Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Paks természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 15
1. oldal

CELŐKE Mezőföldi Íjász Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7030 Paks, Újtemplom utca 24.
képviselő: elnök Makai János
A sport, mint életforma, és rajta keresztül a hagyományos Magyar régmúlt és jelenkori íjászat, kultúra, a természet szeretetének népszerűsítése, kiemelt figyelemmel a fiatalok és gyermekek ez irányú nevelésére. Hazánk kultúrális értékeinek megismerése és bemutatása, hagyományainak ápolása és továbbítása. A fiatalok, felnőttek és nyugdíjasok ösztönzése arra, hogy tevékeny részesei legyenek eme szabadidősportnak, a környezet és a természet védelmének. A fiatalok aktivizálása, és részükre a tevékeny közösségi élet lehetőségének megteremtése. A pozitív emberi és erkölcsi kapcsolatok követése és közvetítése. Kapcsolatok kiépítése a velünk közös értékeket valló szervezetekkel. Szabadidős tevékenységet szervezők és vezetők felkészítése, továbbképzése, íjász szakemberek képzése. A gyeremekek és fiatalok egészséges életre nevelése, a szabadidősport népszerűsítése, és ezek tárgyi, valamint személyi feltételeinek biztosítása. Az íjászattal kapcsolatos felszerelések, segédeszközök készítése és az ehhez tartozoó ismeretek átadása. ... >>

DEMETER Dél-Mezőföld Természetbarát Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

7030 Paks, Újtemplom utca 20. II./8.
képviselő: elnök Jakab Éva
A Dél-Mezőföld és a haza természeti és kulturális értékeinek megismertetése, Dél-Mezőföldön a természetjárás fejlesztése, az aktív szabadidősportok népszerűsítése mind a felnőtt, mind a fiatal korosztályok körében (szabadidős és hobbitevékenység). ... >>

Dunakömlődi Ifjúsági Klub Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális,egyéb)

7030 Paks-Dunakömlőd, Béke utca 2.
képviselő: elnök Faragóné Kertész Alice
A Dunakömlődön élő, vagy onnan elszármazott fiatalok összefogása.
- A fiatalok bekapcsolása a helyi közéletbe.
- A fiatalok érdekképviseletének ellátása, emberi és állampolgári jogaik védelme.
- A tartalmas szabadidő művelődési, képességfejlesztő,ismeretbővítő szórakozási, sportolási lehetőségek bővítése, illetve szervezése.
- A működési körülmények javítása.
- A hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlőségének elősegítése.
- A fiatalok felkészítése a munkaerőpiacra való bekapcsolódásra.
- Dunakömlőd természeti, környezeti, történelmi, kultúrális értékeinek megőrzése, a hgyományok ápolása.
- Az egészséges életmódra való ösztönzés, kortárs-segítés.
- Közreműködés a település közrendjének és közlekedés-biztonságának védelmében.
- Kistérségi, regionális, országos és nemzetközi kapcsolatok kialakítása.
- Együttműködés Paks-Dunakömlőd civil szervezeteivel. intézményeivel. ... >>

"Felsőfokú Tanulmányok Szociális Támogatása Pakson" Közalapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális)

7030 Paks, Dózsa Gy. utca 55-61.
képviselő: C.Szabóné Kocsiczki Ilona
-felsőfokú tanulmányokat folytató, a kérelmezést megelőzően legalább egy évig állandó paksi lakhellyel rendelkező, valamely okból hátrányos helyzetűű fiatalok részére, első diploma megszerzésének szociális támogatása, esélyegyenlőségének elősegítése, ennek érdekében tanulmányi ösztöndíj nyújtása, képzési költségekhez való hozzájárulás, kollégiumi férőhelyek vásárlása, természetbeni juttatás nyújtása ... >>

Fiatalok Paksért Városvédő Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

7030 Paks, Péter utca 22.
képviselő: elnök Hanol János
Kulturális, szabadidős és sportprogramok szervezése, támogatása, lebonyolítása, kultúra és a közélet területén tevékenykedő fiatal tehetségek támogatása, Paks város épített, valamint a természetes környezetének megóvása, helytörténeti kutatások támogatása, történelmi, művészettörténeti, képző- és iparművészeti, néprajzi és helytörténeti tárgyú előadások, továbbképzések, kiállítások szervezése, támogatása, kapcsolatteremtés, hasonló területen működő társszervezetekkel, közös fellépés és képviselet a gyermek - és ifjúsági turizmusban, ifjúsági kapcsolatok építése, egészséges életmódra, környezetvédelmre nevelés, fiatalság nevelése felelős, az értéket és hagyományokat tiszteletben tartó, a demokratikus társadalom elvárásainak megfelelő életre, helytörténeti ismeretek gyarapítása, valamint kapcsolattartás a határon túli testvértelepülések ifjúságával. ... >>

Legyen A Duna Igazi Közügyünk Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

7030 Paks, Kandó K. utca 14.
képviselő: elnök Weisz Mátyás, titkár Appelshoffer Regina
A környezet és természet iránti tisztelet terjesztése, a környezet- és természetvédelem elősegítése, az egészségre, egészséges életmódra nevelés elősegítése, az idegenforgalom előremozdítása a kulturált természeti környezet kialakításával, vízi járművek használatával összefüggő jogszabályismeret terjesztése, vízi járművek használatával összefüggő szakismeretek gyarapítása, a vízi járművek tárolásának megoldása kikötő létesítésével, üzemeltetésével, közösségi rendezvények rendezése, a vízi turizmus fejlesztésének elősegítése, a tagok és a sporthajózáshoz, vízi sportokhoz kapcsolódó lehetőségeket szolgáltatási díj ellenében igénybe vevők részére evezős, illetve egyéb szabadidős sportlehetőség biztosítása, rendezvények, egyesület programok szervezése, helyi versenyek lebonyolítása, hagyományok ápolása, a közösségi élet megszervezése, az egyesület tagjainak érdekvédelme és képviselete, olyan infrastruktúra (utak, parkoló, kikötő, csónaktároló stb.) megteremtése, amellyel biztosíhatóak a sporthajózáshoz és vízi sportokhoz, valamint a város vízi turizmusához kapcsolódó feltételek. ... >>

"MAG" Környezet- és Természetvédelmi Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

7030 Paks, Puskás T. u. 16.
képviselő: Pokorni József
környezetvédelmi szemlélet kialakítása óvodás és iskolás gyermekeknél, környezetvédelmi tanácsadás ... >>

MOBAK Motoros Baráti Kör Egyesület

(sport,természetvédelem)

7030 Paks, Pollack Mihály utca 5.
képviselő: elnök Fekti László
A motorozás megismertetése, népszerűsítése; propaganda a motorosok körében a közlekedése szabályok betartásával türténő közlekedés érdekében; a történelmi Magyarország területének, a magyar történelem eseményei helyszíneinek megismerése; a történelmi Magyarország területén élő népcsoportok kultúrájának, nyelvjárásainak megismerése; természetvédelem. ... >>

Önzetlenül Környezetünkért, Otthonunkért Munkacsoport Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

7030 Paks, Tolnai utca 54.
képviselő: kuratórium elnöke Jantnerné Oláh Ilona
Paks város környezetvédelme, természeti értékek védelme Kiegészítés: Környezetvédelmi tevékenység a környezetvédelem népszerűsítése, kiadványok, plakátok útján, valamint az irott és az elektronikus sajtóban (az alapítvány céljának fenntartása mellett). ... >>

Paksi 45 perc Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,egyéb)

7030 Paks, Pollack M. utca 46. VII//21.
képviselő: elnök Vida Tünde
A Paksi Hírnök mellékleteként megjelenő 45 perc című ifjúsági lap kiadási lehetőségének megteremtése, a lap köré szerveződött ifjúsági média-műhely működtetése, kiadványok, könyvek megjelenésének támogatása, szabadidős programok szervezése, környezet- és természetvédelem, környezettudatos nevelés támogatása, bűnmegelőzés, jogkkövető magatartás népszerűsítése a fiatalok körében, tehetséggondozás, nemzetközi kapcsolatok kiépítése, támogatása, egészséges életmód népszerűsítése, az arra való nevelés, prevenció (drog, AIDS, dohányzás, alkohol), pályaorientációs feladatok, ismeretterjesztés, tanfolyamszervezés. ... >>

