Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pécel oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 25
1. oldal

Bravó Gym Testépítő és Fitness Sportegyesület

(sport,oktatási)

2119 Pécel, Blaha Lujza u. 11.
képviselő: Poór Miklós elnök
a tagok és pártolók részére rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, oktatás, verseny-felkészítés, versenyeztetés és versenyzés egyesületi formában történő biztosítása. ... >>

Egymást Segítő Egyesület

(oktatási,szociális)

2119 Pécel, Pihenő u.2.sz.
képviselő: Némethy Mária elnök
Az ország területén élő rászorult emberek, közösségek felderítése, a velük való kapcsolat megteremtése segítségnyújtás céljából. Célul tűzi ki továbbá, hogy együttműködésével támogassa a már működő karitatív csoportokat, elősegítse új szervezetek alakulását. Ezen túlmenően keretet adna minden humán célú egyéni és társas kezdeményezésnek, társadalomsegítő közösségnek. A fent megjelölt általánosabb célokon belül különösen feladatának tekinti a következőket:

- munkanélküliség csökkentését célzó programok szervezése
- a hátrányos helyzetű gyermekek támogatása és családok támogatása
- a kihelyezett állami gondozottak és ezzel kapcsolatban a nevelőszülők nevelési tevékenységének segítése
- nagycsaládosok segítése
- erkölcsnemesítő oktatási elvek érvényesítésére, elterjesztése
- veszélyeztetett gyermekek pártfogolása
- egyedülállók, időskorúak segítése, szociális alap és szakellátásokkal
- modellkísérlet megvalósítása humanitárius társadalmi szervezetek működésére
- szociális szakmai képzések szervezése
- új civil segítő szervezetek létrejöttének segítése, többcélú kistérségi civil központ létrehozása
- közoktatási intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat intézmény alapítása, működtetése és fenntartása
- szociális intézmények létesítése és fenntartása
- rehabilitációs foglalkoztatás elősegítése, szervezése
- felnőttképzési programok szervezése
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, munkaerő-közvetítés és a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása.

Ezeket a célokat személyes közreműködéssel, segélyezési és gyűjtési akciók, széleskörű szolidáris kezdeményezések szervezésével, szakmai rendezvények és tanfolyamok lebonyolításával, pályázatok megírásával valósítja meg. A humanitárius társadalmi szervezetek működésének modellkísérletét a Péceli Szociális Központ, valamint az isaszegi Alemany Erzsébet Segítő Ház létesítésével kívánja megoldani. ... >>

Fészer Alkotó Egyesület

(oktatási,kulturális)

2119 Pécel, Maglódi út 6.
képviselő: Csernovszkiné Antal Zsuzsanna együttesen, Kazár Miklós együttesen, Szabó István József elnök önállóan
Segítség nyújtása az alkotó tevékenységhez szükséges feltételek megteremtéséhez, művészeti tevékenységet folytató amatőr alkotók segítése, kiállítások, fórumok, továbbképzés szervezése, alkotó műhely létrehozása. ... >>

Ha megvetted tekerd Turisztikai és Rekreációs Egyesület

(intézményi,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

2119 Pécel, Fegyverkovács u. 1/d.
képviselő: Csébi András ( elnök )
Kerékpáros túrák szervezése, e tevékenység népszerűsítése, a kerékpáros turizmuson kívül minden szabadban végezhető turisztikai tevékenység végzése, népszerűsítése, iskolás korú gyermekek számára nyári táborok, kirándulások szervezése, küzdelem a kerékpáros turizmus biztonságosabbá tételéért, a kerékpárosok érdekvédelméért, összefogásáért és a kerékpározás általános feltételeinek jobbításáért. ... >>

Harmónia - Pécel Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2119 Pécel, Kossuth tér 3.sz.
képviselő: Márkus János
A helyi állami zeneiskola és a nagyközönség zenei életének fejlesztése ... >>

KATICA a Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2119 Pécel, Szent Imre krt.13.sz.
képviselő: Mányné Papp Mária
javítása, óvodai bővítés, körszerűsí- tés, ehhez szükséges anyagi eszközök biztosítása. szakmai, egészségügyi feltételeinek Az óvodáskorú gyermekek környezeti, ... >>

