Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Páty sport civil szervezetek


Találatok száma: 20
1. oldal

Alapítvány a Pátyolgató Óvodáért

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

2071 Páty, Rákóczi u. 19.
képviselő: Tóthné Németh Andrea
Az óvódába járó gyermekek részére az óvodai nevelést segítő eszközök, felszerelések, játékok (tárgyi feltételek) vásárlásához anyagi támogatás nyújtása. Az óvodai nevelési feladatok színvonalasabb ellátása feltételrendszereinek (pénzügyi, tárgyi) javítása. Egészséges, balesetmentes óvodai környezet megteremtése. Kultúrális és sport programok szervezése, lebonyolítása. Innovatív, az óvoda helyi nevelési programjával összhangban álló, a pedagógiai tevékenységet előmozdító módzserek, szolgáltatások bevezetése lehetőségének biztosítása. Hátrányos helyzetű ingerszegény környezetből érkező óvodások óvodai ellátása feltételrendszerének javítása révén esélyteremtés felzárkóztatásukhoz társadalmi befogadásuk elősegítéséhez, személyiségük gazdagításához. Az integrált neveléshez szükséges speciális tornaeszközök, segédeszközök, fejlesztőjátékok vásárlását támogató anyagi segítségnyújtás. A fenti célok megvbalósítására kiírt pályázatok benyújtásához pályázati önrész biztosítása. ... >>

Alapítvány Páty Fejlesztéséért

(sport,egészségügyi,kulturális,egyéb)

2071 Páty, Kossuth u.83.sz.
képviselő: Schumicky András elnök
Páty község műszaki, környezetvédelmi, sport, kulturális, szociális, egészségügyi és közbiztonsági fejlesztése. ... >>

Aranypenge Műkorcsolyázó Sportegyesület

(sport)

2071 Páty, Mélyárok u. 31/a.
képviselő: Vidrai Szabolcs
Sporttevékenység ... >>

BELLANDOR Lovas Klub Egyesület

(sport)

2071 Páty, 2054 hrsz.
képviselő: Andor Ákos elnök
Szabadidős és a versenyszerű lovas sport tevékenységének gyakorlása, a lovas sportélet támogatása. ... >>

Budahegyvidéki Lovas Egyesület

(sport)

2071 Páty, Töki út 011/47.
képviselő: Schweiger Tamás
A szervezet célja továbbá az amatőr lovas színjátszó kör támogatása, gyermekszínjátszás támogatása. ... >>

Elite Sportegyesület

(sport)

2071 Páty, Telki út 028/38
képviselő: Dr. Kun Péter alelnök, Spiriev Attila elnök
Sportolás, versenyzés, szabadidő hasznos eltöltése. ... >>

Erdélyi Helikon-Marosvécsi Kemény Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2071 Páty, Ibolya u. 12.
képviselő: Kemény Endre
A Marosvécsen élt és tevékenykedett báró Kemény János írói, irodalomszervezői és színházszervezői munkásságának, szellemi hagyatékának, valamint az Erdélyi Helikon íróközösség (helikonisták) az egyetemes magyar irodalom érdekében kifejtett szellemi örökségének ápolása, népszerűsítése. Marosvécs településsel kapcsolatos helytörténeti értékek ápolása kutatása és népszerűsítése, társadalmi, kulturális, oktatási helyzetének megóvása, fejlesztése, valamint a Marosvécsi Református Egyház lelki életéhez kapcsolódó nevelői, diakóniai, művelődési tevékenységek támogatása. A marosvécsi Kemény család családtörténetének kutatásával kapcsolatos feladatok kidolgozása és megvalósítása. Kemény János megjelent írásainak újra kiadatásának, és a még kéziratban maradt hagyaték feldolgozásának és megjelentetésének elősegítése, személyét méltató írások gyűjtése, archiválása. Marosvécsen, a régi marosvécsi helikoni napok mintájára, nyári táborok szervezése különböző tematikákkal és résztvevőkkel (kortárs írók találkozója, a helikonisták leszármazottainak összejövetele, ifjúsági-, egyházi-, és kulturális táborok szervezése stb.).

