Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Őrbottyán természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 5
1. oldal

Füleskuvik Környezet- és Természetvédelmi Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

2162 Őrbottyán, Kvassay telep 6.
képviselő: dr. Kertész Péter elnök bármelyik kuratóriumi taggal együtt
A környezetvédelmi kultúra terjesztése. Gyermekek lovaglási oktatása és foglalkoztatása. Természetvédelem. ... >>

Lovagkirály Alapítvány

(sport,természetvédelem)

2162 Őrbottyán, Arany J. u 2/b
képviselő: Borka Balázs /elnök/
A gyermekek testi, lelki és szellemi egészségben való kiteljesedésének a természetre építve történő segítése, sajátos eszközeivel hozzájárulva a felnövekvő generációkon keresztül a társadalom harmonikus fejlődéséhez. ... >>

Őrbottyán Csapatok Sport Egyesület

(sport,természetvédelem)

2162 Őrbottyán, Bartók B. u. 48.
képviselő: Bene János önállóan, Csapó Károly önállóan, Lőrincz Zoltán önállóan, Pospis Csaba önállóan, Soulavy Péter önállóan
A sport és az edzés területén szerzett tapasztalatok és ismeretek továbbadása,terjesztése elsősorban az interneten keresztül, továbbá az internetes kultúra minél szélesebb körben való elterjesztése. Közös edzések, kirándulások, edzőtáborok és egyéb programok szervezése, az egészséges életmód kialakítása és megtartása a mindennapi élet során, a szabadidő hasznos, értelmes eltöltésének beépítése a mindennapi életbe. Az életmódból eredő, az életkori, egyéb testi, lelki eredetű bántalmak megelőzése. Tevékenységén keresztül felhívni az emberek figyelmét a környezet-, természetvédelem alapvető fontosságára és egy a környezetéért felelős látásmód kialakítása. ... >>

Spiritus Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,szociális)

2162 Őrbottyán, Gyár u. 1298/12/A/1.
képviselő: Szarvas Mónika alelnök, Vanda Lajos elnök
A modern, természetes életnek megfelelő holisztikus és humanisztikus pedagógiáknak a nevelés és oktatás területén való elméleti és gyakorlati alkalmazása, ennek érdekében Waldorf oktatási intézmények létrehozása és működtetése. A waldorf pedagógia az oktatás és a nevelés szerves és elengedhetetlen részének tekinti a művészeti nevelést. Az egyesület feladatának tekinti szűkebb és tágabb környezete védelmét. A waldorf iskolák kerettantervében foglaltakkal összhangban az alapítók célkitűzése annak az alapvető folyamatnak a támogatása, mely során a gyermekek testi, lelki és szellemi fejlődését egyenlő arányban kell a nevelőnek, az iskolának segítenie. Az egyesület kiemelt céljainak tekinti, hogy a gyermekek sporttevékenységéhez megfelelő kereteket biztosítson, hogy a holisztikus orvoslás szellemében egészséges életre nevelést végezzen, és hogy a szociális tevékenységek ösztönzése során nevelői hatással éljen. Gyermekek napközbeni ellátása, kirándulások, táborok szervezése, tartása, egészséges, sportos életmódra nevelés, természet szeretetére és környezetvédelemre nevelés, Waldorf- pedagógia megismertetése, terjesztése. ... >>

Veritas Jogvédő Kommunikációs és Településfejlesztési Alapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

2162 Őrbottyán, Dózsa György u. 7.
képviselő: dr. Balog András Levente (elnök együttes, dr. Flamich Györgyi (alelnök) együttes
Helyi kulturális értékek feltárása, nyilvánosságra hozatala. Állami és helyi önkormányzati szervekkel együttműködve természetvédelmi, környezetvédelmi tevékenység. A gyermek- és ifjúságvédelmi szervek támogatása. A közrendet biztosító szervekkel való együttműködés. Emberi és állampolgári jogok védelme a helyi közélet fórumain az írott és elektronikus média által kínált lehetőségek teljes körű kiaknázásával. Az euró atlanti integrációs szervezetekben betöltött magyar tagságából adódó lehetőségek felkutatása és kiaknázása Őrbottyán Nagyközség fejlődésének előmozdítása érdekében, az illetékes állami és önkormányzati szervekkel és intézményekkel, a helyi egyházközségekkel, érintett szervezetekkel való együttműködés keretében közreműködés a helyi szintű szociális problémák kezelésében, új települési sporttevékenységek megkezdésének elősegítése, meglévők támogatása, hozzájárulás a bűnmegelőzés és az áldozatvédelem területén jelentkező helyi szintű feladatok megoldásához. Az alapítvány - lehetőségeihez mérten - közhasznú tevékenységeit a Veresegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulást létrehozó településeken, Pest megyében és országos szinten is kifejti. ... >>
1. oldal