Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Őrbottyán sport civil szervezetek


Találatok száma: 19
1. oldal

Energy Moto Team Sport Egyesület

(sport)

2162 Őrbottyán, Rákóczi út 139/c.
képviselő: Boros Tamás elnök, Lantos Józsefné titkár, Makainé Szalay Valéria elnökh.
Motorsport, s egyéb extrém sportok, szabadidő eltöltése, sportra való felkészülés, rendezvények támogatása. ... >>

Hétpróba SE

(sport)

2162 Őrbottyán, Tó u. 7627 hrsz.
képviselő: Gáborné Farkas Zsuzsanna, Molenda Rudolf, Oberritter Andrea elnök
sporttevékenység, szabadidős és hobbitevékenység ... >>

Horizont Horgászegyesület

(sport)

2162 Őrbottyán, Bartók Béla utca 53.
képviselő: Kerényi Péter Tamás
Véleményt nyilvánítani, képviseli a tagok döntéseit, érdekeit; horgászati információgyűjtés, átadás; kapcsolattarás más horgász szervekkel, szervezetekkel; tagok sport okmányokkal való ellátása; horgásztanya kialakítása; víz és környezetvédelmi tevékenység támogatása. ... >>

Lovagkirály Alapítvány

(sport,természetvédelem)

2162 Őrbottyán, Arany J. u 2/b
képviselő: Borka Balázs /elnök/
A gyermekek testi, lelki és szellemi egészségben való kiteljesedésének a természetre építve történő segítése, sajátos eszközeivel hozzájárulva a felnövekvő generációkon keresztül a társadalom harmonikus fejlődéséhez. ... >>

Magyar Sport Közhasznú Egyesület

(sport)

2162 Őrbottyán, Gyár u. 12.sz.
képviselő: Orosz Csaba elnök ... >>

Őrbottyán Csapatok Sport Egyesület

(sport,természetvédelem)

2162 Őrbottyán, Bartók B. u. 48.
képviselő: Bene János önállóan, Csapó Károly önállóan, Lőrincz Zoltán önállóan, Pospis Csaba önállóan, Soulavy Péter önállóan
A sport és az edzés területén szerzett tapasztalatok és ismeretek továbbadása,terjesztése elsősorban az interneten keresztül, továbbá az internetes kultúra minél szélesebb körben való elterjesztése. Közös edzések, kirándulások, edzőtáborok és egyéb programok szervezése, az egészséges életmód kialakítása és megtartása a mindennapi élet során, a szabadidő hasznos, értelmes eltöltésének beépítése a mindennapi életbe. Az életmódból eredő, az életkori, egyéb testi, lelki eredetű bántalmak megelőzése. Tevékenységén keresztül felhívni az emberek figyelmét a környezet-, természetvédelem alapvető fontosságára és egy a környezetéért felelős látásmód kialakítása. ... >>

Örbottyán Községi Sportegyesület

(sport)

2161 Őrbottyán, Váci u.2.sz.
képviselő: Burai János elnök
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása az ilyen igények felkeltése, tagjai nevelése. ... >>

Őrbottyán Labdarugóiskola és Szabadidősport Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2162 Őrbottyán, Bartók Béla u. 8.sz.
képviselő: Bán Károly elnök, Pesti András titkár együttesen
A helyi és kistérségi területen labda- rugóiskola létesítése gyermekek számá- ra. ... >>

Őrbottyáni Asztali-Labdarugó Egyesület

(sport)

2162 Őrbottyán, Dózsa Gy. u. 160.sz.
képviselő: Schleer Gábor ... >>

Őrbottyáni Barátság Horgász Egyesület

(sport)

2162 Őrbottyán, Tó u.
képviselő: Béres István elnök, Hermann György alelnök ... >>

Ring-Car Racing Team Sportegyesület

(sport)

2162 Őrbottyán, Arany J. u. 69.
képviselő: Dinka Róbert elnök, Röffler Krisztián titkár, Ruttkay István alelnök
Sportolás és versenyzési lehetőség biztosítása a tagok számára. ... >>

Salamon Történelmi Club Egyesület

(sport,kulturális)

2162 Őrbottyán, Táncsics M. utca 62/a.
képviselő: Lebek Péter
Történelmi - főleg középkori - hagyományok ápolása, sportolás, kulturális tevékenység. ... >>

SHADOWNERS Magyarország Motorsport Egyesület

(sport)

2162 Őrbottyán, Bajcsy-Zs. u. 53.
képviselő: Brunner Viktor ( elnök )
sporttevékenység ... >>

Spiritus Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,szociális)

