Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Ózd sport civil szervezetek


Találatok száma: 60
1. oldal

116.sz. Galambtenyésztő Egyesület

(sport)

3600 Ózd, Úttörő u.20.
képviselő: Tuza Lajos ... >>

A SALÓVÁMOSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

(sport,oktatási,kulturális)

3600 Ózd, Mekcsey István u.205.
képviselő: Váradi gabriella
A Sajóbábonyi Általános Művelődési Központ oktatási, nevelési, közművelődési feltételeinek javítása, az intézmény településrészein betöltött kultúrális szerepének erősítése, szabadidős, sporttevékenységeinek támogatása, az intézmény tehetséges tanulóinak, pedagógusok önképzésének, továbbképzésének támogatása. ... >>

Aktív Zóna Alapítvány

(sport,kulturális)

3600 Ózd, Zalai u.21.
képviselő: Fürjes Pál
-Ózd város alapító okiratban meghatározott körzetében a lakókörzet szépítése, megóvása és fejlesztése -a lakosság kulturális sport és egyéb együttélést fejlesztő feladatainak ellátása, szervezése, -a lakókörzet aktivizálása, -közösségi érdekek érvényesítése Az alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységet végzi: -kulturális tevékenység -természe-,környezetvédelem -sportevékenység -emberi és állampolgári jogok védelme ... >>

Alapítvány Csépány-Somsály Fejlesztésére

(sport,egészségügyi,oktatási)

3662 Ózd-Somsály, Rózsadomb út 29.
képviselő: Tóth Csaba
Hódoscsépány és Somsály településének támogatása, így különösen a településrészek rendezését, infrastruktúrális fejlesztését. A településrészeken működő egészségügyi, gyermek és ifjúságvédelmi, művelődési, sport és oktatási intézményeket, szervezeteket. A foglalkoztatási, vállalkozás-szervezési tevékenységet. A diák és szabadidő sportot. ... >>

Alapítvány Szenna Fejlesztéséért

(sport,egészségügyi)

3600 Ózd, Vadász u.8.
képviselő: Mészáros Gyula
Szenna településnek, mint Ózd város egyik lakókörzetének településfejlesztési,szociális, egészségügyi gye4rmek és ifjúságvédelmi,művelődési, foglalkoztatási,vállalkozásszervezési diák és szabadidősport és idegenforgalmi céljainak támogatása és megvalósítása, a rászorulók segítése. szenna településnek, mint Ózd város egyik lakókörzetének településfejlesztési, szociális, egészségügyi gyermek és ifjúságvédelmi, művelődési, foglalkoztatási, vállalkozásszervezési diák és szabadidősport és idegenforgalmi céljainak támogatása és megvalósítása, a rászorultak segítése. ... >>

Alapítvány Szentsimon Fejlesztésére

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3600 Ózd, Krúdy Gy. u.26.
képviselő: Kovács Béla
Szentsimon településrésznek, mint Ózd város lakókörzetének támogatása céljából hozzák létre azért, hogy az ott lakók,ill, dolgozók ne veszítsék el évszázados hagyományokra visszatekintő közösségformáló képességüket, saját sorsuk, környezetük alakításának lehetőségét, megőrizni a településrész népességmegtartó erejét, támogatni, ujraéleszteni a településen működő közművelődési és tömegsport tevékenységet, a lakóterülete lévő (egyetlen Ózd városi műemlék) Árpád-kori műemlék templom megóvása, környezetének szebbé tételére, közismertebbé tételére irányuló erőfeszítések kivitelezésének támogatása, támogatni a településrész rendezésére,infrastrukturális fejlesztésére, a területi környezetvédelem müködésére irányuló javaslatok megvalósítását, az oktatási, egészségügyi, közbiztonsági, tűzmegelőzési intézmények támogatása, foglalkoztatási munkahelyteremtési, vállalkozásszervezési intézmények működésének ... >>

Bolyai Farkas Diáksport Egyesület

(sport)

