Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Paks sport civil szervezetek


Találatok száma: 59
1. oldal

Atomerőmű Rádióamatőr Sportklub

(sport)

7030 Paks,
képviselő: alelnök Téren István, elnök Mach János ... >>

Atomerőmű Sportegyesület Paks

(intézményi,sport,oktatási)

7030 Paks, Gesztenyés utca 2.
képviselő: elnök Süli János, ügyvezető igazgató Kovács Antal
Tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása a minőségi nemzetközi és olimpiai sporteredmények elérése, feltételeinek megteremtése és fejlesztése; a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása; állampolgárok részére a sportolási és testedzési lehetőség biztosítása; a sportegyesület működési területén található nevelési-oktatás intézmények tanulóinak (hallgatóinak), a Paksi Atomerőmű Részvénytársaság dolgozóinak és családtagjainak részére sportolási és testedzési lehetőségek megteremtése, a munka utáni regenerálódás elősegítése, a lakosság szabadidő sportjának szervezése; sportcsoportok létrehozása, sportiskolai rendszerű képzés biztosítása, a sporttagozatos osztályok működtetésében; hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. ... >>

Atomhajó Alapítvány

(sport)

7030 Paks, Templom utca 7/B.
képviselő: Schmidt Csaba
kajak-kenu sportolók támogatása ... >>

ATOMIC BOYS Szurkolói Egyesület

(sport,kulturális)

7030 Paks, Katona J. utca 7.
képviselő: elnök Szegi Mihály
A sport népszerűsítése, különös tekintettel a kosárlabda és azon belül is a paksi Atomerőmű SE férfi kosárlabda csapatának népszerűsítésére.
Ennek keretében szervezi a szurkolókat a csapat hazai mérkőzésein, előkészíti, szervezi és összehangolja a szurkolók utazását a csapat idegenbeli mérkőzéseire, törekszik a fiatalokkal a sport és elsősorban a kosárlabda megszerettetésére. Egészséges életmód népszerűsítésére, Paks város iránti elkötelezettség erősítésére. Igyekszik sport és kulturális rendezvények, valamint egyéb szabadidős tevékenységek szervzeésével céljait megvalósítani. Egész tevékenységével támogatja a paksi Atomerőmű SE férfi kosárlabda csapatának népszerűsítését, a jó vélemény kialakítását és a megfelelő image-nek fenntartását. ... >>

CELŐKE Mezőföldi Íjász Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7030 Paks, Újtemplom utca 24.
képviselő: elnök Makai János
A sport, mint életforma, és rajta keresztül a hagyományos Magyar régmúlt és jelenkori íjászat, kultúra, a természet szeretetének népszerűsítése, kiemelt figyelemmel a fiatalok és gyermekek ez irányú nevelésére. Hazánk kultúrális értékeinek megismerése és bemutatása, hagyományainak ápolása és továbbítása. A fiatalok, felnőttek és nyugdíjasok ösztönzése arra, hogy tevékeny részesei legyenek eme szabadidősportnak, a környezet és a természet védelmének. A fiatalok aktivizálása, és részükre a tevékeny közösségi élet lehetőségének megteremtése. A pozitív emberi és erkölcsi kapcsolatok követése és közvetítése. Kapcsolatok kiépítése a velünk közös értékeket valló szervezetekkel. Szabadidős tevékenységet szervezők és vezetők felkészítése, továbbképzése, íjász szakemberek képzése. A gyeremekek és fiatalok egészséges életre nevelése, a szabadidősport népszerűsítése, és ezek tárgyi, valamint személyi feltételeinek biztosítása. Az íjászattal kapcsolatos felszerelések, segédeszközök készítése és az ehhez tartozoó ismeretek átadása. ... >>

Csámpai Lovas Sport Egyesület

(sport)

7030 Paks-Csámpa, puszta 22.
képviselő: elnök Csapó Sándor
Az egyesület egy szervezetbe tömöríti és egységesíti a Csámpai és Paks környéki lovasokat, legyenek azok verseny- vagy hobbi lovasok; elősegíti a lovas sportág működését, fejlesztését, színvonalának és tömegbázisának növelését. ... >>

Cseresznyési Lovas Baráti Kör Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7030 Paks, Cseresznyés utca 57.
képviselő: elnök Dr. Strasszer Tamás
Rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, társadalmi öntevékenység és társadalmi élet kibontakoztatás, lovas kultúra megőrzése és népszerűsítése, ehhez kapcsolódóan kulturális és ismeretterjesztő tevékenység folytatása, környezet értékeinek megóvására történő nevelés, egészségvédelem. ... >>

