Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Paks egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 15
1. oldal

"Dr. Magyar Imre" Egészségügyi Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7030 Paks, Táncsics u. 13.
képviselő: Szabó Lászlóné
Az egészségügyi műszerek, gépek felújítása beszerzése, a dolgozók továbbképzésének anyagi támogatása, az egészségügy területén kiemelkedő munkát végzők jutalmazása. ... >>

Egészségesebb Városért Alapítvány Paks

(egészségügyi,környezetvédelmi)

7030 Paks, Dózsa Gy. utca 55-61.
képviselő: elnök Dr. Mészáros Zsuzsanna, Koczák Szendike elnökhelyettes
A város egészségügyi alapellátásának folyamatos fejlesztése. ... >>

Együtt a parlagfű ellen Alapítvány

(egészségügyi)

7030 Paks, Gesztenyés utca 24.
képviselő: kuratóriumi elnök Demeter Károlyné, ügyvezető Horváthné Szeip Ildikó
A parlagfű mint egészséget károsító, allergiás betegséget okozó veszélyes gyomnövény terjedésének visszaszorítása, átlagosnál magasabb fertőzöttségi szint csökkentése, így a betegségek megelőzése. ... >>

Együtt-Érted Kisgyermek Alapítvány

(egészségügyi)

7030 Paks, Dunapart 8.
képviselő: Noé Krisztina, Pintérné Tölli Veronika
A részképesség zavarral küzdő épértelmű gyermekek, családjaik, tanáraik támogatása. ... >>

Érted-Értünk Baráti Társaság Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,egyéb)

7030 Paks, Szedres utca 5. I./6.
képviselő: elnök Seregély Erzsébet
Az egészséges életmód és betegségmegelőzés ösztönzése, feltételeinek kialakítása, korszerű ismereteinek tejesztése a régióban. A régió gasztronómiai és kulturáli értékeinek megőrzése, ezzel kapcsolatok tájékoztató feladatok ellátása. Információ és segítségnyújtás a lakosságnak a hivatalokban történő ügyek intézéséhez, a pályázatírás és projektkidolgozás feladataiban. Részvétel a bűnmegelőzés és baleset megelőzés hatékonyságának növelését célzó regionális szintű felvilágosító, tájékoztató tevékenységben. Aktív közösségi élet kialakítása és baráti körök kiépítése. Előrevivő együttműködés kialakítása a hasonló célú önkormányzati és társadalmi szervezetekkel, bizottságokkal, klubokkal és mozgalmakkal. Az egyesület tevékenységében a demokratizmus érvényesítésének megjelenítése és fejlesztése. Hatékony média és információ-kommunikációs technika használatára való törekvés. ... >>

"Fehér fény" Alapítvány

(egészségügyi)

7030 Paks, Kurcsatov u. 18.
képviselő: Domokos Józsefné
Egészsémegőrző, betegségmegelőző, öngyógyító módszerek terjesztése. ... >>

Jövő Drogok Nélkül Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

7030 Paks, József A. utca 8.
képviselő: elnök Dr. Vöröss Endréné
drogfogyasztás visszaszorítása, az egészségfejlesztés eszközeit alkalmazva javuljon a rászorultak egészségi állapota, az életminősége, valamint az egészség védelmére irányuló tevékenység, esélyt teremteni arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak egy produktív életstílus kialakítására és a drogok visszautasítására. Környezetvédelem, környezetvédelmi nevelés a gyermekek, az ifjúság és a felnőtt lakosság körében. Környezettudatos magatartásforma alapozása, alakítása, szemléletformálás. Környezetvédelmi problémák feltárása, megoldása, széles társadalmi rétegek bevonásával. Környezetvédelemmel kapcsolatos rendezvények szervezése, kiadványok szerkesztése, kiadása. ... >>

Kozma Gáborért Alapítvány

(egészségügyi)

7030 Paks, Kurcsatov u. 20.
képviselő: Bencze Imre
Kozma Gábor gyógyulásának segítése, hasonló sorsú, a PAV-ban dolgozó és családjuk segítése. ... >>

Paksi Atom Asztalitenisz Club

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

7030 Paks, Tolnai utca 4.
képviselő: elnök Mihályfi Zoltán
Sportoló tagjai számára szervezett kereteket biztosít, ezen belül edzési, versenyzési lehetőséget teremt, versenyeket szervez, támogatja tagjai belföldi és külföldi versenyeken való részvételét, eljuttatja hozzájuk a sportágak hazai és nemzetközi híreit, ellátja őket elméleti irodalommal, nemzetközi versenyek képanyagával. Az asztalitenisz sportág népszerűsítése. Az ifjúság körében az asztalitenisz megismertetése és oktatása, ezáltal az ügyességi sportok gyakorlása által tartalmas időtöltés biztosítása, a versenyzési lehetőségek megteremtésével az egészséges küzdőszellem kialakítása és fejlesztése. A sport révén az egészségmegőrzés és a szenvedélybetegségek megelőzését, gyógyítását és utógondozását segítő tevékenységek támogatása.A lakosság egészségi állapotának javítását célzó szűrési, gondozási feladatok támogatása. Hátrányos helyzetűek és/vagy fogyatékosok aktív részvételével lebonyolításra kerülő közösségi, szabadidős programok, sportesemények és más közösségépítő rendezvények támogatása. Gyermekek és fiatalok aktív részvételével zajló rendezvények támogatása, amatőr kategóriájú sportolók felkészülési támogatása. ... >>

