Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pécs egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 196
1. oldal

7-es Kör Társaság székhelye: Szigetvári Városi Kórház Alkoholgondozó

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,szociális)

7635 Pécs, Kisdeindol-Hegyhát dűlő 13.
képviselő: elnök Ács József
Az egészséges természetes életmód eszméinek terjesztése, segítségnyújtás szenvedélybetegségben szenvedőknek az állam törvényeit tiszteletben tartva, továbbá olyan emberek átmeneti védett szállással való segítése, - a szállás szervezeti és működési szabályzata alapján ? akik teljes mértékben fel kívánnak hagyni az ivással. ... >>

A balesetben sérült, végtagamputált betegekért Alapítvány

(egészségügyi)

7627 Pécs, Szeder utca 28.
képviselő: a kuratórium elnöke Dr. Molnár Margit, a kuratórium titkára Weimanné Heim Veronika, kuratóriumi tag Dr. Gerner Éva
A traumás femur (és általában végtamamputált) betegek ellátása egy teljesen új rendszerű végtagpótló protézissel, az ehhez szükséges műtéti beavatkozások költségeinek, az implantátumok árának és a rehabilitációs kezelésnek a betegek általi finanszírozáságoz történő hozzájárulás.
Az osseointegráció és az OPRA technika kísérletes vizgálata,kutatása. A fenti módszer tanulmányozása és az elért eredmények bemutatása érdekében külföldi tanulmányutakon, kongresszusokon való részvételhez történő támogatásnyújtás.
OPRA technikával végzett műtéti eljárások bevezetésének elősegítése a klinikumban. A megszerzett tapasztalatok és ismeretek elterjesztése a hazai orvosok között. Tudományos kongresszusok, wordshopok szervezése és lebonyolítása. ... >>

A betegek intenzív ellátásáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7621 Pécs, Rákóczi út 2.
képviselő: kuratórium elnöke dr. Verzár Zsófia, kuratórium elnökhelyettese dr. Bogár Lajos
a Baranya Megyei Kórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztályon az aneszteziológia és az intenzív terápia fejlesztésének támogatása, a betegek színvonalas ellátása érdekében, technikai eszközök beszerzésének elősegitése, a technikai színvonal fejlesztése az osztályon, orvosok, asszisztensek, nővérek szakmai továbbképzésének támogatása, folyóiratok, könyvek beszerzése, tanfolyamok, külföldi tanulmányutak szervezeése, ezen való részvétel támogatása. ... >>

A Déldunántúli Régió Baleseti Ellátásának Fejlesztéséért Alapítvány

(egészségügyi)

7632 Pécs, Akác utca 1.
képviselő: kuratóriumi tag,képviselő Dr. Dömse Eszter
A déldunántúli régió baleseti ellátásának fejlesztéséhez szükséges anyagi bázis kiszélesítése, beleértve a megelőzést és a baleseti rahabilitációt is. ... >>

A genomika a rákprevencióért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

7624 Pécs, Szigeti út 12.
képviselő: kuratórium elnök dr. Ember István
az elsődleges megelőzés a primer prevenció módszereinek alkalmazásával, mind társadalomtudományi, mind természettudományi módszerekkel, elsősorban molekuláris biomarkerek fejlesztésével. A PTE ÁOK Orvosi Népegészségtani Intézetének és annak Biomarker Tanszékének támogatása. Tudományos kutatás, rendezvények, publikációk, külföldi kongresszuson való részvétel, kutatási projectek támogatása. ... >>

A GYERMEK ÁLDÁS ! (Tudományos harc a boldog anyaságért) Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7624 Pécs, Édesanyák útja 17. I//6.
képviselő: elnök Dr. Bódis József
A férfi és női meddőség kutatásával, gyógyításával kapcsolatos kutatómunka továbbfejlesztésének elősegítése, a hazai gyakorlat számára kialakított módszerek általánossá tétele a hazai és nemzetközi ismeretszerzés lehetőségeinek biztosításával, valamint az ehhez szükséges anyagi, technikai bázis megteremtésével. A hazai gyakorlat számára megfelelő szakemberek képzése, az in vitro fertilizáció, embrió transzfer program mindennapos gyakorlattá tétele. ... >>

