Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nyíregyháza természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 97
1. oldal

Állati Szeretet Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

4432 Nyíregyháza, Boglárka utca 2.
képviselő: Virág Hajnalka
Természetvédelem, állatvédelem, és egyéb, az alapító okirat szerint. ... >>

ARANYTÓ Szociális és Jóléti Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális)

4400 Nyíregyháza, Ószőlő utca 8. II/9.
képviselő: Dusinszki József
Szociális tevékenység, ezen belül időskorúak gondozása. Értelmileg akadályozott és mozgáskorlátozott gyermekek és felnőttek gondozása. Értelmileg akadályozott és mozgáskorlátozott gyermekek és felnőttek, családok életkörülményeinek javítása, társadalmi befogadásuk elősegítése, programok szervezése. Táborozás és programszervezés összekapcsolva a természetvédelemmel. Továbbá időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, természetvédelem, állatvédelem. ... >>

Barangoló Természetbarát Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

4400 Nyíregyháza, Toldi utca 64.
képviselő: Kósa Lászlóné
Túravezetők gyakorlatának biztosítása. A sportolás, egészséges életmód népszerűsítése. Továbbá az egyesület alapszabályának II. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Bese Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 5. I./10.
képviselő: Török Hunor Attila
természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, egyéb, az alapszabályban meghatározottak ... >>

Bikk-bérc Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

4400 Nyíregyháza, Sóstói utca 21. II/6.
képviselő: Simon Péter
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a természetvédelemre, a fegyver és lőszertartására, valamint használattára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával tagjai számára kultúrált vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Bujtos Sporthorgász és Tájvédelmi Egyesület

(sport,természetvédelem)

4400 Nyíregyháza, Jelvény utca 11.
képviselő: Moravszki Tamás
Kedvező horgászlehetőség biztosítása, tagjai horgászérdekeinek képviselete. A horgászsport népszerűsítése, a tagok horgásztudásának fejlesztése. A tagoknak a tulajdon védelmére, a törvények és szabályok betartására, a természet szeretetére és védelmére nevelése. Tevékenysége hozzájárul a táj, a természetes élőhelyek megőrzéséhez, megóvásához, ezen értékek megóvására neveli a következő generációkat. ... >>

Császárszállás Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. utca 23. fszt./10.
képviselő: Fesztóry Sándor
Kedvező horgászlehetőség biztosítása, tagjai horgászérdekeinek képviselete. A horgászsport népszerűsítése, a tagok horgásztudásának fejlesztése. A tagoknak a tulajdon védelmére, a törvények és szabályok betartására, a természet szeretetére és védelmére nevelése. Tevékenysége hozzájárul a táj, a természetes élőhelyek megőrzéséhez, megóvásához, ezen értékek megóvására neveli a következő generációkat. ... >>

Debrecinum Hexasakk és Természetbarát Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

4400 Nyíregyháza, Alpár Ignác u. 28.
képviselő: elnök Sütő László
környezet és természetvédelem ... >>

DUNAPACK RT Nyíregyháza Dolgozókért Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Tünde utca 2.
képviselő: Vaszkun István
A Nyíregyházi Papírgyár dolgozóinak betegségmegelőző és gyógyító, tudományos, kutatási, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, természetvédelmi, kulturális, oktatási, diák és tömegsport, vallási célt, valamint a közrend, közbiztonság védelmét, az öregek és a hátrányos helyzetűek, illetőleg a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos előbbi célok megvalósítása és egyéb az alapszabályban meghatározottak. ... >>

E-misszió Természet- és KörnyezetvédelmiEgyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

4400 Nyíregyháza, Szabolcs út 6
képviselő: Tömöri László
környezet és természetvédelem és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

