Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Ostoros oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 6
1. oldal

Az Ostorosi Óvodáért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3326 Ostoros, Szent István tér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Rétiné Godó Alíz
Az alapítvány elsődleges célja az Ostorosi Óvoda támogatása, mely támogatás az óvoda intézményi működésének egészére kiterjed.
Célja, hogy a gyermekek neveléséhez, oktatásához, képességfejlesztéséhez és ismeretterjesztéséhez szükséges tárgyi feltételek és eszköztár bővítését lehetővé tegye.
Célja, hogy a gyermekek részére kulturális és szabadidős tevékenység fedezetét biztosítsa.
A gyermekvédelem keretén belül hozzájárul a szülő ? gyermek ? oktatási intézmény ? pedagógusok közötti jó kapcsolat kialakításához és fenntartásához, pl. úgy, hogy közös családi programokat szervez, amihez anyagi támogatást is nyújthat.
Célja végül az óvoda működését biztosító ingatlan állagmegóvása, ezen belül különösen a csoportszobák és a hozzájuk tartozó szociális helyiségek tisztasági festése, berendezéseinek fokozatos megújítása, valamint az óvoda kertjének gondozása, ott játékeszközök telepítése és azok karbantartása. ... >>

Heves Megye Sportjáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3326 Ostoros, Ady Endre utca 4.
képviselő: Petrusz János dr. (kur. elnök)
Sporttevékenység támogatása; testnevelési és sportszervezési feladatok támogatása; iskolai mindennapos testedzés feltételeinek biztosítása; gyermek- és ifjúsági sport támogatása; sportszakember-képzés; sporttudomány, sport-tárgyú kutatások támogatása; sportinformatikai rendszer működtetésének támogatása; diák- és szabadidősport segítése; közreműködés az egyes eseményekben, rendezvényeken. Az alapító kezelésében lévő Tardos Ifjúsági és Sporttábor sportlétesítményeinek, sporteszközei fejlesztésének elősegítése. ... >>

Ostoros Általános Iskolás Korú Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3326 Ostoros, Petőfi u. 2. (dr. Kemény Ferenc Általános Iskola Árpád Fejedelem Tagiskolája)
képviselő: kuratóriumi elnök Hegedűsné Kollár Márta
Az iskola programját szolgáló eljárások kidolgozása, gyakorlati megvalósítása, anyagi hátterének megteremtése. - A szülők részvételének erősítése az iskolai célok és feladatok meghatározásában és megvalósításában. - A tanulók esélyegyenlőségének biztosítása a nevelés-oktatás folymatában. - A túlkoros tanulók pályaválasztásának segítése. - A szélesebb értelemben vett tehetség kibontakoztatása, tevékenységrendszerének kialakítása. - A szabadidős programok és a gyermektáboroztatás támogatása. Pk.60.269/1991/26. sz. végzéssel kieg.: - Kultúrális és sport célú pályázatok támogatása. - A Várallyay Lajos Magatartási Díj és a Rédei Miklós Díj gondozása. - eszközvásárlás (a gyermekek foglalkoz- tatásának javára). Az alapítvány közhasznú tevékenysége: általános iskolás gyermekek nevelése és oktatása, képességfejlesztése. ... >>

"Ostoros Idegenforgalmáért" Egyesület

(oktatási,kulturális)

3326 Ostoros, Szent István tér 2.
képviselő: elnök Molnár Judit
Az idegenforgalom fellendítése Ostoros község idegenforgalmi nevezetességeinek bemutatásán keresztül.
- A falusi turizmus elősegítése a település fogadókészségének fejlesztése, a szálláshelyek bővítésén, a turisták ellátását biztosító intézményhálózat fejlesztésén keresztül.
- Nevelési, oktatási, képességfejlesztési, ismeretterjesztési feladatok ellátása a tagok részére, melyhez az egyesület forrásokat derít fel, pályázatokat nyújt be a finanszírozás elősegítése érdekében.
- Kulturális tevékenység, melyen belül a helyi folklór bemutatása és a szőlőkultúrával kapcsolatos rendezvények szervezésén keresztül mozgósítanak.
- Kulturális örökség megóvása, elsődlegesen tájház létesítésével.
- Euroatlanti integráció elősegítése, csereprogramok szervezésével, valamint Ostoros község testvérkapcsolatainak bevonásával.
- Munkanélküliség csökkentése a helyi munkaerőpiac bővítésével.
- Biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhet. ... >>

Ostorosi Diák Sportolókért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3326 Ostoros, Grónay út l/A.
képviselő: Farkas Ferenc
Sportversenyek szervezése, utaztatás a versenyekre, a felszerelések biztosítása, a gyermekek egészséges életmódra nevelése már egészen óvodás kortól. ... >>

Paraklisz Drogellenes Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3326 Ostoros, Arany János utca 28.
képviselő: Juhász Géza
Drogrehabilitációs otthon, terápiás közösség létrehozása, fenntartása, működtetése, - a rehabilitációban résztvevő jogi tanácsadása, - terápiák szervezése, - a "Paraklisz" rehabilitációs közösség szakembereinek szakmai képzése, - a közösség gyógyulni vágyó tagjainak foglalkoztatása, - más terápiás közösségekkel való kapcsolattartás, továbbképzések támogatása, - a kábítószeres fiatalok felépülését szolgáló kulturális tevékenységek, kirándulások szervezése, - az absztinenciát tartó fiatalok részvételével prevenciós programok szervezése, ifjúsági közösségek létrehozása, - relapszus prevenciós csoportterápia biztosítása a rehabilitációs közösségből kikerülteknek, vagy a drogambulanciákon jelentkező fiatalok számára, - különböző kiadványok, szórólapok, ismertető anyagok megjelentetése, - egészségvédelmi és felvilágosító tevékenység szervezése a fiatal házasok és a kismamák körében, különös tekintettel a cigány kisebbségre, - közösségi ház építése és működtetése ... >>
1. oldal