A Gyermekkórház Betegeiért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

Pécs, Nyár u. 8.
képviselő: Dr.Debreceni László, Dr.Harangi Ferenc
A Baranya Megyei Kerpel-Fronius Ödön Gyermekkórház betegellátási feltételeinek elősegítése. ... >>

A pszichiátriai és pszichoterápiás kutatásokért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,egyéb)

7631 Pécs, Lovász Pál tér 1.
képviselő: kuratórium elnöke dr. Fekete Sándor
A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikáján folytatott pszichiátriai és pszichoterápiás betegségmegelőzési, egészségmegőrzési, gyógyítási, illetve egészségügyi rehabilitációs orvosi gyakorlattal összefüggő tevékenységek teljes körének és ahhoz kapcsolódó természettudományi-, illetve különösen orvosi pszichiátriai és pszichoterápiás kutatások és azok feltételrendszerének segítése, ösztönzése és fejlesztése. ... >>

A Szakszervezeti Szociális Munka Támogatásáért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

7623 Pécs, Szigeti u.12.
képviselő: Borsányi Lászlóné Fritz Zsuzsanna, Dr. Kajtárné dr. Nagy Juli titkár
az egészségügy és a felsőoktatás területén működő szakszervezetek szociális munkájának támogatása, segítése ... >>

A Vesebetegek Ellátásának Fejlesztéséért Fresinius Dializis Centrum

(egészségügyi)

7624 Pécs, Pacsirta u. 1.
képviselő: Bőszéné Székelyhidi Csilla ... >>

Ajak- és Szájpadhasadékos Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi)

7623 Pécs, József A. utca 7.
képviselő: dr. Vástyán Attila
A névben jelzett elváltozás műtéti ellátását végző intézmény, a kezeléssel érintett betegek és a gyógyító tevékenységet végző munkacsoportok támogatása. ... >>

Alapítvány a környezetszennyeződések által kiváltott légúti megbetegedések gyógyítására

(intézményi,egészségügyi)

7623 Pécs, Rákóczi út 2.
képviselő: kuratórium elnök dr. Balikó Zoltán osztályvezető főorvos
a Baranya Megyei Kórház Tüdőgyógyászat ?C? Osztály gyógyító, megelőző tevékenysége szakmai színvonalának javítása, különös tekintettel a környezetszennyeződések által kiváltott légúti megbetegedések gyógyítása. ... >>

Alapítvány a Pécsi Klinikai Radiológia Fejlesztéséért

(egészségügyi,oktatási)

7624 Pécs, Ifjuság u. 13. Rad.Klinika
képviselő: Dr. Battyány István kur. elnök
A Pécsi Radiológiai Klinaka alapvető költségeihez való hozzájárulás, betegellátás színvonalának emelése, eszközök, segédanyagok beszerzésének támogatása, könyvek, információs anyagok beszerzése és kiadásának támogatása, oktatók, előadók dijazásának és az oktatással kapcsolatos költségekhez támogatás nyújtása, képalkotó diagnosztikai és intervenciós radiológiával foglalkozó szakdolgozók hazai és külföldi kongresszusi részvételének támogtása, tudományos rendezvények szervezése, szakdolgozók szakmai továbbképzésének támogatása, kiemelkedő szakdolgozók jutalmazása, szakmai programok, ünnepségek, rendezvények támogtása, ... >>

Alapítvány az ALS betegségben szenvedők lehetséges megsegítésére, kezelésük elősegítésére

(egészségügyi,oktatási)

7623 Pécs, Rét u. 2. (PTE-ÁOK Neur.Klin)
képviselő: Dr. Gáti István elnök
Ezen ritka és az orvostudomány jelenlegi ismeretei szerint gyógyíthatatlan betegségben szenvedők megsegítése minden lehetséges módon. Nemzetközi kapcsolatok kialakítása hasonló célú és tevékenységű szervezetekkel a külföldi kutatási, gyógyítási eredmények hazai megismertetése érdekében. A betegsében szenvedők külföldi egészségügyi intézményekben vizsgálatokon való részvételének megteremtése. A súlyos neuromuscularis betegségben szenvedők kivizsgálásának, kezelésének, életminőségének javítását támogatja. Ezen betegcsoportokon belül az amyotrophiás lateralsclerosis és hasonló gyors progressziójú motoneuron betegségek és izomdisztrófiák a támogatásban elsőbbséget élveznek. Támogatja az alapítvány az esetleges külföldi intézetek vizsgálatait, kezelési költségeit. A betegek számára a betegségükkel kapcsolatban összejöveteleket szervez. Támogatja a betegek kezelésében résztvevő egészségügyi személyzet szakképzését, ezzel összefüggésben a hazai és külföldi konferenciákat. ... >>

