Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Ócsa kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 15
1. oldal

Dr.Pártos Lóránt Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

2364 Ócsa, Falu Tamás u.35.sz.
képviselő: Spák József elnök
Jutalmazza és anyagilag segítse a hatosztályos gimnáziumba járó legkiemelkedőbb képességű tanulókat. Tehetséggondozó tanfolyamok, táborok, külföldi tanulmányutakon résztvevő tanulók, tanárok anyagi támogatása, a technikai feltételek javítása, tanulmányi, sport és kulturális versenyek vetélkedőkön elért tanulók jutalmazása. ... >>

Élhetőbb Városunkért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

2364 Ócsa, Kiss János u. 4/b.
képviselő: Fentor László alelnök, Inczeffy Zsuzsanna alelnök, Nyerges Sándorné elnök
Ócsa természeti és lakó környezetének, termőföldjének, vizeinek védelme a szennyezéstől, a szennyező források felkutatása, mérése, természeti értékeinek népszerűsítése, kulturális és közösségi élet fejlesztése ... >>

EQUINA Lovas Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2364 Ócsa, 0259/118.
képviselő: Cselényi Jánosné elnökhelyettes, Matuschné Szegedy Katalin titkár, Simó Anikó elnök
lovassport, szabadidő szervezése, oktatási és kulturális programok szervezése. ... >>

Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány

(kulturális,szociális)

2364 Ócsa, Erdősor u. 13.
képviselő: Prikkel Kálmán
Fogyatékosok nappali ellátásának, szabadidős és kultúrális tevékenységének, foglalkoztatásának szervezése és segítése. ... >>

FIESTA Kulturális és Szabadidő Sportegyesület

(sport,kulturális)

2364 Ócsa, Kossuth Lajos utca 51.
képviselő: Krisztián László
A tánccsoport népszerűsítése érdekében Magyarországon történő tevékenykedés. ... >>

Lendületben az Ifjúság Egyesület

(sport,kulturális)

2364 Ócsa, Üllői u. 13/A.
képviselő: Csécsei Balázs ( önállóan )
Helyi kulturális élet felpezsdítése, értékek ápolása, népszerűsítése, hagyományápolás, sportjellegű programok szervezése, környezettudatos életmód népszerűsítése, az alapvető erkölcsi normák megismertetése a fiatalsággal, ifjúságsegítés. ... >>

Mádencia Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

2364 Ócsa, Üllői u. 25.
képviselő: Karácsonyi Károly ( elnök )
A helyi közösség számára kulturális, sport, társadalmi rendezvények kezdeményezése, szervezése és rendezése. Tagjai, valamint a helyi polgárok kulturális gazdagodásának, közügyekbe való tájékozottságának és érdekvédelmének erősítése. A közösségi célok megvalósítására mozgósítás, a helyi identitástudat kialakítása, ifjúság bevonása a társadalmi- és közéletbe. ... >>

Magyarok Európában Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

2364 Ócsa, Kisfaludy u.13.
képviselő: Albertné Görgey Zsuzsanna elnök
Az ország határain belül és kívül élő magyarokkal, kulturális összejövetelek, közösségi esték szervezése, lebonyolítása. Kiadványok hang-és képanyagok kiadása, ismeretterjesztő kutató-gyűjtő felvilágosító munkával társítva, karitatív feladatok ellátása, egészséges életmódra és szenvedélybetegségek,- az önpusztító életmód elkerülésére. ... >>

Megelevenedő Tájház Alapítvány

(kulturális)

2364 Ócsa, Kálvin u. 11.
képviselő: Papp Ágnes elnök
Az ócsai tájvédelmi környezetben lévő ún. "öregfalu" településszerkezete, építészeti öröksége, a Tájház épületegyüttesének megőrzése és a karbantartásának támogatása. Kulturális programok szervezése. ... >>

Ócsa Öreghegyi Pincesor Egyesület

(kulturális)

