Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pécs közbiztonság civil szervezetek


Találatok száma: 15
1. oldal

Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége

(közbiztonság,érdekképviselet,egyéb)

7622 Pécs, Vargha D. utca 1.
képviselő: elnök Tóth Tibor, ügyvezető elnök Zámbó Péter
A közrend és közbiztonság erősítése, a bűncselekmények és a közlekedési balesetek megelőzése, az államhatár őrizete, a gyermek és ifjúságvédelem, a katasztrófa elhárításában, valamint a környezet- védelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet kifejtő szervezetek, polgárőr egyesületek rendszeres és hatékony működésének támogatása, munkájuk összehangolása, szakmai ismereteik fejlesztése, érdekeik képviselete és védelme. ... >>

Első Pécsi Vasutas Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

7623 Pécs, Mártírok útja 42. 3 I/4
képviselő: elnök Varga János
A bűncselekmények megelőzése és a különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok összefogása, működésük megszervezése, rendszerbe foglalása, a tevékenység szervezeti összehangolása. Az élet és testi épség óvásával, a vagyonvédelmi és a közbiztonság javításával a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, a közösségi kapcsolatok erősítése.
A bűnalkalmak korlátozásával a társadalmi megelőzés kereteinek szélesítése. A lakosság és a rendvédelmi szervek közötti bizalom, együttműködés és kapcsolattartás erősítése, fejlesztése. ... >>

Pécs Belvárosi Barkóczi László Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

7634 Pécs, Cseralja dűlő 11.
képviselő: alelnök Bánáti Dániel, elnök Balogh István
a bűncselekmények megelőzőse, balesetmegelőzés, önkéntes tevékenység kifejtése, a környezetvédelem, a gyermek-és ifjúságvédelem érdekében együttműködve a társszervekkel, más társadalmi szervezetekkel tevékeny közreműködés a bűnalkalmak korlátozásában, segítségnyújtás az ismertté vált bűncselekmények elkövetőinek felderítéséban, a közbiztonság javításában, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítésében. ... >>

Pécs-Baranya Közbiztonsági Alapitvány

(oktatási,közbiztonság)

7622 Pécs, Vargha Damján utca 1.
képviselő: képviselő dr. Nochta Tibor
A közbiztonsági helyzet javítását célzó tevékenységek, rendőrségi rendezvények, a személyi állomány képzésének támogatása, nemzetközi kapcsolatok erősításe és anyagi elismerés biztosítása. ... >>

Pécs-Baranyai ORIGÓHÁZ Egyesület

(közbiztonság,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7629 Pécs, Komlói utca 94-98.
képviselő: elnök Kis Varga István
segítséget, eligazodást nyújtani az alapvető hagyományos környezeti-emberi értékek megtartásához, ezen értékek szem előtt tartásával, az új kihívások megvalósításához, a peremterületen Pécs-Keleti városrészében élők minél szélesebb körű bevonásával, biztosítva az esélyegyenlőséget. Környezeti és természeti értékek védelme, sport, egészséges életmódra nevelés, kulturális értékek közvetítése, korosztályos hátrányos helyezet kiegyenlítése, kiállítások, kiadványok bemutatók, szakmai rendezvények, előadások szervezése, pályázatok koordinálása, lakossági tájékoztató iroda, infrastruktúrával rendelkező közösségi szintér fenntartása. Fogyasztóvédelem társadalmasítása ?öntevékenység kiterjesztése során kialakítani az önkéntes alapon működő helyi polgárőrséget. Együttműködni a cél elérése érdekében egyéb civil szervezetekkel, vállalkozásokkal, oktatási intézményekkel, önkormányzatokkal és lakossággal. ... >>

Pécs-Kertvárosi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,szociális,egyéb)

7632 Pécs, Wallenstein utca 8. 5./17.
képviselő: elnök Blaschek Attila
A bűncselekmények megelőzése és a különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes feladatot felvállaló állampolgárok munkájának összefogása, szolgálati fellépésének megszervezése, rendszerbe foglalása, a tevékenység szervezeti összehangolása. A vagyonvédelem és a közbiztonság javításával a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, a közösségi kapcsolatok erősítése. A bűnalkalmak korlátozásával a társadalmi bűnmegelőzés kereteinek szélesítése. A lakosság és a rendvédelmi szervek közötti bizalom, együttműködés és kapcsolattartás erősítése, fejlesztése. Azonos profilú szervezetekkel kapcsolatok létesítése és fenntartása. Közreműködés a környezet-, természetvédelmi-, és karitatív feladatok végrehajtásában. ... >>

Pécs-Somogyi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42.
képviselő: alelnök ifj. Varga József, alelnök Telek Gábor, alelnök Veres János, elnök Hang József, elnökhelyettes Szakáll Ferenc, titkár Horváth Tamás, titkár Kanizsai Jenő ... >>

Pécsbányáért Egyesület

(közbiztonság,sport,oktatási,kulturális)