Alapítvány az Egészséges Újszülöttekért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7623 Pécs, Rákóczi utca 2.
képviselő: kuratórium elnöke dr. Varga Tamás
a Baranya Megyei Kórház-Rendelőintézet Szülészet-Nőgyógyászati Osztálya műszerparkja színvonalának emelése, az osztály munkatársai szakmai továbbképzésének elősegítése. ... >>

Alapítvány az idős betegekért

(intézményi,egészségügyi)

7630 Pécs, Nagykozár utca 3.
képviselő: kuratórium elnöke dr. Huszár Judit Ágnes
A Baranya megyei Kórház Krónikus Geriátriai Osztálya gerontológiai tevékenységének továbbfejlesztése. ... >>

Alapítvány dr. Toller László gyógyulásának elősegítésére

(egészségügyi,szociális)

7634 Pécs, Fagyal utca 2/ B.
képviselő: a kuratórium elnöke Betlehem István, a kuratórium titkára Simon István János
A 2006. június 19. napján közlekedési balesetet szenvedett Dr. Toller László, Pécs Város Polgármesterének gyógyíttatásához és egészségügyi rehabilitációjához (felépüléséhez) szükséges feltételek biztosítása mind egészségügyi intézményben, mind a beteg otthonában, családja körében. ... >>

ALIUS Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7634 Pécs, Sirály utca 48.
képviselő: kuratórium elnöke dr. István Miklós
az állami iskolarendszerben nem képezhető (sérült) gyermekek támogatásának, nevelésének, oktatásának fejlesztésének, önálló életkezdésük támogatásának elősegítése. A sérült gyermekeket nevelő családoknak nyújtott segítség megszervezése. A sérült gyermekek élete teljes körű egészséges és örömteli megvalósulásának szolgálata. A sérülésből eredő hátrányok mérséklése, a lehető legjobb alkalmazkodás elősegítése, viszonylagos önállóságra tanítás. A speciális szakmai és szociális szolgáltatások létrehozásának elősegítése. Szervezői munkával a gyermekek nyaraltatásának, munkába lépésének és elhelyezkedésüknek az elősegítése. ... >>

Ápolásért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7623 Pécs, Rákóczi út 2.
képviselő: kuratórium elnök Bogláriné Szilágyi Erzsébet
Elsősorban a Baranya Megyei Kórházban, az ápolás, gyógyítás, diagnosztika területén tevékenykedő egészségügyi dolgozók oktatásának, továbbképzésének megsegítése, támogatása. Az új technológiák, gyakorlatok bevezetésének szorgalmazása és támogatása. Az ápolók és asszisztensek motiválása és megtartása évente egy alkalommal. Ápolók és asszisztensek jutalmazása, emléklap és kitűző átadásával az Ápolók Nemzetközi napja alkalmával. A jutalom odaítéléséről a Baranya Megyei Kórház dolgozóinak jelölése alapján az alapítvány kuratóriuma dönt. ... >>

Asztmások, Allergiások Baranyai Egyesülete

(egészségügyi)

7633 Pécs, dr. Veress E. utca 6.
képviselő: Kóczián Erzsébet ... >>

Autisztikus Gyermekekért Baranyában" Alapítvány

(egészségügyi)

7623 Pécs, Kilián György u. 2.
képviselő: Szedlacsekné Márász Alice ... >>

Az emberi láb egészségéért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,szociális)

7624 Pécs, Petőfi utca 70. fdsz./1.
képviselő: képviselő dr. Gyenis Dezső
az emberi láb érszűkületes, reumás, lábszárfekélyes megbetegedéseinek a természetgyógyászat eszközeivel való gyógyítása, a gyógyítóhálózat országos kifejlesztése. ... >>

