Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Paks oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 58
1. oldal

A Cseresznyési Integrált Óvodáért Alapítvány a sérült gyermekek beilleszkedésének elősegítésére

(intézményi,oktatási,szociális)

7030 Paks, Cseresznyés puszta 30.
képviselő: Molnár Józsefné, Törökné Kovács Márta
a sérült gyermekek és családjaik segítése ... >>

A Jövő Energetikusa Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7030 Paks, Dózsa Gy. u. 95.
képviselő: Dr. Zettner Tamás
A Paksi Atomerőmű műszaki szakközépiskola végzős, rátermett hallgatói részére a továbbtanulás biztosítása a Bp-i Műszaki Egyetem Energetikai Üzemmérnöki Szakán, Illetve a diplomát szerzők részére a Gépészmérnöki Kar nappali tagozatán való továbbkézés ... >>

A Táncművészeti Tagozaton Tanuló Gyermekekért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7030 Paks, Deák F. u. 9.
képviselő: Szarka Gitta
A paksi gyermekek tánc és mozgáskultúrájának fokozása a működéshez szükséges felszerelési tárgyak biztosítása. ... >>

A Tehetséges Fiatal Matematikusokért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7030 Paks, Dózsa Gy. u. 95.
képviselő: Árokszállási Tibor, Benedek Ilona, Dr. Pintér Ferenc ... >>

Angyalkert Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7030 Paks, Vörösmarty utca 9-11.
képviselő: Király István
A Kereszt uti óvoda támogatása. ... >>

Apokalipszis Bibliaiskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7030 Paks, Rákóczi u. 16. .
képviselő: Pranczné Lehoczki Éva, Szekeres Róbert
Bibliaiskola megalapítása gyermekek részére, amely alapvetően isklai szünetben sátortáborban, vagy egyéb alkalmas helyen működik Felnőttek részére bibliaismertető, amgyarázó foglalkozások tartása, esetenként vendég előadó meghívásával. ... >>

Atomerőmű Sportegyesület Paks

(intézményi,sport,oktatási)

7030 Paks, Gesztenyés utca 2.
képviselő: elnök Süli János, ügyvezető igazgató Kovács Antal
Tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása a minőségi nemzetközi és olimpiai sporteredmények elérése, feltételeinek megteremtése és fejlesztése; a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása; állampolgárok részére a sportolási és testedzési lehetőség biztosítása; a sportegyesület működési területén található nevelési-oktatás intézmények tanulóinak (hallgatóinak), a Paksi Atomerőmű Részvénytársaság dolgozóinak és családtagjainak részére sportolási és testedzési lehetőségek megteremtése, a munka utáni regenerálódás elősegítése, a lakosság szabadidő sportjának szervezése; sportcsoportok létrehozása, sportiskolai rendszerű képzés biztosítása, a sporttagozatos osztályok működtetésében; hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. ... >>

Az Ifjú Harmonikásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7030 Paks, Deák F. utca 9.
képviselő: elnök Papp Olga, titkár Pataki Zsoltné
-Zenei tehetséggondozás.
-Hangszervásárlások elősegítése (belföldön, külföldön).
-Hangszerjavítások támogatása, kellékek vásárlása (kották, kottatartók, CD-k, stb.).
-Művészeti oktatás fejleszése.
-Színház és koncertlátogatások szervezése, támogatása.
-Pályázatokon valórészvétel támogatása.
-Kulturális programok szervezése és lebonyolítása (harmonika-találkozók és versenyek, hangversenyek).
-A tehetséges tanulók továbbtanulásának támogatása.
-Bel- és küldöldi utak, táborok, szereplések és osztálykirándulások szervezése, lebonyolítása, finanszírozása.
-Kapcsolattartás határon túli zeneiskolák harmonika tanszakaival. ... >>

