Lipp Józsefné titkár, Piacsek Lászlóné elnök ... >>

BIOKOM a Sportért és Tanulásért Alapítvány

(sport,oktatási)

7632 Pécs, Siklósi út 52.
képviselő: kuratóriumi elnök Rácz Henriett Tünde
az alapítónál dolgozók gyermekeinek tanulmányi- és sporttevékenységgel kapcsolatos anyagi támo-gatása. ... >>

Bosi Lovasklub Sportegyesület

(sport)

7639 Pécs, Kökénypuszta
képviselő: elnök Bosnyák János
Pécs környéki lovas sportokkal kapcsolatos tevékenység elősegítése, bemutatók szervezése, lebonyolítása, ezzel a lovassport népszerűsítése. ... >>

CHÁCHE-Róm Kulturális Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális)

7630 Pécs, Koksz utca 39.
képviselő: elnök Kanizsai Zoltán
A cigány nemzetiség kulturális hagyományainak felelevenítése és a sport nevelő hatása révén a cigány fiatalok körében a deviánsmagatartás formák terjedésének megállítása. Ezzel a cigány fiatalok életesélyeinek növelése, az identitástudatuk megőrzése mellett a társadalomba történő integrálódásuk segítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal