Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Paks szociális civil szervezetek


Találatok száma: 18
1. oldal

A Cseresznyési Integrált Óvodáért Alapítvány a sérült gyermekek beilleszkedésének elősegítésére

(intézményi,oktatási,szociális)

7030 Paks, Cseresznyés puszta 30.
képviselő: Molnár Józsefné, Törökné Kovács Márta
a sérült gyermekek és családjaik segítése ... >>

Duna-korzó Polgári Egyesület

(intézményi,sport,szociális,kulturális)

7030 Paks, Kossuth utak 12/A.
képviselő: elnök Nagy Kollár Gyuláné
A Duna-Korzó Polgári Egyesület kiemelt céljai: kirándulások szervezése, nemzeti értékeinek, valamint a magyar történelmi emlékek feltárása.
- Művészeti programok szervezése.
- Előadók meghívása, megszevezése /irodalmi, történelmi témákban/.
- A tagok közösen szerveznek színházlátogatásokat.
- Színházterem bérlete, bérletének szervezése a közösségi programok lebonyolítása érdekében.
- Író-olvasó találkozó szervezése.
- Jótékonysági összejövetelek megszervezése az egyesület által elfogadott célok támogatására, karitatív tevékenység.
- Családi sportnap, gyermekprogramok szervezése. ... >>

Dunakömlődi Ifjúsági Klub Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális,egyéb)

7030 Paks-Dunakömlőd, Béke utca 2.
képviselő: elnök Faragóné Kertész Alice
A Dunakömlődön élő, vagy onnan elszármazott fiatalok összefogása.
- A fiatalok bekapcsolása a helyi közéletbe.
- A fiatalok érdekképviseletének ellátása, emberi és állampolgári jogaik védelme.
- A tartalmas szabadidő művelődési, képességfejlesztő,ismeretbővítő szórakozási, sportolási lehetőségek bővítése, illetve szervezése.
- A működési körülmények javítása.
- A hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlőségének elősegítése.
- A fiatalok felkészítése a munkaerőpiacra való bekapcsolódásra.
- Dunakömlőd természeti, környezeti, történelmi, kultúrális értékeinek megőrzése, a hgyományok ápolása.
- Az egészséges életmódra való ösztönzés, kortárs-segítés.
- Közreműködés a település közrendjének és közlekedés-biztonságának védelmében.
- Kistérségi, regionális, országos és nemzetközi kapcsolatok kialakítása.
- Együttműködés Paks-Dunakömlőd civil szervezeteivel. intézményeivel. ... >>

"Felsőfokú Tanulmányok Szociális Támogatása Pakson" Közalapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális)

7030 Paks, Dózsa Gy. utca 55-61.
képviselő: C.Szabóné Kocsiczki Ilona
-felsőfokú tanulmányokat folytató, a kérelmezést megelőzően legalább egy évig állandó paksi lakhellyel rendelkező, valamely okból hátrányos helyzetűű fiatalok részére, első diploma megszerzésének szociális támogatása, esélyegyenlőségének elősegítése, ennek érdekében tanulmányi ösztöndíj nyújtása, képzési költségekhez való hozzájárulás, kollégiumi férőhelyek vásárlása, természetbeni juttatás nyújtása ... >>

Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi Szakmai Egyesület

(szociális)

7030 Paks, Kossuth u. 12/a.
képviselő: Borbás László ... >>

Gyermekmosoly Alapítvány a bölcsődei nevelésért

(szociális)

7030 Paks, Bóbita Bölcsőde, Ifjúság utca
képviselő: kuratórium elnöke Laszlóczki Józsefné Vígh Anikó
a Módszertani Bölcsöde támogatása ... >>

Jövő Drogok Nélkül Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

7030 Paks, József A. utca 8.
képviselő: elnök Dr. Vöröss Endréné
drogfogyasztás visszaszorítása, az egészségfejlesztés eszközeit alkalmazva javuljon a rászorultak egészségi állapota, az életminősége, valamint az egészség védelmére irányuló tevékenység, esélyt teremteni arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak egy produktív életstílus kialakítására és a drogok visszautasítására. Környezetvédelem, környezetvédelmi nevelés a gyermekek, az ifjúság és a felnőtt lakosság körében. Környezettudatos magatartásforma alapozása, alakítása, szemléletformálás. Környezetvédelmi problémák feltárása, megoldása, széles társadalmi rétegek bevonásával. Környezetvédelemmel kapcsolatos rendezvények szervezése, kiadványok szerkesztése, kiadása. ... >>

Köldökzsinór Alapítvány

(szociális)

