Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Paks érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 25
1. oldal

Atomerőműben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete (ADÉSZ)

(érdekképviselet)

7030 Paks, Pf. 71.
képviselő: elnök Néber Tibor, elnökhelyettes Rieger Ferenc ... >>

"Atomszer Munkástanács"

(érdekképviselet)

7030 Paks, Alpári Gy. u. 8/7.
képviselő: Wenhardt Ádám ... >>

Dekoten Érdekvédelmi Szervezet

(érdekképviselet)

7031 Paks, Pf. 92.
képviselő: elnök Tóth Lászlóné ... >>

Dunakömlődi Nyugdíjasok Érdekszövetsége

(érdekképviselet)

7030 Paks, Béke u. 2.
képviselő: elnök Ulbert Sándor ... >>

Dunamenti Falugazdász Egyesület

(érdekképviselet)

7030 Paks, Pollack M. u. 28.
képviselő: Lengyel Lóránt ... >>

Földmérők Érdekvédelmi Köre

(érdekképviselet)

7030 Paks,
képviselő: László Andor Zoltán ... >>

Földvár és Vidéke Gazdakör

(érdekképviselet)

7030 Paks, Zápor utca 8.
képviselő: elnök Feil Ferenc
Képviseli a tagok, a helyi gazdszövetkezetek, családi gazdálkodók és az egyéni mezőgazdasági termelők érdekeit a helyi önkormányzat, szakhatóságok, bíróságok és más szervek előtt.
Állást foglal, javaslatokat tesz és vélemyént nyilvánít a mezőgazdaságot, illetve a gazdálkodókat vagy a gazdálkodást érintő bármilyen kérdésben.
Támogatja mintagazdaságok Beszerző, Értékesítő és Szolgáltató Szövetkezetek (BÉSZ) Termelő, Értékesítő Szervezetek (TÉSZ) szervezését, tapasztalatok átadását, gazdakörök, gazdálkodók, gazdaszövetkezetek és Családi Gazdálkodók, egyéni mezőgazdasági termelők részére.
Támogatja a termesztési adottságoknak legmegfelelőbb növényi kultúrák elterjesztését, a tájjellegű minőségi termékek előállítását. Szervezi a tagok által előállított termékek közös értékesítését a lehető legkedvezőbb áron. ... >>

Függetlenek Szövetsége Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

7030 Paks, Szőlőhegy u. 14.
képviselő: Bor Imre ... >>

Legyen A Duna Igazi Közügyünk Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

7030 Paks, Kandó K. utca 14.
képviselő: elnök Weisz Mátyás, titkár Appelshoffer Regina
A környezet és természet iránti tisztelet terjesztése, a környezet- és természetvédelem elősegítése, az egészségre, egészséges életmódra nevelés elősegítése, az idegenforgalom előremozdítása a kulturált természeti környezet kialakításával, vízi járművek használatával összefüggő jogszabályismeret terjesztése, vízi járművek használatával összefüggő szakismeretek gyarapítása, a vízi járművek tárolásának megoldása kikötő létesítésével, üzemeltetésével, közösségi rendezvények rendezése, a vízi turizmus fejlesztésének elősegítése, a tagok és a sporthajózáshoz, vízi sportokhoz kapcsolódó lehetőségeket szolgáltatási díj ellenében igénybe vevők részére evezős, illetve egyéb szabadidős sportlehetőség biztosítása, rendezvények, egyesület programok szervezése, helyi versenyek lebonyolítása, hagyományok ápolása, a közösségi élet megszervezése, az egyesület tagjainak érdekvédelme és képviselete, olyan infrastruktúra (utak, parkoló, kikötő, csónaktároló stb.) megteremtése, amellyel biztosíhatóak a sporthajózáshoz és vízi sportokhoz, valamint a város vízi turizmusához kapcsolódó feltételek. ... >>

Masszőrök Egyesülete

(érdekképviselet)

7030 Paks, Kurcz Gy. u. 27.
képviselő: Podhorszki Tibor ... >>

Munkástanácsok Tolna Megyei Szövetsége

(érdekképviselet)

7131 Paks, Atomerőmű Munkástanács Iroda
képviselő: Markotán Károly elnök, Rácz Istvánné alelnök, Tóth Endre alelnök ... >>

"Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete, Paksi Atomerőmű Zrt"

(érdekképviselet)