3600 Ózd, Bolyki főút 2.
képviselő: Utassy Béla ... >>

Bolyky Tamás Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3600 Ózd, Bolyky Tamás út 42.
képviselő: Döbör Attila
Az alapítvány támogatni kívánja az ózdi Bolyky Tamás Általános Iskola közösségét az iskola költségvetéséből nem, vagy nehezen finanszírozható olyan hozzájárulásokkal, amely elősegíti a tanulók személyiségének fejlődését, a biztos alapismeretek elsajátítását, nevelés-oktatás magas színvonalának megőrzését, különös tekintettel az alábbiakra:
hátrányos helyzetű, tehetséges diákok oktatásának segítése, a kiemelkedő képességű és dicséretes magatartást tanúsító tanulók ösztönzése, segítése, önművelődésének támogatása,
kiemelkedő szintű iskolai, tanulmányi és sport rendezvények költségeihez való hozzájárulás,
a tehetséges tanulók nyelvtanulásának elősegítése, különóra, szakkörök és önképző körök ifjúságvédelmi támogatása, nyelvi labor fejlesztése,
a diákok szabadidős lehetőségeinek bővítése, nyári és napközis táborozás, erdei iskola támogatása,
egészséges életmódra nevelés elősegítése, a sportolási lehetőségek, sportfelszerelések vásárolásának anyagi támogatása,
művészeti tantárgyak eszközeinek fejlesztése,
hozzájárulás a népi hagyományok ápolásához,
az oktatás feltételeinek javításához és korszerűsítéséhez való hozzájárulás, különös tekintettel a számítástechnikai eszközök fejlesztésére,
az iskolai könyvtár fejlesztése,
a kiemelkedő teljesítményt tanúsító, tehetséges diákok tudásának gyarapítása, házi és iskolán kívüli versenyeken történő eredményes szereplése érdekében pályázatok támogatása, jutalmak odaítélése,
az iskola szakmai innovációs törekvéseinek támogatása.

Mindezekkel együtt minden olyan lehetőség, ötlet, kezdeményezés, tehetséggondozás, készség- és képességfejlesztés támogatása, amely a gyermekek önálló problémamegoldáshoz, kreativitáshoz, az új iránti érdeklődéshez, valamint a másokkal való együttműködéshez, a tolerancia erősítéséhez vezet. (Feltételek javítása, turizmus, önismeret, önképzés támogatása és ösztönzése.)

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet

Az alapítvány cél szerinti besorolása:

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet ... >>

Bolyky Tamás Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3600 Ózd, Zalai u.9.
képviselő: Ambrus Lajosné, Dr. Mustos Lajos
Az Ózdi Bolykí Tamás Általános Iskolában tanuló hátrányos helyzetű, tehetséges diákok oktatásának segítése, a kiemelkedő képességű, példamutató magatartást tanusító tanulók ösztönzése, segítése. Kiemelkedő szintű tanulmányi, sport, iskolai rendezvények költségeihez való hozzájárulás.A tehetséges tanulók nyelvtanulásának, vizsgályának támogatása. A tanulmányi időn kívüli különóra, szakkörök, önképző körök ifjúságvédelmi támogatása. A tanulók szabadidős elfoglaltságának, nyári táborozásának támogatása. A sportolási lehetőségek, sportfelszerelésének vásárlásának anyagi támogatása. Művészeti tantárgyak eszközeinek fejlesztése. Hozzájárulás a népi hagyományok ápolásához. Az iskolai oktatás feltételeinek javításához, korszerűsítéséhez való hozzájárulás, különös tekintettel a számítástechnikai eszközök fejlesztésére.Ennek keretében minden olyan kezdeményezés, tehetséggondozás, kézség,-képességfejlesztés támogatása, amely az önálló problémamegoldáshoz, kreatitáshoz, az uj iránti érdeklődéshez, valamint a másokkal való együttműködéshez, a tolerancia erősítéséhez vezet. (Feltételek javítása,turizmus, önismeret, önképzés támogatása, ösztönzése.) Az alapítvány elő kívánja segíteni az iskolai tanulói könyvtár fejlesztését, továbbá hogy pályázatok támogatásával jutalmak odaitélésével a tehetséges tanulók még nagyobb tudásra tegyenek szert, még nagyobb eredményességgel szerepeljenek a házi és iskolán kívüli ... >>

