Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Őrbottyán kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 11
1. oldal

2=1 Családsegítő és Házasmisszió Magyarország Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

2162 Őrbottyán, Domb u . 8.
képviselő: Muzslai Gábor
A keresztény alapokon álló, a keresztény értékrendre épülő házasságra való felkészítés, jegyességgondozás, házasság gondozás, családgondozás, válságba jutott családok segítése, a válás megelőzése. Hátrányos helyzetű, vagy nehéz szociális helyzetbe kerülő emberek lelki, szellemi segítése. A fiatalok hagyományos értékeken alapuló családi életre való nevelése, családközpontú gondolkodás erősítése, Az élet, a család, az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése. Felmutatni azokat az értékeket, amelyeket a családok képviselnek. Gyermek-, és ifjúságvédelem, valamint a társadalom peremére sodródott fiatalok támogatása. Hátrányos helyzetű családok gyermekeinek fejlődésének, tanulásának, tehetséggondozásának segítése, az analfabétizmus és a szegénység elleni küzdelem. A többségi és kisebbségi társadalom - különösen a magyarok és romák - egymás mellett éléséhez, egymás elfogadásához való segítségnyújtás és felvilágosítás, a családi és a tágabb közösségek segítése a közösség fejlődése érdekében. Munkahelyteremtés, foglalkoztatás, továbbképzés elősegítése különböző állami, illetve civil oktatási és segítő intézmények, szervezetek tevékenységének bekapcsolása, szolgáltatásaikhoz való hozzáféréshez elősegítése. ... >>

56-os Szabadságharcos Lovagrend

(kulturális)

2162 Őrbottyán, Ady Endre utca 19.
képviselő: elnök Sinkovics Gyula
Kulturális tevékenység. ... >>

Accademia di Fonte (Forrás Akadémia) Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2162 Őrbottyán, Bartók Béla út 95. /B.
képviselő: Tuska Zoltán
Az Accademia di Fonte (Forrás Akadémia) Zeneművészeti Iskola létrehozása és működtetése a jogszabályoknak megfelelően, azaz az illetékes szakhatóság engedélyével és az előírt egyéb hatósági engedélyek beszerzésével, az Accademia di Fonta (Forrás Akadémia) Zeneművészeti Iskolában alkalmazandó speciális tanterv kidolgozása, a működés tapasztalatainak összegzése és tanterv folyamatos felülvizsgálata, a speciális tanterv célja a tanulók egyéni adottságainak figyelembe vételével a képességeinek magas színvonaló kifejlesztése.
A magyarországi tehetséges fiatalok felkutatása és a zenei pályára való felkészítése, a tehetséges fiatalok felkutatása során az alapítvány különös figyelmet fordít a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekhez - kiemelten a roma fiatalokra -, illetve határon túli magyarokhoz tartozó fiatalokra, az Accademia di Fonte Zeneművészeti Iskola, mint modellintézet működtetése és a tapasztalatok alapján nemzetközi iskolalánc létrehozása.
A rendszeres jótékonysági koncertek tartása, amelynek keretében az Alapítvány által képzett fiatalok bemutathatják a nagyközönségnek a tudásukat és ezzel széles körben megismertethetik a saját zeneművészeti fejlődésüket és az Alapítvány működését és tevékenységét, a képzésbe beépülésre kerülnek a magyar zenei hagyományok, a képzés része a még meglévő és feltárható zenei örökség felkutatása. ... >>

India Barátai Egyesület

(oktatási,kulturális)

2162 Őrbottyán, József A. u. 143.
képviselő: Hummel Rozália ( elnök ), Kiss Gábor ( titkár )
India és Magyarország közötti baráti, kultúrális, oktatási és hagyományos gyógyászati tapasztalatok cseréje, elmélyítése. ... >>

Kvassay Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2162 Őrbottyán, Rákóczi u. 84.
képviselő: Balázsné Gyenes Ildikó elnök, Fézlerné Murányi Mária, Greff Tünde, Kmetty Károly, Móczó Attiláné, Pittlikné Bóta Judit
A Kvassya család hagyományainak őrzése.A Kvassay Jenő Általános Iskolában az oktatás tárgyi feltételeinek javítása. Tehetséges tanulók részére ösztöndíj biztosítása, pedagógusok továbbképzésének támogatása, szakmai konferenciák szervezése, támogatása. ... >>

Kwassay Jenő Klub Alapítvány

(kulturális,érdekképviselet)

2162 Őrbottyán, Rákóczi F.u.84.sz.
képviselő: H.Tóth László
Idős, nyugdíjas, fiatalok társadalmi érvényesülésének segítése, érdekvédel- me. Kulturális igények kielégítése. ... >>

Salamon Történelmi Club Egyesület

(sport,kulturális)

2162 Őrbottyán, Táncsics M. utca 62/a.
képviselő: Lebek Péter
Történelmi - főleg középkori - hagyományok ápolása, sportolás, kulturális tevékenység. ... >>