EGÉSZSÉG TERMÉSZETBARÁT SPORTEGYESÜLET

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

4551 Nyíregyháza-Oros, Fő út 17
képviselő: Asztalos Zoltánné
Az egészséges életmódra nevelés, a természetjárás népszerűsítése, hazánk kulturális és természeti nevezetességeinek megismertetése. Hasonló tevékenységet végző külföldi egyesületekkel, alapítványokkal partnerkapcsolat kiépítése. A határon kívüli kultúra ápolása, nemzetközi tevékenység, egyéb az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

Észak-Alföldi Regionális Természetbarát Szövetség

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

4400 Nyíregyháza, Géza utca 8-16.
képviselő: Bálint János
Természetjárás és egészségmegőrzés, műemlékvédelem, környezetvédelem és természetvédelem, egyéb az alapszabály II. pontja alapján. ... >>

Észak-Alföldi Sajtóklub/Média/Made in Észak Alföld Co. Egyesület

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 33.
képviselő: Tóth Károly
Fórumot biztosítani és segítséget, támogatást nyújtani az Egyesület tagjai és minden érdeklődő természetes személy és szervezet számára. Újságírok független szakmai összefogása. Együttműködés a Magyar Újságírók Országos Szövetségével, a MÚOSZ érdekképviseleti tevékenységének regionális támogatása, egységes szakmai véleményalkotás és terjesztés, kiadványok, prospektusok készítése és terjesztése, egyéb az alapszabály szerint. ... >>

Északkelet-Magyarországi Fejlesztési Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,szociális)

4400 Nyíregyháza, Damjanich út 4-6.
képviselő: Filepné dr. Nagy Éva
Tudományos tevékenység, kutatás; nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; kulturális tevékenység, környezetvédelem; természetvédelem, álltatvédelem. Értékeket megőrző, értékteremtő tevékenység, a kulturális örökség védelme, közösségfejlesztés, és egyéb, az alapszabály szerint. ... >>

EURÓPA Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 18.-20.
képviselő: Cseh Sándor elnök, Dr. Láczay Magdolna alelnök, Soltészné Pádár Ilona tiszteletbeli elnök
Euróatlanti integráció érdekében érdekképviseletet lát el. Egészségmegőrzés, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem. Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, emberi és állampolgári jogok védelme. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenyégek. ... >>

Felső-Tisza Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

4400 Nyíregyháza, Damjanich utca 4-6. I
képviselő: Dr. Legány András
Támogatni, elősegíteni és kezdeményezni minden olyan tevékenységet, amely elsősorban a Felső-Tisza vidék környezetének, természeti értékeinek, eredeti tájképének megőrzését, illetve az ökológiai viszonyokkal összhangban álló fejlesztéseket szolgálja. Továbbá környezetvédelmi tevékenység, ismeretterjesztés, kutatás, védett természeti értékek feltárása, megőrzése, szakkezelése és bemutatása. ... >>

Felső-Tiszavidéki Vadgazdák Szövetsége

(természetvédelem,érdekképviselet)

4400 Nyíregyháza, Debreceni utca 138.
képviselő: Gombos János
A Szövetségbe tömörült vadásztársaságok és más vadgazdálkodó szervezetek társadalmi összefogása, érdekeik képviselete és védelme. A mező- és erdőgazdálkodás, a természetvédelem érdekével összhangban az intenzív és eredményes vadgazdálkodás, valamint vadászat elősegítése. A mező- és erdőgazdálkodók, valamint a Szövetség tagjai közötti kölcsönös érdekeltségen alapuló együttműködés előmozdítása. Közreműködés a tájegység környezet- és természetvédelmi feladatainak végrehajtásában. A vadászati kultúra fejlesztése, valamint a vadászok szakmai és etikai ismereteinek bővítésében való közreműködés. ... >>

Gézengúz Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Virág utca 67.
képviselő: Rutkovszkiné Fedor Ildikó
A Virág utcai óvodába járó gyermekek értelmi, érzelmi és testi fejlődéséhez szükséges eszközök anyagi hátterének biztosítása. A gyermekeknek a természettel való harmonikus kapcsolatának kialakítása érdekében különböző kirándulások, programok szervezése, finanszírozása. Továbbá az alapítvány alapító okirat 4-es pontjában foglaltak szerint. ... >>

