Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Ócsa egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 3
1. oldal

Mádencia Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

2364 Ócsa, Üllői u. 25.
képviselő: Karácsonyi Károly ( elnök )
A helyi közösség számára kulturális, sport, társadalmi rendezvények kezdeményezése, szervezése és rendezése. Tagjai, valamint a helyi polgárok kulturális gazdagodásának, közügyekbe való tájékozottságának és érdekvédelmének erősítése. A közösségi célok megvalósítására mozgósítás, a helyi identitástudat kialakítása, ifjúság bevonása a társadalmi- és közéletbe. ... >>

Ócsa Város Közútjainak Fejlődéséért Alapítvány

(egyéb)

2364 Ócsa, Bajcsy Zs. u. 46-48.
képviselő: dr. Búzáné Icsó Zsuzsanna elnök
A helyi közműberuházások támogatása. A földutak felszámolása. A csapadékelvezetés támogatása, ennek során a lakosság terhének csökkentése. ... >>

ÖkoStart Alapítvány

(szociális,kulturális,egyéb)

2364 Ócsa, Géza fejedelem u. 19.
képviselő: Nagy Marietta ( elnök )
Az ÖkoStart Alapítvány a környezet elválaszthatatlan részének tekinti magát az embert, mint a környezet legfőbb értékét; a különböző emberi közösségeket, az emberi kultúra vívmányait, illetve az embert körülvévő, annak életterét alkotó épített környezetet és az ökológiai környezetet egyaránt. Az alapítvány átfogó célja a humán, kulturális, és öko környezet védelme ezen belül:
a) Az emberi jogok védelme, így az ember szabadságához, szabad véleménynyilvánításhoz, emberhez méltó környezethez és az egyenlő bánásmódhoz való jogának védelme.
b) Az etnikai, vallási, gender csoportok, vagy kisebbségek jogainak védelme.
c) Az alacsony érdekérvényesítési képességgel rendelkező csoportok, ezen belül is kiemelten a gyermekek (mint a legkiszolgáltatottabbak) jogainak védelme, ezen csoportok számára segítségnyújtás.
d) A tolerancia, és a környezet értékeinek fontosságára történő figyelemfelhívás, ezen értékek átadása, elsősorban a fiatalok és az új generáció számára..
e) Hátrányos helyzetűek, így a hátrányosan megkülönböztetett személyek, vagy egyéb hendikeppel rendelkező személyek, csoportok segítése.
f) A társadalom figyelmének felhívása a hátrányos helyzetű csoportok segítésére, így a társadalmi szolidaritás erősítése.
g) Az emberi kultúra vívmányainak védelme, így a különböző emberi csoportok hagyományainak őrzése, ebben aló segítségnyújtás.
h) Az épített környezet védelme, ezen belül is a kulturális vagy egyéb eszmei értékkel bíró épületek, szobrok, emberi alkotások, vagy ezek maradványainak védelme.
i) Az ökológiai környezet védelme. Ezen belül a föld-, a víz-, a levető-, az élővilág védelme a káros behatásokkal szemben, illetve ezek megújulásában, regenerálásában való segítségnyújtás.
j) A fenntartható fejlődéssel, környezetvédelemmel kapcsolatos programok tervezése és lebonyolítása. ... >>
1. oldal