Az emberség erejével - CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7621 Pécs, József utca 34
képviselő: kuratóriumi elnök Nyirati András
A fiatalok lelki, szellemi fejlődésének elősegítése a kultúra segítségével. Az emberi szabadságjogok és az emberi méltóság tudatosítása. A társadalom önsegítő erejének fejlesztése és hasznosítása. A társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, a hátrányos helyzetűek támogatása és a tehetségek kibontakoztatása, ennek érdekében a legmegfelelőbb módszerek tudományos kutatása, kidolgozása. A társadalmi előítéletek felszámolása, a különböző kultúrák megismerésén keresztül. Az individualizmus és a közösségi magatartás harmóniájának megteremtése. Az egészség megőrzésének és visszanyerésének támogatása. A testi szellemi betegségek és káros szokások kialakulásának megelőzése. A bűnmegelőzés és a társadalmi igazságtalanságok, bűncselekmények áldozatainak védelme. A magyar hagyományok ápolása, tovább örökítése. A jó közérzet elérésének elősegítése. ... >>

Baldauf Gusztáv Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

7623 Pécs, Szabadság utca 18.
képviselő: kuratórium elnöke Sramó András
a Baranya Megye személyes gondoskodás keretébe tartozó, szakosított ellátást nyújtó tartós bentlakásos intézményeinek anyagi támogatása. Hozzájárulás a régió szociális ellátórendszerének forrásteremtéséhez hazai és EU-s pályázatok útján. A régió nem állami fenntartású, szakosított ellátást nyújtó, tartós bentlakásos intézményei működésének támogatása hazai és EU-s pályázatok útján. Elősegíteni és támogatni Pécs Megye Jogú Város szociális ellátórendszeréhez tartozó intézmények közötti kapcsolattartás a szociális ellátás minőségének biztosítása és javítása érdekében. Azon időkorú - Baranya megyében élő - emberek segítése és anyagi támogatása, akik szociális vagy egészségügyi rászorultság miatt kényszerülnek igénybe venni a szociális ellátórendszer valamely, személyes gondoskodás keretébe tartozó, szakosított ellátást, nyújtó tartós bentlakásos intézmények szolgálatát. Regionális, szakmai konferencia szervezése és támogatása. Olyan programok, konferenciák szervezése és anyagi támogatása, amelyek a szakosított ellátást nyújtó bentlakásos intézmények lakóinak életminőségét javítják. Anyagilag segíteni és támogatni a régió nem állami fenntartású, szakosított ellátást nyújtó, tartós bentlakásos intézményeit. Kiadványok, szakmai jellegű anyagok, médiumokban való megjelenésének anyagi támogatása. ... >>

Bányaegészségügyi-Bányabiztonság Alapítvány

(egészségügyi)

7643 Pécs, Szigeti u. 12.
képviselő: Dr. Tigyi József, Dr. Varga József
bányaegészségügyi- és bányabiztonsági kutatások végzése, kutatási eredmények hasznosítása, publikációk támogatása ... >>

Baranya Belgyógyászati Betegeiért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,egyéb)

7625 Pécs, Surányi M. utca 18.
képviselő: kuratórium elnöke Almamelléki Károly, kuratóriumi titkár Dr. Beró Tamás
A Baranya Megyei Kórház Belgyógyászat-Gasztroenterológiai Osztályán a munkakörülmények javítása, informatikai rendszer kialakítása, a betegellátás tárgyi eszközeinek korszerűsítése, az osztályhoz tartozó járóbeteg szakrendelés szakmai eszközökkel történő ellátása az osztályon dolgozók szakmai továbbképzésének, oktatásának, tanfolyamok szervezésének a biztosítása, kezelt vagy kezelésre szoruló beteg személy vagy azok hozzátartozója számára szakmai segítségnyújtás, szaktanácsadás. ... >>

Baranya Megyei Etnikai és Roma Szervezet

(egészségügyi,szociális,kulturális)

7636 Pécs, Illyés Gyula utca 54. fdsz.//2.
képviselő: elnök Veszprémi Imre
a roma kulturális értékek megismertetése, megőrzése; a diszkrimináció csökkentése; a roma kisebbséghez tartozó, hátrányos helyzetű személyek támogatása;családsegítés;szociális, rászorultsági alapon történő étkeztetés, alkohol- és dorgfüggőség ellen küzdő betegek segítése, támogatása;
hajléktalanok támogatása. ... >>

Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkoman Fiatalokat Gyógyító Foglalkoztató Közalapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

7623 Pécs, Szendrey Júlia utca 6.
képviselő: a kuratórium elnöke dr. Szemelyácz János
a szenvedélybeteg fiatalokat ellátó és foglalkoztató intézet működtetése, az itt dolgozó szakemberek továbbképzésének támogatása és szociális támogatás nyújtása. ... >>

Baranya Megyei Rákellenes Társadalmi Alapítvány

(egészségügyi)

Pécs, Rákóczi utca 2.
képviselő: Dr. Faluhelyi Zsolt ... >>

Baranya Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület

(sport,egészségügyi)

7632 Pécs, Siklósi utca 104.
képviselő: elnök Papp Tibor, gazdasági felelős alelnök Orbán Irén, titkár alelnök Koncz Gabriella ... >>

Baranya Rákbetegeiért

(intézményi,egészségügyi,oktatási,egyéb)

7632 Pécs, Siklósi út 2
képviselő: a kuratórium elnöke Dr. Deáky Zsolt, kuratóriumi tag Dr. Kövér Erika, kuratóriumi tag Dr. Varga Zsuzsanna
A rákbetegek gyógyításának korszerűsítése mind a gyógykezelés, az ahhoz szükséges az álló- és fogyó- eszközök, mind a tudományos elvek tekintetében.
- A rákbetegek gyógyítása és kezelési körülményeinek javítása, emberségesebbé tétele.
- A rosszindulatú tumoros betegek életvitelének segítése, oktatóprogramok kidolgozása, családtagok oktatása.
- A Baranya Megyei Kórház Onkológiai Osztály orvosainak, szakdolgozóinak elméleti és gyakorlati továbbképzése, illetve továbbképzésük támogatása.
- A Baranya Megyei Kórház Onkológiai Osztály orvosainak, szakdolgozóinak támogatása a tudományos munkában. ... >>

Baranyai fiatalok egészséges életéért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

7623 Pécs, Szabadság utca 7.
képviselő: képviselő Fischerné Virág Éva
a fiatalok összes korcsoportját érintő folyamatos egészségnevelő és egészségfejlesztő programok támogatása, amelyek hozzásegítik a fiatalokat a helyes egészségmagatartás, az egészséges életvitel kialakításához. A gyermek- és ifjúsági intézményekben folyó egészségnevelési tevékenység tartalmi megújítása annak érdekében, hogy az egészeges életmód minél több fiatalnak természetes és tudatos magatartásává váljon. ... >>

Baranyai Vesebeteg Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7624 Pécs, Nyár utca 8.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Szekeresné dr. Bencze Gerda, titkár Szudyné Bauer Terézia
az akut és krónikus vesebeteg gyermekek kezelésének támogatása; a beteg gyeremekek és szüleik szakszerű felvilágosítása; a vesebetegségek kezelésével kapcsolatos oktatás és továbbkélpzés; a beteg gyermekek állapotának megfelelő szabadidős programok szervezése. ... >>

Bethánia Rehabilitációs Otthon Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

Pécs, Szabadság utca 35.
képviselő: elnök Szabó Lajos Róbert
Az alkoholbetegek intézeti intenzív terápiájának elősegítése. Az intézeti intenzív terápia pénzügyi feltételeinek megteremtése. A kialakított létesítmények folyamatos üzemeltetésének biztosítása és a továbbfejlesztések elősegítése. Az alapítvány dolgozói szakmai felkészítésének, továbbképzésének támogatása, megszervezése. Információk, tájékoztatók adása az alkoholbetegségről, illetve ennek leküzdéséről olyan szervezeteknek, illetőleg magánszemélyeknek, akik eziránt érdeklődnek. Az alkoholbetegek családtagjainak tájékoztatása a segítség módjáról. A prevencióban való aktív részvétel. Önkéntes segítők, gyülekezeti munkások képzése, továbbképzése, tanfolyamok szervezése (ezen tárgykörökben) a prevenciós munkák elvégzése érdekében. ... >>