CELŐKE Mezőföldi Íjász Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7030 Paks, Újtemplom utca 24.
képviselő: elnök Makai János
A sport, mint életforma, és rajta keresztül a hagyományos Magyar régmúlt és jelenkori íjászat, kultúra, a természet szeretetének népszerűsítése, kiemelt figyelemmel a fiatalok és gyermekek ez irányú nevelésére. Hazánk kultúrális értékeinek megismerése és bemutatása, hagyományainak ápolása és továbbítása. A fiatalok, felnőttek és nyugdíjasok ösztönzése arra, hogy tevékeny részesei legyenek eme szabadidősportnak, a környezet és a természet védelmének. A fiatalok aktivizálása, és részükre a tevékeny közösségi élet lehetőségének megteremtése. A pozitív emberi és erkölcsi kapcsolatok követése és közvetítése. Kapcsolatok kiépítése a velünk közös értékeket valló szervezetekkel. Szabadidős tevékenységet szervezők és vezetők felkészítése, továbbképzése, íjász szakemberek képzése. A gyeremekek és fiatalok egészséges életre nevelése, a szabadidősport népszerűsítése, és ezek tárgyi, valamint személyi feltételeinek biztosítása. Az íjászattal kapcsolatos felszerelések, segédeszközök készítése és az ehhez tartozoó ismeretek átadása. ... >>

Cseresznyési Lovas Baráti Kör Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7030 Paks, Cseresznyés utca 57.
képviselő: elnök Dr. Strasszer Tamás
Rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, társadalmi öntevékenység és társadalmi élet kibontakoztatás, lovas kultúra megőrzése és népszerűsítése, ehhez kapcsolódóan kulturális és ismeretterjesztő tevékenység folytatása, környezet értékeinek megóvására történő nevelés, egészségvédelem. ... >>

"Dr. Magyar Imre" Egészségügyi Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7030 Paks, Táncsics u. 13.
képviselő: Szabó Lászlóné
Az egészségügyi műszerek, gépek felújítása beszerzése, a dolgozók továbbképzésének anyagi támogatása, az egészségügy területén kiemelkedő munkát végzők jutalmazása. ... >>

Dunakömlődi Tehetséggondozó Közalapítvány

(intézményi,oktatási)

7027 Dunakömlőd, Béke utca 2-4.
képviselő: elnök Koósz Roland, Raffai Istvánné
Az általános iskola alaptevékenységénél túlmutató színvonalas működésének segítése. ... >>

"Együtt a jövő szakembereiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7030 Paks, Biritó 1.
képviselő: Czethoffer Gyuláné
Az I. István Szakképzp Iskola támogatása. ... >>

Energetikai Szakképzési Intézet Diáksport Egyesület

(sport,oktatási)

7030 Paks, Dózsa Gy. u. 95.
képviselő: Adorján György ... >>

Energetikai Szakképzési Intézet Öregdiákjainak Baráti Köre

(oktatási,egyéb)

7030 Paks, Kodály Z. u. 7/2.
képviselő: Hideg László, Kováts Balázs ... >>

"Energetikai Szakképzési Intézet Szakképzéséért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7030 Paks, Dózsa Gy. utca 95.
képviselő: Szabó Béla elnök
az intézet iskola rendszeren kívüli szakképzésének járulékos tevéenységeinek támogatása ... >>

ESZI Diákokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7030 Paks, Bem u. 7.
képviselő: kuratóriumi elnök Steinbachné Horváth Mária, titkár Tóth Judit
Segíteni az energetikai szakközépiskola és kollégium nevelési, tanulmányi és ifjúságvédelmi munkáját. ... >>

ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7030 Paks, Dózsa Gy. u. 95.
képviselő: elnök Mittler István
az iskola működtetése ... >>

"Felsőfokú Tanulmányok Szociális Támogatása Pakson" Közalapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális)

7030 Paks, Dózsa Gy. utca 55-61.
képviselő: C.Szabóné Kocsiczki Ilona
-felsőfokú tanulmányokat folytató, a kérelmezést megelőzően legalább egy évig állandó paksi lakhellyel rendelkező, valamely okból hátrányos helyzetűű fiatalok részére, első diploma megszerzésének szociális támogatása, esélyegyenlőségének elősegítése, ennek érdekében tanulmányi ösztöndíj nyújtása, képzési költségekhez való hozzájárulás, kollégiumi férőhelyek vásárlása, természetbeni juttatás nyújtása ... >>