A Kemény család által építtetett marosvécsi református templom állagának megóvása, javítása, valamint a templom építéstörténetével kapcsolatos egyháztörténeti, művészet- és művelődéstörténeti kutatások támogatása. Kemény Jánostól Marosvécsen elkobozott, az örököseik részére visszaszolgáltatott ingatlanok karbantartása, felújítása és hasznosítása. Kemény János és a helikonisták megemlékezését célzó vagy helytörténeti témákkal kapcsolatos kiállítások, évfordulók, műsoros rendezvények szervezése. E témakörökkel kapcsolatos műalkotások készítésének elősegítése. Az alapítvány célkitűzéseivel kapcsolatos tárgyi emlékek (fényképek, személyi és emléktárgyak, emlékművek művészeti alkotások, kiadványok, kéziratok, sajtóban megjelent írások, stb.) felkutatása, folyamatos gyűjtése, ápolása és restaurálása, archiválása, tárolása ? könyvtár, ill. irattár létesítése. Filmfelvételek, hangfelvételek készítése különböző helyszíneken a még élő tanúk megszólaltatásával. Az alapítvány internetes felületének létrehozása, fenntartása, folyamatos karbantartása, kiegészítése és fejlesztése.

A fenti témaköröket érintő ünnepségek, találkozók vagy konferenciák megszervezése és megvalósítása. A Marosvécsen évente megrendezésre kerülő ?Cseresznyevásár? minőségének növelése, népszerűsítése, bővítése. Az alapítvány Marosvécs településen elősegíti és támogatja az egészségmegőrzés, szociális tevékenység, családsegítés, kulturális tevékenység, természetvédelem, környezetvédelem, fiatalok sporttevékenységi lehetőségeinek bővítését. ... >>

Fekete Sólyom Lövész Sportklub

(sport)

2071 Páty, Bacsó Béla u. 5.sz.
képviselő: Sárai Szabó Ferenc elnök ... >>

Függetlenek a Pozitív Szenvedélyekért Közhasznú Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

2071 Páty, Völgy sétány 1/a.
képviselő: Illényi Éva ( elnök )
Egészségnevelés, a tudatos életmód kialakításának segítése, tudatosítása, népszerűsítése. Ezen belül: toleranciára nevelés, agressziókezelés, kommunikáció fejlesztés, konfliktuskezelés, az esélyegyenlőség megteremtésének támogatása, közösség-, és szervezetépítés és fejlesztés, szenvedélybetegségek és az AIDS terjedésének megfékezését segítő programok, módszerek hazai hasznosítása. Az egyesület céljainak elérése érdekében egészséges életmód kialakításával kapcsolatos programok, megelőző előadások szervezését és lebonyolítását vállalja oktatási és ifjúsági intézményekben. Az egyesület különös hangsúlyt helyez a pozitív szenvedélyek megismertetése és kialakítása érdekében szervezett programok megvalósításban (sport egyéb szabadidős, kulturális események, ismeretterjesztés). ... >>

HAJAGOZSD Vadásztársaság

(sport)

2071 Páty, Fazekas Mihály utca 61/b.
képviselő: Máj Jakab ... >>

Henna Hastánc Csoport Egyesület

(sport,kulturális)

2071 Páty, Hegyalja u. 20.
képviselő: Morárné Gellért Judit ( elnök )
Páty község zenei és tánckultúrájának fejlesztése, a község népszerűsítése a zene és a tánc kultúráján keresztül. A keleti hastánc Magyarországon történő fejlesztése, népszerűsítése, a keleti kultúra megismertetése. A tánc mint mozgás népszerűsítése, a sporttevékenység gyakorlása érdekében. Egészségmegőrzés a sport által. Táncrendezvények szervezése, azokon való fellépés. ... >>

Hun- Magyar Hagyományőrző -Alapítvány

(sport,kulturális)

2071 Páty, Vörösmarty u. 629/3. hrsz.
képviselő: Keresztes László elnökhelyettes önállóan, Székely László elnök önállóan
A Páty községben élő gyermekek és fiatalok közösségi aktivitásának, sportéletének támogatása, szabadidős tevékenységük tartalmas kitöltésének elősegítése, mnemzeti hagyományaink megőrzése, megismertetése és mindezeknek a következő nemzedék számára való átadás. ... >>

Iskolai Sport és Rekreációs Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2071 Páty, Bocskai u.9.sz.
képviselő: Szabóné Kecső Ilona ... >>

Magical Angels Sport Club

(intézményi,sport,oktatási)

2071 Páty, Töki u. 2.
képviselő: Halápiné Kriston Judit titkár együttesen, Hompoth Katalin elnök önállóan, Poppánné Banádi Melinda elnökhelyettes együttesen
A pátyi Bocskai István Általános Iskola tanulói, a pátyi és környékbeli gyerekek és fiatalok egészséges életmódra nevelése, a táncsport gyakorlásának és versenyzési lehetőségeinek megteremtése, továbbá szórakoztató rendezvények és táborok szervezése, szociális jellegű, társadalmi ismeretterjesztő kiadványok kiadása és forgalmazása. ... >>

Magyar Kutyatenyésztő Egyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

2071 Páty, Várhegyi út 14.
képviselő: Farkasháziné Folkmann Zsuzsa
az egyesület gyűjtő egyesület. Az egyesülethez tartozó fajták egyesületbe tömörítése, a tagok érdekvédelme, valamint a nemzetközi szervezethez való csatlakozás érdekében az összes olyan fajta gondozása, amely nem rendelkezik elismertetéssel, így nem tud megfelelni a 64/1998. FVM rendeletnek.
A fajták fenntartása, nemesítése, munkára való alkalmasságának megőrzése, küllem és használhatóság szem előtt tartása, és a fajta Magyarországon és külföldön történő népszerűsítése.
Az egyesület által gondozott fajtákról eb törzskönyvet vezet és nyilvántartja az adatbázist, megkülönböztető egységes jelzés HUN. Kivitelre szánt ebek export pedigréjének kiadása.
A fajtával kapcsolatos kinológiai tudományos kutatás, fajta kiképzésével, küllem bírálatával foglalkozók oktatása, a fajtával kapcsolatos ismeretterjesztés végzése, sportversenyek rendezése.
A kulturált kutyatartás szabályainak széles körben való elterjesztése.
Szakmai segítése azoknak a fajtáknak, amelyek önálló szervezetté kívánnak pályázni, amennyiben ezt 20 kennel névvel rendelkező, működő tenyésztő ezt igazolni tudja. ... >>

Öregfiúk Labdarúgó Egyesülete

(sport)

2071 Páty, Füzespatak u. 19.sz.
képviselő: Bozsó Zoltán elnök ... >>

Páty Labdarugó Egyesület

(sport)

2071 Páty, Rákóczi út 63/a.
képviselő: Varga Sándor
Edzések, labdarugó mérkőzések tervezése, szervezése. Rendszeres testgyakorlás feltételeinek biztosítása, sportbarátság elmélyítése, az egészséges életmód népszerűsítése. ... >>

Pátyi Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

2071 Páty, Ady Endre u. 21.
képviselő: Kiss Zoltán
Az egyesület tagjai horgász érdekeinek képviselete és védelme, valamint horgászlehetőség biztosítása. A horgászsport, horgászversenyzés gyakorlása, fejlesztése, népszerűsítése. Testi lelki egészségmegőrzés. A szabadidő kulturált, hasznos eltöltése. Szemlélet és személyiségformálás: természetszerető, jogkövető, etikus közösségi magatartás kialakítása.l ... >>

Sárkányrepülő és Modellező Klub

(sport)

2071 Páty, Arany János u.26.sz.
képviselő: Nagy Ferenc ... >>

Szent László Sportegyesület

(sport)

2071 Páty, József Attila utca 3.
képviselő: Czeizing Ottó
A sport (elsősorban ökölvívás, birkózás, atlétika, kosárlabda, tájfutás) egészségvédő és teljesítményt fokozó (mentális és kondicionális) funkcióit a keresztény erkölcsi neveléssel összekapcsolni, azaz a sport személyiséget építő tulajdonságait a keresztény vallás világnézetével egyesítve erkölcsös gondolkodás és életvitel segítése. Példakép állítás a fiatalság számára Szent László király személyében, akit mint ?lovagkirályt? említ a történelem: a tisztesség, a becsületesség, az udvariasság, a hazaszeretet, a bajtársiasság, a bátorság mintaképét. Ezen tulajdonságok értékének kihangsúlyozása, amelyek ahogy az életben, úgy a sportban is elengedhetetlenek. Szent László király magyar történelemben elfoglalt dicsőséges szerepének megismerése, és ezen keresztül az optimista, reményteljes hazaszeretet, gondolkodás segítése. A magyar kultúra és identitástudat ápolása. ... >>
1. oldal