7627 Pécs, Gesztenyés utca 17.
képviselő: elnök Vágner Ibolya
Az egyesület cselekvési lehetőséget biztosít azoknak a polgároknak, akik tenni akarnak Pécsbánya kulturális életének fellendítéséért, a kisebbságl identitástudatának, hagyományainak megőrzéséért. A Pécsbányán folytatott bányászat tárgyi emlékeinek megóvása. A külszíni bányászat okozta környezet terhelés csökkenése, aktív közreműködés a rekultivációban, környezetvédelmi területek megóvása, a lakókörnyezet tisztántartása, karbantartása. Felvilágosító munka, gyakorlati oktatás az oktatási intézményekben. Kapcsolattartás a polgárőrséggel, polgárvédelmi csoport kilakítása Pécsbánya közrendjének megóvására. Tömegsport támogatása, felvilágosító munka az egészséges életmód megismertetése. Gyermek- és fiatalkorúak egészséges életmódra nevelése, ismeretterjesztő és egyéb szabadidős programok szervezése, tehetséges fiatalok felkarolása, segítségnyújtás képzésükben, mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztése. ... >>

Pécsbányatelepi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

7627 Pécs, Debreczeni M. utca 24.
képviselő: elnök Pintér Mónika
a bűncselekmények megelőzése és a különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok (lakosok), csoportok összefogása, működésük megszervezése, rendszerbe foglalása, a tevékenység szervezeti összehangolása. ... >>

Pécsi Szent Flórián Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,egyéb)

7624 Pécs, Szent István tér 17. (Civil Közösségek Háza)
képviselő: elnök Bencze Róbert
a bűncselekmények megelőzése és a különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok összefogása, működésük megszervezése, rendszerbe foglalása, a tevékenység szervezeti összehangolása. A vagyonvédelem és a közbiztonság javításával a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, a közösségi kapcsolatok erősítése. A bűnalkalmak korlátozásával a társadalmi megelőzés kereteinek szélesítése. A lakosság és a rendvédelmi szervek közötti bizalom, együttműködés és kapcsolattartás erősítése, fejlesztése. Azonos tevékenységű szervezetekkel kapcsolatok létesítése és fenntartása. Közreműködés a környezet- és természetvédelmi feladatok végrehajtásában. A bűnelkövetéseket elősegítő körülményekről tájékoztatja az intézkedésekre jogosult szerveket. Rendkívüli helyzetekben együttműködés a katasztrófavédelem és a tűzvédelem illetékes szerveivel, közreműködés a károk helyreállításában, a rend fenntartásában, az őrzés-védelem területén és a forgalomszabályozásban. ... >>

Pécsújhegyi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,egyéb)

7630 Pécs, Feketerigó utca 16.
képviselő: elnök Deli Gábor
A bűncselekmények megelőzése, baleset-megelőzés, a közrend és közbiztonság védelme, gyermek- és ifjúságvédelem, környezet- és természetvédelem érdekében végzett önkéntes tevékenység, együttműködve az önkormányzattal, a rendőrséggel és más társadalmi szervezetekkel. A bűnalkalmak korlátozása, a felderítetlen bűncselekmények számának csökkentése, a lakosság és a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

7624 Pécs, Alkotmány utca 20.
képviselő: elnök Venczel Tibor ... >>

SASSZEM Közbiztonsági Alapítvány

(közbiztonság)

7627 Pécs, Engel János utca 10.
képviselő: kuratórium elnöke Király Veronika Magdolna, kuratóriumi tag Horváth Tiborné, kuratóriumi tag Nagy Tamás
Olyan anyagi alap létrehozása, amely a rendelkezésre bocsátott vagyon hasznosításával lehetővé teszi az állami és társadalmi szervezetekkel együttműködve: Pécs város és Baranya Megye közbiztonsági helyzetének javítását; a bűnözés elleni harc minél hatékonyabbá tételét, elsősorban a megelőzést tartva szem előtt; a bűnmegelőzési célú feladatok propaganda eszközökkel történő hatékonyabbá tételét. ... >>

Uránvárosi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

7633 Pécs, Gólya dűlő 56. C.
képviselő: elnök Iliev László
A bűncselekmények megelőzése és a különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok (lakosok), csoportok összefogása, működésük megszervezése, rendszerbe foglalása, a tevékenység szervezeti összehangolása. Az élet és testi épség óvásával, a vagyonvédelem és a közbiztonság javításával a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, a közösségi kapcsolat erősítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom, együttműködés és kapcsolattartás erősítése, fejlesztése. Azonos profilú szervezetekkel kapcsolat létesítése és fenntartása. Közreműködés a környezetvédelmi feladatok végrehajtásában. A különböző csoportok tevékenységét elősegítő információk, tapasztalatok, módszerek közvetítése, ajánlása. ... >>

Vasasi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

7691 Pécs-Vasas, Bethlen G. utca 37.
képviselő: elnök Kiss István, elnökhelyettes Kátai László, elnökhelyettes Véha Imre ... >>
1. oldal