Fiatalok Paksért Városvédő Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

7030 Paks, Péter utca 22.
képviselő: elnök Hanol János
Kulturális, szabadidős és sportprogramok szervezése, támogatása, lebonyolítása, kultúra és a közélet területén tevékenykedő fiatal tehetségek támogatása, Paks város épített, valamint a természetes környezetének megóvása, helytörténeti kutatások támogatása, történelmi, művészettörténeti, képző- és iparművészeti, néprajzi és helytörténeti tárgyú előadások, továbbképzések, kiállítások szervezése, támogatása, kapcsolatteremtés, hasonló területen működő társszervezetekkel, közös fellépés és képviselet a gyermek - és ifjúsági turizmusban, ifjúsági kapcsolatok építése, egészséges életmódra, környezetvédelmre nevelés, fiatalság nevelése felelős, az értéket és hagyományokat tiszteletben tartó, a demokratikus társadalom elvárásainak megfelelő életre, helytörténeti ismeretek gyarapítása, valamint kapcsolattartás a határon túli testvértelepülések ifjúságával. ... >>

Gazdag Erzsi Gyermekmosoly Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7030 Paks, Kossuth L. utca 5-7.
képviselő: Jantyik Margit
A Gazdag Erzsi Általános Iskola és Diákotthon gazdasági működésének elősegítése, az ifjúság nevelésének, oktatásának és az ehhez kapcsolódó tevékenységeknek támogatása és az ezzel járó költségekhez való hozzájárulás. ... >>

Gyermek és Diák Judóért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7030 Paks, Hidegvölgy u. 41.
képviselő: Hangyási László
Paks város judó utánpótlásának javítása, képzése, iskolai judó oktatás fejlesztése, tömgesport jellegének erősítése ... >>

Gyermekparadicsom Alapítvány a Paks, Eötvös utcai Óvodáért

(intézményi,oktatási,egyéb)

7030 Paks, Eötvös u. 7. 20081028
képviselő: elnök Kriszt Antalné Járfás Gabriella
az óvoda támogatása ... >>

Hétszínvirág Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7030 Paks, Tolnai utca 10.
képviselő: elnök Lázár Márta, kuuratórium helyettes elnök Etessy Jánosné Fritz Katalin, titkár Stienerné Benedeczky Anikó
az óvodai oktatáshoz, neveléshez szükséges tárgyi eszközök beszerzése;
- óvónők képzésének, továbbképzésének támogatása;
- az óvodás gyermekek szabadidős és sporttevékenységének támogatása;
- kulturális rendezvények, kirándulások szervezése, ezeken való részvétel támogatása;
- az egészséges életmód kialakításának támogatása;
- a lassabban fejlődő vagy sérült gysermekek, illetve a kiemelkedő képességű gyermekek differenciált nevelése. ... >>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Alapítványa

(intézményi,oktatási,kulturális)

7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61.
képviselő: kuratórium elnöke Hortobágyiné dr. Gera Judit
az iskola támogatása ... >>

KALINKÓ-2005 Népzenei Egyesület

(oktatási,kulturális)

7030 Paks, Szabó Erzsébet utca 2/4.
képviselő: elnök Juhászné Müller Erika
Művészet oktatása, a klasszikus és népi művészeti hagyományok továbbvitele, ápolása, bemutatása, ezen feladatok végrehajtásában részt vállaló polgárok tevékenységének szervezése, szabadidő az oktatási, kulturális és ismeretterjesztő programok szervezése, kapcsolatok kiépítése az EU tagállamokban működő kulturális szervezetekkel baráti és csere kapcsolatok létrehozása a kölcsönös megismerést támogató céllal, az egyewsület céljaival kapcsolatos kiadványok megjelentetése és tejesztése. ... >>