Kincskereső Óvodás Gyermekeket Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2119 Pécel, Szent Imre krt.1.sz.
képviselő: Vezsenyi Béláné ( elnök )
Az óvodás korú gyermekek szellemi, tes- ti fejlődésének elősegítése, az oktatás tárgyi és személyi feltételeinek javí- tása,szakemberek továbbképzésének támo- gatása. ... >>

Millenniumi Nemzeti Hagyományőrző Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2119 Pécel, Szent Imre krt. 15.sz.
képviselő: Bitter Jánosné
A honfoglaló, honalapító magyarok életformájának, életvitelének, kulturális életének megismertetése, az alapítvány regionális szervezetének létrehozása, országos hálózat kiépítése. Hagyományteremtés (rövid, közép és hosszútávú) tömegsport és kulturális programok kidolgozása. A tömegsport és a mindig azonos témájú (a magyar nép eredete, ősi kultúrája, honfoglalás, honalapítástól 1526-ig történelme) szellemi vetélkedő kétévenként (minden páros évben) történő megrendezése. Az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, különös tekintettel a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésére. A hátrányos szociális és egészségügyi helyzetben lévő emberek védett foglalkoztatásának megszervezése, rehabilitációs foglalkoztatási programok gyakorlati megvalósítása a munkaerőpiacról tartósan kiszorúlt emberek társadalmi stabilizálása. Szövő és más kézműves műhelyek, oktató és bemutató termek létesítése. Ismeretterjesztő előadások, szaktanfolyamok és más szakmai fórumok szervezése. Szakmai kapcsolatok kialakítása, együttműködési szerződések, megállapodások kötése. Kihalóban lévő ősi mesterségek (szíj-és lószerszámkészítő, fazekas, fafaragó, textil festő, szövő stb.) oktatása, népművészeti és kézműves tanfolyamok szervezése. Kihalóban lévő növény-és állatfajok védelme, termesztése, tartása, tenyésztése. Folyóiratok és más szakmai kiadványok közzététele. Állattartó, állattenyésztő és növénytermesztő telepek fenntartása. Ösztöndíj alapítás. Pályázatok kiírása. Népművészeti, kézműipari termékek értékesítése. ... >>

Művészet a dombok között Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2119 Pécel, Maglódi út 12.
képviselő: Tóth Benedek
A Pékáry kastény Pécel kultúrális központjává tétele, tehetséggondozás. ... >>

Nyitnikék Óvodáért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2119 Pécel, Petőfi S.u.5.sz.
képviselő: Hargitai Zoltán elnök
Az óvoda tárgyi feltételeinek gazdagítása, a fejlődésben elmaradt gyermekek felzárkóztatásához szükséges, valamint a tehetséges gyermekek képességfejlesztésére alkalmas eszközök biztosítása ... >>

Országos Bibliaiskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2119 Pécel, Kálvin tér 2/B.
képviselő: Földvári Tibor, Zila Péter
reformátori alapokon keresztény nevelés ... >>

Pécel Szivárvány Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2119 Pécel, Szent Imre krt.13.sz.
képviselő: Nánainé Kuszák Judit ( elnök )
Az óvodáskorú gyermek személyiségének fejlesztéséhez szükséges eszközök, tárgyi feltételek biztosítása, szociálisan hátrányos helyzetben élő gyermekek támogatása. ... >>

Péceli Alkotó Pedagógusok Egyesülete

(oktatási,kulturális)

2119 Pécel, Petőfi út 15.sz.
képviselő: Belláné Jenei Sára elnök (önálló), Dévényiné Harmati Éva titkár, Mitró Ilona elnökhelyettes
Kulturális tevékenység, alkotó pedagógusok tevékenységének segítése,fórumok, kiállítások szervezése, alkotóműhely létrehozása, továbbképzés. ... >>

Péceli Állatbarátok Egyesülete

(intézményi,oktatási,környezetvédelmi)

2119 Pécel, Rákóczi út 41/A.
képviselő: Csörgi Zsolt elnök
Hobbiállattartás és állatvédelem szakmai koordinációs szervezése, oktató és bemutató központ létrehozása, kutyaképző iskola működtetése stb. ... >>