H.O.G. Nyír Chapter Hungary Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Vasvári P. utca 36.
képviselő: Gidófalvi Attila
Magyarországon a kevésbé elfogadott motoros kultúra megteremtése, hangsúlyozva a motor-természet-ember harmóniáját, a család-technika-természet összhangjának megteremtése. Továbbá a nemzetközi szervezet által elfogadott célkitűzéseknek megfelelően a Harley-Davidson tulajdonosok baráti körének létrehozása, ápolva azt a legendát, amelyet ez a név az egész világon jelent. ... >>

Harley Tulajdonosok Klubja - East Hungary Chapter

(természetvédelem,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Fürdő út 18/a
képviselő: Dr. Juhász Attila
Magyarországon a hagyományos motoros kultúra fejlesztése, hangsúlyozva a "motor-természet-ember" harmóniáját, a "család-technika-természet" összhangjának megteremtése elsődlegesen, másodlagosan a nemzetközi szervezet által elfogadott célkitűzéseknek megfelelően a Harley-Davidson tulajdonosok baráti körének létrehozása, ápolva azt a legendát, amelyet ez a név az egész világon jelent. ... >>

HARMATCSEPP Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem)

4246 Nyíregyháza, Oláhréti út 18.
képviselő: Jakab Dóra elnök
Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, sporttáborok szervezése, sportversenyek szervezése, szemétgyűjtési programok szervezése, kirándulások szervezése, e tevékenységekkel kapcsolatban kiadványok készítése, az Oláhréti víztározón a kajak-kenu sportélet és a horgász sportélet újjáélesztése, az ezzel kapcsolatos sportéleti tevékenység szervezési. Alkalmi jelleggel erdei és természetjáró turizmushoz, falusi turizmushoz és horgászturizmushoz kapcsolódó tevékenységek szervezése. Az illegális szemétlerakók felszámolásában való közreműködés. ... >>

HEGYEN-VÖLGYÖN Természetjáró Sportegyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Kert köz 3. I/6.
képviselő: Gyüre László
Felkeltse a természetjárás iránti érdeklődést. A természetjárásban részt venni szándékozóknak szervezett keretek között biztosítja a szadadidő hasznos eltöltését. Ösztönözze a természetjárókat arra, hogy a természetjárás gyakorlása által rendszeres sportjellegű fizikai terheléssel edzék testüket, és az egészséges életmódot követve éljenek. A fiataloknak a természetjárás által hazánk természeti, történelmi és kulturális hagyományainak megismertetése. ... >>

Hernádszurdoki Nimród Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

4400 Nyíregyháza, Újház sor 26.
képviselő: Gulyás Róbert
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a természetvédelemre, a fegyver és lőszertartására, valamint használattára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával tagjai számára kultúrált vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

HORIZONT Hagyományőrző, Szociális és Humán Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 18-20.
képviselő: Marik Sándorné
Segítségnyújtás az Egyesület tagjainak és mindazoknak, akik -a kultúra, a közművelődés, a természetvédelem, a nemzeti értékek megismerése, az ifjúság- és családsegítés, a szociális ellátás, a munkanélküliek és a munkanélküliség által veszélyeztetettek munkaerőpiaci esélyeinek javítása, az állampolgári jogtudat erősítése, a nemzetközi kapcsolatok építése területén- igénylik azt. Vezetési tanácsadás, a humánerőforrás tudás- és készségfejlesztés, felnőtt oktatás, az egész életen át tartó tanulás és egyéb az alapszabályszerint. ... >>

Ifjú Botanikusok Baráti Köre

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 26.
képviselő: Lukács Attila egyesület elnöke, Szigetvári Csaba egyesület titkára
Tudományos tevékenység, kutatás, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások és egyéb az alapszabály szerint. ... >>

JOSHINMON SHORINRYU KARATE-DOKeleti Küzdősport Egyesület

(sport,természetvédelem)