"Katolikus Ingatlanok Pakson" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7030 Paks, Szent István tér 16.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr.Keresztes Pál
A Paksi Egyházközség tulajdonában lévő, illetőleg a jövőben tulajdonába kerülő valamennyi ingatlan és eszköz állagának megőrzése, valamint a Magyar Katolikus Egyház tulajdonát képező, de Paks Város Közigazgatási területén található ingatlanok kezelése, különös tekintettel a temetőkre, kriptákra, templomokra, a plébániai hivatal épületére, egyház tulajdon, iskolák épületére. ... >>

"Lépjünk együtt" Alapítvány a Kishegyi úti Óvodáért

(intézményi,oktatási)

7030 Paks, Kishegyi utca 58.
képviselő: Lestárné Tavaszi Erzsébet
az óvoda támogatása ... >>

"MAG" Környezet- és Természetvédelmi Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

7030 Paks, Puskás T. u. 16.
képviselő: Pokorni József
környezetvédelmi szemlélet kialakítása óvodás és iskolás gyermekeknél, környezetvédelmi tanácsadás ... >>

"Mesevár" Alapítvány az Ifjúság út 6.sz. alatti óvodáért

(intézményi,oktatási,egyéb)

7030 Paks, Ifjúság u. 6.
képviselő: Bosnyák Zoltánné
az óvoda támogatása ... >>

Muzsikáló Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7030 Paks, Deák F. u. 6.
képviselő: Lazók Tímea, Tukács József
A város zenei életének fellendítése, városi rendezvényen való részvétele, testvér-zeneiskolai kapcs. ápolása, hangveresneyek fiananszírozása, kimagasló tehetségek támogatása. ... >>

"NAPSUGÁR" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7030 Paks, Munkácsy u.
képviselő: elnök Nyisztor Ákos
A Munkácsy u. óvoda támogatása ... >>

Óvodánkért, Gyermekeinkért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7030 Paks, Vörösmarty u. 9-11.
képviselő: Ráczné Farkas Ildikó elnök
A Paksi I. sz. óvoda támogatása. ... >>

P.A.K.S.I. Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7030 Paks, Kosár utca 22.
képviselő: Tyukos Gábor
Sport, kulturális és szabadidős rendezvények, zenei, ifjúsági, művészeti és kulturális programok, ifjúsági táborok, irodalmi estek, kirándulások szervezése, fenti feladatokhoz kapcsolódó informáicógyűjtés és szolgáltatás, turisztikai ismertetők készítése, reklámtevékenység, reklámkiadványok szerkesztése, informatikai oktatás, képzés, irodai szolgáltatások. ... >>

Paks és Környéke Mentéséért Közalapítvány

(oktatási,egyéb)

7030 Paks, Tolnai u. 139.
képviselő: elnök Feil József, titkár Feil Péterné
mentéshez való eszközök beszerz. mentést végzők továbbképzése hírközlő eszközök bővítése, fejlesztése, számítástch. eszközök ... >>

Paks "Polgári Iskola" a tanulókért, szebb, emberibb környezetért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,környezetvédelmi)

7030 Paks, Deák F. utca 1.
képviselő: elnök Seres Károlyné
A műemlék iskola gondozása centenáriumi ünnepség szervezése, nyelvoktatás, sport támogatása, érdekeltség szesrinti ösztönzés az iskolában ... >>

Paks Városi Vegyeskar Egyesület

(oktatási,kulturális)

7030 Paks, Gagarin u. 2.
képviselő: elnök Nikl Márta
A városi vegyeskar szakmai és szabadidős programjainak szervezése. A folyamatos szakmai továbbképzés koordinálása, szervezése. Versenyek, bemutatók, fesztiválok szervezése és összehangolása, valamint azokon való részvétel. A szakmai információáramlás segítése. A tagok folyamatos tájékoztatása. Egységes szakmai képviselet biztosítása. Támogatók, mecénások felkutatása. ... >>

Paksi 45 perc Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,egyéb)