Bródy Imre Középiskola Fejlesztési és Tehetséggondozó Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3600 Ózd, Petőfi út 20.
képviselő: Jeddi József
A Bródy Imre Középiskolában tanulók nevelésének és oktatásának segítése, - az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javítása, - kiemelt tanulmányi programok elősegítése, - az idegen nyelv tanulásának elősegítése, - tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, nevezési díjak kifizetése valamint a felkészítők és nyertesek díjazása, - iskolai és iskolán kívüli kulturális és szabadidős programok szervezése, támogatása, - a diáksport ösztönzése, támogatása, sportolási lehetőségek technikai feltételeinek javítása, nyári programok, belföldi és külföldi utak támogatása, - különböző személyre szóló célösztöndíjak biztosítása, kiemelkedő képességű diákok számára, - nehéz körülmények között élő - jól tanuló - diákok segítése, - támogatás nyújtása az iskolai tanárok belföldi és külföldi szakmai kapcsolatainak bővítésére, - az iskola épületének, környezetének szépítése.
A Bólyai Farkas Szakképző Iskolában tanuló diákok nevelésének és oktatásának segítése.
Az oktató nevelő munka területén kiemelkedő munkát végző pedagógusok jutalmazása, elismerése. ... >>

Centeri Sportegyesület

(sport)

3600 Ózd-Center, Centeri u. 13.
képviselő: Bárdos Gergely elnök ... >>

Csépányi Iskolás Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3600 Ózd, Csépányi út 117.
képviselő: Kossuth László
Az oktatáshoz szükséges jogtárgyi feltételek megteremtése, az iskolai tanulók szabadidős programjainak hasznosabb megszervezése, a hátrányos és sérült gyermekek felzárkóztatása és rendszeres korrepetálása, a tehetségek számára szakkörök indítása, felkészítése a továbbtanulásra, tehetséggondozás, számítástechnikai gépek korszerűsítése, továbbfejlesztése, könyvtári könyvkészlet folyamatos bővítése, sport- és játékeszközök vásárlása. ... >>

Csépányi Óvodás Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3661 Ózd, Csépányi u. 214.
képviselő: Kovácsné Sallai Éva
A csépányi óvodába járó gyermekek nevelésének és oktatásának segítése: - az eltérő családi környezetből érkező, különböző képességű, eltérő ütemben fejlődő gyermekek egyéni és csoportos fejlesztése, - a képességek kibontakozásához szükséges tárgyi, technikai feltételeinek biztosítása, - kiemelt fejlesztési programok elősegítése, - az idegen nyelv óvodai szintű tanulásának elősegítése, - kulturális programok, játékos vetélkedők szervezéséhez támogatás, - az iskolai és iskolán kívüli kulturális és szabadidős programok szervezése, támogatása, - sportolási lehetőségek technikai feltételeinek javítása, - nehéz körülmények között élő gyermekek segítése, - az óvoda épületének, környezetének szépítése Az alapítvány közhasznú tevékenysége: Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Derűs Gyermekkor Óvodai Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3600 Ózd, Petőfi S. út 26-28.
képviselő: Balázs Istvánné
-Ózdi Petőfi Sándor úti Óvodás gyermekei oktatásának, nevelésének segítése, felkészülésük az iskolai tanulmányokra és általában az életre, kiemelten az egészséges életmódra nevelés feltételeinek biztosítása, a szabadidős- és sporttevékenység támogatása
-a Monostori módszer sajátos eszközrendszerének fejlesztése, pótlása és különböző mozgásfejlesztő eszközök beszerzése,
- az Óvoda pedagógusainak segítése, feladatainak színvonalalasabb ellátásában, különösen módszertani- és szakmai továbbképzések részbeni, vagy teljes finanszírozásával - a pedagógiai munkát segítő ismerethordozók beszerzésével - továbbá bemutató foglakozásokat tartó óvónők támogatásával.. ... >>

Elan Sport Klub

(sport)

3600 Ózd, Bolyki főút 24.
képviselő: elnök Énekes György ... >>

"Fiedler Ottó" Sport Egyesület

(sport)

