Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pákozd kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 5
1. oldal

Irgalmas Szamaritánus Alapítvány a Pákozdiak Egészségéért

(kulturális)

8095 Pákozd, Hősök tere 10.
képviselő: Dr. Németh Attila kuratórium elnöke
A Pákozdon lévő háziorvosi rendelő orvosi készülékekkel való ellátása, és orvosi készülékekkel történő fejlesztése. Ráutaltsági alapon támogatás nyújtása Pákozdon élő lakosok részére. ... >>

Pákozd Óvodásaiért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8095 Pákozd, Hősök tere 8.
képviselő: Göbölösné dr.Sztafa Dorota kur.eln.
Az óvodáskorú gyermekek értelmi, érzelmi, kulturális fejlődéséhez ségítségnyújtás, a gyermekek és szüleik természet- és környezetvédelemre nevelése, egészséges életmód kialakításához segítség. ... >>

PÁKOZD-ért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

8095 Pákozd, Hősök tere 9.
képviselő: Kupi Lászlóné ügyvívő, Takács Ferenc kuratóriumi elnök
Pákozd község és térségének gyarapítása az egyéni és a közösségi akarat felkarolásával, a községi közösségi lét és a közjó érdekében. Ennek keretében elsősorban a település fejlesztésére és fejlődési hátrányainak ledolgozására alkalmas programok kidolgozása, a község kulturális hagyományai megőrzésének elősegítése, a térség műemlékeinek védelme. ... >>

PÁKOZDI KULTURÁLIS EGYESÜLET

(kulturális)

8095 Pákozd, Budai út 72.
képviselő: Szilágyi Dénesné elnök
A helyi kultúra szellemi-, tárgyi- és épített örökségének megóvása, azok ? aktív kulturális tevékenységgel történő ? tovább-hagyományozásának elősegítése; a helyi amatőr művészet ? népművészet előadó- és tárgyalkotó valamint egyéb kulturális, és alkotócsoportok tevékenységének támogatása. ... >>

Premier Ablakrendszerek Dolgozói Szakszervezete (PREDOSZ)

(sport,kulturális,érdekképviselet)

8095 Pákozd, Napraforgó út 1.
képviselő: Horváth Ildikó elnök
Tagjainak munkaviszonyához, munkavégzéséhez, élet- és munkakörülményeihez kapcsolódó érdekek feltárása, képviselete, védelme és érvényesítése. A szervezett dolgozók, tagok által végzett munka elismertetése. A tagság egészét, illetve egyes rétegét érintő szociális intézkedésekben, a szociálpolitika elveinek megfelelő folyamatos, meghatározott célokat közelítő fejlesztés megvalósítása. A szociálpolitika keretein belül a szakszervezeti segélyezés megvalósítása, elsősorban a nagycsaládosok és az átmenetileg nehéz anyagi körülmények közé került tagok körében. A szakszervezeti tagok üdültetési koncepciójának kialakítása, fejlesztése. Tagjainak és családtagjainak részére sport, kulturális rendezvények szervezése. E célok megvalósítása érdekében a tárgyi feltételek biztosítása. A megfelelő érdekképviselet érdekében szakértői érdekegyeztetések, véleménycseréken kialakított álláspont kialakítása. A tagság közérzetének javítása, az emberi értékek elismerése, megbecsülése, az általános szakmai tudás gyarapítása. A szakszervezet vagyoni helyzetének, anyagi eszközeinek védelme, bővítése. A tagdíjbevétellel történő célszerű gazdálkodás. A tagok megfelelő érdekképviselete érdekében korrekt partneri kapcsolat kialakítása a munkáltatóval. Megfelelő Kollektív Szerződés előkészítése. ... >>
1. oldal