Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Paks kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 57
1. oldal

A Táncművészeti Tagozaton Tanuló Gyermekekért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7030 Paks, Deák F. u. 9.
képviselő: Szarka Gitta
A paksi gyermekek tánc és mozgáskultúrájának fokozása a működéshez szükséges felszerelési tárgyak biztosítása. ... >>

A Tehetséges Fiatal Matematikusokért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7030 Paks, Dózsa Gy. u. 95.
képviselő: Árokszállási Tibor, Benedek Ilona, Dr. Pintér Ferenc ... >>

Altern Art Művészeti Egyesület

(kulturális,egyéb)

7030 Paks, Gagarin utca 2.
képviselő: elnök Győrffy József
Paks és környéke területén élő, tevékenykedő nem hivatásos képző-, ipari- és népművészeti alkotók támogatása, az alkotások zsűriztetéséhez történő segítségnyújtás, más területen élő alkotókkal való kapcsolatfelvétel, Paks és környéke szellemi és anyagi kultúrájának fejlesztése. ... >>

Apokalipszis Bibliaiskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7030 Paks, Rákóczi u. 16. .
képviselő: Pranczné Lehoczki Éva, Szekeres Róbert
Bibliaiskola megalapítása gyermekek részére, amely alapvetően isklai szünetben sátortáborban, vagy egyéb alkalmas helyen működik Felnőttek részére bibliaismertető, amgyarázó foglalkozások tartása, esetenként vendég előadó meghívásával. ... >>

ATOMIC BOYS Szurkolói Egyesület

(sport,kulturális)

7030 Paks, Katona J. utca 7.
képviselő: elnök Szegi Mihály
A sport népszerűsítése, különös tekintettel a kosárlabda és azon belül is a paksi Atomerőmű SE férfi kosárlabda csapatának népszerűsítésére.
Ennek keretében szervezi a szurkolókat a csapat hazai mérkőzésein, előkészíti, szervezi és összehangolja a szurkolók utazását a csapat idegenbeli mérkőzéseire, törekszik a fiatalokkal a sport és elsősorban a kosárlabda megszerettetésére. Egészséges életmód népszerűsítésére, Paks város iránti elkötelezettség erősítésére. Igyekszik sport és kulturális rendezvények, valamint egyéb szabadidős tevékenységek szervzeésével céljait megvalósítani. Egész tevékenységével támogatja a paksi Atomerőmű SE férfi kosárlabda csapatának népszerűsítését, a jó vélemény kialakítását és a megfelelő image-nek fenntartását. ... >>

Az Ifjú Harmonikásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7030 Paks, Deák F. utca 9.
képviselő: elnök Papp Olga, titkár Pataki Zsoltné
-Zenei tehetséggondozás.
-Hangszervásárlások elősegítése (belföldön, külföldön).
-Hangszerjavítások támogatása, kellékek vásárlása (kották, kottatartók, CD-k, stb.).
-Művészeti oktatás fejleszése.
-Színház és koncertlátogatások szervezése, támogatása.
-Pályázatokon valórészvétel támogatása.
-Kulturális programok szervezése és lebonyolítása (harmonika-találkozók és versenyek, hangversenyek).
-A tehetséges tanulók továbbtanulásának támogatása.
-Bel- és küldöldi utak, táborok, szereplések és osztálykirándulások szervezése, lebonyolítása, finanszírozása.
-Kapcsolattartás határon túli zeneiskolák harmonika tanszakaival. ... >>

Bor-Dámák Paksi Egyesülete

(kulturális)