Spiritus Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,szociális)

2162 Őrbottyán, Gyár u. 1298/12/A/1.
képviselő: Szarvas Mónika alelnök, Vanda Lajos elnök
A modern, természetes életnek megfelelő holisztikus és humanisztikus pedagógiáknak a nevelés és oktatás területén való elméleti és gyakorlati alkalmazása, ennek érdekében Waldorf oktatási intézmények létrehozása és működtetése. A waldorf pedagógia az oktatás és a nevelés szerves és elengedhetetlen részének tekinti a művészeti nevelést. Az egyesület feladatának tekinti szűkebb és tágabb környezete védelmét. A waldorf iskolák kerettantervében foglaltakkal összhangban az alapítók célkitűzése annak az alapvető folyamatnak a támogatása, mely során a gyermekek testi, lelki és szellemi fejlődését egyenlő arányban kell a nevelőnek, az iskolának segítenie. Az egyesület kiemelt céljainak tekinti, hogy a gyermekek sporttevékenységéhez megfelelő kereteket biztosítson, hogy a holisztikus orvoslás szellemében egészséges életre nevelést végezzen, és hogy a szociális tevékenységek ösztönzése során nevelői hatással éljen. Gyermekek napközbeni ellátása, kirándulások, táborok szervezése, tartása, egészséges, sportos életmódra nevelés, természet szeretetére és környezetvédelemre nevelés, Waldorf- pedagógia megismertetése, terjesztése. ... >>

VEGAS FARM Sport és Szabadidős Lovas Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

2162 Őrbottyán, Kvassay telep 66/5.
képviselő: dr. Kertész Péter ( elnök )
A Magyar Lovas Szövetség és különféle szakágai által szervezett versenyeken való részvétel. Lovasok magas szintű, szakszerű oktatása kezdőtől a haladó szintig, a lovak, a lovas sportok, az egészséges életmód és a lovas életérzés népszerűsítése. A Magyarországon élő, a lovaglás különféle ágaiban versenyző tehetséges sportolók, ill. sportszimpatizánsok támogatása, segítségnyújtás tehetségük kibontakoztatásához, edzés és versenylehetőségek biztosítása. Közreműködés a szabadidős- és sportlovasok képzésére szolgáló tanfolyamok, kurzusok szervezésében, koordinálásában. A szabadidős és hobbi lovaglás népszerűsítése, lovas túrák és találkozók szervezése. A sport, túra és a szabadidős lovaglás lehetőségeit felölelő információs adatbázis létrehozása: Sport-, Túra lehetőségek, Sport-, Túraajánlatok, Lovas térkép, Eseménynapló, Lovarda és szálláshely ajánlatok. Közreműködés a lovas versenyekhez kapcsolódó vagy azoktól függetlenül megrendezett, a lovaglást népszerűsítő események szervezésében. Közreműködés a lovaglásról szóló, azt népszerűsítő kiadványok megjelentetésében, a sportbarátság elmélyítése, a magyar lovas hagyományok ápolása, valamint a fenti célok megvalósítását biztosító lovak tenyésztése, kiképzése. ... >>

Veresi Küzdősport Egyesület

(sport,kulturális)

2162 Őrbottyán, Bartók Béla u. 103.
képviselő: Ilyés Gyula elnök
a kűzdősport hagyományának ápolása ... >>

Veritas Jogvédő Kommunikációs és Településfejlesztési Alapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

2162 Őrbottyán, Dózsa György u. 7.
képviselő: dr. Balog András Levente (elnök együttes, dr. Flamich Györgyi (alelnök) együttes
Helyi kulturális értékek feltárása, nyilvánosságra hozatala. Állami és helyi önkormányzati szervekkel együttműködve természetvédelmi, környezetvédelmi tevékenység. A gyermek- és ifjúságvédelmi szervek támogatása. A közrendet biztosító szervekkel való együttműködés. Emberi és állampolgári jogok védelme a helyi közélet fórumain az írott és elektronikus média által kínált lehetőségek teljes körű kiaknázásával. Az euró atlanti integrációs szervezetekben betöltött magyar tagságából adódó lehetőségek felkutatása és kiaknázása Őrbottyán Nagyközség fejlődésének előmozdítása érdekében, az illetékes állami és önkormányzati szervekkel és intézményekkel, a helyi egyházközségekkel, érintett szervezetekkel való együttműködés keretében közreműködés a helyi szintű szociális problémák kezelésében, új települési sporttevékenységek megkezdésének elősegítése, meglévők támogatása, hozzájárulás a bűnmegelőzés és az áldozatvédelem területén jelentkező helyi szintű feladatok megoldásához. Az alapítvány - lehetőségeihez mérten - közhasznú tevékenységeit a Veresegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulást létrehozó településeken, Pest megyében és országos szinten is kifejti. ... >>
1. oldal