DEMETER Dél-Mezőföld Természetbarát Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

7030 Paks, Újtemplom utca 20. II./8.
képviselő: elnök Jakab Éva
A Dél-Mezőföld és a haza természeti és kulturális értékeinek megismertetése, Dél-Mezőföldön a természetjárás fejlesztése, az aktív szabadidősportok népszerűsítése mind a felnőtt, mind a fiatal korosztályok körében (szabadidős és hobbitevékenység). ... >>

Diana Sportlövész Klub Paks

(sport)

7030 Paks, Kálvária u. 2.
képviselő: Nemeskéri Zsolt ... >>

Duna-korzó Polgári Egyesület

(intézményi,sport,szociális,kulturális)

7030 Paks, Kossuth utak 12/A.
képviselő: elnök Nagy Kollár Gyuláné
A Duna-Korzó Polgári Egyesület kiemelt céljai: kirándulások szervezése, nemzeti értékeinek, valamint a magyar történelmi emlékek feltárása.
- Művészeti programok szervezése.
- Előadók meghívása, megszevezése /irodalmi, történelmi témákban/.
- A tagok közösen szerveznek színházlátogatásokat.
- Színházterem bérlete, bérletének szervezése a közösségi programok lebonyolítása érdekében.
- Író-olvasó találkozó szervezése.
- Jótékonysági összejövetelek megszervezése az egyesület által elfogadott célok támogatására, karitatív tevékenység.
- Családi sportnap, gyermekprogramok szervezése. ... >>

Duna-Sió Turisztikai Egyesület

(sport,kulturális)

7027 Paks-Dunakömlőd, Csárda utca 1-3.
képviselő: elnök Volf József
Paks és csatlakozó települések turisztikai értékei feltárása népszerűsítése
Szabadidős tevékenység, kulturális tevékenység. ... >>

Dunakömlődi Ifjúsági Klub Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális,egyéb)

7030 Paks-Dunakömlőd, Béke utca 2.
képviselő: elnök Faragóné Kertész Alice
A Dunakömlődön élő, vagy onnan elszármazott fiatalok összefogása.
- A fiatalok bekapcsolása a helyi közéletbe.
- A fiatalok érdekképviseletének ellátása, emberi és állampolgári jogaik védelme.
- A tartalmas szabadidő művelődési, képességfejlesztő,ismeretbővítő szórakozási, sportolási lehetőségek bővítése, illetve szervezése.
- A működési körülmények javítása.
- A hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlőségének elősegítése.
- A fiatalok felkészítése a munkaerőpiacra való bekapcsolódásra.
- Dunakömlőd természeti, környezeti, történelmi, kultúrális értékeinek megőrzése, a hgyományok ápolása.
- Az egészséges életmódra való ösztönzés, kortárs-segítés.
- Közreműködés a település közrendjének és közlekedés-biztonságának védelmében.
- Kistérségi, regionális, országos és nemzetközi kapcsolatok kialakítása.
- Együttműködés Paks-Dunakömlőd civil szervezeteivel. intézményeivel. ... >>

Dunakömlődi Sportegyesület

(sport,egyéb)

7027 Paks-Dunakömlőd, Béke utca 2.
képviselő: elnök Wahl János ... >>

Egészséges Paksi Fiatalokért Alapítvány

(sport)

7030 Paks, Dózsa Gy. u. 4.
képviselő: Krasznai Tamás
gyermekek sporttevékenységének fejlesztése, egészségük megőrzése, Atomerőmű Sportegyesületen keresztül ... >>

Eisenberger Sport Club

(sport)

7030 Paks, Táncsics M. u. 2.
képviselő: Eisenberger Sándor ... >>

Energetikai Szakképzési Intézet Diáksport Egyesület

(sport,oktatási)

7030 Paks, Dózsa Gy. u. 95.
képviselő: Adorján György ... >>

Fiatalok Paksért Városvédő Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

7030 Paks, Péter utca 22.
képviselő: elnök Hanol János
Kulturális, szabadidős és sportprogramok szervezése, támogatása, lebonyolítása, kultúra és a közélet területén tevékenykedő fiatal tehetségek támogatása, Paks város épített, valamint a természetes környezetének megóvása, helytörténeti kutatások támogatása, történelmi, művészettörténeti, képző- és iparművészeti, néprajzi és helytörténeti tárgyú előadások, továbbképzések, kiállítások szervezése, támogatása, kapcsolatteremtés, hasonló területen működő társszervezetekkel, közös fellépés és képviselet a gyermek - és ifjúsági turizmusban, ifjúsági kapcsolatok építése, egészséges életmódra, környezetvédelmre nevelés, fiatalság nevelése felelős, az értéket és hagyományokat tiszteletben tartó, a demokratikus társadalom elvárásainak megfelelő életre, helytörténeti ismeretek gyarapítása, valamint kapcsolattartás a határon túli testvértelepülések ifjúságával. ... >>

