Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Öregcsertő sport civil szervezetek


Találatok száma: 2
1. oldal

Öregcsertő Községi Sportegyesület

(sport,oktatási)

6311 Öregcsertő, Kossuth L.u.141.
képviselő: Túri János elnök
Öregcsertő község területén a rendszeres sportolás (versenyzés) testedzés, felüdülés és a szabadidő hasznos eltöltésének, illetve ezek lehetőségeinek biztosítása, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása, a sportszerű magatartás és sporterkölcs szabályainak tiszteletben tartására való nevelés, gondoskodik a tagjai és a településen lakók ilyen igényeinek kielégítéséről, működési területén elősegíti az oktatási és nevelési intézmények, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét, sajátos eszközeivel és lehetőségeivel pedig közreműködik az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos társadalmi és intézményi feladatok ellátásban az Alapszabály II/1. ... >>

Öregcsertőért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6311 Öregcsertő, Kossuth L. utca 141.
képviselő: Tamás Szilvia kuratóriumi elnök
A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló Öregcsertő Község közigazgatási területén az óvodás és iskolás korú gyermekek nevelése, oktatása, képességeinek fejlesztése, az általános ismereteinek bővítése. A gyermekek óvodai iskolai körülményeinek javítása, szociális, mentális, egészségügyi segítése. Az óvoda, iskola felszerelésének javítása, a meglévő eszközök folyamatos karbantartása, új eszközök beszerzése. Szociális tevékenysége során támogatja az időskorúakat, azok gondozása, gyermek és ifjúságvédelmi feladatok végzése, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, családsegítés. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése érdekében tevékenykedik, programokat szervez, tanácsadást végez, minden olyan feladatot elláthat, mely az esélyegyenlőséget szolgálja. Kulturális munkák keretében segíti a kultúra minél szélesebb körben való elterjedését, megismerését, kulturális kincseink, örökségünk megóvását. Sporttevékenységek támogatása, szervezése, rendezése, ide nem értve a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenységet. Hathatós tevékenységet folytat a környezet megóvása, megvédése érdekében. Lehetősége szerint igénybe veszi mindazokat a szolgáltatásokat, melyek csak a közhasznú szervezetek számára vehetők igénybe, részükre biztosított. ... >>
1. oldal