7030 Paks, Rókus u. 21.
képviselő: Tóthné Németh Irén ... >>

CELŐKE Mezőföldi Íjász Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7030 Paks, Újtemplom utca 24.
képviselő: elnök Makai János
A sport, mint életforma, és rajta keresztül a hagyományos Magyar régmúlt és jelenkori íjászat, kultúra, a természet szeretetének népszerűsítése, kiemelt figyelemmel a fiatalok és gyermekek ez irányú nevelésére. Hazánk kultúrális értékeinek megismerése és bemutatása, hagyományainak ápolása és továbbítása. A fiatalok, felnőttek és nyugdíjasok ösztönzése arra, hogy tevékeny részesei legyenek eme szabadidősportnak, a környezet és a természet védelmének. A fiatalok aktivizálása, és részükre a tevékeny közösségi élet lehetőségének megteremtése. A pozitív emberi és erkölcsi kapcsolatok követése és közvetítése. Kapcsolatok kiépítése a velünk közös értékeket valló szervezetekkel. Szabadidős tevékenységet szervezők és vezetők felkészítése, továbbképzése, íjász szakemberek képzése. A gyeremekek és fiatalok egészséges életre nevelése, a szabadidősport népszerűsítése, és ezek tárgyi, valamint személyi feltételeinek biztosítása. Az íjászattal kapcsolatos felszerelések, segédeszközök készítése és az ehhez tartozoó ismeretek átadása. ... >>

Cseresznyési Lovas Baráti Kör Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7030 Paks, Cseresznyés utca 57.
képviselő: elnök Dr. Strasszer Tamás
Rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, társadalmi öntevékenység és társadalmi élet kibontakoztatás, lovas kultúra megőrzése és népszerűsítése, ehhez kapcsolódóan kulturális és ismeretterjesztő tevékenység folytatása, környezet értékeinek megóvására történő nevelés, egészségvédelem. ... >>

Csillag Show-tánc Egyesület

(kulturális)

7030 Paks, Domb u. 77.
képviselő: Dr. Czárné Nagy Ildikó, Kohári Lajosné ... >>

DEMETER Dél-Mezőföld Természetbarát Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

7030 Paks, Újtemplom utca 20. II./8.
képviselő: elnök Jakab Éva
A Dél-Mezőföld és a haza természeti és kulturális értékeinek megismertetése, Dél-Mezőföldön a természetjárás fejlesztése, az aktív szabadidősportok népszerűsítése mind a felnőtt, mind a fiatal korosztályok körében (szabadidős és hobbitevékenység). ... >>

Duna-korzó Polgári Egyesület

(intézményi,sport,szociális,kulturális)

7030 Paks, Kossuth utak 12/A.
képviselő: elnök Nagy Kollár Gyuláné
A Duna-Korzó Polgári Egyesület kiemelt céljai: kirándulások szervezése, nemzeti értékeinek, valamint a magyar történelmi emlékek feltárása.
- Művészeti programok szervezése.
- Előadók meghívása, megszevezése /irodalmi, történelmi témákban/.
- A tagok közösen szerveznek színházlátogatásokat.
- Színházterem bérlete, bérletének szervezése a közösségi programok lebonyolítása érdekében.
- Író-olvasó találkozó szervezése.
- Jótékonysági összejövetelek megszervezése az egyesület által elfogadott célok támogatására, karitatív tevékenység.
- Családi sportnap, gyermekprogramok szervezése. ... >>

Duna-Sió Turisztikai Egyesület

(sport,kulturális)

7027 Paks-Dunakömlőd, Csárda utca 1-3.
képviselő: elnök Volf József
Paks és csatlakozó települések turisztikai értékei feltárása népszerűsítése
Szabadidős tevékenység, kulturális tevékenység. ... >>

Dunakömlődért Egyesület

(kulturális)

Paks-Dunakömlőd, Béke u. 2-4.
képviselő: Forster József ... >>

Dunakömlődi Ifjúsági Klub Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális,egyéb)