Gróf Széchenyi István Lovasklub Paks

(sport)

7030 Paks, Hajnal u. 10.
képviselő: Feil József, Számel Péter ... >>

Gyapa Derbi Sportegyesület

(sport)

7030 Paks, Cecei út 63.
képviselő: elnök Frics István
Sportágak népszerűsítése, versenysport meghonosítása, diák- és versenysport erkölcsi, anyagi segítése. ... >>

Gyermek és Diák Judóért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7030 Paks, Hidegvölgy u. 41.
képviselő: Hangyási László
Paks város judó utánpótlásának javítása, képzése, iskolai judó oktatás fejlesztése, tömgesport jellegének erősítése ... >>

Hétszínvirág Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7030 Paks, Tolnai utca 10.
képviselő: elnök Lázár Márta, kuuratórium helyettes elnök Etessy Jánosné Fritz Katalin, titkár Stienerné Benedeczky Anikó
az óvodai oktatáshoz, neveléshez szükséges tárgyi eszközök beszerzése;
- óvónők képzésének, továbbképzésének támogatása;
- az óvodás gyermekek szabadidős és sporttevékenységének támogatása;
- kulturális rendezvények, kirándulások szervezése, ezeken való részvétel támogatása;
- az egészséges életmód kialakításának támogatása;
- a lassabban fejlődő vagy sérült gysermekek, illetve a kiemelkedő képességű gyermekek differenciált nevelése. ... >>

Judó Sportért Alapítvány

(sport)

7030 Paks, Fenyves u. 7. I/6.
képviselő: Váradi János
A judo sport támogatása, szervezése. ... >>

Legyen A Duna Igazi Közügyünk Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

7030 Paks, Kandó K. utca 14.
képviselő: elnök Weisz Mátyás, titkár Appelshoffer Regina
A környezet és természet iránti tisztelet terjesztése, a környezet- és természetvédelem elősegítése, az egészségre, egészséges életmódra nevelés elősegítése, az idegenforgalom előremozdítása a kulturált természeti környezet kialakításával, vízi járművek használatával összefüggő jogszabályismeret terjesztése, vízi járművek használatával összefüggő szakismeretek gyarapítása, a vízi járművek tárolásának megoldása kikötő létesítésével, üzemeltetésével, közösségi rendezvények rendezése, a vízi turizmus fejlesztésének elősegítése, a tagok és a sporthajózáshoz, vízi sportokhoz kapcsolódó lehetőségeket szolgáltatási díj ellenében igénybe vevők részére evezős, illetve egyéb szabadidős sportlehetőség biztosítása, rendezvények, egyesület programok szervezése, helyi versenyek lebonyolítása, hagyományok ápolása, a közösségi élet megszervezése, az egyesület tagjainak érdekvédelme és képviselete, olyan infrastruktúra (utak, parkoló, kikötő, csónaktároló stb.) megteremtése, amellyel biztosíhatóak a sporthajózáshoz és vízi sportokhoz, valamint a város vízi turizmusához kapcsolódó feltételek. ... >>

LONE WOLF "MAGÁNYOS FARKASOK" PAINTBALL SPORTEGYESÜLET

(sport)

7030 Paks, Alpári Gyula utca 6. II./11.
képviselő: elnök Rácz Tamás
Sportegyesüelt, a paintball, mint tömeg- és versenysport népszerűsítése a sportot, játékot kedvelő emberekkel, sport célú utazások, rendezvények és versenyek szervezése, valamint a paintball kedvelők tevékenységének elősegítése. ... >>

"Millenium Aranycsapat 2000" Paksért Gyermek és Ifjúsági Labdarúgó Alapítvány

(sport)

7030 Paks, Újtemplom u. 29. II/5.
képviselő: elnök Sipos József, elnökhelyettes Nagy István, titkár Sztanóné Körösztös Lívia
a paksi és Paks környéki gyermek és ifjúsági labdarúgás támogatása ... >>

MOBAK Motoros Baráti Kör Egyesület

(sport,természetvédelem)