3600 Ózd, Nap u.10.
képviselő: Juhász Judit, Pauler Zsolt elnök ... >>

GYERMEKEINKÉRT 2001. Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3600 Ózd, Bem út 8.
képviselő: Szentandrássy Béla, Vozár Ottóné
Az Ózd Bem úti Általános Iskola oktatásának anyagi feltételeinek javítása. Elsődlegesen a zenetagozat elavult tárgyi eszközeinek felfrissítése, az idegen nyelvi oktatáshoz egy nyelvi labor alapjainak megteremtése, a számítástechnika oktatásához már meglévő korszerűtlen gépek lecserélése, a sport és szabadidős tevékenységek eszközigényének támogatása, fejlesztése. ... >>

HÁROMMANÓ Játszóház Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

3600 Ózd, Hossó út 35.
képviselő: Brezó Borbála titkár, Nagy Zoltánné elnök
A kisgyermekek számára gyermekmegőrzés, ennek keretében az életkornak megfelelő nevelés, képesség és ismeretfejlesztés szabadidős foglalkozás változatos tevékenységeken keresztül a gyermekek személyiségének minél sokoldalúbb fejlesztése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
-egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
-szociális tevékenység, családsegítés,
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-kulturális tevékenység,
-gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
-hátrányos helyezető csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
-sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sport tevékenység kivételével. ... >>

Hódoscsépányi Sport Egyesület

(sport)

3661 Ózd-Hódoscsépány, Nagyvölgyi út 10.
képviselő: Bettes László elnök ... >>

Hutschinson Brothers Rali Kupac Autósport Egyesület

(sport)

3600 Ózd, Bolyki főút 189.
képviselő: Dr. Ádám Antal ... >>

József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

3600 Ózd, Bem József út 14.
képviselő: Munkácsi Péter elnök
A József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nevelő-oktató munkájával összhangban, az egysület tagjainak rendszeres helyei, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt, játék-, turisztikai-, versengési-, és versenylehetőségek tervezése és szervezése, mert az intézmény a közoktatási törvény alapján szerződéssel köteles biztosítani az iskolai sportkör működését, vagy a meghatározott feltételekkel a diáksport-egyesületet támogatni. Valamint az állami, társadalmi szervek támogatásának, a diáksport-egyesület jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás tanórán kívüli feltételeit.

Cél a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, a sporttal való nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása, különösen tervezni, szervezni és összehangolni a tanulók órán kívüli testnevelését, sportolását. ... >>

Kálnay Sport Alapítvány

(sport)

3600 Ózd, Vasvár u. 50.
képviselő: Ivacs Gyula
Ózd város sportéletének támogatása, ezen belül különösen a város kézilabda és labdarugó sportjának, működési feltételeinek jobbítása, e sportágak népszerűsítése, városi versenyek szervezése, a megyei és országos versenyeken, bajnokságokon a részvétel elősegítése, az egészséges életmódra nevelés népszerűsítése, Ózd város diáksportjának támogatása, s e diáksport szervezésének ... >>

Keresztény Egyház és Ifjúság Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

3600 Ózd, Bolyki főút 16. sz. IV/4.
képviselő: Bárdos Balázs kur.eln.
Tehetséges gyermekek képességének kibontakozásához segítségnyújtás, támogatásuk előmozdítása. Az Egyházközösségi tevékenységek elősegítése és anyagi támogatása mind személyi, mind dologi vonatkozásban. Egyházközösségi létesítmények és más keresztény intémzényeik fenntartása karbantartása, felújítása, támogatása, s ilyen intzmények létesítése. Képzőművészeti alkotások, egyházzenei művek, sajtó- és más tudományos kultúrális jellegű kiadványok támogatása. Tudományos képzés, oktatás, idegennyelvtanulás és továbbképzés elősegítése. Tanulmányok sport- és kultúrális tevékenységek támogatása. Ösztöndíjak adományozása. Keresztény átrsadalmi egyesületek működésének előmozdítása. Gyermekek üdültetésének és cserekapcsolatok kiépítésének elősegítése. A keresztény egyházak rászoruló tagjainak szükség szerinti vagy esetenkénti szociális támogatása. Cserkészek és más ifjúsági szervezetek működésének elősegítése, sporttevékenységük támogatása. Karitatív tevékenység végzése. ... >>