7030 Paks-Dunakömlőd, Béke utca 2.
képviselő: elnök Faragóné Kertész Alice
A Dunakömlődön élő, vagy onnan elszármazott fiatalok összefogása.
- A fiatalok bekapcsolása a helyi közéletbe.
- A fiatalok érdekképviseletének ellátása, emberi és állampolgári jogaik védelme.
- A tartalmas szabadidő művelődési, képességfejlesztő,ismeretbővítő szórakozási, sportolási lehetőségek bővítése, illetve szervezése.
- A működési körülmények javítása.
- A hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlőségének elősegítése.
- A fiatalok felkészítése a munkaerőpiacra való bekapcsolódásra.
- Dunakömlőd természeti, környezeti, történelmi, kultúrális értékeinek megőrzése, a hgyományok ápolása.
- Az egészséges életmódra való ösztönzés, kortárs-segítés.
- Közreműködés a település közrendjének és közlekedés-biztonságának védelmében.
- Kistérségi, regionális, országos és nemzetközi kapcsolatok kialakítása.
- Együttműködés Paks-Dunakömlőd civil szervezeteivel. intézményeivel. ... >>

Életfa Kulturális Egyesület

(kulturális)

7030 Paks, Szabó Erzsébet utca 4.
képviselő: elnök Fájth Zoltán
Alapvetően a magyar kulturális értékek, népművészet bemutatása, ennek elősegítése, hagyományőrzés. ... >>

ESZI Diákokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7030 Paks, Bem u. 7.
képviselő: kuratóriumi elnök Steinbachné Horváth Mária, titkár Tóth Judit
Segíteni az energetikai szakközépiskola és kollégium nevelési, tanulmányi és ifjúságvédelmi munkáját. ... >>

Fiatalok Paksért Városvédő Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

7030 Paks, Péter utca 22.
képviselő: elnök Hanol János
Kulturális, szabadidős és sportprogramok szervezése, támogatása, lebonyolítása, kultúra és a közélet területén tevékenykedő fiatal tehetségek támogatása, Paks város épített, valamint a természetes környezetének megóvása, helytörténeti kutatások támogatása, történelmi, művészettörténeti, képző- és iparművészeti, néprajzi és helytörténeti tárgyú előadások, továbbképzések, kiállítások szervezése, támogatása, kapcsolatteremtés, hasonló területen működő társszervezetekkel, közös fellépés és képviselet a gyermek - és ifjúsági turizmusban, ifjúsági kapcsolatok építése, egészséges életmódra, környezetvédelmre nevelés, fiatalság nevelése felelős, az értéket és hagyományokat tiszteletben tartó, a demokratikus társadalom elvárásainak megfelelő életre, helytörténeti ismeretek gyarapítása, valamint kapcsolattartás a határon túli testvértelepülések ifjúságával. ... >>

FINLANDIA Magyar-Finn Kör

(kulturális)

7030 Paks, Dózsa Gy. u. 79.
képviselő: Dr. Blazsek Balázs elnök, Királyné Ujvári Judit titkár ... >>

Függetlenek Szövetsége Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

7030 Paks, Szőlőhegy u. 14.
képviselő: Bor Imre ... >>

Hétszínvirág Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7030 Paks, Tolnai utca 10.
képviselő: elnök Lázár Márta, kuuratórium helyettes elnök Etessy Jánosné Fritz Katalin, titkár Stienerné Benedeczky Anikó
az óvodai oktatáshoz, neveléshez szükséges tárgyi eszközök beszerzése;
- óvónők képzésének, továbbképzésének támogatása;
- az óvodás gyermekek szabadidős és sporttevékenységének támogatása;
- kulturális rendezvények, kirándulások szervezése, ezeken való részvétel támogatása;
- az egészséges életmód kialakításának támogatása;
- a lassabban fejlődő vagy sérült gysermekek, illetve a kiemelkedő képességű gyermekek differenciált nevelése. ... >>

Hopp-Halász Alapítvány a Kortárs Művészetért

(kulturális)

7030 Paks, Rókus u. 8-9.
képviselő: Dr. Romváry Ferenc, Korpácsi Ferenc
a kortárs művészet népszerűsítése ... >>

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Alapítványa

(intézményi,oktatási,kulturális)