7030 Paks, Pollack Mihály utca 5.
képviselő: elnök Fekti László
A motorozás megismertetése, népszerűsítése; propaganda a motorosok körében a közlekedése szabályok betartásával türténő közlekedés érdekében; a történelmi Magyarország területének, a magyar történelem eseményei helyszíneinek megismerése; a történelmi Magyarország területén élő népcsoportok kultúrájának, nyelvjárásainak megismerése; természetvédelem. ... >>

"NUKLEÓ a paksi fiú kosárlabdáért" Alapítvány

(sport)

7030 Paks, Temető u. 7.
képviselő: Tóth Ferenc
A paksi utánpótlás fiú kosárlabda támogatása. ... >>

P.A.K.S.I. Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7030 Paks, Kosár utca 22.
képviselő: Tyukos Gábor
Sport, kulturális és szabadidős rendezvények, zenei, ifjúsági, művészeti és kulturális programok, ifjúsági táborok, irodalmi estek, kirándulások szervezése, fenti feladatokhoz kapcsolódó informáicógyűjtés és szolgáltatás, turisztikai ismertetők készítése, reklámtevékenység, reklámkiadványok szerkesztése, informatikai oktatás, képzés, irodai szolgáltatások. ... >>

Paks "Polgári Iskola" a tanulókért, szebb, emberibb környezetért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,környezetvédelmi)

7030 Paks, Deák F. utca 1.
képviselő: elnök Seres Károlyné
A műemlék iskola gondozása centenáriumi ünnepség szervezése, nyelvoktatás, sport támogatása, érdekeltség szesrinti ösztönzés az iskolában ... >>

"Paks Teniszsportjáért" Alapítvány

(sport)

7030 Paks, Rajk L. u. 2. fsz. 2.
képviselő: Hetzmann Aalbert
A teniszsport és sportolók támogatása. ... >>

Paksi Amatőr Futó Fiatalok

(sport)

7030 Paks, Pollack M. utca 34.
képviselő: elnök C. Szabó István ... >>

Paksi Atom Asztalitenisz Club

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

7030 Paks, Tolnai utca 4.
képviselő: elnök Mihályfi Zoltán
Sportoló tagjai számára szervezett kereteket biztosít, ezen belül edzési, versenyzési lehetőséget teremt, versenyeket szervez, támogatja tagjai belföldi és külföldi versenyeken való részvételét, eljuttatja hozzájuk a sportágak hazai és nemzetközi híreit, ellátja őket elméleti irodalommal, nemzetközi versenyek képanyagával. Az asztalitenisz sportág népszerűsítése. Az ifjúság körében az asztalitenisz megismertetése és oktatása, ezáltal az ügyességi sportok gyakorlása által tartalmas időtöltés biztosítása, a versenyzési lehetőségek megteremtésével az egészséges küzdőszellem kialakítása és fejlesztése. A sport révén az egészségmegőrzés és a szenvedélybetegségek megelőzését, gyógyítását és utógondozását segítő tevékenységek támogatása.A lakosság egészségi állapotának javítását célzó szűrési, gondozási feladatok támogatása. Hátrányos helyzetűek és/vagy fogyatékosok aktív részvételével lebonyolításra kerülő közösségi, szabadidős programok, sportesemények és más közösségépítő rendezvények támogatása. Gyermekek és fiatalok aktív részvételével zajló rendezvények támogatása, amatőr kategóriájú sportolók felkészülési támogatása. ... >>

Paksi Autó- és Motorsport Egyesület

(sport)

7030 Paks, Nyárfa utca 2.
képviselő: elnök Payer László ... >>

Paksi Buvár Klub

(sport)

7030 Paks, Kurcsatov u. 12.
képviselő: Kókai Péter ... >>

Paksi Chen stílusu Tai Ji Quan Sportegyesület

(sport)

7030 Paks, Szabó Erzsébet u. 4. III/10.
képviselő: elnök önállóan Őzse Gabriella, titkár önállóan Vajer-Nagy Mariann
sporttevékenység ... >>

Paksi Elevenek Twirling Sportegyesület

(sport)

7030 Paks, Kishegyi út 4. fszt./1.
képviselő: elnök Gazdag Istvánné
Twirling sportág népszerűsítése, versenysportként való meghonosítása Pakson és az országban; a twirling diák- és versenysport erkölcsi, anyagi segítése. ... >>