4400 Nyíregyháza, Nádor utca 69.
képviselő: dr. Malhazjan Armen
Egészségfejlesztés, a diákok és felnőttek egészséges életmódra nevelése, a sport fontosságának tudatosítása. A szabadidő hasznos eltöltése által a diákok és egyéb természetes személyek közösségi életre való nevelése, annak formálása. Már az alsó tagozatos gyerekek körében a karate és egyéb sportok népszerűsítése. A mozgás iránti vágy, a mozgás örömének tudatosítása a lakosság mind szélesebb körében. ... >>

LÁNC-SZEM EGYESÜLET

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Arany J. út 7. 1/13.
képviselő: Vinnai Zsolt
egészség-megelőzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelmi tevékenység, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, kapcsolatfelvétel hazai és külföldi szervezetekkel, munkájuk segítése, közös programok kidolgozása, és egyéb az alapszabály szerint ... >>

Liget Természevédelmi Közalapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Pazonyi út 1
képviselő: Inántsy Papp Sándor, Kónya József
Természetvédelmi, környezetvédelmi. oktatási és kuturális tevékenység ... >>

Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete Nyíregyházi Önálló Jogú Szervezete

(természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Ezüstkalász út 10.
képviselő: Juhász Csaba elnök
természetvédelem, érdekvédelem, környezetvédelem és egyéb az alapszabály szerint ... >>

Magyar Nemzetőrség Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége

(természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

4431 Nyíregyháza- Sóstófürdő, Sikló utca 21.
képviselő: Kornherr Tibor elnök
Szabolcs-Szatmár- Bereg megye teületén a honvédelem, a haderőreform és a bűnmegelőzés nem fegyveres tevékenységként folytatott társadalmi támogatása. Együttműködés a Nemzetőrség más Megyei Szövetségeivel és más állami szervekkel, különösen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőrkapitánysággal továbbá a bűnmegelőzés területén működő megyei és országos szervekkel, a bűnmegelőzés és a kábítószer terjesztésének és fogyasztásának megakadályozása érdekében. További célja a szervezetnek a Honvédelmi Minisztériummal és annak területi szerveivel való együttmükődés. Ezeken belül nevelés, oktatás, kulturális tevékenység, természetvédelem, környezetvédelem, emberi- és állampolgári jogok védelme, közrend- és közbiztonság védelme, kábítószer terjesztés és fogyasztás elleni preventív tevékenység, honvédelmi nevelés. ... >>

Magyar Pontyhorgászok Egyesülete

(természetvédelem,környezetvédelmi)

4400 Nyíregyháza, Debreceni út 92.
képviselő: Kovács Zoltán
A magyar pontyhorgászok egységbe szervezése, a fogd meg és engedd vissza szemlélet népszerűsítése, a pontyhorgász viselkedéskultúra népszerűsítése, a magyar horgászok nemzetközi versenyeken való részvételének segítése, utánpótlások nevelése, fiatalok támogatása, horgász idegenforgalom támogatása, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás a hazai és a nemzetközi szervezetekkel, táborok, találkozók, horgászversenyek szervezése, természetvédelmi akciók szervezése, lebonyolítása, szakmai, idegenforgalmi adatbázis készítése, üzemeltetése, halászattal és horgászattal kapcsolatos jogszabályok véleményezésében való közreműködés ... >>

Magyar-Ukrán Vízitúrázók és Természetjárók Baráti Klubja

(sport,természetvédelem)

4400 Nyíregyháza, Arany J. út 6
képviselő: Veres István
A magyarországi és ukrajnai vízitúrázók és természetjárók rendezvényeinek az elősegítése, népszerűsítése. A környezetvédő- és életmód programok szervezési feladatainak koordinálása. Információs hálózat kiépítése, működtetése, közös táborok, túrák és rendezvények szervezése, egyéb az alapszabály szerint. ... >>