Bezerédj - kastélyterápia Alapitvány

(egészségügyi,oktatási)

7626 Pécs, Király utca 58. I/9.
képviselő: kuratóriumi elnök Sándor Zoltán
a kábítószer-fogyasztásról való leszoktatás érdekében rehabilitációs, egészségmegőrző és betegségmegelőző tevékenység folytatása, a Bezerédj-Kastély felújítása, állagának megóvása. Otthont nyújtó ellátás biztosítása. ... >>

Családorvos Kutatók Országos Szervezete

(egészségügyi)

7632 Pécs, Akác utca 1.
képviselő: elnök prof. dr. Illyés István
az egészségügyi alapellátás területén végzett kutatási tevékenység, szakmai módszertani színvonalának továbbfejlesztése. ... >>

Csecsemő és Kisded Alapitvány

(egészségügyi,egyéb)

7623 Pécs, József A. utca 7.
képviselő: elnök Dr. Decsi Tamás
A betegségük és szociális helyzetük miatt halmozottan hátrányos helyzetben lévő csecsemők és kisdedek orvosi ellátásának támogatása a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Gyermekgyógyászati Klinika Csecsemő és Kisded Osztályán . ... >>

Dél-Dunántúl Egészségért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,egyéb)

7624 Pécs, Tiborc utca 19.
képviselő: kuratórium elnöke dr. Csobó Zsolt
a betegek gyógyításának, rehabilitációjának elősegítése, gyógykezelésük és egyéb gyógyítással kapcsolatos feltételek javítása, annak keretében a gyógykezelésükkel kapcsolatos tudományos kutatómunka támogatása, gyógyító- megelőző eljárások népszerűsítése, lehetőség szerinti finanszírozása, a betegellátással kapcsolatos találmányok, új eljárások és módszerek támogatása. A betegellátás színvonalának emelése érdekében eszközök, segédanyagok, szakkönyvek, információs anyagok beszerzésének kiadásának támogatása. A betegellátással foglalkozó szakdolgozók, oktatók, előadók költségeihez, hazai és külföldi kongresszusi részvételéhez támogatás nyújtása. ... >>

Dél-Dunántúli Májbetegek Egyesülete, Pécs

(egészségügyi)

7624 Pécs (Civil közösségek Háza), Szent István tér 17.
képviselő: elnök Tasnádi Ágnes
elsősorban a vírusfertőzés okozta májbetegségben szenvedők gyógyulásának segítése, életminőségük javítása informálással, felvilágosítással, életmód és életviteli tanácsok adásával, valamint érdekeik képviselete. ... >>

Dél-dunántúli rákbetegek gyógyításáért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7623 Pécs, Rét utca 2. (Pécsi Diagnosztikai Központ)
képviselő: kuratórium elnök dr. Mangel László
az onkológiai betegellátást szolgáló technikai, tárgyi feltételek javítása, korszerűsítése. A rákbetegekkel foglalkozó orvosi és nem orvosi végzettségű dolgozók szakmai képzésének, továbbképzésének, tudományos, oktató, gyógyító, gyakorlati és elméleti munkájának támogatása. ... >>

Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi Egyesület

(egészségügyi)

7623 Pécs, Szabadság utca 7.
képviselő: alelnök Gelencsér Attila, elnök dr. Kollár Lajos
a., Baranya, Somogy, Tolna megyék alkotta régió lakossága egészségi állapotának és életminőségének, egészségügyi szolgáltatásainak, a szolgáltatások hozzáférhetőségének, egészségügyi szervezetrendszerének fejlesztése;

b., Az erőforrások költség-hatékony felhasználásának elősegítése;

c., A regionális szintű egészségügyi koordináció elősegítése az egészségügy fő szereplői, azaz a szolgáltatásokat igénybevevők, a szolgáltatás nyújtók, a tulajdonosok, az ellátásért felelős szervek, a szakmai irányítók és a finanszírozók között. ... >>

Dél-dunántúli Regionális Szív Egyesület

(egészségügyi)