Paksi Evezős és Vízisport Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

7030 Paks, Szent István tér 20.
képviselő: elnök Molnár József Péter
Egészségmegőrzés, kulturális tevékenység, természetvédelem, környezetvédelem, sport, természetjárás, a vízisport-, a természet megszerettetése, a fizikai állóképességet fejlesztő vízitúrák szevezése, az ifjúság nevelése, valamint az ezek megvalósításához szükséges személyi és anyagi feltételek biztosítása.
A cég szerinti tevékenység feltételeinek biztosítása érdekében a mindenkori bázishely, táborhely terület, (bérelt vagy saját ingatlan) karbantartása, gondozása fejlesztées. Az ehhez szükséges eszközök biztosítása, karbantartása, pótlása. A sporteszközök karbantartása, javítása, új eszközök beszerzése, pótlása. ... >>

Paksi Floorball és Szabadidős Sportklub

(sport)

7030 Paks, Keskeny utca 21.
képviselő: elnök Feicht László
Sporttevékenység ... >>

Paksi Kosársuli Alapítvány

(sport)

7030 Paks, Hegyhát u. 3.
képviselő: Hum Ferenc
a paksi kosárlabda sport fejlesztése ... >>

Paksi Labdarúgó Klub

(sport)

7030 Paks, Szt. István tér 2.
képviselő: Bencze János ... >>

Paksi Lovassport Egyesület

(sport)

7030 Paks, Domb u. 48.
képviselő: Kun József ... >>

Paksi Önkéntes Tűzoltó Sport- és Hagyományőrző Egyesület

(tűzoltó,intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7030 Paks, Tolnai utca 141.
képviselő: elnök Furka Tibor
Elősegíti az iskolarendszerű képzésben a tűzvédelmi tananyagok oktatását, tűzoltóság hagyományainak felkutatását, azok felelevenítését, megőrzését és ápolását. Tűzoltó sportversenyek szervezése és rendezése. ... >>

Paksi Repülőklub Sportegyesület

(sport,egyéb)

7030 Paks, Rókus utca 24/A.
képviselő: elnök Kovácsik László
Sportcélú repülés és modellezés támogatása és népszerűsítése. Beleértve az ultrakönnyű repülés és vitorlázó repülés és a motoros könnyűrepülés minden fajtáját, valamint a repülő autó és hajómodellezést. ... >>

Paksi Röplabda Klub

(sport)

7030 Paks, Fenyves u. 10. II/9.
képviselő: elnök Poór József ... >>

Paksi Sportegyesület

(sport,oktatási)

7030 Paks, Fehérvári út 29.
képviselő: elnök Dr. Blazsek Balázs
Tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, a minőségi sporteredmények elérése, feltételeinek megteremtése és fejlesztése; társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontatkoztatása; az állampolgárok részére a sportolási és testedzési lehetőségek biztosítása; a sportegyesület működési területén található nevelési-oktatási intézmények tanulóinak (hallgatóinak) részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidő sportjának segítése; hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése, fenntartása. ... >>

Paksi Sporthorgászok Egyesülete

(sport,egyéb)

7030 Paks, Deák Ferenc utca 5.
képviselő: alelnök Jantner Csaba, elnök Várszegi Viktor, titkár Kovács Gábor
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, horgászsport népszerűsítés ... >>

Paksi Triatlon Klub

(sport)

7030 Paks, Pollack u. 38. IV/13.
képviselő: Simon Ferenc, Stellios Simiakis ... >>

Paksi Twirling Botforgató Kulturális és Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7030 Paks, Eötvös utca 10.
képviselő: elnök Pfeffer József
Elősegíteni az iskolarendszerű képzésben, valamint az iskolarendszerű képzésen kívül a twirling és botforgató sport oktatását. A különböző twirling és botforgató sportversenyek szervezése, rendezés. Ifjúságnevelés, oktatás képzésben való segítségnyújtás. Sportversenyek szervezése, rendezése és ezáltal végzendő reklám tevékenység, Az egyesület által végzendő egyéb szolgáltatási feladatok, ami a twirling és botforgató sporttal kapcsolatos. ... >>

Paksi Twirling és Aerobic Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

7030 Paks, Jedlik Ányos utca 3.
képviselő: elnök Pántya Patricia
Elősegíti az iskola rendeszerű képzésben, valamint az iskola rendszerű képzésen kívüli twirling és aerobic sport oktatását,
- különböző twirling és aerobic rendezvények, sportversenyek szervezése, rendezése. ... >>

Paksi Úszó Club

(sport)

7030 Paks, Szent I. u. 25.
képviselő: Adorján György ... >>
1. oldal 2. oldal