Magyarországért Európában Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Damjanich utca 4-6.
képviselő: Szilágyi György
Szakmai konferenciák, tanulmányutak, képzések szervezése, térségi programok kidolgozásában való részvétel, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, környezetvédelem, természetvédelem, állatvédelem. ... >>

Mentális Egészségért Tenni Akarók Klubja

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

4400 Nyíregyháza, Debreceni út 2.
képviselő: Dr. Móré E. Csaba
A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a haráton túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, természetvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem, nevelés-oktatás és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

METEOR Természetvédő, Turisztikai és Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Bujtos út 83. fsz/3
képviselő: Galambosi Ferenc
Az egészséges életmódra nevelés, rendszeres testedzés, sportrendezvények szervezése, természetjárás, természetvédelem, környezetvédelem és egyéb az alapszabályban foglalatak szerint ... >>

MUNKÁS Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

4400 Nyíregyháza, Herman O. utca 26/b.
képviselő: Angyal László
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a természetvédelemre, a fegyver és lőszertartására, valamint használattára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával tagjai számára kultúrált vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Napfény Életmód és Közművelődési Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Népkert út 5.
képviselő: Czvetnics Józsefné
Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, közművelődési tevékenység: természetgyógyászat, életmód táborok szervezése, felvilágosító tevékenység, kiadványok, prospetktusok készítése és terjesztése, tanfolyamok szervezése, felnőttképzés- egyéb oktatás, vetélkedők-versenyek meghirdetése és egyéb az alapszabály szerint ... >>

NAPLEMENTE Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,szociális)

4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Tölgyes utca 11.
képviselő: Giba Tamás
Haldokló betegek szeretetteljes testi-lelki gondozása. Segítségnyújtás és tanácsadás a családtagoknak. A betegek és családtagok pénzbeli és természetbeni támogatása. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Napsugár Természetjáró Sportegyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

4551 Nyíregyháza, Friss utca 36.
képviselő: Tislér Gábor
A természetjárás iránti érdeklődés felkeltése, a természetjárásban részt venni szándékozóknak szervezett keretek között biztosítja a szabadidő hasznos eltöltését. Ösztönzi a természetjárókat arra, hogy a természetjárás gyakorlása által rendszeres sportjellegű fizikai terheléssel eddzék testüket, és az egészséges életmódot követve éljenek. A fiataloknak a természetjárás által hazánk természeti, történelmi és kulturális hagyományainak megismertetése. ... >>

Natura Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

4400 Nyíregyháza, Toldi u. 63.
képviselő: elnök Bihari Zoltán
Elősegíteni a természet megismertetését, a környezet és természet- védelmi kutatásokat, és az ezen alapuló aktív természetvédelmet. ... >>

Navigátor Természetbarát és Szabadidősport Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Rozmaring utca 26.
képviselő: Gavalik István egyesület elnöke
Az ökoturizmus és környezetvédelem fejlesztése, kulturális tevékenység. Természetvédelem, eoroatlanti integráció segítése. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Nyír-szőlőszemek Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

4432 Nyíregyháza, Vasút utca 44.
képviselő: Hódi Miklós
A II. Vatikáni Zsinat szellemében megújuló magyar katolikus egyház és társadalom szolgálata az evangelizáció, a misszió, a karitász, a liturgia, a művészet, a kultúra és az oktatás által. A magyar természeti és kulturális értékek megismertetése, népszerűsítése és védelme. A családok megerősítése gyermek, ifjúsági és felnőtt képzések segítségével és közösségi programokkal. A programok és képzések megvalósításához, dokumentálásához szükséges eszközök biztosítása. ... >>

NYÍREGYHÁZA és TÉRSÉGE NYUGDÍJAS SZÖVETSÉG

(természetvédelem,egészségügyi,szociális,érdekképviselet,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Városmajor út 3-5.
képviselő: Szabóné dr. Csiszár Gabriella
Szervezett keretet nyújtson Nyíregyházán és a hozzátartozó közigazgatási kistérségben évek óta működő idősügyi szervezeteknek, összefogja, aktivizálja érdekérvényesítő szerepüket. Nyugdíjasok és szervezeteik érdekvédelme. Továbbá egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, szociális tevékenység, családsegítés, hátrányos helyzetűek segítése, természet, és környezetvédelem egyéb az alapszabály szerint. ... >>

