Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Ostoros intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 4
1. oldal

Az Ostorosi Óvodáért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3326 Ostoros, Szent István tér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Rétiné Godó Alíz
Az alapítvány elsődleges célja az Ostorosi Óvoda támogatása, mely támogatás az óvoda intézményi működésének egészére kiterjed.
Célja, hogy a gyermekek neveléséhez, oktatásához, képességfejlesztéséhez és ismeretterjesztéséhez szükséges tárgyi feltételek és eszköztár bővítését lehetővé tegye.
Célja, hogy a gyermekek részére kulturális és szabadidős tevékenység fedezetét biztosítsa.
A gyermekvédelem keretén belül hozzájárul a szülő ? gyermek ? oktatási intézmény ? pedagógusok közötti jó kapcsolat kialakításához és fenntartásához, pl. úgy, hogy közös családi programokat szervez, amihez anyagi támogatást is nyújthat.
Célja végül az óvoda működését biztosító ingatlan állagmegóvása, ezen belül különösen a csoportszobák és a hozzájuk tartozó szociális helyiségek tisztasági festése, berendezéseinek fokozatos megújítása, valamint az óvoda kertjének gondozása, ott játékeszközök telepítése és azok karbantartása. ... >>

Heves Megye Sportjáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3326 Ostoros, Ady Endre utca 4.
képviselő: Petrusz János dr. (kur. elnök)
Sporttevékenység támogatása; testnevelési és sportszervezési feladatok támogatása; iskolai mindennapos testedzés feltételeinek biztosítása; gyermek- és ifjúsági sport támogatása; sportszakember-képzés; sporttudomány, sport-tárgyú kutatások támogatása; sportinformatikai rendszer működtetésének támogatása; diák- és szabadidősport segítése; közreműködés az egyes eseményekben, rendezvényeken. Az alapító kezelésében lévő Tardos Ifjúsági és Sporttábor sportlétesítményeinek, sporteszközei fejlesztésének elősegítése. ... >>

Ostoros Általános Iskolás Korú Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3326 Ostoros, Petőfi u. 2. (dr. Kemény Ferenc Általános Iskola Árpád Fejedelem Tagiskolája)
képviselő: kuratóriumi elnök Hegedűsné Kollár Márta
Az iskola programját szolgáló eljárások kidolgozása, gyakorlati megvalósítása, anyagi hátterének megteremtése. - A szülők részvételének erősítése az iskolai célok és feladatok meghatározásában és megvalósításában. - A tanulók esélyegyenlőségének biztosítása a nevelés-oktatás folymatában. - A túlkoros tanulók pályaválasztásának segítése. - A szélesebb értelemben vett tehetség kibontakoztatása, tevékenységrendszerének kialakítása. - A szabadidős programok és a gyermektáboroztatás támogatása. Pk.60.269/1991/26. sz. végzéssel kieg.: - Kultúrális és sport célú pályázatok támogatása. - A Várallyay Lajos Magatartási Díj és a Rédei Miklós Díj gondozása. - eszközvásárlás (a gyermekek foglalkoz- tatásának javára). Az alapítvány közhasznú tevékenysége: általános iskolás gyermekek nevelése és oktatása, képességfejlesztése. ... >>

Ostorosi Diák Sportolókért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3326 Ostoros, Grónay út l/A.
képviselő: Farkas Ferenc
Sportversenyek szervezése, utaztatás a versenyekre, a felszerelések biztosítása, a gyermekek egészséges életmódra nevelése már egészen óvodás kortól. ... >>
1. oldal