"Kiváncsi Fáncsi" Közhasznú Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3600 Ózd, Damjanich út 86.
képviselő: Tóthné Nagy Enikő elnök
a családok szociális biztonságának elősegítése,
a gyermekek harmonikus fejlődésének, testi szellemi, érzelmi és erkölcsi gyarapodásának kiteljesítése, életkori sajátosságaiknak megfelelő nevelése, képességeik, ismereteik sokoldalú fejlesztése,
a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a szociálisan rászoruló családok és gyermekek társadalmi felzárkóztatásának, társadalomba való beilleszkedésének elősegítése,
az egészségmegőrző és betegségmegelőző mozgás gazdag életmód, a rendszeres testedzés és a szabadidős sporttevékenységek népszerűsítése,
a nemzeti, az etnikai és a nemzetiségi kisebbségi kulturális örökség javainak megőrzése, ápolása és gyarapítása.egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása;
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
kulturális tevékenység;
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet;
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott tevékenység kivételével ... >>

Lóci Diáksport Egyesület

(sport)

3600 Ózd, Brassói u.1.
képviselő: Kovács Ottó elnök ... >>

MTTSZ Meteor Lövész Klub

(sport)

3600 Ózd, Mosonyi Mihály u. 36.
képviselő: Pintér László ... >>

"NA-TURA" Hegyi Sport Klub

(sport)

3600 Ózd, József A. utca 27. 2/3.
képviselő: Fehér Gábor enök ... >>

Nádler Herbert Vadásztársaság

(sport)

3600 Ózd, Radnóti u. 13.
képviselő: Laczku Pál ... >>

"ÓZD GÉZA ÚTI" Sport és Testépítő Egyesület

(sport)

3600 Ózd, Zalai utca 3
képviselő: Molnár Márk ... >>

Ózd Súlyemelő Élsportjáért Alapítvány

(sport)

3600 Ózd, Stadion Súlyemelő Szakosztály
képviselő: Keller György
Anyagi támogatást nyújtani azoknak a súlyemelőknek és edzőknek, akik a Magyar Válogatott színeiben hazánkat képviselve részt vehetnek Európa- és Világbajnokságokon, valamint az Olimpiai Tornákon. Utánpótlás korú versenyzőknél azok a sportolók, akik a Magyar Válogatott színeiben hasonló nemzetközi szintű versenyeken vesznek ... >>

Ózd Városi Férfi Teke Club

(sport)

3600 Ózd, Bolyki főut út 4.
képviselő: Bialaszek György ügyvezető elnök ... >>

Ózd Városi Sportegyesület

(sport)

3600 Ózd, Városház tér 1.
képviselő: elnök Bojtos Zoltán ... >>

Ózd Városi-Körzeti Labdarúgó Szövetség

(sport,érdekképviselet)

3600 Ózd, Vasgyár utca 50
képviselő: Murányi István ... >>

Ózdi Birkózó Egyesület

(sport)

3600 Ózd, Alkotmány utca 1/ B
képviselő: Nyalka Antal elnök ... >>

Ózdi BUDO Sport Egyesület

(sport)

3600 Ózd, Munkás út 11/A.
képviselő: Soós Lajos elnök
Az önvédelmi és egyéb küzdősportok gyakorlása, az egészséges test és lélek építése, a személyiség fejlesztése, a küzdősportok népszerűsítése, versenyeztetés és utánpótlás nevelése. ... >>

Ózdi Extrém Sport Egyesület

(sport)

3600 Ózd, Gömöri út 48.
képviselő: Lőrincz Zoltán ... >>

Ózdi Football Club

(sport)

3600 Ózd, Bolyki Fő út 4.
képviselő: Dr. Török Béla ... >>

Ózdi Gyöngyvirág Néptánc Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,kulturális)