Péceli Fáy András Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2119 Pécel, Maglódi út 57.
képviselő: Fekete Gyuláné, Sum Györgyné
A mezőgazdasági iskola diákjainak szellemi nevelése, oktatás szinvonalának fejlesztése, idegennyelv gyarapítása, az oktatási programok megvalósításának támogatása. ... >>

Péceli Gyermekekért Alapítvány

(oktatási)

2119 Pécel, Isaszegi u. 43.
képviselő: Hegedűs Csaba ( elnök )
Oktatási, nevelési intézmények létrehozása, fenntartása, működtetése. ... >>

Péceli Parnasszus Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2119 Pécel, Bem u. 23/a.
képviselő: Tasnádi Katalin
Pécel város kultúrális örökségének megóvása, műemlékeinek védelme, gyarapítása, művészeti értékeinek ápolása, segítése. Ismeretterjesztés, lakóhelyünk szellemi életének felpezsdítése, a belső alkotókedv kibontakozása. tudományos konferenciák, előadások, találkozások, továbbképzések, bemutatók, koncertek, kiállítások szervezése, lebonyolítása. Tudományos kutatások, szakmai kiadmányok megjelentetése. Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem. ... >>

Pillér Alapítvány

(oktatási,egyéb)

2119 Pécel, Mátyás király tér 8.
képviselő: D. Nagy Tamás elnök
Kisközösségek létrejöttének segítése. E körben rendezvények szervezése, oktatás. ... >>

Ráday Pál Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2119 Pécel, Kálvin tér 2.
képviselő: Bíró Attiláné elnök, Farkas Csabáné titkár, Kovács Gergely alelnök
A református Ráday Pál emlékének és szellemiségének ápolása, ref. óvoda, iskola létesítése, ifjúság erkölcsi és hitéleti munka, idősek egyedül élők, szegények támogatása. Egyházi épület fenntartása, rendezvények hitéleti kiadványok támogatása. ... >>

Szemere Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2119 Pécel, Kossuth tér 7.sz.
képviselő: Ácsné Juhász Gabriella
A Szemere Pál Általános Iskolában folyó nevelő, oktatómunka elősegítése, tehet- séges tanulók képzésének, iskolai szabadidős programoknak a támogatása, kimagasló eredmények jutalmazása. ... >>

Szent Erzsébet Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2119 Pécel, Kossuth tér 7.sz.
képviselő: Sipos Győző
A Szent Erzsébet katolikus általános iskola épületének karbantartása, az iskola tárgyi felszerelések, tan- könyvek, jutalmazások finanszirozása. ... >>

SZERÁF Művészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2119 Pécel, Faiskola u. 16/e.
képviselő: Baráth Emese Éva titkár, Ifj. Perei Imre elnök
Keresztény kultúra, zene, zenészeti, zenei tevékenység útján történő terjesztése, azok anyagi és erkölcsi támogatása, továbbképzések, oktatások megszervezése, finanszírozása. A szerzői anyagok hanghordozón való rögzítése, kiadás támogatása, rendezvények szervezése. ... >>

TRADICIÓÉRT ÉS INNOVÁCIÓÉRT ALAPÍTVÁNY

(oktatási,kulturális)

2119 Pécel, Petőfi u. 52
képviselő: Gál Anikó kuratóriumi elnök önállóan, a bankszámla felett dr. Csire Gézáné kuratóriumi taggal együttesen
Az egyetemes művészet és tudomány értékeinek feltárása, dokumentálás, oktatása, nyilvánosságra hozása. ... >>

Vasárnapi Iskolai Szövetség

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

2119 Pécel, Nyírfa u. 1. sz.
képviselő: Csikós Mihály főtitkár, Ferenci Gábor elnök
Gyermekeknek igehirdetés, és erre a feladatra tanítók képzése. ... >>

Vásártéri Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2119 Pécel, Petőfi u.15.
képviselő: Farkas Csabáné
Az iskolai oktatás színvonalának emelése, segédeszközök beszerzéséhez és a kiváló tanulmányokat elérő diákok és hátrányos helyzetűek anyagi támogatása. ... >>
1. oldal