7030 Paks, Táncsics u. 2. IV/44.
képviselő: Dr. Wallner Tamás
a helyi és környékbeli szülészet, nőgyógyászat támogatása ... >>

Műszakosokért Alapítvány

(szociális)

7030 Paks, Rákóczi utca 16.
képviselő: a kuratórium elnöke Berkes Sándor
A Paksi Atomerőmű Rt.-nél legalább 3 éves műszakos munkarendben dolgozó (ezen belül megszakítás nélkül legalább 1 évet) nehéz élethelyzetbe került munkavállalók és családtagjaik segítése. ... >>

Paksi 45 perc Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,egyéb)

7030 Paks, Pollack M. utca 46. VII//21.
képviselő: elnök Vida Tünde
A Paksi Hírnök mellékleteként megjelenő 45 perc című ifjúsági lap kiadási lehetőségének megteremtése, a lap köré szerveződött ifjúsági média-műhely működtetése, kiadványok, könyvek megjelenésének támogatása, szabadidős programok szervezése, környezet- és természetvédelem, környezettudatos nevelés támogatása, bűnmegelőzés, jogkkövető magatartás népszerűsítése a fiatalok körében, tehetséggondozás, nemzetközi kapcsolatok kiépítése, támogatása, egészséges életmód népszerűsítése, az arra való nevelés, prevenció (drog, AIDS, dohányzás, alkohol), pályaorientációs feladatok, ismeretterjesztés, tanfolyamszervezés. ... >>

Paksi Atom Asztalitenisz Club

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

7030 Paks, Tolnai utca 4.
képviselő: elnök Mihályfi Zoltán
Sportoló tagjai számára szervezett kereteket biztosít, ezen belül edzési, versenyzési lehetőséget teremt, versenyeket szervez, támogatja tagjai belföldi és külföldi versenyeken való részvételét, eljuttatja hozzájuk a sportágak hazai és nemzetközi híreit, ellátja őket elméleti irodalommal, nemzetközi versenyek képanyagával. Az asztalitenisz sportág népszerűsítése. Az ifjúság körében az asztalitenisz megismertetése és oktatása, ezáltal az ügyességi sportok gyakorlása által tartalmas időtöltés biztosítása, a versenyzési lehetőségek megteremtésével az egészséges küzdőszellem kialakítása és fejlesztése. A sport révén az egészségmegőrzés és a szenvedélybetegségek megelőzését, gyógyítását és utógondozását segítő tevékenységek támogatása.A lakosság egészségi állapotának javítását célzó szűrési, gondozási feladatok támogatása. Hátrányos helyzetűek és/vagy fogyatékosok aktív részvételével lebonyolításra kerülő közösségi, szabadidős programok, sportesemények és más közösségépítő rendezvények támogatása. Gyermekek és fiatalok aktív részvételével zajló rendezvények támogatása, amatőr kategóriájú sportolók felkészülési támogatása. ... >>

Paksi Atomerőmű Részvénytársaság Humán Alapítvány

(szociális)

7030 Paks, Hrsz.:8803.
képviselő: kuratórium elnöke Angyalné Kiss Bernadett Ibolya
az Rt. nehéz helyzetbe került dolgozói, nyugdíjasai támogatása ... >>

Paksi Forrás Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

7030 Paks, Alpári Gy. utca 8. fsz./1.
képviselő: kuratóriumi elnök Schuckert József
-a kulturális élet valamennyi területének támogatása - hátrányos helyzetű csopoettok társasdalmi esélyegyenlőségének elősegítése -szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gozdozása, karitatív tevékenység szervezése, -anyagilag nehéz helyzetbe került személyek intzémények felkutatása és segítésének szservezése, támogatás biztosítása, -Paks város és vonzáskörzete közérdekű tájékoztatása elősegítése. Kulturális rendezvények szervezése, ismeretterjesztés, közművelődés elősegítése, kiadvány szervezés, tájékoztatás, település vezetések és kistérség lakossága közötti információ csere biztosítása, helyi szervezetek és közintézmények tájékoztatása, nevelés és oktatás, képességffejlesztés, ismeretterjesztés, tudományos tevékenységeken túlmenően a kulturális örökség megóvása. ... >>

