Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Ostoros kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 7
1. oldal

Az Ostorosi Óvodáért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3326 Ostoros, Szent István tér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Rétiné Godó Alíz
Az alapítvány elsődleges célja az Ostorosi Óvoda támogatása, mely támogatás az óvoda intézményi működésének egészére kiterjed.
Célja, hogy a gyermekek neveléséhez, oktatásához, képességfejlesztéséhez és ismeretterjesztéséhez szükséges tárgyi feltételek és eszköztár bővítését lehetővé tegye.
Célja, hogy a gyermekek részére kulturális és szabadidős tevékenység fedezetét biztosítsa.
A gyermekvédelem keretén belül hozzájárul a szülő ? gyermek ? oktatási intézmény ? pedagógusok közötti jó kapcsolat kialakításához és fenntartásához, pl. úgy, hogy közös családi programokat szervez, amihez anyagi támogatást is nyújthat.
Célja végül az óvoda működését biztosító ingatlan állagmegóvása, ezen belül különösen a csoportszobák és a hozzájuk tartozó szociális helyiségek tisztasági festése, berendezéseinek fokozatos megújítása, valamint az óvoda kertjének gondozása, ott játékeszközök telepítése és azok karbantartása. ... >>

Gajdos Népzenei és Néptánc Alapítvány Kelet-Magyarország Népi Kultúrájáért

(kulturális)

3326 Ostoros, Vincellér út 4/B.
képviselő: Horváth Attila
Kelet-Magyarország népi kultúrájának fejlesztését célzó támogatások. Ezen belül különösen: a) a Gajdos Népzenei és Néptánc Kulturális Egyesület működésének, fejlődésének elősegítése, b) Magyarország keleti részében működő más népzenei együttesek támogatása. c) Magyarország keleti részében működő néptáncegyüttesek fejlődésének elősegítése. d) Magyarország keleti részében szerveződő népművészeti táborok támogatása. Pk.60241/1992/5.végzéssel további cél: e) Kelet-Magyarország népzenéjének kuta- tása, gyűjtése; f) Kelet-Magyarország néptáncainak kuta- tása, gyűjtése, tanítása; g) Kelet-Magyarország néphagyományainak ápolása, életben tartása. ... >>

Ostoros Általános Iskolás Korú Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3326 Ostoros, Petőfi u. 2. (dr. Kemény Ferenc Általános Iskola Árpád Fejedelem Tagiskolája)
képviselő: kuratóriumi elnök Hegedűsné Kollár Márta
Az iskola programját szolgáló eljárások kidolgozása, gyakorlati megvalósítása, anyagi hátterének megteremtése. - A szülők részvételének erősítése az iskolai célok és feladatok meghatározásában és megvalósításában. - A tanulók esélyegyenlőségének biztosítása a nevelés-oktatás folymatában. - A túlkoros tanulók pályaválasztásának segítése. - A szélesebb értelemben vett tehetség kibontakoztatása, tevékenységrendszerének kialakítása. - A szabadidős programok és a gyermektáboroztatás támogatása. Pk.60.269/1991/26. sz. végzéssel kieg.: - Kultúrális és sport célú pályázatok támogatása. - A Várallyay Lajos Magatartási Díj és a Rédei Miklós Díj gondozása. - eszközvásárlás (a gyermekek foglalkoz- tatásának javára). Az alapítvány közhasznú tevékenysége: általános iskolás gyermekek nevelése és oktatása, képességfejlesztése. ... >>

"Ostoros Idegenforgalmáért" Egyesület

(oktatási,kulturális)

3326 Ostoros, Szent István tér 2.
képviselő: elnök Molnár Judit
Az idegenforgalom fellendítése Ostoros község idegenforgalmi nevezetességeinek bemutatásán keresztül.
- A falusi turizmus elősegítése a település fogadókészségének fejlesztése, a szálláshelyek bővítésén, a turisták ellátását biztosító intézményhálózat fejlesztésén keresztül.
- Nevelési, oktatási, képességfejlesztési, ismeretterjesztési feladatok ellátása a tagok részére, melyhez az egyesület forrásokat derít fel, pályázatokat nyújt be a finanszírozás elősegítése érdekében.
- Kulturális tevékenység, melyen belül a helyi folklór bemutatása és a szőlőkultúrával kapcsolatos rendezvények szervezésén keresztül mozgósítanak.
- Kulturális örökség megóvása, elsődlegesen tájház létesítésével.
- Euroatlanti integráció elősegítése, csereprogramok szervezésével, valamint Ostoros község testvérkapcsolatainak bevonásával.
- Munkanélküliség csökkentése a helyi munkaerőpiac bővítésével.
- Biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhet. ... >>

Ostoros Község Lakói az I. és II. Világháborúban Elesettek Kegyeleti Emlékművéért Alapítvány

(kulturális)

3326 Ostoros, Hősök tere 4.
képviselő: kuratóriumi elnök Zobolyák Iván, kuratóriumi tag Kolacskovszki Istvánné, Nagy Sándorné (kuratóriumi tag)
Az I. és II. világháborúban elesettek kegyeleti emlékművének felállítása.
Pk60261/1991/11. sz.végzéssel célkiegészítés: egyéb kegyeleti emlékhelyek és emlékparkok kialakítása ... >>

Ostorosi Szőlőfürt Nagycsaládos Egyesület

(kulturális,szociális)

3326 Ostoros, Szent István tér 2.
képviselő: elnök Barócsiné Dankó Zsuzsanna
Az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése.
- A nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata.
- A nagycsaládosok közösségteremtő tevékenységének elősegítése.
- A nagycsaládosok értékrend-teremtése, a családokban meglévő értékek társadalom számára történő bemutatása.
- A jövő nemzedékének közösségi és nemzeti tudat kialakítása, fejlesztése.
- A nagycsaládosok szociális, anyagi biztonságáért, erkölcsi megbecsüléséért, kulturális felemelkedéséért történő kiállás. ... >>

Paraklisz Drogellenes Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3326 Ostoros, Arany János utca 28.
képviselő: Juhász Géza
Drogrehabilitációs otthon, terápiás közösség létrehozása, fenntartása, működtetése, - a rehabilitációban résztvevő jogi tanácsadása, - terápiák szervezése, - a "Paraklisz" rehabilitációs közösség szakembereinek szakmai képzése, - a közösség gyógyulni vágyó tagjainak foglalkoztatása, - más terápiás közösségekkel való kapcsolattartás, továbbképzések támogatása, - a kábítószeres fiatalok felépülését szolgáló kulturális tevékenységek, kirándulások szervezése, - az absztinenciát tartó fiatalok részvételével prevenciós programok szervezése, ifjúsági közösségek létrehozása, - relapszus prevenciós csoportterápia biztosítása a rehabilitációs közösségből kikerülteknek, vagy a drogambulanciákon jelentkező fiatalok számára, - különböző kiadványok, szórólapok, ismertető anyagok megjelentetése, - egészségvédelmi és felvilágosító tevékenység szervezése a fiatal házasok és a kismamák körében, különös tekintettel a cigány kisebbségre, - közösségi ház építése és működtetése ... >>
1. oldal