7030 Paks, Pf. 71.
képviselő: alelnök Lengyel József, Berkes Sándor elnök
A műszakos munkavállalók érdekképviselete, a Munka Törvénykönyve és a Részvénytársasági Kollektív Szerződésben rögzített dolgozói érdekek védelme, a megfelelő szociális körülmények lehetőség szerinti biztosítása együttműködve különböző szakszervezetekkel. A MÉSZ célja az általa szervezett műszakos munkavállalók érdekképviselete a Munka Törvénykönyvében, a részvénytársasági, az ágazati, és cégcsoportos KSZ-ekben és egyéb megállapodásokban biztosított munkavállalói érdekek védelme, a szociális körülmények lehető legmagasabb szintű biztosítása, együttműködve a munkáltatóval, a PA. Zrt-nél működő szakszervezetekkel és egyéb szakszervezeti szövetségekkel. ... >>

Nagycsaládosok Paksi Egyesülete

(érdekképviselet)

7030 Paks, Kornis u. 18.
képviselő: elnök Feil Ferencné
Érdekképviselet ... >>

Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete

(érdekképviselet)

7030 Paks, Pf. 71.
képviselő: elnök Lőrincz László ... >>

Paksi Dunamenti Közhasznú Cigány Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

7030 Paks, Dankó P. u. 20.
képviselő: Gertner Ferenc elnök, Id. Berger Vince ált. alelnök
-Paks városban lakó cigány származású állampolgárok helyei érdekvédelmi szervezete, mely segíti őket a várospolitikai kérdések megvitatásában, megértésében, terjesztésében, valamint etnikai identitásuk, történelmük, kultúrájuk, állampolgári jogaik megismerésében, gyakorlásában és érvényesítésében(jogvédő tevékenység). ... >>

Paksi Iparos és Vállalkozói Kör

(érdekképviselet)

7030 Paks, Kölesdi utca 50.
képviselő: Kovács Sándor ... >>

Paksi Magyar-Német Gazdaszövetség

(érdekképviselet)

7030 Paks, Tolnai u. 50.
képviselő: Neidert Henrik ... >>

"Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Szövetsége"

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

7030 Paks, Dózsa Gy. u. 103.
képviselő: elnök C. Szabóné Kocsiczki Ilona
A Paksi középiskola volt növendékei között az összetartás, baráti viszony kialakítása, ápolása, az intézményért való kötődés elmélyítése, egymás segítése, támogatása. ... >>

Paksi Városi Labdarugó Szövetség

(sport,érdekképviselet)

Paks, Dózsa Gy. u. 55-61.
képviselő: Böndör János ... >>

Paksi Városi Nyugdíjas Klub Közhasznú Egyesület

(érdekképviselet)

7030 Paks, Jámbor Pál utca 13.
képviselő: elnök Szinger Ferenc ... >>

SÁRSZENTLŐRINC ÉS VIDÉKE GAZDAKÖR

(természetvédelem,érdekképviselet)

7030 Paks, Építők utca 75/B.
képviselő: elnök Bach János
A tagok érdekeinek képviselete, az önálló gazdálkodáshoz szükséges szakmai ismeretek fejlesztése, a piacképes termékek előállításának segítése, a termeltetés és a termékértékesítés szervezése, a gép és eszközellátás, valamint a közös géphasználat előmozdítása, a föld termőerejének fokozása és a természetes környezet megóvása. ... >>

Tolna Megyei Inszeminátorok Egyesülete

(érdekképviselet)

7030 Paks, Kossuth u. 20.
képviselő: Dr. Wekerle László ... >>

Tradicionális Shotokan Karate Szövetség - SKDUN Hungary

(sport,érdekképviselet)

7030 Paks, Kurcz György utca 52.
képviselő: elnök Gábor Miklós
A tradicionális karate sportágban működő sportegyesületek létrehozásának, a működő sportegyesületek tevékenységének koordinálása, a sportági szabadidős felnőtt, ifjúsági és gyermek-szakosztályok működési feltételeinek segítése, e feltételek javításának, fejlesztésének érdekében szervezési, támogatói feladatok teljesítése, a szakmai és anyagi támogatások összehangolása, az együttműködés, közös szakmai fellépés elősegítése, a tagok édekképviseletének ellátására is kitejedően. ... >>

Villamosipari Ágazati Munkástanács Szövetség

(érdekképviselet)

7030 Paks, Atomerőmű Munkástanács Iroda
képviselő: Rácz Istvánné ... >>
1. oldal