7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61.
képviselő: kuratórium elnöke Hortobágyiné dr. Gera Judit
az iskola támogatása ... >>

Jámbor Pál Társaság (Paks)

(kulturális)

7030 Paks, Villany utca 1.
képviselő: elnök Beregnyei Miklós
ifjúság irodalmi-művészeti tevékenységének felkarolása, a magyar nyelv iránti szeretetük ébrentartása-ápolása. A város szellemi örökségének írott és íratlan kutatása, gyűjtése és propagálása. ... >>

KALINKÓ-2005 Népzenei Egyesület

(oktatási,kulturális)

7030 Paks, Szabó Erzsébet utca 2/4.
képviselő: elnök Juhászné Müller Erika
Művészet oktatása, a klasszikus és népi művészeti hagyományok továbbvitele, ápolása, bemutatása, ezen feladatok végrehajtásában részt vállaló polgárok tevékenységének szervezése, szabadidő az oktatási, kulturális és ismeretterjesztő programok szervezése, kapcsolatok kiépítése az EU tagállamokban működő kulturális szervezetekkel baráti és csere kapcsolatok létrehozása a kölcsönös megismerést támogató céllal, az egyewsület céljaival kapcsolatos kiadványok megjelentetése és tejesztése. ... >>

Legyen A Duna Igazi Közügyünk Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

7030 Paks, Kandó K. utca 14.
képviselő: elnök Weisz Mátyás, titkár Appelshoffer Regina
A környezet és természet iránti tisztelet terjesztése, a környezet- és természetvédelem elősegítése, az egészségre, egészséges életmódra nevelés elősegítése, az idegenforgalom előremozdítása a kulturált természeti környezet kialakításával, vízi járművek használatával összefüggő jogszabályismeret terjesztése, vízi járművek használatával összefüggő szakismeretek gyarapítása, a vízi járművek tárolásának megoldása kikötő létesítésével, üzemeltetésével, közösségi rendezvények rendezése, a vízi turizmus fejlesztésének elősegítése, a tagok és a sporthajózáshoz, vízi sportokhoz kapcsolódó lehetőségeket szolgáltatási díj ellenében igénybe vevők részére evezős, illetve egyéb szabadidős sportlehetőség biztosítása, rendezvények, egyesület programok szervezése, helyi versenyek lebonyolítása, hagyományok ápolása, a közösségi élet megszervezése, az egyesület tagjainak érdekvédelme és képviselete, olyan infrastruktúra (utak, parkoló, kikötő, csónaktároló stb.) megteremtése, amellyel biztosíhatóak a sporthajózáshoz és vízi sportokhoz, valamint a város vízi turizmusához kapcsolódó feltételek. ... >>

Muzsikáló Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7030 Paks, Deák F. u. 6.
képviselő: Lazók Tímea, Tukács József
A város zenei életének fellendítése, városi rendezvényen való részvétele, testvér-zeneiskolai kapcs. ápolása, hangveresneyek fiananszírozása, kimagasló tehetségek támogatása. ... >>

Művészetekért Egyesület

(kulturális)

7030 Paks, Deák f. u 9.
képviselő: Ruff Ferenc ... >>

Német Zenebarátok Egyesülete Paks

(kulturális)

7030 Paks, Domb u. 88.
képviselő: Fricz József ... >>

"Örökifjú néptáncegyüttes" Alapítvány

(kulturális)

7030 Paks, Hársfa utca 8.
képviselő: kuratóriumi elnök Cseh Lászlóné
tánccsoport tevékenységnek támogatása, nép- táncművészet népszerűsítése ... >>

P.A.K.S.I. Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7030 Paks, Kosár utca 22.
képviselő: Tyukos Gábor
Sport, kulturális és szabadidős rendezvények, zenei, ifjúsági, művészeti és kulturális programok, ifjúsági táborok, irodalmi estek, kirándulások szervezése, fenti feladatokhoz kapcsolódó informáicógyűjtés és szolgáltatás, turisztikai ismertetők készítése, reklámtevékenység, reklámkiadványok szerkesztése, informatikai oktatás, képzés, irodai szolgáltatások. ... >>

