Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Őrbottyán oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 12
1. oldal

2=1 Családsegítő és Házasmisszió Magyarország Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

2162 Őrbottyán, Domb u . 8.
képviselő: Muzslai Gábor
A keresztény alapokon álló, a keresztény értékrendre épülő házasságra való felkészítés, jegyességgondozás, házasság gondozás, családgondozás, válságba jutott családok segítése, a válás megelőzése. Hátrányos helyzetű, vagy nehéz szociális helyzetbe kerülő emberek lelki, szellemi segítése. A fiatalok hagyományos értékeken alapuló családi életre való nevelése, családközpontú gondolkodás erősítése, Az élet, a család, az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése. Felmutatni azokat az értékeket, amelyeket a családok képviselnek. Gyermek-, és ifjúságvédelem, valamint a társadalom peremére sodródott fiatalok támogatása. Hátrányos helyzetű családok gyermekeinek fejlődésének, tanulásának, tehetséggondozásának segítése, az analfabétizmus és a szegénység elleni küzdelem. A többségi és kisebbségi társadalom - különösen a magyarok és romák - egymás mellett éléséhez, egymás elfogadásához való segítségnyújtás és felvilágosítás, a családi és a tágabb közösségek segítése a közösség fejlődése érdekében. Munkahelyteremtés, foglalkoztatás, továbbképzés elősegítése különböző állami, illetve civil oktatási és segítő intézmények, szervezetek tevékenységének bekapcsolása, szolgáltatásaikhoz való hozzáféréshez elősegítése. ... >>

Accademia di Fonte (Forrás Akadémia) Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2162 Őrbottyán, Bartók Béla út 95. /B.
képviselő: Tuska Zoltán
Az Accademia di Fonte (Forrás Akadémia) Zeneművészeti Iskola létrehozása és működtetése a jogszabályoknak megfelelően, azaz az illetékes szakhatóság engedélyével és az előírt egyéb hatósági engedélyek beszerzésével, az Accademia di Fonta (Forrás Akadémia) Zeneművészeti Iskolában alkalmazandó speciális tanterv kidolgozása, a működés tapasztalatainak összegzése és tanterv folyamatos felülvizsgálata, a speciális tanterv célja a tanulók egyéni adottságainak figyelembe vételével a képességeinek magas színvonaló kifejlesztése.
A magyarországi tehetséges fiatalok felkutatása és a zenei pályára való felkészítése, a tehetséges fiatalok felkutatása során az alapítvány különös figyelmet fordít a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekhez - kiemelten a roma fiatalokra -, illetve határon túli magyarokhoz tartozó fiatalokra, az Accademia di Fonte Zeneművészeti Iskola, mint modellintézet működtetése és a tapasztalatok alapján nemzetközi iskolalánc létrehozása.
A rendszeres jótékonysági koncertek tartása, amelynek keretében az Alapítvány által képzett fiatalok bemutathatják a nagyközönségnek a tudásukat és ezzel széles körben megismertethetik a saját zeneművészeti fejlődésüket és az Alapítvány működését és tevékenységét, a képzésbe beépülésre kerülnek a magyar zenei hagyományok, a képzés része a még meglévő és feltárható zenei örökség felkutatása. ... >>

Füleskuvik Környezet- és Természetvédelmi Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

2162 Őrbottyán, Kvassay telep 6.
képviselő: dr. Kertész Péter elnök bármelyik kuratóriumi taggal együtt
A környezetvédelmi kultúra terjesztése. Gyermekek lovaglási oktatása és foglalkoztatása. Természetvédelem. ... >>

India Barátai Egyesület

(oktatási,kulturális)

2162 Őrbottyán, József A. u. 143.
képviselő: Hummel Rozália ( elnök ), Kiss Gábor ( titkár )
India és Magyarország közötti baráti, kultúrális, oktatási és hagyományos gyógyászati tapasztalatok cseréje, elmélyítése. ... >>

Kvassay Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2162 Őrbottyán, Rákóczi u. 84.
képviselő: Balázsné Gyenes Ildikó elnök, Fézlerné Murányi Mária, Greff Tünde, Kmetty Károly, Móczó Attiláné, Pittlikné Bóta Judit
A Kvassya család hagyományainak őrzése.A Kvassay Jenő Általános Iskolában az oktatás tárgyi feltételeinek javítása. Tehetséges tanulók részére ösztöndíj biztosítása, pedagógusok továbbképzésének támogatása, szakmai konferenciák szervezése, támogatása. ... >>

Magyar Keresztény Alapítvány

(oktatási)

2162 Őrbottyán, 0120/2 hrsz.
képviselő: Mr.Otto Bixler
A keresztény oktatási programok kidolgozása, imaszolgálat, leki tanácsadás. Tanitókonferenciák megrendezésének keresztényszemléletü információk terjesztésének támogatása. ... >>