Paksi Református Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

7030 Paks, Bajcsy-Zs. utca 8.
képviselő: elnök Kern Sándorné dr. Molnár Klára
A Paksi Református Gyülekezet sokoldalú missziójának támogatása; rászoruló, hátrányos gyermekek egyházi - elsősorban református - intézményekben történő taníttatásának ösztöndíj támogatása; rászoruló családok és református gyülekezetek szociális támogatása; idősek, magányosok, betegek segítése és más hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének támogatása; a Paksi Református Gyülekezet tulajdonában lévő ingatlanok karbantartásának, felújításának támogatása, technikai és más eszközökkel való felszerelése; egyéb paksi református alkalmak és rendezvények támogatása; nevelés ismeretterjesztés támogatása különös tekintettel református intézmények támogatására; a lelki egészség védelmére/megőrzésére irányuló egészségfejlesztési és megelőzési programok támogatása; határon túli testvér gyülekezetek támogatása; alapítványi célok megvalósításához szükséges eszközök beszerzése és pótlása. ... >>

Paksi Városi Mentálhigiénés Egyesület

(egészségügyi,szociális,egyéb)

7030 Paks, Szent János utca 5.
képviselő: Erdélyi Gabriella
Paks város mentálhigiénés szemléletének formálása, az állampolgárok lelki egészségének védelme, megelőzése, rehabilitiáció, egészségmegőrzés, életmód tanácsadás, esélyegyenlőség megvalósulása érdekében való képviselet, szenvedélybetegségek terjedése elleni küzdelem. ... >>

Plazma Paks és Környéke Karitatív Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,egyéb)

7030 Paks, Szabó E. utca 10. IV./15.
képviselő: elnök Borbás László
Egészségneveléssel, elsősegélynyújtás oktatásával hozzájárulni az élet- és egészségvédelemhez. Együttműködés az önkéntes véradók részvételének szervezésében a véradásban. Szociális jogok védelme, családsegítés, gyermek- és ifjúságvédelem, preventív célú gyermek és ifjúsági szabadidős tevékenység. A gyermekek és fiatalok egészséges életre nevelése, a szabadidősport népszerűsítése. A rekreációs tevékenségek, programok népszerűsítése, a felnőttek és gyermekek testi, lelki egészségének fejlesztése, védelme, rekreációs programok szervezése, vezetése. Részt venni a természet- és környezetvédelmi akciókban, programokban, valamint azok szervezésében. Adományok gyűjtésével és elosztásával, akciók kezdeményezésével. Részben önállóan, részben pedig más szervezetekkel együttműködve részt venni lehetőséegei szerint a szociális segélyezésben. Képzések, oktatások szervezése. Az egyesület céljaival kapcsolatos kiadványok megjelentetése. ... >>

Veled is törődünk Egyesület Paks

(sport,egészségügyi,szociális)

7030 Paks, Kishegyi utca 46-48.
képviselő: elnök Gungl Brigitta
Paks város szociális szemléletének formálása. Az állampolgárok lelki-testi egészségének védelme, megelőzés, krízisintervenció, rehabilitáció, ismeretterjesztés, felvilágosító akciók szervezése. Egészségmegőrzéshez eszközök nyújtása. Közösségi szociális viszonyainak előmozdítása, segítése. Egészségmegőrzés megvalósulása érdekében képviselet.( fogyatékossággal élők, idősek, gyermekek, hátrányos helyzetűek, hajléktalanok, pszichés betegséggel élők). Képesség és kézségfejlesztés a lemaradások kompenzálása érdekében. A hátrányunk váljon előnyünkké. Szenvedélybetegségek ( drog, alkohol, szerencsejáték stb.) terjedése elleni küzdelem, illetve a már kialakult szenvedélybetegeknek segítségnyújtás. Gyermek- és Ifjúságvédelmi prgramok szervezése és azokon való részvétel. Támogatók, mecénások felkutatása. A szakmai információáramlás segítése, a tagok folyamatos tájékoztatása. A széleskörű információnyújtás az érdeklődök számára. Egészségmegőrző programok szervezése, valamint azokon való részvétel. Sport programok szervezése, valamint azokon való részvétel. A település lakosságának mozgósítása a szociális problémák feltárása és megoldása érdekében. Akadálymentesítés ( látássérülteknek, értelmi sérülteknek, mozgássérülteknek, hallássérülteknek, babakocsis szülőknek). ... >>

"Világ világossága" Paksi Református Alapítvány

(egészségügyi,szociális,egyéb)

7030 Paks, Bajcsy-Zs. utca 8.
képviselő: kuratóriumi elnök Kern Sándor
Paksi Református Gyülekezet sokoldalú missziójának támogatása, rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekek egyházi - elsősorban református - intézményekben történő taníttatásának támogatása, idősek, magányosok, betegek segítése.
A Paksi Református Gyülekezet tulajdonában lévő ingatlanok karbantartásának, felújításának támogatása, egyéb paksi református alkalmak és rendezvények támogatása, nevelés, ismeretterjesztés. ... >>
1. oldal