PÁKOLITZ ISTVÁN ALAPÍTVÁNY

(kulturális)

7030 Paks, Deák F. u. 2.
képviselő: Dr. Váradíné Péterfi Zsuzsanna
A paksi irodalmi alkotók támogatása ... >>

"Paks Városért Mozgalom"

(kulturális)

7030 Paks, Váczi M. u. 3. II/6.
képviselő: Herczeg József István ... >>

Paks Városi Vegyeskar Egyesület

(oktatási,kulturális)

7030 Paks, Gagarin u. 2.
képviselő: elnök Nikl Márta
A városi vegyeskar szakmai és szabadidős programjainak szervezése. A folyamatos szakmai továbbképzés koordinálása, szervezése. Versenyek, bemutatók, fesztiválok szervezése és összehangolása, valamint azokon való részvétel. A szakmai információáramlás segítése. A tagok folyamatos tájékoztatása. Egységes szakmai képviselet biztosítása. Támogatók, mecénások felkutatása. ... >>

Paks-Sárgödör téri Présház Tulajdonosok Egyesülete

(kulturális,egyéb)

7030 Paks, Tolnai utca 85.
képviselő: elnök Leber Ferenc
Sárgödör tér kulturális örökségének és a táj borvidék kultúrájának megóvása, a tolnai borútba való bekapcsolódás, a minőségi bortermelés előmozdítása, borturizmus, a helyi minőségi borok piacának és keresletének növelése, művészeti, kulturális műemlék és népi építészeti értékek védelme. ... >>

Paksi Evezős és Vízisport Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

7030 Paks, Szent István tér 20.
képviselő: elnök Molnár József Péter
Egészségmegőrzés, kulturális tevékenység, természetvédelem, környezetvédelem, sport, természetjárás, a vízisport-, a természet megszerettetése, a fizikai állóképességet fejlesztő vízitúrák szevezése, az ifjúság nevelése, valamint az ezek megvalósításához szükséges személyi és anyagi feltételek biztosítása.
A cég szerinti tevékenység feltételeinek biztosítása érdekében a mindenkori bázishely, táborhely terület, (bérelt vagy saját ingatlan) karbantartása, gondozása fejlesztées. Az ehhez szükséges eszközök biztosítása, karbantartása, pótlása. A sporteszközök karbantartása, javítása, új eszközök beszerzése, pótlása. ... >>

Paksi Forrás Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

7030 Paks, Alpári Gy. utca 8. fsz./1.
képviselő: kuratóriumi elnök Schuckert József
-a kulturális élet valamennyi területének támogatása - hátrányos helyzetű csopoettok társasdalmi esélyegyenlőségének elősegítése -szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gozdozása, karitatív tevékenység szervezése, -anyagilag nehéz helyzetbe került személyek intzémények felkutatása és segítésének szservezése, támogatás biztosítása, -Paks város és vonzáskörzete közérdekű tájékoztatása elősegítése. Kulturális rendezvények szervezése, ismeretterjesztés, közművelődés elősegítése, kiadvány szervezés, tájékoztatás, település vezetések és kistérség lakossága közötti információ csere biztosítása, helyi szervezetek és közintézmények tájékoztatása, nevelés és oktatás, képességffejlesztés, ismeretterjesztés, tudományos tevékenységeken túlmenően a kulturális örökség megóvása. ... >>

Paksi Független Roma Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

7030 Paks, Síp utca 1.
képviselő: elnök Rafael Gyula
Oktatás, nevelés, foglalkoztatás, képzés, környezet- és természetvédelem, műemlékvédelem, hagyományőrzés ... >>

Paksi Képtár Egyesület

(kulturális)