Nyíregyháza Városközpont Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 25. fsz./1.
képviselő: Barczi Józsefné Bata Jolán gazdaságvezető, Jánócsik Csaba alelnök, Jeszenszki András elnök, Kozma László Sándor alelnök, Szokol Tibor elnök
A törvény rendelkezéseinek megfelelően a társadalmi bűn- és baleset-megelőzés, a közbiztonség és közrendvédelem, valamint a környezetvédelem érdekében társadalmi tevékenységet kifejtő szervezetek működésének támogatása, a társadalmi bűnmegelőzési és vagyonvédelmi biztonságvédelmi munka szervezése, javítása. Az egyesület célja továbbá tagjai valamint a lakosság érdekeinek képviselete és védelme, minden fórumon, a Magyar Köztársaság Alkotmányos rendjének megfelelően az éppen aktuális törvényi változások figyelembevételével. Az egyesület egyéb feladatai: szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés- oktatás, képességfejlesztés, természetvédelem, állatvédelem és egyébé az alapszabályban foglaltak alapján. ... >>

Nyíregyháza-Sóstó Gyógyfürdői Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

4400 Nyíregyháza, Szódaház utca 18.
képviselő: Dr. Isaák László
Tagjai részére kedvező horgászlehetőség biztosítása, horgászérdekek képviselte. A horgászsport népszerűsítése, fejlesztése. A horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. ... >>

Nyíregyházi Belvárosi Nyugdíjas Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 16.
képviselő: Dr. Vágvölgyi János
A nyugdíjasok jogainak érvényre juttatása, érdekeinek védelme, képviselete. Továbbá egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító egészségügyi, rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, oktatás, ismeretterjesztés, természet és környezetvédelem, fogyasztóvédelem, az euro atlanti integráció elősegítése. ... >>

Nyíregyházi Fürkész Brigád Városszépítő és Közéleti Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi)

4400 Nyíregyháza, Kórház utca 29.
képviselő: Mandrik István
Mindennapi életünk biztonságának elősegítése, különös tekintettel a munka - tűz-, vagyon- környezetvédelem és egészségügy területén. Az épített és természeti környezet nevezetességeinek megóvása. ... >>

Nyíregyházi Gazdakör

(természetvédelem,érdekképviselet)

4400 Nyíregyháza, Toldi utca 23.
képviselő: Skolnyik András
Szakmai ismeretek átadása, természetes környezet megóvása és egyéb az alapszabályban meghatározottak. ... >>

Nyíregyházi Mentőkutyás Egyesület

(természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
képviselő: Hován Timea
A tagok érdekvédelme és képviselete, mentőkutyavezetők oktatása, vizsgáztatása, tréningben tartása, mentőkutyák és más szolgálati kutyák kiképzése, általános kutyavezetői képzés, katasztrófa elhárító képzpések, mentőkutya vizsgák és versenyek szervezése, lebonyolítása, kapcsolattartás más szervezetekkel, katasztrófák esetén eltűnt személyek felkutatása, állat és természetvédelem, az Euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

Nyíregyházi Tradicionális Pránanadi Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

4400 Nyíregyháza, Fészek út 62.
képviselő: Szabolcsiné Rezsőfi Ágnes a kuratórium elnöke
Természetes életmóddal kapcsolatos oktatási, nevelési tevékenység, önfejlesztő módszerek, technikák megismertetése, terjesztése. Az alapítvány hatékony ismeretterjesztési, világnézeti, nevelési képességfejlesztési tevékenységet, továbbá oktatási, kulturális és sport tevékenységet végez. ... >>
1. oldal 2. oldal