2162 Őrbottyán, Gyár u. 1298/12/A/1.
képviselő: Szarvas Mónika alelnök, Vanda Lajos elnök
A modern, természetes életnek megfelelő holisztikus és humanisztikus pedagógiáknak a nevelés és oktatás területén való elméleti és gyakorlati alkalmazása, ennek érdekében Waldorf oktatási intézmények létrehozása és működtetése. A waldorf pedagógia az oktatás és a nevelés szerves és elengedhetetlen részének tekinti a művészeti nevelést. Az egyesület feladatának tekinti szűkebb és tágabb környezete védelmét. A waldorf iskolák kerettantervében foglaltakkal összhangban az alapítók célkitűzése annak az alapvető folyamatnak a támogatása, mely során a gyermekek testi, lelki és szellemi fejlődését egyenlő arányban kell a nevelőnek, az iskolának segítenie. Az egyesület kiemelt céljainak tekinti, hogy a gyermekek sporttevékenységéhez megfelelő kereteket biztosítson, hogy a holisztikus orvoslás szellemében egészséges életre nevelést végezzen, és hogy a szociális tevékenységek ösztönzése során nevelői hatással éljen. Gyermekek napközbeni ellátása, kirándulások, táborok szervezése, tartása, egészséges, sportos életmódra nevelés, természet szeretetére és környezetvédelemre nevelés, Waldorf- pedagógia megismertetése, terjesztése. ... >>

VEGAS FARM Sport és Szabadidős Lovas Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

2162 Őrbottyán, Kvassay telep 66/5.
képviselő: dr. Kertész Péter ( elnök )
A Magyar Lovas Szövetség és különféle szakágai által szervezett versenyeken való részvétel. Lovasok magas szintű, szakszerű oktatása kezdőtől a haladó szintig, a lovak, a lovas sportok, az egészséges életmód és a lovas életérzés népszerűsítése. A Magyarországon élő, a lovaglás különféle ágaiban versenyző tehetséges sportolók, ill. sportszimpatizánsok támogatása, segítségnyújtás tehetségük kibontakoztatásához, edzés és versenylehetőségek biztosítása. Közreműködés a szabadidős- és sportlovasok képzésére szolgáló tanfolyamok, kurzusok szervezésében, koordinálásában. A szabadidős és hobbi lovaglás népszerűsítése, lovas túrák és találkozók szervezése. A sport, túra és a szabadidős lovaglás lehetőségeit felölelő információs adatbázis létrehozása: Sport-, Túra lehetőségek, Sport-, Túraajánlatok, Lovas térkép, Eseménynapló, Lovarda és szálláshely ajánlatok. Közreműködés a lovas versenyekhez kapcsolódó vagy azoktól függetlenül megrendezett, a lovaglást népszerűsítő események szervezésében. Közreműködés a lovaglásról szóló, azt népszerűsítő kiadványok megjelentetésében, a sportbarátság elmélyítése, a magyar lovas hagyományok ápolása, valamint a fenti célok megvalósítását biztosító lovak tenyésztése, kiképzése. ... >>

Veresi Küzdősport Egyesület

(sport,kulturális)

2162 Őrbottyán, Bartók Béla u. 103.
képviselő: Ilyés Gyula elnök
a kűzdősport hagyományának ápolása ... >>

Veritas Jogvédő Kommunikációs és Településfejlesztési Alapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

2162 Őrbottyán, Dózsa György u. 7.
képviselő: dr. Balog András Levente (elnök együttes, dr. Flamich Györgyi (alelnök) együttes
Helyi kulturális értékek feltárása, nyilvánosságra hozatala. Állami és helyi önkormányzati szervekkel együttműködve természetvédelmi, környezetvédelmi tevékenység. A gyermek- és ifjúságvédelmi szervek támogatása. A közrendet biztosító szervekkel való együttműködés. Emberi és állampolgári jogok védelme a helyi közélet fórumain az írott és elektronikus média által kínált lehetőségek teljes körű kiaknázásával. Az euró atlanti integrációs szervezetekben betöltött magyar tagságából adódó lehetőségek felkutatása és kiaknázása Őrbottyán Nagyközség fejlődésének előmozdítása érdekében, az illetékes állami és önkormányzati szervekkel és intézményekkel, a helyi egyházközségekkel, érintett szervezetekkel való együttműködés keretében közreműködés a helyi szintű szociális problémák kezelésében, új települési sporttevékenységek megkezdésének elősegítése, meglévők támogatása, hozzájárulás a bűnmegelőzés és az áldozatvédelem területén jelentkező helyi szintű feladatok megoldásához. Az alapítvány - lehetőségeihez mérten - közhasznú tevékenységeit a Veresegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulást létrehozó településeken, Pest megyében és országos szinten is kifejti. ... >>

Vért-Szentgyörgy Területes Vadásztársaság

(sport)

2162 Őrbottyán, Arany János út 8.
képviselő: Kiss Ferenc elnök ... >>

Vizicsikók Szabadidő Közhasznú Sportegyesület

(sport)

2162 Őrbottyán, Tó u. 115.
képviselő: Mester Géza elnök ... >>
1. oldal