Paksi Kórházért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,egyéb)

7030 Paks, Szabó E. u. 7. IV/15.
képviselő: Dr. Csók Sándor, Gallyas Vilmos, Vajnai Attila
a Pakson felépítendő kórház létesítési, felszerélis költésegihez való hozzájárulás ... >>

Paksi Református Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

7030 Paks, Bajcsy-Zs. utca 8.
képviselő: elnök Kern Sándorné dr. Molnár Klára
A Paksi Református Gyülekezet sokoldalú missziójának támogatása; rászoruló, hátrányos gyermekek egyházi - elsősorban református - intézményekben történő taníttatásának ösztöndíj támogatása; rászoruló családok és református gyülekezetek szociális támogatása; idősek, magányosok, betegek segítése és más hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének támogatása; a Paksi Református Gyülekezet tulajdonában lévő ingatlanok karbantartásának, felújításának támogatása, technikai és más eszközökkel való felszerelése; egyéb paksi református alkalmak és rendezvények támogatása; nevelés ismeretterjesztés támogatása különös tekintettel református intézmények támogatására; a lelki egészség védelmére/megőrzésére irányuló egészségfejlesztési és megelőzési programok támogatása; határon túli testvér gyülekezetek támogatása; alapítványi célok megvalósításához szükséges eszközök beszerzése és pótlása. ... >>

Paksi Városi Mentálhigiénés Egyesület

(egészségügyi,szociális,egyéb)

7030 Paks, Szent János utca 5.
képviselő: Erdélyi Gabriella
Paks város mentálhigiénés szemléletének formálása, az állampolgárok lelki egészségének védelme, megelőzése, rehabilitiáció, egészségmegőrzés, életmód tanácsadás, esélyegyenlőség megvalósulása érdekében való képviselet, szenvedélybetegségek terjedése elleni küzdelem. ... >>

"Véhman Éváért" Alapítvány

(egészségügyi)

7030 Paks, Öreghegy u. 28.
képviselő: Báthory István
a súlyos betegségben szenvedő Véhman Éva gyógyulása és rehabilitációjának elősegítése ... >>

Veled is törődünk Egyesület Paks

(sport,egészségügyi,szociális)

7030 Paks, Kishegyi utca 46-48.
képviselő: elnök Gungl Brigitta
Paks város szociális szemléletének formálása. Az állampolgárok lelki-testi egészségének védelme, megelőzés, krízisintervenció, rehabilitáció, ismeretterjesztés, felvilágosító akciók szervezése. Egészségmegőrzéshez eszközök nyújtása. Közösségi szociális viszonyainak előmozdítása, segítése. Egészségmegőrzés megvalósulása érdekében képviselet.( fogyatékossággal élők, idősek, gyermekek, hátrányos helyzetűek, hajléktalanok, pszichés betegséggel élők). Képesség és kézségfejlesztés a lemaradások kompenzálása érdekében. A hátrányunk váljon előnyünkké. Szenvedélybetegségek ( drog, alkohol, szerencsejáték stb.) terjedése elleni küzdelem, illetve a már kialakult szenvedélybetegeknek segítségnyújtás. Gyermek- és Ifjúságvédelmi prgramok szervezése és azokon való részvétel. Támogatók, mecénások felkutatása. A szakmai információáramlás segítése, a tagok folyamatos tájékoztatása. A széleskörű információnyújtás az érdeklődök számára. Egészségmegőrző programok szervezése, valamint azokon való részvétel. Sport programok szervezése, valamint azokon való részvétel. A település lakosságának mozgósítása a szociális problémák feltárása és megoldása érdekében. Akadálymentesítés ( látássérülteknek, értelmi sérülteknek, mozgássérülteknek, hallássérülteknek, babakocsis szülőknek). ... >>

"Világ világossága" Paksi Református Alapítvány

(egészségügyi,szociális,egyéb)

7030 Paks, Bajcsy-Zs. utca 8.
képviselő: kuratóriumi elnök Kern Sándor
Paksi Református Gyülekezet sokoldalú missziójának támogatása, rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekek egyházi - elsősorban református - intézményekben történő taníttatásának támogatása, idősek, magányosok, betegek segítése.
A Paksi Református Gyülekezet tulajdonában lévő ingatlanok karbantartásának, felújításának támogatása, egyéb paksi református alkalmak és rendezvények támogatása, nevelés, ismeretterjesztés. ... >>
1. oldal