7030 Paks, Rókus utca 8.
képviselő: elnök Hopp Halász Károly ... >>

Paksi Múzeumbarátok Köre Egyesület

(kulturális)

7030 Paks, Deák F. u. 2.
képviselő: Dr. Wartig László ... >>

Paksi Orosz Klub Egyesület

(kulturális)

7030 Paks, Kápolna u. 29.
képviselő: Kern Tatjána ... >>

Paksi Önkéntes Tűzoltó Sport- és Hagyományőrző Egyesület

(tűzoltó,intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7030 Paks, Tolnai utca 141.
képviselő: elnök Furka Tibor
Elősegíti az iskolarendszerű képzésben a tűzvédelmi tananyagok oktatását, tűzoltóság hagyományainak felkutatását, azok felelevenítését, megőrzését és ápolását. Tűzoltó sportversenyek szervezése és rendezése. ... >>

PAKSI PEDAGÓGUS KÓRUS EGYESÜLET

(kulturális)

7030 Paks, Deák Ferenc utca 9.
képviselő: elnök Vajda Tibor
A paksi pedagógus kórus szakmai programjainak szervezése, kórusversenyek, bemutatók, fesztiválok szervezése és lebonyolítása, valamint azokon való részvétel; támogatók felkutatása. ... >>

Paksi Polgári kör

(kulturális)

7030 Paks, Szt. István tér 14/d.
képviselő: Szentesi Alajos ... >>

Paksi Reform Főzőklub Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7030 Paks, Kömlődy utca 11/A.
képviselő: elnök Kovács János
Az egészséges táplálkozás népszerűsítése.
A hagyományos gasztronómia ápolása, ennek a jelenkor körülményei közé oly módon történő átültetése, hogy gasztronómia, mint a magyar kultúra szerves része továbbra is kifejezésre juttassa a méltó tradíciók továbbélését.
Rendszeres összejövetelken a tagok gasztronómiai széleslátását, idegen ízekre, alapanyagokra és kultúrákra való nyitottságát elősegítse.
Paks Város rendezményein megjelenjen, az egészséges és ízletes táplálkozás fontosságára az erre fogékonyak figyelmét felhívja.
A gasztronómiai élmények által a mindennapok egyhangúságának megváltoztatását elősegítse.
A tagokat és lehetőleg a lakosságot az étkezések során a természetes alapanyagok felhasználására mozdítsa. ... >>

Paksi Roma Egyesület

(kulturális)

7030 Paks, Sip u. 2.
képviselő: Solt Pál ... >>

Paksi Twirling Botforgató Kulturális és Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7030 Paks, Eötvös utca 10.
képviselő: elnök Pfeffer József
Elősegíteni az iskolarendszerű képzésben, valamint az iskolarendszerű képzésen kívül a twirling és botforgató sport oktatását. A különböző twirling és botforgató sportversenyek szervezése, rendezés. Ifjúságnevelés, oktatás képzésben való segítségnyújtás. Sportversenyek szervezése, rendezése és ezáltal végzendő reklám tevékenység, Az egyesület által végzendő egyéb szolgáltatási feladatok, ami a twirling és botforgató sporttal kapcsolatos. ... >>

Paksi Városvédő Egyesület

(kulturális,egyéb)

7030 Paks, Kossuth u. 8.
képviselő: Fonyó Lajos ... >>

Szilárd Leó Kollégiumi Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7030 Paks, Dózsa Gy. u. 95.
képviselő: Dr. Petz Ernő
Az Energetikai Szakképzési Intézet keretében tanuló oktatási, szociális és kulturális támogatása, tehetséggondozás biztosítása. ... >>

Táncművészetért Alapítvány

(kulturális)

7030 Paks, Deák F. u. 6.
képviselő: Hartmann József, Szarka Gitta
A paksi gyermekek tánc- és mozgáskultúrájának fokozása. ... >>
1. oldal 2. oldal