Paksi Evezős és Vízisport Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

7030 Paks, Szent István tér 20.
képviselő: elnök Molnár József Péter
Egészségmegőrzés, kulturális tevékenység, természetvédelem, környezetvédelem, sport, természetjárás, a vízisport-, a természet megszerettetése, a fizikai állóképességet fejlesztő vízitúrák szevezése, az ifjúság nevelése, valamint az ezek megvalósításához szükséges személyi és anyagi feltételek biztosítása.
A cég szerinti tevékenység feltételeinek biztosítása érdekében a mindenkori bázishely, táborhely terület, (bérelt vagy saját ingatlan) karbantartása, gondozása fejlesztées. Az ehhez szükséges eszközök biztosítása, karbantartása, pótlása. A sporteszközök karbantartása, javítása, új eszközök beszerzése, pótlása. ... >>

Paksi Független Roma Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

7030 Paks, Síp utca 1.
képviselő: elnök Rafael Gyula
Oktatás, nevelés, foglalkoztatás, képzés, környezet- és természetvédelem, műemlékvédelem, hagyományőrzés ... >>

Paksi Reform Főzőklub Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7030 Paks, Kömlődy utca 11/A.
képviselő: elnök Kovács János
Az egészséges táplálkozás népszerűsítése.
A hagyományos gasztronómia ápolása, ennek a jelenkor körülményei közé oly módon történő átültetése, hogy gasztronómia, mint a magyar kultúra szerves része továbbra is kifejezésre juttassa a méltó tradíciók továbbélését.
Rendszeres összejövetelken a tagok gasztronómiai széleslátását, idegen ízekre, alapanyagokra és kultúrákra való nyitottságát elősegítse.
Paks Város rendezményein megjelenjen, az egészséges és ízletes táplálkozás fontosságára az erre fogékonyak figyelmét felhívja.
A gasztronómiai élmények által a mindennapok egyhangúságának megváltoztatását elősegítse.
A tagokat és lehetőleg a lakosságot az étkezések során a természetes alapanyagok felhasználására mozdítsa. ... >>

Plazma Paks és Környéke Karitatív Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,egyéb)

7030 Paks, Szabó E. utca 10. IV./15.
képviselő: elnök Borbás László
Egészségneveléssel, elsősegélynyújtás oktatásával hozzájárulni az élet- és egészségvédelemhez. Együttműködés az önkéntes véradók részvételének szervezésében a véradásban. Szociális jogok védelme, családsegítés, gyermek- és ifjúságvédelem, preventív célú gyermek és ifjúsági szabadidős tevékenység. A gyermekek és fiatalok egészséges életre nevelése, a szabadidősport népszerűsítése. A rekreációs tevékenségek, programok népszerűsítése, a felnőttek és gyermekek testi, lelki egészségének fejlesztése, védelme, rekreációs programok szervezése, vezetése. Részt venni a természet- és környezetvédelmi akciókban, programokban, valamint azok szervezésében. Adományok gyűjtésével és elosztásával, akciók kezdeményezésével. Részben önállóan, részben pedig más szervezetekkel együttműködve részt venni lehetőséegei szerint a szociális segélyezésben. Képzések, oktatások szervezése. Az egyesület céljaival kapcsolatos kiadványok megjelentetése. ... >>

SÁRSZENTLŐRINC ÉS VIDÉKE GAZDAKÖR

(természetvédelem,érdekképviselet)

7030 Paks, Építők utca 75/B.
képviselő: elnök Bach János
A tagok érdekeinek képviselete, az önálló gazdálkodáshoz szükséges szakmai ismeretek fejlesztése, a piacképes termékek előállításának segítése, a termeltetés és a termékértékesítés szervezése, a gép és eszközellátás, valamint a közös géphasználat előmozdítása, a föld termőerejének fokozása és a természetes környezet megóvása. ... >>
1. oldal