3600 Ózd, Lehel vezér út 27/B. 3/8.
képviselő: Győrffi Katalin elnök
A Kárpát-medence földrajzi térségében a történelem során felhalmozódott népzenei és néptánc-örökség, valamint egyéb népi szokások, játékok és mesterségek feltárása, megóvása, védelme és közkincsé tétele. A Kárpát-medence földrajzi térségében a nemzeti, az etnikai és a nemzeti kisebbségi tárgyi kulturális örökség javainak megőrzése, ápolása és gyarapítása. A gyermekek harmonikus szellemi, test, lelki, érzelmi és erkölcsi fejlődésének elősegítése, nevelése, képességeik és ismereteik fejlesztése. Az egészségmegőrző, illetve betegségmegelőző szabadidős mozgás- és sporttevékenységek népszerűsítése. Az épített és természetes környezeti, valamint a természeti értékek, területek és tájak, azok rendszereinek védelme, megismerésük és fenntartható használatuk elősegítése, a társadalom egészséges és esztétikus környezet iránti igényének kielégítése. ... >>

Ózdi József Attila Gimnázium Hagyományőrző Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3600 Ózd, Bem u. 14.
képviselő: Tátrainé Révai Erzsébet
Az Ózdi József Attila Gimnázium fennállásának 50. évfordulójára való felkészülés és annak megünneplésének támogatása. Az iskola hagyományainak ápolása, kiállítások rendezése, kiadmányok megjelentetése. Pályázatok kiírása. Az Ózdi József Attila Gimnáziumban folyó oktatási, kulturális és sporttevékenység támogatása, így különösen: - a tanulmányi munka példás előmenetelt tanusító diákok felkészülésének támogatása és eredményességének jutalmazása, - kitűnő tanulók tanév végi jutalmazása, - hozzájárulás az iskola hagyományait őrző tevékenységek rendezéséhez, díjak biztosításához (színjátszókör, énekkar, Bellér Béla szavalóverseny, iskolatörténeti vetélkedő, JAG-kupa sportrendezvény) - hozzájárulás az évenként hagyományosan megrendezendő iskolanap kulturális (irodalmi, műfordítói, rajz) pályázatainak díjazásához, - az iskolai Dicsőségkönyv készítés folyamatosságának biztosításáért évi egyszeres díjazás, - évenként egy, az iskola hagyományát és presztizsét leginkább növelő pedagógus munkájának anyagi elismerése. ... >>

Ózdi Kerékpáros Egyesület

(sport)

3600 Ózd, Gömöri utca 55
képviselő: Frőlich Tamás ... >>

Ózdi Kézilabda Club

(sport)

3600 Ózd, Bolyki főút 4.
képviselő: Halász Sándor elnök ... >>

Ózdi Röplabda Sportegyesület

(sport)

3600 Ózd, Árpád Vezér út 22/A.
képviselő: Nagy Sándorné Havelant Erika elnök ... >>

Ózdi Sakk Sportegyesület

(sport)

3600 Ózd, Honvéd utca 26
képviselő: Koszta Mihály ... >>

Ózdi Súlyemelő és Fitness Club

(sport)

3600 Ózd, Bolyki főút 4.
képviselő: Fekete József ... >>

Ózdi Teknőc Futó Club

(sport)

3600 Ózd, Nagyvölgyi u. 91.
képviselő: Kormos József ... >>

Ózdi Tenisz Club

(sport)

3600 Ózd, Bolyki főút 4.
képviselő: Pálinkás László, Tassonyi Ferenc ... >>

Ózdi Úszósport Javára Alapítvány

(sport,szociális)

3600 Ózd, Bolyki főút 43. 2/1.
képviselő: Kriskovics Ákos elnök, Nagy-Mengyi Péter, Schifter Tamás
Ózd város úszósportjának támogatása, az úszósport népszerűsítése, működési feltételeinek javítása. A versenyeztetési lehetőségek elősegítése, közreműködés a területi bajnokságok szervezésében, az egészséges életmódra nevelésben. A hátrányos helyzetű és fogyatékkal élők rehabilitációjának elősegítése, sportolási lehetőségeinek támogatása, valamint a határon átnyúló sportkapcsolatok kiépítése és ápolása, közös szervezése. ... >>

Ózdi Vörös Meteor Sportegyesület

(sport)

3600 Ózd,
képviselő: Sotkovszky Ferenc ... >>
1. oldal 2. oldal