7030 Paks, Pollack M. utca 46. VII//21.
képviselő: elnök Vida Tünde
A Paksi Hírnök mellékleteként megjelenő 45 perc című ifjúsági lap kiadási lehetőségének megteremtése, a lap köré szerveződött ifjúsági média-műhely működtetése, kiadványok, könyvek megjelenésének támogatása, szabadidős programok szervezése, környezet- és természetvédelem, környezettudatos nevelés támogatása, bűnmegelőzés, jogkkövető magatartás népszerűsítése a fiatalok körében, tehetséggondozás, nemzetközi kapcsolatok kiépítése, támogatása, egészséges életmód népszerűsítése, az arra való nevelés, prevenció (drog, AIDS, dohányzás, alkohol), pályaorientációs feladatok, ismeretterjesztés, tanfolyamszervezés. ... >>

Paksi Atom Asztalitenisz Club

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

7030 Paks, Tolnai utca 4.
képviselő: elnök Mihályfi Zoltán
Sportoló tagjai számára szervezett kereteket biztosít, ezen belül edzési, versenyzési lehetőséget teremt, versenyeket szervez, támogatja tagjai belföldi és külföldi versenyeken való részvételét, eljuttatja hozzájuk a sportágak hazai és nemzetközi híreit, ellátja őket elméleti irodalommal, nemzetközi versenyek képanyagával. Az asztalitenisz sportág népszerűsítése. Az ifjúság körében az asztalitenisz megismertetése és oktatása, ezáltal az ügyességi sportok gyakorlása által tartalmas időtöltés biztosítása, a versenyzési lehetőségek megteremtésével az egészséges küzdőszellem kialakítása és fejlesztése. A sport révén az egészségmegőrzés és a szenvedélybetegségek megelőzését, gyógyítását és utógondozását segítő tevékenységek támogatása.A lakosság egészségi állapotának javítását célzó szűrési, gondozási feladatok támogatása. Hátrányos helyzetűek és/vagy fogyatékosok aktív részvételével lebonyolításra kerülő közösségi, szabadidős programok, sportesemények és más közösségépítő rendezvények támogatása. Gyermekek és fiatalok aktív részvételével zajló rendezvények támogatása, amatőr kategóriájú sportolók felkészülési támogatása. ... >>

Paksi Forrás Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

7030 Paks, Alpári Gy. utca 8. fsz./1.
képviselő: kuratóriumi elnök Schuckert József
-a kulturális élet valamennyi területének támogatása - hátrányos helyzetű csopoettok társasdalmi esélyegyenlőségének elősegítése -szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gozdozása, karitatív tevékenység szervezése, -anyagilag nehéz helyzetbe került személyek intzémények felkutatása és segítésének szservezése, támogatás biztosítása, -Paks város és vonzáskörzete közérdekű tájékoztatása elősegítése. Kulturális rendezvények szervezése, ismeretterjesztés, közművelődés elősegítése, kiadvány szervezés, tájékoztatás, település vezetések és kistérség lakossága közötti információ csere biztosítása, helyi szervezetek és közintézmények tájékoztatása, nevelés és oktatás, képességffejlesztés, ismeretterjesztés, tudományos tevékenységeken túlmenően a kulturális örökség megóvása. ... >>

Paksi Független Roma Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

7030 Paks, Síp utca 1.
képviselő: elnök Rafael Gyula
Oktatás, nevelés, foglalkoztatás, képzés, környezet- és természetvédelem, műemlékvédelem, hagyományőrzés ... >>

Paksi Önkéntes Tűzoltó Sport- és Hagyományőrző Egyesület

(tűzoltó,intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7030 Paks, Tolnai utca 141.
képviselő: elnök Furka Tibor
Elősegíti az iskolarendszerű képzésben a tűzvédelmi tananyagok oktatását, tűzoltóság hagyományainak felkutatását, azok felelevenítését, megőrzését és ápolását. Tűzoltó sportversenyek szervezése és rendezése. ... >>

Paksi Sportegyesület

(sport,oktatási)

