Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Orfű oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 6
1. oldal

APHRODITÉ a Nők Esélyegyenlőségéért a Déli Régióban Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

7677 Orfű, Naposdomb utca 6.
képviselő: kuratórium elnöke Páncél Andrea
a nők munkaerőpiacra való visszatérésének ösztönzése. A nők foglalkoztathatóságának javítása. A nők által létrehozott vállalkozások megerősítése.
A munkaerőpiac szempontjából aktív korú nők helyzetének javítása. A nők egészségvédelme. A nők egészségügyi és lelki rehabilitációja, valamint felkészítése a munkakereséshez és a munkába álláshoz. Oktatás és átképzés a nők produktív munkavállalásához. A munkanélkülivé válástól megtört, kedélybeteg nők rekreációja és rekonverziója. ... >>

Malomkő Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

képviselő: kuratórium elnöke Náfrádi Balázs, kuratóriumi elnökhelyettes Simon Rafael Wintermans
Az Orfűi Malommúzeum működésének segítése, az épített kulturális örökség védelme. A tradicionális malomipari tevékenységek és más hagyományos mesterségek megőrzése és a fiatal nemzedék számára történő átadása. Az Orfűi Malommúzeum üzemetetése, hosszú távú fenntartása, és fejlesztése, múzeumi céljainak kiszélesítése, szakmai és kulturális hátterének bővítése. Sport- és szabadidős tevékenységek támogatása az Orfűi Malommúzeum környezetében. Kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása az Orfűi Malommúzeumnál, mint helyi és regionális kulturális központban. Oktatási és kutatási célok támogatása a magyar malom-kultúra és a hagyományos ipari érdekek védelmében, továbbadására. Erdei iskolai programok szervezése az Orfűi Malommúzeumban. Az erdőgazdálkodás és a mezőgazdaság kulturális értékeinek megjelenítése az Orfűi Malommúzeumban. Tűzvédelmi, rendvédelmi, katasztrófavédelmi, bűnmegelőzési, elsősegélynyújtásai programok szervezése és kiállítások bemutatása az Orfűi Malommúzeum környezetében. Településfejlesztési célok megvalósítása a szakmai, kulturális, sport, rekrációs és szabadidős tevékenységek helyi lehetőségeinek bővítésével. Környezetvédelmi és természetvédelmi programok szervezése, diák-és szakmai csereprogramok lebonyolítása, hazai- és nemzetközi szakmai konferenciák szervezése. A hátrányos helyzetűek, a nemzeti- és etnikai kisebbségek, a fogyatékkal elők, gyermekek és az idősek számára kiemelten az Orfűi Malommúzeum szolgáltatásainak bemutatása, szabadidős, sport- és kulturális tevékenységeik elősegítése. ... >>

Mecsek Háza Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

7677 Orfű, Barlangkutató utca 1.
képviselő: elnök Balázs Franciska
Orfű községben felépített, a Mecsek északi előterében elhelyezkedő Mecsek Háza fenntartása, fejlesztése és működtetése. Az egyesület a Mecsek Háza fenntartásán és szakmailag nívós üzemeltetésén keresztül a természet szeretetének, védelmének, megőrzésének gondolatát kívánja terjeszteni. A Mecsek Háza működésével a Mecsek hegység természeti értékeinek a bemutatása, a karsztos jelenségek kutatása és bemutatása, valamint kiemelten a barlangok feltárása, kutatása és bemutatása, barlangturisztikai központ, menedékház kutatóbázis, és egy olyan szakmai műhely, amely a fenntartható fejlődés, a természetszeretet, a természettudományok és a környezeti nevelés iskolája, központja. ... >>

Orfűi Kézműves Egyesület

(oktatási,kulturális)

7677 Orfű, Malom Múzeum 540/2 hrsz.
képviselő: elnök Juhász András
Kézműves hagyományok felkutatása, megismerése - különös figyelemmel a famegmunkáló tevékenységre - megismertetése, megőrzése, ápolása, élő műhelyek kialakítása, szabadidő kulturált közösségi eltöltése. Kézműves mesterségek szerszámainak gyűjtése, ezekből gyűjtemény létrehozása, bemutatása, használatuk elsajátítása, hagyományos technikák megismerése, megőrzése, továbbadása az ifjúságnak. Kézműves kultúra tudományos igényű kutatása, dokumentálása, rendszerezése, bemutatása. Együttműködés múzeumokkal, oktatási és tudományos intézményekkel. Kézművesség fellelhető értékeinek gyűjtése, restaurálása, bemutatása. Kézműves társadalom életvitelének, szokásainak, ünnepeinek megismerése és megismertetése. Céhhagyományok megismerése, bemutatása, értékeinek átmentése mind a jelen érdeklődők, mind az utókor számára. Szakkörök, szakmai technikai bemutatók szervezése, alkotótelep kialakítása, új értékek teremtése. ... >>

Orfűi Vitorlás Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

7677 Orfű, Naposdomb utca 14.
képviselő: elnök Anka Attila
az elsősorban az orfűi tavon szervezendő táborokkal, tanfolyamokkal, oktatásokkal a serdülő- és ifjúsági korosztály számára a vitorlázó sport népszerűsítése, annak megkedveltetése.
Tagjain keresztül a természet védelmére és szeretetére történő nevelés, valamint az egészséges életmód kialakításának elősegítése.
A vitorlázó sport népszerűsítése.
A vitorlázó sporttal kapcsolatos tevékenységen keresztül emberi kapcsolatok kialakításának elősegítése, más sportklubokkal és azok tagjaival történő kapcsolattartás. Helyi, esetleg belföldi vitorlásversenyek megszervezése, azok lebonyolításában való közreműködés, ezeken eredményes versenyzői részvétel biztosításának elősegítése. ... >>

Pécsi Kistérségi Fejlesztő Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7677 Orfű, Széchenyi tér 1.
képviselő: elnök Metzing József
A Pécs Kistérség érdekeinek hatékonyabb megjelenítése a megyében, a régióban, a kistérségi együttműködés koordinálása, továbbá a tagok együttműködésének előmozdítása a kistérség fejlesztésének megvalósítása érdekében. Terület és vidékfejlesztés. Vidéki közösségek újraszervezése, a helyi lakosság széleskörű bekapcsolása a fejlesztő munkába. Integrált szemléletű helyi terület és vidékfejlesztési stratégiák elkészítése, azok megvalósítása. A Pécsi Kistérség területén élő lakosság életminőségének, jövedelmi és foglalkoztatottsági helyzetének javítása. Helyi erőforrások felértékelése, vidék-város partnerség erősítése és a kistérségi lakosság identitástudatának megerősítése. A helyi közösségek minél nagyobb mértékű bevonása a tervezési folyamatokba, a társadalmi tőke feltárása és mobilizálása, a helyi tudás és gyakorlat alkalmazása a programok kidolgozása, megvalósításába. Az alulról jövő kezdeményezések beépítése a vertikális intézményrendszerbe, a tervek megvalósításának segítése. A foglalkoztatás bővítése, a hátrányos helyzetű csoportok képzése, átképzése révén a munkanélküliség csökkentése a kistérségben. Az épített és természeti örökség védelme, a művészeti és kulturális hagyományok megőrzése, ápolása. A Pécsi Kistérség összehangolt infrastruktuális fejlesztése. A falusi turizmus koordinálása, szervezett fejlesztése. ... >>
1. oldal