2364 Ócsa, Bajcsy Zs. u. 46.sz.
képviselő: Nyulas Pál elnök
környezet-, kulturális-, műemlékvédelem ... >>

Ócsa Város Zenei Hagyományőrző Közhasznú Egyesület

(kulturális)

2364 Ócsa, Bajcsy Zs. u. 46-48.
képviselő: Serfel Vikrot elnök
Ócsa és környéke zenei hagyományainak, írott és íratlan hanganyagának felkutatása, gyűjtése és feldolgozása, zeneértők és zeneművelők tömörítése, önálló zenekar létrehozása, különös tekintettel az ifjúság zenei nevelésére, kulturális rendezvények, találkozók szervezése, fellépési és szereplési lehetőség biztosítása a zeneművelők, különös tekintettel a zeneművelő ifjúság tészére. ... >>

Ócsai Népfőiskolai Erkölcsi és Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

2364 Ócsa, Arany J. u. 15.
képviselő: Juhász Károly elnök
Erkölcsi, kulturális, hagyományőrző és környezetvédelmi oktató tevékenység. ... >>

Ócsai Polgári Kulturális Egyesület

(kulturális)

2364 Ócsa, Bjcsy Zs. u. 46-48.sz.
képviselő: Pappné Hajdú Katalin elnök
A kulturális élet fellendítése, környezetvédelem, közéleti tevékenység elősegítése, független helyi újság megjelentetése. ... >>

Ócsai Társaskör

(kulturális)

2364 Ócsa, Újvilág utca 33/A.
képviselő: Kánai András (elnök) ... >>

ÖkoStart Alapítvány

(szociális,kulturális,egyéb)

2364 Ócsa, Géza fejedelem u. 19.
képviselő: Nagy Marietta ( elnök )
Az ÖkoStart Alapítvány a környezet elválaszthatatlan részének tekinti magát az embert, mint a környezet legfőbb értékét; a különböző emberi közösségeket, az emberi kultúra vívmányait, illetve az embert körülvévő, annak életterét alkotó épített környezetet és az ökológiai környezetet egyaránt. Az alapítvány átfogó célja a humán, kulturális, és öko környezet védelme ezen belül:
a) Az emberi jogok védelme, így az ember szabadságához, szabad véleménynyilvánításhoz, emberhez méltó környezethez és az egyenlő bánásmódhoz való jogának védelme.
b) Az etnikai, vallási, gender csoportok, vagy kisebbségek jogainak védelme.
c) Az alacsony érdekérvényesítési képességgel rendelkező csoportok, ezen belül is kiemelten a gyermekek (mint a legkiszolgáltatottabbak) jogainak védelme, ezen csoportok számára segítségnyújtás.
d) A tolerancia, és a környezet értékeinek fontosságára történő figyelemfelhívás, ezen értékek átadása, elsősorban a fiatalok és az új generáció számára..
e) Hátrányos helyzetűek, így a hátrányosan megkülönböztetett személyek, vagy egyéb hendikeppel rendelkező személyek, csoportok segítése.
f) A társadalom figyelmének felhívása a hátrányos helyzetű csoportok segítésére, így a társadalmi szolidaritás erősítése.
g) Az emberi kultúra vívmányainak védelme, így a különböző emberi csoportok hagyományainak őrzése, ebben aló segítségnyújtás.
h) Az épített környezet védelme, ezen belül is a kulturális vagy egyéb eszmei értékkel bíró épületek, szobrok, emberi alkotások, vagy ezek maradványainak védelme.
i) Az ökológiai környezet védelme. Ezen belül a föld-, a víz-, a levető-, az élővilág védelme a káros behatásokkal szemben, illetve ezek megújulásában, regenerálásában való segítségnyújtás.
j) A fenntartható fejlődéssel, környezetvédelemmel kapcsolatos programok tervezése és lebonyolítása. ... >>
1. oldal