Őrbottyán Egészségéért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

2162 Őrbottyán, Bem u. 3.
képviselő: dr. Császi Andrea ( elnök )
Az egészségre törekvés tudatának kialakítása a lakosság körében. Betegségmegelőzés, egészséges életmódra nevelés elősegítése az oktatási intézményekben. Az egészséges étkezés, mozgás jelentőségének tudatosítása a lakosság körében. A gyógyító munka feltételeinek biztosítása, javítása. A rehabilitáció fejlesztése, egészségház létrehozása a községben és működtetése. ... >>

Őrbottyán Labdarugóiskola és Szabadidősport Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2162 Őrbottyán, Bartók Béla u. 8.sz.
képviselő: Bán Károly elnök, Pesti András titkár együttesen
A helyi és kistérségi területen labda- rugóiskola létesítése gyermekek számá- ra. ... >>

Őrbottyáni Civil Kör Közhasznú Egyesület

(oktatási)

2162 Őrbottyán, Táncsics M. u. 62/a.
képviselő: Dr. Gedeon Csaba elnök, Grubics Mártonné alelnök
Nevelés, oktatás ... >>

Őrbottyáni Gyermekmosoly Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2162 Őrbottyán, Táncsics Mihály utca 53.sz.
képviselő: Balázsné Fazekas Mária elnök
Az őrbottyáni önkormányzati óvoda tár- gyi és személyi feltételeinek javítása. Hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóz- tatásának támogatása. ... >>

Spiritus Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,szociális)

2162 Őrbottyán, Gyár u. 1298/12/A/1.
képviselő: Szarvas Mónika alelnök, Vanda Lajos elnök
A modern, természetes életnek megfelelő holisztikus és humanisztikus pedagógiáknak a nevelés és oktatás területén való elméleti és gyakorlati alkalmazása, ennek érdekében Waldorf oktatási intézmények létrehozása és működtetése. A waldorf pedagógia az oktatás és a nevelés szerves és elengedhetetlen részének tekinti a művészeti nevelést. Az egyesület feladatának tekinti szűkebb és tágabb környezete védelmét. A waldorf iskolák kerettantervében foglaltakkal összhangban az alapítók célkitűzése annak az alapvető folyamatnak a támogatása, mely során a gyermekek testi, lelki és szellemi fejlődését egyenlő arányban kell a nevelőnek, az iskolának segítenie. Az egyesület kiemelt céljainak tekinti, hogy a gyermekek sporttevékenységéhez megfelelő kereteket biztosítson, hogy a holisztikus orvoslás szellemében egészséges életre nevelést végezzen, és hogy a szociális tevékenységek ösztönzése során nevelői hatással éljen. Gyermekek napközbeni ellátása, kirándulások, táborok szervezése, tartása, egészséges, sportos életmódra nevelés, természet szeretetére és környezetvédelemre nevelés, Waldorf- pedagógia megismertetése, terjesztése. ... >>

VEGAS FARM Sport és Szabadidős Lovas Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

2162 Őrbottyán, Kvassay telep 66/5.
képviselő: dr. Kertész Péter ( elnök )
A Magyar Lovas Szövetség és különféle szakágai által szervezett versenyeken való részvétel. Lovasok magas szintű, szakszerű oktatása kezdőtől a haladó szintig, a lovak, a lovas sportok, az egészséges életmód és a lovas életérzés népszerűsítése. A Magyarországon élő, a lovaglás különféle ágaiban versenyző tehetséges sportolók, ill. sportszimpatizánsok támogatása, segítségnyújtás tehetségük kibontakoztatásához, edzés és versenylehetőségek biztosítása. Közreműködés a szabadidős- és sportlovasok képzésére szolgáló tanfolyamok, kurzusok szervezésében, koordinálásában. A szabadidős és hobbi lovaglás népszerűsítése, lovas túrák és találkozók szervezése. A sport, túra és a szabadidős lovaglás lehetőségeit felölelő információs adatbázis létrehozása: Sport-, Túra lehetőségek, Sport-, Túraajánlatok, Lovas térkép, Eseménynapló, Lovarda és szálláshely ajánlatok. Közreműködés a lovas versenyekhez kapcsolódó vagy azoktól függetlenül megrendezett, a lovaglást népszerűsítő események szervezésében. Közreműködés a lovaglásról szóló, azt népszerűsítő kiadványok megjelentetésében, a sportbarátság elmélyítése, a magyar lovas hagyományok ápolása, valamint a fenti célok megvalósítását biztosító lovak tenyésztése, kiképzése. ... >>
1. oldal