7624 Pécs, Ifjúság útja 13.
képviselő: elnök dr. Szabados Sándor, titkár Monoszlai Endre, titkár Nagy Emil
szervezett formában segíteni a szív-műtöttek gyógyulását a hivatalos gyógyítási időszak után. A szív-műtöttek, szívbetegek sajátos érdekképviseletét ellátni. Műtét utáni időszakban a legmegfelelőbb életmód kialakítását segíteni. ... >>

DÉLI FÉNY Epilepsziával Élők Dél-dunántúli Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet,szociális)

7629 Pécs, Frankel Leó utca 4.
képviselő: elnök Hrubi Józsefné
A társadalmi szervezet célja: Az epilepsziával mint betegséggel annak gyógyításával kapcsolatos ismeretterjesztés mind az epilepsziások mind az egészséges személyek között. Felvilágosítás, oktatás kapcsolatfelvétel- és tartás oktató- és egészségügyi intézményekkel, mely által egyfelől kiküszöbölhető, csökkenthető lesz az epilepsziásokkal szemben mutatkozó társadalmi előítélet és diszkrimináció, másfelől aktív segítség várható el az egészségesek részéről. Kölcsönös segítségnyújtás egymás segítő támogatása. Tanácsadás, iránymutatás az élet fontos területein, mint pl. munkavállalás, pályaválasztás stb. Távlati célként személyre szóló jogi tanácsadás. Az epilepsziásokat megillető szociális juttatások és érdekérvényesítési lehetőségek körének megismertetése, érdekvédelmi fórumok szervezése, érdekvédelmi újság terjesztése. Az epilepsziások gyógyíttatásának elősegítése támogatások felkutatásával. Közös szabadidős programok, klubösszejövetelek, kirándulások, stb. szervezése és finanszirozása. szülők ill. családtagokból álló támogató hálózat kiépítése. Kapcsolattartás az ország területén hasonló céllal működő egyesületekkel szervezetekkel. Kapcsolattartás egyéb betegek csoportjaival (pl. cukorbetegek egyesületei, stb.) ... >>

Derüs Öregkor Alapítvány

(egészségügyi)

7636 Pécs, Malomvölgyi utca 21.
képviselő: kuratórium elnök Gutheil Istvánné
A szociális otthonban élő idős emberek fizikai ellátását elősegítő felszerelések, berendezések vásárlása, pótlása, javítása, életkörülmények javítása. Támogatottak üdültetése. Az ápolás színvonalának emelése érdekében nemzetközi kapcsolatok létesítése szakmai szervezetekkel, intézményekkel. ... >>

Diabétesz Baráti Társaság

(egészségügyi,oktatási)

7633 Pécs, Esztergár L. utca 7/ b. V//3.
képviselő: képviselő Benczes Dénesné
A cukorbetegségben szenvedők összefogása, további életvitelük segítése. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés és oktatás, ismeretterjesztés. ... >>

Diákotthon 4 H Klub

(egészségügyi)

Pécs, Építők útja 9.
képviselő: Koller Klára elnök ... >>

Dinamikus Rövidterápiás Egyesület és Alkotó Műhely (DREAM)

(egészségügyi,oktatási)

7633 Pécs, Endresz Gy. u. 1/B.
képviselő: elnök Dr. Árkovits Amaryl Eszter
Rövid dinamikus pszichoterápiát folytató pszichoterapeuták tömörítése, érdekeik és szakmai igényeik védelme és képviselete. A módszerspecifikus dinamikus rövidterápia professzionális tartalmának, diszciplináris kereteinek, elméleti hátterének, klinikai alkalmazásának és indikációs területének a meghatározása. Szakemberképzés minőségi kritériumainak kidolgozása. Nyilvános képzési rendszer, képzési rend, áttekinthető képzési szintek és a minősítés menetének kialakítása. Szakemberek képzése és továbbképzése. Tudományos rendezvények szervezése, tudományos tevékenység, kutatás. Dinamikus rövidterápia módszertani és technikai fejlődésének elősegítése. A szakterület rangjának képviselete a társszakmák és a szélesebb közvélemény előtt. ... >>

Dr. Lajos László Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

7624 Pécs, Édesanyák útja 17.
képviselő: Dr. Drozgyik István
A tudományos és kutató munka valamint a továbbképzések támogatása a betegség megelőző és gyógyító eljárások fejlesztése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal