Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Parádsasvár sport civil szervezetek


Találatok száma: 6
1. oldal

Együtt Parádsasvárért Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3242 Parádsasvár, II. Rákóczi F. út 30.
képviselő: elnök Gotyárné Polgár Ildikó
a) családsegítés,
b) nevelés és oktatás, tanfolyamok szervezése,
c) környezetvédelem,
d) kulturális tevékenység,
e) sport- és szabadidős tevékenység szervezése,
f) munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. ... >>

MÁTRA MOTORSPORT EGYESÜLET

(sport)

3242 Parádsasvár, Rákóczi utca 20.
képviselő: elnök Holló István Gábor
A gyermek, ifjúsági és felnőtt személyek autó-motorsportban való részvételének biztosítása.
Az autó-motorsport népszerűsítése.
Hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel biztosítása, a versenyzők támogatása.
Kapcsolatteremtés más hazai és nemzetközi autó-motorsport szervezetekkel. ... >>

Parádsasvár Községért Közalapítvány

(tűzoltó,sport,kulturális)

3242 Parádsasvár, Kossuth L. u. 29.
képviselő: Gotyár Endréné (kuratróiumi elnök)
Elősegíti a Község általános fejlődését, a rendezési terv alapján és azzal összhangban, a települési infrastruktúra kiépítéséhez hozzájárulás, a közterületek rendezettségének, parkosításának, egységes arculatának kialakítása, a közösségi kulturláis és sporthagyományok, valamint értékek ápolása, és ilyen célú rendezvények támogatása. Pk.60.055/2002/6.sz.végz.-el célkieg.: -támogatást nyújt a megrendezésre kerülő kulturális rendezvények lebonyolításához - szociális helyzetüknél fogva rászoruló családok esetenkénti támogatása, - a községi tömegsport eszközigényéhez támogatás és tömegsport rendezvények szervezése, - a közrend védelmének, valamint az önkéntes tűzoltók eszközeinek fejleszté- se, működésükhöz anyagi támogatás bizto- sítása, katasztrófahelyzetekben közvet- len fedezete, - Parádsasvár község önkormányzatának tulajdonában lévő közút, hídfenntartás- sal, karbantartásssal kapcsolatos költ- ségek fedezete. ... >>

Parádsasvári Bérkilövő Vadásztársaság

(sport)

3242 Parádsasvár, Rákóczi u. 1.
képviselő: Gotyár Endre (elnök) ... >>

Sárkány Motorsport Egyesület

(sport)

3242 Parádsasvár, Rákóczi út 16.
képviselő: Császár László (titkár, önállóan), Hidvégi Ildikó (elnök, önállóan) ... >>

Sas-Vár Sport Kultúr és Ifjúságnevelő Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

3242 Parádsasvár, Ságvári utca 4.
képviselő: Jánosi Péter
A lakosság minden rétege számára, korra, nemre, etnikai hovatartozásra tekintet nélül, a szabadidő hasznos és egészséges élet eltöltése érdekében, a fiatalok elkallódásának megakadályozására, kultúr, sport rendezvények szervezését, tanfolyamok, oktatások szervezése, a számítógépes ismeretek továbbadása, az idős emberekkel való törődés, a roma lakosság bevonásával. ... >>
1. oldal