7030 Paks, Fehérvári út 29.
képviselő: elnök Dr. Blazsek Balázs
Tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, a minőségi sporteredmények elérése, feltételeinek megteremtése és fejlesztése; társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontatkoztatása; az állampolgárok részére a sportolási és testedzési lehetőségek biztosítása; a sportegyesület működési területén található nevelési-oktatási intézmények tanulóinak (hallgatóinak) részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidő sportjának segítése; hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése, fenntartása. ... >>

Paksi Twirling Botforgató Kulturális és Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7030 Paks, Eötvös utca 10.
képviselő: elnök Pfeffer József
Elősegíteni az iskolarendszerű képzésben, valamint az iskolarendszerű képzésen kívül a twirling és botforgató sport oktatását. A különböző twirling és botforgató sportversenyek szervezése, rendezés. Ifjúságnevelés, oktatás képzésben való segítségnyújtás. Sportversenyek szervezése, rendezése és ezáltal végzendő reklám tevékenység, Az egyesület által végzendő egyéb szolgáltatási feladatok, ami a twirling és botforgató sporttal kapcsolatos. ... >>

Paksi Twirling és Aerobic Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

7030 Paks, Jedlik Ányos utca 3.
képviselő: elnök Pántya Patricia
Elősegíti az iskola rendeszerű képzésben, valamint az iskola rendszerű képzésen kívüli twirling és aerobic sport oktatását,
- különböző twirling és aerobic rendezvények, sportversenyek szervezése, rendezése. ... >>

"Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Szövetsége"

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

7030 Paks, Dózsa Gy. u. 103.
képviselő: elnök C. Szabóné Kocsiczki Ilona
A Paksi középiskola volt növendékei között az összetartás, baráti viszony kialakítása, ápolása, az intézményért való kötődés elmélyítése, egymás segítése, támogatása. ... >>

Plazma Paks és Környéke Karitatív Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,egyéb)

7030 Paks, Szabó E. utca 10. IV./15.
képviselő: elnök Borbás László
Egészségneveléssel, elsősegélynyújtás oktatásával hozzájárulni az élet- és egészségvédelemhez. Együttműködés az önkéntes véradók részvételének szervezésében a véradásban. Szociális jogok védelme, családsegítés, gyermek- és ifjúságvédelem, preventív célú gyermek és ifjúsági szabadidős tevékenység. A gyermekek és fiatalok egészséges életre nevelése, a szabadidősport népszerűsítése. A rekreációs tevékenségek, programok népszerűsítése, a felnőttek és gyermekek testi, lelki egészségének fejlesztése, védelme, rekreációs programok szervezése, vezetése. Részt venni a természet- és környezetvédelmi akciókban, programokban, valamint azok szervezésében. Adományok gyűjtésével és elosztásával, akciók kezdeményezésével. Részben önállóan, részben pedig más szervezetekkel együttműködve részt venni lehetőséegei szerint a szociális segélyezésben. Képzések, oktatások szervezése. Az egyesület céljaival kapcsolatos kiadványok megjelentetése. ... >>

Sporttal a Jövőért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7030 Paks, DOMB U. 46.
képviselő: Lacza János
az iskolai diáksport, támogatása szervezése, elsősorban kajak-kenu és kosárlabda sportágakban, kapcsolatok építése az országban és külföldön ... >>

Szeretetben-egymásért Paks Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7030 Paks, Kossuth L. u. 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Túri Ferenc
-Keresztény szellemű küzüsségi élet kialakítása, ápolása. -Hasznos tevékenységek végzéséhez szükségesképességek fejlesztése a 12-16 éves korú diákok számára. -A Balogh Antal Katolikus Ált. Iskola magas teljesítményt nyújtó pedagógusainak elismerése. ... >>

Szilárd Leó Kollégiumi Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7030 Paks, Dózsa Gy. u. 95.
képviselő: Dr. Petz Ernő
Az Energetikai Szakképzési Intézet keretében tanuló oktatási, szociális és kulturális támogatása, tehetséggondozás biztosítása. ... >>
1. oldal 2. oldal